Home About Browse Search
Svenska


Items where Stakeholder is "SLU - Environmental assessment > Programme Biodiversity" and Year is [pin missing: value2]

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Creators | Publication Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | P | R | S | V | W | Z | Ö
Number of items at this level: 116.

A

Ahrné, Karin and Aronsson, Mora and Berglund, Håkan and Bjelke, Ulf and Dahlberg, Anders and Eide, Wenche and Gärdenfors, Ulf and Halling, Christina and Hallingbäck, Tomas and Jacobson, Anders and Larsson, Artur and Ljungberg, Håkan and Lönnell, Niklas and Mo, Kerstin and Johansson, Mona and Sandström, Jonas and Sundberg, Sebastian and Svensson, Mikael and Thor, Göran and Tjernberg, Martin and Tranvik, Lena and Von Wachenfeldt, Eddie (2015). Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Species Information Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. ArtDatabanken rapporterar ; 17
[Report]

Andersson, Jan and Fredriksson, Ronny and Bergström, Lena and Lawett, Ewa and Bergström, Ulf (2013). Inventering och modellering av fisk- och kräftdjurssamhället i Stigfjorden sommaren 2012. Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2013:12
[Report]

Andersson, Jan and Lingman, Anna and Franzén, Fredrik and Tärnlund, Susanne (2013). Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk. Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2013:4
[Report]

B

Bergenius, Mikaela and Casini, Michele and Lundström, Karl and Orio, Alessandro and Ovegård, Maria and Hentati Sundberg, Jonas and Hjelm, Joakim (2019). Östersjöns torskar illa ute. Fauna och flora. 114 , 2-9
[Magazine article]

Berglund, Håkan and Sundberg, Sebastian and Eide, Wenche (2018). Arters spridning i en grön infrastruktur. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Species Information Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. ArtDatabanken rapporterar ; 19
[Report]

Bohman, Patrik (2018). eDNA i en droppe vatten. Drottningholm Lysekil Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2018:18
[Report]

Bohman, Patrik and Edsman, Lennart (2013). Marmorkräftan i Märstaån. Drottningholm: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 17
[Report]

Bohman, Patrik and Edsman, Lennart and Martin, Peer and Scholtz, Gerhard (2013). The first Marmorkrebs (Decapoda: Astacida: Cambaridae) in Scandinavia. BioInvasions Records. 2 :3 , 227-232
[Research article]

Bohman, Patrik and Sjöberg, Niklas (2020). Habitatförbättring och utvärdering genom uppskattning av kräftyngel. (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Bohman, Patrik and Sundberg, Per and Klint, Mårten and Obst, Matthias (2018). Jakten på solabborren (Lepomis gibbosus). Drottningholm Lysekil Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2018:21
[Report]

Brånhult, Anna and Nord, Jenny and Persson, Erik and Emanuelsson, Urban (2013). Kartanalys för Sydsveriges agrara landskap. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:14
[Report]

Bödeker, Inga (2012). Functional ecology of ectomycorrhizal fungi. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:36
ISBN 978-91-576-7672-6
[Doctoral thesis]

C

Carlsson, Georg and Svensson, Sven-Erik and Emanuelsson, Urban (2014). Alternativa skötselmetoder för ängs- och betesmarker och användning av skördat växtmaterial. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2014:11
[Report]

Carlsson, Georg and Svensson, Sven-Erik and Mattsson, Jan Erik and Prade, Thomas (2015). Artrika vallar ger hållbar energiråvara och gynnar den biologiska mångfalden. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2015:20
[Factsheet]

Casini, Michele and Orio, Alessandro (2019). Skrubbskäddan stjäl östersjötorskens middag. Havsutsikt. 2019 :1 , 22-23
[Magazine article]

Christensen, Pernilla and Ecke, Frauke and Nilsson, Liselott and Ottvall, Richard and Pettersson, Anders and Skånes, Helle and Tyboni, Maud and Åkerholm, Marianne (2012). Fåglar i ett landskapsperspektiv – ett samarbete mellan Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS) och Svensk Fågeltaxering (SFT). Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management

(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 355
[Report]

