Home About Browse Search
Svenska


Items where Stakeholder is "SLU - Environmental assessment > Programme Agricultural landscape" and Year is [pin missing: value2]

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Creators | Publication Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | N | P | S | T | W
Number of items at this level: 50.

A

Andrée, Lisa and Pelve, Maja and Back, Josefin and Wahlstedt, Elisabet and Glimskär, Anders and Spörndly, Eva (2011). Naturbetets näringsinnehåll och avkastning i relation till nötkreaturens val av plats vid bete, vila, gödsling och urinering. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård ; 278
[Report]

Arlt, Debora and Josefsson, Jonas and Kindström, Merit and Glimskär, Anders (2019). Indikatorer för småbiotoper i odlingslandskapet. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

B

Berg, Åke and Cronvall, Erik and Eriksson, Åsa Ingegerd and Glimskär, Anders and Hiron, Matthew and Knape, Jonas and Pärt, Tomas and Wissman, Jörgen and Zmihorski, Michal and Öckinger, Erik (2019). Assessing agri-environmental schemes for semi-natural grasslands during a 5-year period: can we see positive effects for vascular plants and pollinators? Biodiversity and Conservation. 28 , 3989-4005
[Research article]

Bishop, Kevin and Erlandsson, Martin and Fölster, Jens and Valinia, Salar and Rosén, Peter (2011). Relation between land use change and long-term trends of organic carbon in lake water and its importance for acidification assessment. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:2
[Report]

Bocz, György Ängelkott (2012). Reutilisation of agricultural buildings. Diss. (sammanfattning/summary) Apnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:82
ISBN 978-91-576-7729-7
[Doctoral thesis]

Börjesson, Gunnar and Kirchmann, Holger and Kätterer, Thomas (2014). Four Swedish long-term field experiments with sewage sludge reveal a limited effect on soil microbes and on metal uptake by crops. Journal of soils and sediments (Online). 14 :1 , 164–177
[Research article]

C

Carlsson, Georg and Svensson, Sven-Erik and Emanuelsson, Urban (2014). Alternativa skötselmetoder för ängs- och betesmarker och användning av skördat växtmaterial. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2014:11
[Report]

Carlsson, Georg and Svensson, Sven-Erik and Mattsson, Jan Erik and Prade, Thomas (2015). Artrika vallar ger hållbar energiråvara och gynnar den biologiska mångfalden. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2015:20
[Factsheet]

Christensen, Pernilla and Eriksson, Åsa Ingegerd and Sandring, Saskia (2015). Jordbrukslandskapet. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 445
[Report]

D

Djodjic, Faruk (2015). Jordartsfördelning och växtnäringstillstånd i svensk åkermark. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2015:11
[Report]

E

Esseen, Per Anders and Glimskär, Anders Ove and Ståhl, Göran (2010). Fältinstruktion för nationell inventering av landskapet i Sverige, NILS : år 2010. UNSPECIFIED.

Esseen, Per Anders and Glimskär, Anders Ove and Ståhl, Göran (2016). Fältinstruktion för nationell inventering av landskapet i Sverige, NILS : år 2016. UNSPECIFIED.

Esseen, Per Anders and Glimskär, Anders Ove and Ståhl, Göran (2015). Fältinstruktion för nationell inventering av landskapet i Sverige, NILS och Ä&B : år 2015. UNSPECIFIED.

Esseen, Per Anders and Glimskär, Anders Ove and Ståhl, Göran (2012). Fältinstruktion för nationell inventering av landskapet i Sverige, NILS, MOTH, LillNILS och Ä&B : år 2012. UNSPECIFIED.

Esseen, Per Anders and Glimskär, Anders Ove and Ståhl, Göran and Sundquist, Sture (2009). Fältinstruktion för nationell inventering av landskapet i Sverige, NILS : år 2009. UNSPECIFIED.

