Home About Browse Search
Svenska


Items where Stakeholder is "SLU - Environmental assessment > Programme Lakes and watercourses" and Year is [pin missing: value2]

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Creators | Publication Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Å | Ö
Number of items at this level: 186.

A

Alanärä, Anders and Strand, Åsa (2011). FOMA-projekt - Fiskodlingens närsaltsbelastning. Technical Report. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2011:1
[Report]

Angeler, David and Drakare, Stina (2010). Massutveckling av Gonyostomum semen. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2010:5
[Report]

Appelberg, Magnus and Blass, Martina and Dahlberg, Magnus and Holmgren, Kerstin and Kokkin, Magnus and Yngwe, Rickard (2020). Åldersanalys i fiskövervakningen : viktig miljöinformation finns i fiskars hårda vävnader. (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2020:19
[Report]

Axenrot, Thomas and Bergstrand, Eva (2012). Vätterns pelagiska fiskbestånd. Jönköping.

B

Balk, Lennart and Karlsson, Simon and Strömquist, Jennie and Börjeson, Hans and Hansson, Tomas (2016). Widespread episodic thiamine deficiency in Northern Hemisphere wildlife. Scientific Reports. 6 , 1-13
[Research article]

Beier, Ulrika (2016). Habitat use in fish communities. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:72
ISBN 978-91-576-8646-6
eISBN 978-91-576-8647-3
[Doctoral thesis]

Beier, Ulrika and Axenrot, Thomas and Bergek, Sara (2015). Fisk och fiske i Mälaren. Drottningholm: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2015:18
[Report]

Bergek, Sara and Sandin, Leonard (2021). Vad händer med avrinningsområdenas ekosystemtjänster i ett framtida klimat? (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2021:2
[Report]

Berggren, Terese and Bergström, Ulf and Sundblad, Göran and Östman, Örjan (2021). Warmer water increases early body growth of northern pike (Esox lucius), but mortality has larger impact on decreasing body sizes. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 79 :5 , 771-781
[Research article]

Bergström, Ulf and Larsson, Stefan and Erlandsson, Mårten and Ovegård, Maria and Ragnarsson Stabo, Henrik and Östman, Örjan and Sundblad, Göran (2022). Long-term decline in northern pike (Esox lucius L.) populations in the Baltic Sea revealed by recreational angling data. Fisheries Research. 251 , 106307
[Research article]

Bishop, Kevin and Erlandsson, Martin and Fölster, Jens and Valinia, Salar and Rosén, Peter (2011). Relation between land use change and long-term trends of organic carbon in lake water and its importance for acidification assessment. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:2
[Report]

Björkvald, Louise and Wällstedt, Teresia (2010). Metaller i vattendrag. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2010:06
[Report]

Bohman, Patrik (2018). eDNA i en droppe vatten. Drottningholm Lysekil Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2018:18
[Report]

Bohman, Patrik and Edsman, Lennart (2013). Marmorkräftan i Märstaån. Drottningholm: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 17
[Report]

Bohman, Patrik and Edsman, Lennart and Martin, Peer and Scholtz, Gerhard (2013). The first Marmorkrebs (Decapoda: Astacida: Cambaridae) in Scandinavia. BioInvasions Records. 2 :3 , 227-232
[Research article]

Bohman, Patrik and Sundberg, Per and Klint, Mårten and Obst, Matthias (2018). Jakten på solabborren (Lepomis gibbosus). Drottningholm Lysekil Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2018:21
[Report]

D

Dannewitz, Johan and Palm, Stefan and Kagervall, Anders and Whitlock, Rebecca and Dahlgren, Elin (2020). Svenska laxbestånd i Östersjön – status, exploatering och förvaltning : biologiskt underlag. (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Degerman, Erik and Bergström, Lena and Wennhage, Håkan and De Leeuw, Joep and Soler, Teresa and Olsson, Jens (2016). Fisk som miljöindikator. Drottningholm Lysekil Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2016:9
[Report]

Degerman, Erik and Näslund, Ingemar and Petersson, Erik and Sandin, Leonard and Von Wachenfeldt, Eddie (2015). Förslag till nya indikatorer för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag dnr SLU.aqua.2015.5.5-160. Uppsala.