D

Dannewitz, Johan and Östergren, Johan (2015). Genetisk utvärdering av utsättningsförsök med öring i Gysinge. Drottningholm: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Drobyshev, Igor and Asselin, Hugo and Guitard, Marc-Antoine and Genries, A and Bergeron, Yves (2014). Environmental controls of the northern distribution limit of yellow birch in eastern Canada. Canadian journal of forest research. 44 :7 , 720-731
[Research article]

Drössler, Lars and Attocchi, Giulia and Jensen, Anna Monrad (2012). Occurrence and management of oak in southern Swedish forests. Forstarchiv. 83 , 163-169
[Research article]

E

Edsman, Lennart (2016). Utvärdering av åtgärdsprogram flodkräfta 2008-2014. Drottningholm: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2016:19
[Report]

Egan, Paul and Stevenson, Philip C. and Stout, Jane C. (2022). Pollinator selection against toxic nectar as a key facilitator of a plant invasion. Philosophical Transactions B: Biological Sciences. 377 :1853
[Research article]

Ekvall, Hans (2014). Cost-effectiveness of measures to improve biodiversity in Swedish forests. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:3
ISBN 978-91-576-7954-3
eISBN 978-91-576-7955-0
[Doctoral thesis]

Elsafy, Mohammed and Gustavsson, Larisa and Mujaju, Claid (2015). Phenotypic Diversity of Date Palm Cultivars (Phoenix dactylifera L.) from Sudan Estimated by Vegetative and Fruit Characteristics. International Journal of Biodiversity. 2015 , 1-7
[Research article]

Engel, Philipp and Rodrigues De Miranda, Joachim and Granberg, Fredrik and Hayer, Juliette and Dainat, Benjamin (2016). The bee microbiome: Impact on bee health and model for evolution and ecology of host-microbe interactions. mBIO. 7 :2 , 1-9
[Article Review/Survey]

F

Fagerholm, Björn and Hällbom, Malin and Sundqvist, Frida and Andersson, Jan (2013). Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk. Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2013:3
[Report]

Fölster, Jens and Hallstan, Simon and Johnson, Richard (2014). Utvärdering av de nationella miljöövervakningsprogrammen av sjöar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2014:3
[Report]

Fölster, Jens and Köhler, Stephan and Brömssen, Claudia von and Rönnback, Pernilla and Akselsson, Cecilia (2011). Korrigering av vattenkemi för kalkningspåverkan. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:1
[Report]

Fölster, Jens and Valinia, Salar and Sandin, Leonard and Futter, Martyn (2014). För var dag blir det bättre men bra lär det aldrig bli. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2014:20
[Report]

G

Grandin, Ulf and Djodjic, Faruk and Glimskär, Anders (2018). Prediktion av artförekomster i gräsmark. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2018:12
[Report]

Gärdenfors, Ulf and Jönsson, Mari and Obst, Matthias and Wremp, Anna-Maria and Kindvall, Oskar and Nilsson, Johan (2014). Swedish LifeWatch ─ a biodiversity infrastructure integrating and reusing data from citizen science, monitoring and research. Human Computation. 1 :2 , 147-163
[Research article]

H

Hallstan, Simon (2011). Species distribution models. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-576-9037-1
[Licentiate thesis]

Hasund, Knut Per (2005). Developing policy indicators of agri-environmental public goods. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics, Sveriges lantbruksuniversitet. Working paper series / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics ; 2005:5
[Report]

I

Iwarsson, Mattias (2014). Gamla trädgårdsväxter. Visby: (NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet] (Unpublished)

K

Kahlert, Maria (2012). Kiselalger i Blekinge 2011. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2012:7
[Report]

Kahlert, Maria (2012). Kiselalger i Västernorrlands vattendrag 2009-2011. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2012:23
[Report]

Kahlert, Maria (2012). Påväxtalgsamhället i arktisk-alpina vattendrag. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2012:11
[Report]

Kinnerbäck, Anders (2013). Jämförvärden från provfisken. Drottningholm: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2013:18
[Report]

Kylin, Henrik (2011). At-sea observations of the spring migration and pair bonding of ivory gulls (Pagophila eburnea) around Svalbard and East Greenland. Polar Research. 30 , 1-7
[Research article]

Kylin, Henrik and Bouwman, Henk and Evans, Steven (2011). Evaluating threats to an endangered species by proxy. Environmental Science And Pollution Research. 18 :2 , 282-290
[Research article]