Esseen, Per Anders and Glimskär, Anders Ove and Ståhl, Göran and Sundquist, Sture (2011). Fältinstruktion för nationell inventering av landskapet i Sverige, NILS : år 2011. UNSPECIFIED.

Esseen, Per Anders and Glimskär, Anders Ove and Ståhl, Göran and Sundquist, Sture (2017). Fältinstruktion för nationell inventering av landskapet i Sverige, NILS : år 2017. UNSPECIFIED.

F

Fölster, Jens and Kyllmar, Katarina and Wallin, Mats and Hellgren, Stefan (2012). Kväve- och fosfortrender i jordbruksvattendrag. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2012:1
[Report]

Fölster, Jens and Rönnback, Pernilla (2015). Turbiditet som mått på suspenderat material och totalfosfor. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2015:2
[Report]

G

Ghafoor, Abdul (2013). Understanding the causes of spatial variation in pesticide sorption and degradation at the catchment scale. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:8
ISBN 978-91-576-7765-5
[Doctoral thesis]

Glimskär, Anders and Berg, Åke and Zmihorski, Michal and Cronvall, Erik and Eriksson, Åsa (2018). Kvalitetsförändringar i ängs- och betesmarker med och utan miljöersättning. (NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre
(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management

(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry, Sveriges lantbruksuniversitet. Utvärderingsrapport / Jordbruksverket ; 2017:4
[Report]

Glimskär, Anders and Kindström, Merit (2019). Utvärdering av delprogram om vegetation och ingrepp i våtmarker 2018. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Glimskär, Anders and Kindström, Merit and Björkén, Anders and Lundin, Assar (2019). Årsrapport för miljöövervakning av naturvärden i kraftledningsgator 2018. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Glimskär, Anders and Kindström, Merit and Lundin, Assar and Björkén, Anders (2019). Årsrapport för Regional miljöövervakning i landskapsrutor 2018. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Glimskär, Anders and Kindström, Merit and Lundin, Assar and Björkén, Anders and Nilsson, Björn and Jonsson, Olle (2018). Inventering och utveckling för uppföljning av gräsmarks- och hällmarksnaturtyper 2017 (reviderad rapport). Uppsala: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management

(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Glimskär, Anders and Lundin, Assar and Björkén, Anders and Kindström, Merit (2019). Årsrapport för inventering av provytor i kvalitetsuppföljning av ängs- och betesmarker 2018. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Glimskär, Anders Ove and Bergman, Karl-Olof and Christensen, Pernilla and Cronvall, Erik and Hedblom, Marcus and Lagerqvist, Kjell and Ringvall, Anna and Wikberg, Jenny and Sundquist, Sture (2008). Uppföljning av kvalitetsförändringar i ängs- och betesmark via NILS år 2007. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning ; 238
[Report]

H

Hasund, Knut Per (2005). Developing policy indicators of agri-environmental public goods. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics, Sveriges lantbruksuniversitet. Working paper series / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics ; 2005:5
[Report]

Hedenås, Henrik and Christensen, Pernilla and Svensson, Johan (2014). Utvärdering av NILS data i fjällen. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 427
[Report]

J

Jonsson, Mattias and Friberg, Hanna and Andersson, Björn and Andersson, Lars and Viketoft, Maria and Taylor, Astrid and Bommarco, Riccardo and Glimskär, Anders (2015). Invasiva arter och samordning kring växtskydd i miljöövervakning för åkermark. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
(S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

K

Kahlert, Maria (2012). Kiselalger i Blekinge 2011. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2012:7
[Report]

Kahlert, Maria (2012). Kiselalger i Västernorrlands vattendrag 2009-2011. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2012:23
[Report]

