Home About Browse Search
Svenska


Items where Series is "Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Year of publishing | Volume | Number | Creators | No Grouping
Jump to: 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
Number of items: 50.

1999

Eriksson, Lars and Goedkoop, Willem and Herlitz, Eva and Nisell, Jakob and Törnblom, Erik and Wallin, Mats and Wiederholm, Ann-Marie and Östlund, Mikael (1999). Kolbäcksån - recipientkontroll 1998. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 1999:8
[Report]

Fölster, Jens (1999). Control of runoff chemistry by processes in the near-stream zone. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys, 1403-977X ; 1999:5
[Licentiate thesis]

2000

Åkesson Nilsson, Gunilla (2000). Characterisation of chlorinated fatty acid metabolites in human cells after uptake of dichlorostearic acid, as determined by a halogenspecific detector (XSD). Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys, 1403-977X ; 2000:9
[Licentiate thesis]

2001

Löfgren, Stefan, ed. (2001). Integrerad övervakning av miljötillståndet i svensk skogsmark - IM. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(NL, NJ) > Institutionen för miljöanalys (960101-080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2001:10
[Report]

Lindberg, Johanna (2001). Swedish environmental quality criteria. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys, 1403-997X ; 2001:11
[Licentiate thesis]

Sonesten, Lars (2001). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2000. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
[Report]

2002

Löfgren, Stefan, ed. (2002). Integrerad övervakning av miljötillståndet i svensk skogsmark - IM. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(NL, NJ) > Institutionen för miljöanalys (960101-080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2002:17
[Report]

Persson, Gunnar and Wilander, Anders (2002). Allmän vattenkemi före och efter kalkning i sjöar inom Integrerad KalkningsEffektUppföljning. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2002:8
[Report]

2003

Wilander, Anders and Johnson, Richard and Goedkoop, Willem (2003). Riksinventering 2000. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2003:1
[Report]

Öhlander, Jenny (2003). Sediment toxicity in River Kolbäcksån. Uppsala: (NL, NJ) > Institutionen för miljöanalys (960101-080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2003:5
[Report]

2004

Löfgren, Stefan, ed. (2004). Integrerad övervakning av miljötillståndet i svensk skogsmark - IM. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2004:23
[Report]

Löfgren, Stefan, ed. (2004). Integrerad övervakning av miljötillståndet i svensk skogsmark - IM. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2004:7
[Report]

Kylin, Henrik (2004). Artic Ocean 2002. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2004:14
[Report]

Löfgren, Stefan (2004). Integrerad miljöövervakning av svensk skogsmark - IM, Sammanfattning av 1997-2001 och årsrapport för 2001. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 7
[Report]

Willen, Eva and Larson, Daniel (2004). Typanpassning av sjöar och vattendrag. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2004:3
[Report]

2005

Löfgren, Stefan, ed. (2005). Integrerad övervakning av miljötillståndet i svensk skogsmark - IM. Uppsala: (NL, NJ) > Institutionen för miljöanalys (960101-080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2005:11
[Report]

Hellström, Anna and Kreuger, Jenny (2005). Litteraturstudie av veterinärmedicinska produkter inför screeningen 2006. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2005:23
[Report]

Persson, Gunnar and Wilander, Anders (2005). Identifiering och förteckning av svenska inlandsvatten enligt artikel 3.1 och bilaga 1 i Nitratdirektivet, baserat på databaser vid SLU. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2005:6
[Report]

Sonesten, Lars (2005). Källfördelning av kväve och fosfor i Glummans avrinningsområde. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2005:17
[Report]

Sonesten, Lars and Quintana, Isabel (2005). Kolbäcksån - recipientkontroll 2004. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2005:15
[Report]

2006

Löfgren, Stefan, ed. (2006). Integrerad övervakning av miljötillståndet i svensk skogsmark - IM. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2006:12
[Report]

Goedkoop, Willem and Kreuger, Jenny (2006). Övervakning av biologiska effekter i vattendrag vid användning av insektsmedel på stormfällt timmer i sydsvenska skogar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2006:22
[Report]