L

Lannergård, Emma and Fölster, Jens (2023). In-situ sensorers användning i nationell miljöövervakning. (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. ; 2023:2
[Report]

Limburg, Karin and Casini, Michele (2019). Otolith chemistry indicates recent worsened Baltic cod condition is linked to hypoxia exposure. Biology Letters. 15 :12 , 1-5
[Research article]

Lindelöw, Åke (2013). Håll ögonen öppna efter smaragdgrön asksmalpraktbagge Agrilus planipennis (Coleoptera; Buprestidae) - ett kommande hot mot asken? Entomologisk tidskrift. 134 :4 , 228-230
[Research article]

Löfgren, Stefan (2004). Integrerad miljöövervakning av svensk skogsmark - IM, Sammanfattning av 1997-2001 och årsrapport för 2001. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 7
[Report]

Löfgren, Stefan (1999). Integrerad miljöövervakning av svensk skogsmark - IM, Årsrapport 1997. Stockholm: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Naturvårdsverket ; 5031
[Report]

Löfgren, Stefan (2002). Integrerad miljöövervakning av svensk skogsmark - IM, Årsrapport 2000. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Naturvårdsverket ; 17
[Report]

Löfgren, Stefan (2000). Miljötillståndet i skogsmark - Integrerad miljöövervakning - Årsrapport 1998. Stockholm: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Naturvårdsverket ; 5071
[Report]

Löfgren, Stefan and Grandin, Ulf and Lundin, Lars and Östlund, Mikael and Bovin, Kajsa and Moldan, Filip and Pihl Karlsson, Gunilla (2016). Integrerad övervakning av miljötillståndet i svensk skogsmark - IM. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2016:5
[Report]

M

Mair, Louise and Harrison, Philip J and Räty, Minna and Bärring, Lars and Strandberg, Gustav and Snäll, Tord (2017). Forest management could counteract distribution retractions forced by climate change. Ecological applications. 27 :5 , 1485-1497
[Research article]

Mariscal Chávez, Ana Getrudis (2016). Local baseline knowledge for conservation and restoration of degraded ecosystems in Ecuador. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:69
ISBN 978-91-576-8640-4
eISBN 978-91-576-8641-1
[Doctoral thesis]

Mattiasson, Göran and Sundberg, Sebastian (2015). Scophularia umbrosa, Strandflenört. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Species Information Centre, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Milbrink, Göran and Sonesten, Lars (2014). Deformiteter hos oligochaeter i Vänern. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2014:19
[Report]

Milbrink, Göran and Sonesten, Lars (2021). Oligochaeter som miljöindikatorer i norra Vänern - en jämförelse mellan dagens situation och äldre undersökningar. (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2021:11
[Report]

N

Niiranen, Susa and Orio, Alessandro and Bartolino, Valerio and Bergström, Ulf and Kallasvuo, Meri and Neuenfeldt, Stefan and Ustups, Didzis and Casini, Michele (2019). Predator-prey size relationships of cod in a low diversity marine system. Marine Ecology Progress Series. 627 , 201-206
[Research article]

Ninkovic, Velemir and Markovic, Dimitrije and Dahlin, Iris (2016). Decoding neighbour volatiles in preparation for future competition and implications for tritrophic interactions. Perspectives in plant ecology, evolution and systematics. 23 , 11-17
[Article Review/Survey]

Norberg, Matilda and Bishop, Kevin and Englund, Göran and Fölster, Jens and Sterner, Mattias and Valinia, Salar and Wilander, Anders (2011). Historiska referensdata. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:21
[Report]

Nygren, Ingrid and Stehn, Anders and Almlöf, Karin and Drakare, Stina (2016). Eskilstunaåns avrinningsområde. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2016:12
[Report]

Nygren, Ingrid and Stehn, Anders and Drakare, Stina and Almlöf, Karin (2016). Arbogaåns avrinningsområde. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2016:11
[Report]

P

Palm, Stefan and Dannewitz, Johan and Prestegaard, Tore and Östergren, Johan (2013). Laxing och felvandrad lax i Mörrumsån. Drottningholm: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2013:20
[Report]