Kindström, Merit and Lundin, Assar and Björkén, Anders and Nilsson, Björn and Jonsson, Olle and Glimskär, Anders (2017). Inventering och utveckling för uppföljning av gräsmarks- och hällmarksnaturtyper 2017. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Kindström, Merit and Lundin, Assar and Björn, Nilsson and Glimskär, Anders (2017). Inventering och utveckling för hällmarksnaturtyper, alvar och svämängar 2016. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Kyllmar, Katarina and Wesström, Ingrid (2018). Vattenfördröjande åtgärder i landskapet. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 152
[Report]

Kätterer, Thomas and Bolinder, Martin Anders and Andrén, Olof and Kirchmann, Holger and Menichetti, Lorenzo (2011). Roots contribute more to refractory soil organic matter than above-ground crop residues, as revealed by a long-term field experiment. Agriculture, ecosystems & environment. 141 :1-2 , 184–192
[Research article]

L

Lundqvist, Anna (2011). Bioavailability of pesticides to benthic invertebrates. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:54
ISBN 978-91-576-7598-9
[Doctoral thesis]

N

Ninkovic, Velemir and Markovic, Dimitrije and Dahlin, Iris (2016). Decoding neighbour volatiles in preparation for future competition and implications for tritrophic interactions. Perspectives in plant ecology, evolution and systematics. 23 , 11-17
[Article Review/Survey]

Nisell, Jakob and Lindsjö, Anders and Temnerud, Johan (2007). Rikstäckande virtuellt vattendrags nätverk för flödesbaserad modellering VIVAN. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2007:17
[Report]

Norberg, Matilda and Bishop, Kevin and Englund, Göran and Fölster, Jens and Sterner, Mattias and Valinia, Salar and Wilander, Anders (2011). Historiska referensdata. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:21
[Report]

Nsibande, Busisiwe and Li, Xue-Yuan and Ahlman, Annelie and Zhu, Li-Hua (2015). In Vitro Regeneration of Endangered Medicinal Hypoxis Species. American Journal of Plant Sciences. 6 :16 , 2585-2595
[Research article]

P

Persson, Gunnar and Wilander, Anders (2005). Identifiering och förteckning av svenska inlandsvatten enligt artikel 3.1 och bilaga 1 i Nitratdirektivet, baserat på databaser vid SLU. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2005:6
[Report]

Poeplau, Christopher and Bolinder, Martin and Eriksson, Jan and Lundblad, Mattias and Kätterer, Thomas (2015). Positive trends in organic carbon storage in Swedish agricultural soils due to unexpected socio-economic drivers. Biogeosciences. 12 :11 , 3241-3251
[Research article]

S

Sestak, Jan and Hladikova, Dana (2017). Creative Management in the young landscape of Alnarp´s Landscape Laboratory. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2017:16
[Report]

Sonesten, Lars (2009). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2008. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2009:15
[Report]

Sonesten, Lars and Demandt, Christian and Eriksson, Lars and Kahlert, Maria and Kreuger, Jenny and Wallin, Mats and Wiederholm, Ann-Marie (2008). Institutionen för vatten & miljö (fd Miljöanalys). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Sonesten, Lars and Wallman, Karin and Axenrot, Thomas and Beier, Ulrika and Drakare, Stina and Ecke, Frauke and Goedkoop, Willem and Grandin, Ulf and Köhler, Stephan and Segersten, Joel and Vrede, Tobias (2013). Mälaren. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2013:1
[Report]

T

Terenius, Olle and Åkerblom, Malin (1997). Evaporated extracts of samples for pesticide residue analysis simplifies transport from remote places. Bulletin of environmental contamination and toxicology. 58 :3 , 341-347
[Research article]

Thierfelder, Tomas (2012). Statistisk genomlysning av Jordbruksverkets växtskyddscentralers prognos- och varningsverksamhet. Jönköping: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Jordbruksverket ; 2012:10
[Report]

W

Wiederholm, Ann-Marie and Eriksson, Lars and Johnson, Richard and Karlsson, Bert and Östling, Kjell (2009). Provtagningsanvisningar 2009. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

This list was generated on Mon Dec 5 09:15:09 2022 CET.