Degerman, Erik and Petersson, Erik and Jacobsen, Per-Erik and Karlsson, Lars and Lettevall, Erland and Nordwall, Fredrik (2012). Laxparasiten Gyrodactylus salaris i västkustens laxåar. Drottningholm: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2012:8
[Report]

Dekker, Willem (2015). Assessment of the eel stock in Sweden, spring 2015. Drottningholm: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2015:11
[Report]

Dekker, Willem (2016). Management of the eel is slipping through our hands! Distribute control and orchestrate national protection. ICES journal of marine science. 73 :10 , 2442-2452
[Research article]

Dekker, Willem and Wickström, Håkan and Sjöberg, Niklas (2016). Utvärdering av den svenska ålförvaltningen. Drottningholm Lysekil Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2016:11
[Report]

Drakare, Stina (2010). Kan antalet växtplanktonprovtagningar minskas från sju till fyra gånger per år utan att betydelsefull information förloras? Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2010:01
[Report]

Drakare, Stina (2014). Översyn av typologi för sjöar och vattendrag. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2014:2
[Report]

Drakare, Stina and Andersson, Mikael (2022). Sveriges 24 betydande sjöar : sammanställning av övervakning och behov för att uppfylla krav enligt vattenförvaltningsförordningen. (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2022:5
[Report]

Drakare, Stina and Holmgren, Kerstin and Näslund, Joacim and Vrede, Tobias (2022). Detta är IKEU: Integrerad Kalkuppföljning-programmets innehåll och resultat åren 2008-2021. (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2022:4
[Report]

Drakare, Stina and Persson, Gunnar and Angeler, David and Holmgren, Kerstin (2012). IKEUs överkalkningsprogram 2006 – 2010. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2012:16
[Report]

Drakare, Stina and Wallman, Karin and Almlöf, Karin and Segersten, Joel (2020). Fokus på Mälaren 2019 : sammanfattande resultat från miljöövervakning och forskningsprojekt knutna till samarbetet mellan SLU och Mälarens vattenvårdsförbund. (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2020:3
[Report]

Drakare, Stina and Wallman, Karin and Segersten, Joel and Köhler, Stephan (2021). Fokus på Mälaren 2020 : sammanfattande resultat från miljöövervakning och forskningsprojekt knutna till samarbetet mellan SLU och Mälarens vattenvårdsförbund. (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2021:10
[Report]

E

Edsman, Lennart (2016). Utvärdering av åtgärdsprogram flodkräfta 2008-2014. Drottningholm: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2016:19
[Report]

Eklöf, Karin (2012). Effects of stump harvesting and site preparation on mercury mobilization and methylation. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:76
ISBN 978-91-576-7723-5
[Doctoral thesis]

Eklöf, Karin and Fölster, Jens and Bishop, Kevin (2009). Kvicksilvertrender i svenska vattendrag. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2009:1
[Report]

Engdahl, Fredrik and Edsman, Lennart and Sandström, Alfred (2017). Fiskets fångster och trender för Vätterns kommersiella fisk- och kräftarter. Rapport från Vätternvårdsförbundet, 2016 (126). Jönköping: Vätternvårdsförbundet
[Report chapter]

Eriksson, Lars and Goedkoop, Willem and Herlitz, Eva and Nisell, Jakob and Törnblom, Erik and Wallin, Mats and Wiederholm, Ann-Marie and Östlund, Mikael (1999). Kolbäcksån - recipientkontroll 1998. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 1999:8
[Report]

F

Faulks, Leanne and Östman, Örjan (2016). Genetic Diversity and Hybridisation between Native and Introduced Salmonidae Fishes in a Swedish Alpine Lake. PloS one. 11 :3 , 1-15
[Research article]

Fölster, Jens (2014). Bedömningsgrunder för näringsämnen i sjöar och vattendrag. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2014:9
[Report]

Fölster, Jens and Djodjic, Faruk (2016). Underlag till bedömningsgrunder för kväve i sjöar och vattendrag. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2015:12
[Report]

Fölster, Jens and Djodjic, Faruk and Huser, Brian and Moldan, Filip and Sonesten, Lars (2018). Bedömningsgrunder för fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer i sjöar och vattendrag. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2018:10
[Report]

Fölster, Jens and Futter, Martyn (2011). Bedömning av andel övergödda sjöar i Sverige. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:7
[Report]