Petersson, Erik and Degerman, Erik and Bergquist, Björn and Sers, Berit and Stridsman, Stefan and Winberg, Svante (2014). Standardiserat elfiske i vattendrag. Drottningholm: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2014:15
[Report]

R

Richman, Nadia I. and Edsman, Lennart and Collen, Ben (2015). Multiple drivers of decline in the global status of freshwater crayfish (Decapoda: Astacidea). Philosophical Transactions B: Biological Sciences. 370 :20140060 , 1-11
[Research article]

Ruete, Alejandro and Leynaud, Gerardo C. (2015). Identification of limiting climatic and geographical variables for the distribution of the tortoise Chelonoidis chilensis (Testudinidae): a baseline for conservation actions. PeerJ. 3 , 1-12
[Research article]

Ruete, Alejandro and Snäll, Tord and Jonsson, Bengt-Gunnar and Jönsson, Mari (2017). Contrasting long-term effects of transient anthropogenic edges and forest fragment size on generalist and specialist deadwood-dwelling fungi. Journal of applied ecology. 54 , 1142-1151
[Research article]

S

Sandin, Leonard and Göthe, Emma and Kahlert, Maria and Temnerud, Johan (2009). Variation i biologisk mångfald och samhällsstruktur hos bottenfauna och kiselalger i två små avrinningsområden. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2009:2
[Report]

Sonesten, Lars (2021). Jämförande undersökning av två bottenfaunaprovtagare i Vänern : jämförelse av Ekman och van Veen-hämtare. (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2021:9
[Report]

Sonesten, Lars (2010). Kolbäcksån. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2010:9
[Report]

Sonesten, Lars (2011). Kolbäcksån. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:16
[Report]

Sonesten, Lars (2008). Kolbäcksån. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Sonesten, Lars (2008). Kolbäcksån - provfiske och metaller i fisk 2007. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2008:15
[Report]

Sonesten, Lars (2018). Mälaren 2017. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2018:8
[Report]

Sonesten, Lars (2018). Test av olika naturgeografiska indelningar av sjöar och vattendrag till Sveriges vattenmiljö. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2018:2
[Report]

Sonesten, Lars (2018). Vattenkemi och bottenfauna i Mariestadsfjärden 2017. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2018:9
[Report]

Sonesten, Lars (2001). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2000. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
[Report]

Sonesten, Lars (2002). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2001. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Sonesten, Lars (2003). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2002. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Sonesten, Lars (2008). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2007. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2008:17
[Report]

Sonesten, Lars (2009). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2008. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2009:15
[Report]

Sonesten, Lars (2010). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2009. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2010:12
[Report]

Sonesten, Lars (2011). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2010. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:18
[Report]

Sonesten, Lars (2012). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2011. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2012:18
[Report]

Sonesten, Lars (2013). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2012. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2013:12
[Report]

Sonesten, Lars (2015). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2014. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2015:13
[Report]

Sonesten, Lars (2016). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2015. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2016:3
[Report]

Sonesten, Lars (2017). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2016. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2017:6
[Report]

Sonesten, Lars (2019). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2018. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2019:5
[Report]

Sonesten, Lars (2020). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2019. (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2020:4
[Report]

Sonesten, Lars (2021). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2020. (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2021:13
[Report]

Sonesten, Lars (2022). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2021. (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2022:6
[Report]

Sonesten, Lars and Demandt, Christian and Eriksson, Lars and Kahlert, Maria and Kreuger, Jenny and Wallin, Mats and Wiederholm, Ann-Marie (2008). Institutionen för vatten & miljö (fd Miljöanalys). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Sonesten, Lars and Eriksson, Lars (2000). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 1999. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Sonesten, Lars and Quintana, Isabel (2011). Kolbäcksån - Recipientkontroll 2010. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:15
[Report]

Sonesten, Lars and Quintana, Isabel (2008). Kolbäcksån - recipientkontroll 2007. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2008:16
[Report]

Sonesten, Lars and Quintana, Isabel (2010). Kolbäcksån - recipientkontroll 2009. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2010:8
[Report]

Sonesten, Lars and Wallin, Mats and Vrede, Tobias and Wallman, Karin (2010). Miljöövervakning i Mälaren 2009. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2010:7
[Report]