Hansson, Klas and Wallin, Mats and Lindgren, Georg (2006). The FYRIS model Version 2.0 - a user´s manual. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2006:16
[Report]

Sonesten, Lars (2006). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2005. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2006:14
[Report]

Sonesten, Lars and Quintana, Isabel (2006). Kolbäcksån - recipientkontroll 2005. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2006:13
[Report]

Sonesten, Lars and Wilander, Anders (2006). Underlag och förslag till reviderade bedömningsgrunder för klorofyll. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2006:6
[Report]

Sonesten, Lars and Wilander, Anders (2006). Underlag och förslag till reviderade bedömningsgrunder för syrgas. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2006:7
[Report]

Wilander, Anders and Sonesten, Lars (2006). Underlag och förslag till reviderade bedömningsgrunder för siktdjup. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2006:8
[Report]

2007

Löfgren, Stefan, ed. (2007). Integrerad övervakning av miljötillståndet i svensk skogsmark - IM. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2007:11
[Report]

Cory, Neil and Löfgren, Stefan and Bishop, Kevin (2007). Modelling inorganic aluminium in the SKOKAL streams. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management

(NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2007:1
[Report]

Fölster, Jens and Temnerud, Johan and Erlandsson, Martin (2007). Surhet och försurning i vattendrag i ett variabelt landskap. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2007:15
[Report]

Grandin, Ulf (2007). Strategier för urval av sjöar som ska ingå i den sexåriga omdrevsinventeringen av vattenkvalitet i svenska sjöar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2007:10
[Report]

Grandin, Ulf and Hallstan, Simon (2007). Sjöhjortronets lämplighet som indikator för miljömålen Bara naturlig försurning, Levande sjöar och vattendrag samt Ett rikt växt- och djurliv. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2007:22
[Report]

Kahlert, Maria (2007). Kiselalgsundersökning i södra delen av Norra Östersjödistriktet, 2006. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2007:8
[Report]

Kreuger, Jenny (2007). Screeningundersökning av pesticidförekomst inom Norra Östersjöns vattendistrikt 2007. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2007:20
[Report]

Nisell, Jakob and Lindsjö, Anders and Temnerud, Johan (2007). Rikstäckande virtuellt vattendrags nätverk för flödesbaserad modellering VIVAN. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2007:17
[Report]

Orback, Caroline (2007). Utvärdering av enskilda avlopps betydelse för vattenkvaliteten i sjön Trehörningen. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2007:7
[Report]

Sonesten, Lars (2007). Utvärdering av vår- och höstprovtagning av bottenfauna i Vänern. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2007:28
[Report]

Sonesten, Lars (2007). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2006. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2007:13
[Report]

Willén, Eva (2007). Växtplankton i sjöar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2007:6
[Report]

2008

Löfgren, Stefan, ed. (2008). Integrerad övervakning av miljötillståndet i svensk skogsmark - IM. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2008:13
[Report]

Djodjic, Faruk (2008). Identifiering av riskområden for fosforförluster i ett jordbruksdominerat avrinningsområde i Dalarna. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2008:5
[Report]

Grandin, Ulf (2008). Krav på stickprovsstorlek vid inventering av bebyggelsens avvikelse från originalskick. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2008:3
[Report]

Löfgren, Stefan (2008). Revision av växtnäringsprogrammen - observationsfält och typområden. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2008:1
[Report]

Sonesten, Lars (2008). Kolbäcksån - provfiske och metaller i fisk 2007. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2008:15
[Report]

Sonesten, Lars (2008). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2007. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2008:17
[Report]

Sonesten, Lars and Quintana, Isabel (2008). Kolbäcksån - recipientkontroll 2007. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2008:16
[Report]

Wallin, Mats and Sonesten, Lars (2008). Miljöövervakning i Mälaren 2007. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2008:14
[Report]

Wallman, Karin (2008). Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi 2008-08-25. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2008:23
[Report]

Åkerblom, Staffan and Johansson, Kjell (2008). Kvicksilver i svensk insjöfisk. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2008:8
[Report]

This list was generated on Tue Nov 29 01:10:44 2022 CET.