Sonesten, Lars and Wallman, Karin and Axenrot, Thomas and Beier, Ulrika and Drakare, Stina and Ecke, Frauke and Goedkoop, Willem and Grandin, Ulf and Köhler, Stephan and Segersten, Joel and Vrede, Tobias (2013). Mälaren. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2013:1
[Report]

Stoltz, Jonathan and Grahn, Patrik (2021). Perceived sensory dimensions: key aesthetic qualities for health-promoting urban green spaces. Journal of Biomedical Research. 2 :1 , 22-29
[Other publication in scientific journal]

Sundberg, Sebastian (2015). Apera spica-venti – Kösa. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Species Information Centre, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Sundberg, Sebastian (2016). Cabomba caroliniana - Kabomba. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Species Information Centre, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Sundberg, Sebastian (2016). Heracleum persicum - Tromsöloka. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Species Information Centre, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Sundberg, Sebastian (2015). Hypochaeris maculata – Slåtterfibbla. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Species Information Centre, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Sundberg, Sebastian (2016). Lysichiton americanus - Skunkkalla. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Species Information Centre, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Sundberg, Sebastian (2015). Primula farinosa – Majviva. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Species Information Centre, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Sundberg, Sebastian (2015). Sagittaria sagittifolia – Pilblad. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Species Information Centre, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Sundberg, Sebastian (2015). Thymus serpyllum – Backtimjan. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Species Information Centre, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Sundberg, Sebastian (2015). Urtica urens – Etternässla. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Species Information Centre, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Sundberg, Sebastian (2015). Är vi inne i det sjätte stora massutdöendet? Miljötrender från SLU (Online). 2015 , 38-41
[Magazine article]

Sundberg, Sebastian and Edelsjö, Jan (2019). Guide till Ultunas vilda arter. Uppsala.

Sundblad, Göran and Svensson, Rebecka and Östman, Örjan (2020). Hållbart nyttjande av lågt exploaterade fiskbestånd : ett pilotprojekt om ökat fiske på braxen. (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2020:14
[Report]

V

Vuorenmaa, Jussi and Holmberg, Maria and Posch, Maximilian and Forsius, Martin and Augustaitis, Algirdas and Beudert, Burkhard and Bochenek, Witold and Clarke, Nicholas and de Wit, Heleen A. and Dirnböck, Thomas and Frey, Jane and Grandin, Ulf and Hakola, Hannele and Kobler, Johannes and Kram, Pavel and Lindroos, Antti-Jussi and Löfgren, Stefan and Pecka, Tomasz and Skotak, Krzysztof and Szpikowski, Jozef and Ukonmaanaho, Liisa and Elustondo, David and Vana, Milan (2020). Long-term changes in the inorganic nitrogen output in European ICP Integrated Monitoring catchments – an assessment of the impact of internal nitrogen-related parameters and exceedances of critical loads of eutrophication. Reports of the Finnish Environment Institute (31). Finnish Environment Institute
ISBN 978-952-11-5191-0
[Report chapter]

W

Wallin, Mats and Sonesten, Lars (2008). Miljöövervakning i Mälaren 2007. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2008:14
[Report]

Wallman, Karin and Sonesten, Lars and Wallin, Mats (2009). Miljöövervakning i Mälaren 2008. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2009:7
[Report]

Wiederholm, Ann-Marie and Eriksson, Lars and Johnson, Richard and Karlsson, Bert and Östling, Kjell (2009). Provtagningsanvisningar 2009. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Wilander, Anders and Johnson, Richard and Goedkoop, Willem (2003). Riksinventering 2000. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2003:1
[Report]

Z

Zetterberg, Andreas (2014). Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2012/2013. Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Viltskadecenter ; 2013:05
[Report]

Zetterberg, Andreas and Svensson, Linn (2012). Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2011/2012. Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Viltskadecenter ; 2012:5
[Report]

Zetterberg, Therese and Fölster, Jens (2022). Har kalciumhalterna i svenska sjöar och vattendrag nått kritiskt låga nivåer? (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2022:8
[Report]

Ö

Öhlander, Jenny (2003). Sediment toxicity in River Kolbäcksån. Uppsala: (NL, NJ) > Institutionen för miljöanalys (960101-080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2003:5
[Report]

This list was generated on Mon Mar 27 05:51:44 2023 CEST.