Fölster, Jens and Hallstan, Simon and Johnson, Richard (2014). Utvärdering av de nationella miljöövervakningsprogrammen av sjöar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2014:3
[Report]

Fölster, Jens and Herlitz, Eva and Wiederholm, Ann-Marie and Eriksson, Lars and Östlund, Mikael and Wallin, Mats (1998). Kolbäcksån - recipientkontroll 1997. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Fölster, Jens and Kyllmar, Katarina and Wallin, Mats and Hellgren, Stefan (2012). Kväve- och fosfortrender i jordbruksvattendrag. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2012:1
[Report]

Fölster, Jens and Köhler, Stephan (2011). Försurningsläget i Sveriges ytvatten 2010. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:24
[Report]

Fölster, Jens and Köhler, Stephan and Brömssen, Claudia von and Rönnback, Pernilla and Akselsson, Cecilia (2011). Korrigering av vattenkemi för kalkningspåverkan. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:1
[Report]

Fölster, Jens and Rönnback, Pernilla (2015). Turbiditet som mått på suspenderat material och totalfosfor. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2015:2
[Report]

Fölster, Jens and Valinia, Salar and Sandin, Leonard and Futter, Martyn (2014). För var dag blir det bättre men bra lär det aldrig bli. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2014:20
[Report]

Fölster, Jens and Von Brömssen, Claudia and Kyllmar, Katarina (2017). Metodutveckling av trendanalys för jordbruksvattendrag. Uppsala, Sweden: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2017:2
[Report]

Fölster, Jens and von Brömsen, Claudia (2017). Hur kan resultaten från Omdrevssjöarna användas i vattenförvaltningen? Uppsala, SE: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2016:17
[Report]

H

Hallstan, Simon (2015). Harmonisering av taxonomiska standarder för inlandsvattnens bottenfauna i bedömningsgrunder, Dyntaxa och databasen freshwaterecology.info. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2015:4
[Report]

Hallstan, Simon (2011). Species distribution models. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-576-9037-1
[Licentiate thesis]

Herbert, Roger and Björkvald, Louise and Wällstedt, Teresia and Johansson, Kjell (2009). Bakgrundshalter av metaller i svenska inlands- och kustvatten. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2009:12
[Report]

Herlitz, Eva (2016). Kiselalger i Rååns avrinningsområde 2015. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2016:1
[Report] (Unpublished)

Herlitz, Eva and Quintana, Isabel (2015). Kiselalger i Björnbäcken vid Måsalycke 2015. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2015:20
[Report]

Holmgren, Kerstin (2013). Betydelse av fiskens ålder vid bedömning av ekologisk status. Drottningholm: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2013:5
[Report]

Holmgren, Kerstin (2021). Provfiske i trendsjöar : historia, nuläge och framtida behov. (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2021:19
[Report]

Holmgren, Kerstin and Fölster, Jens (2010). Biologisk och vattenkemisk variation i kalkningsverksamhetens målsjöar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2010:11
[Report]

I

Ivalo, Ann Catherine Birgitta and Nisell, Jakob and Fölster, Jens (2009). Förändringar i markanvändning. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2009:5
[Report]

K

Kahlert, Maria (2012). Analys av kiselalger LKAB, Kiruna 2011. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2012:3
[Report]

Kahlert, Maria (2012). Kiselalger i Blekinge 2011. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2012:7
[Report]

Kahlert, Maria (2012). Kiselalger i Västernorrlands vattendrag 2009-2011. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2012:23
[Report]

Kahlert, Maria (2012). Kiselalger som miljöindikatorer. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Kahlert, Maria (2014). Kiselalgssamhällen i Sverige. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2014:1
[Report]

Kahlert, Maria (2007). Kiselalgsundersökning i södra delen av Norra Östersjödistriktet, 2006. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2007:8
[Report]

Kahlert, Maria (2012). Påväxtalgsamhället i arktisk-alpina vattendrag. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2012:11
[Report]

Kahlert, Maria and Gonczi, Mikaela and Mykrä, Heikki and Vuori, Kari-Matti and Jarlman, Amelie and Kennedy, Bryan and Bennett, Cathy and Miettinen, Juha and Kelly, Martyn (2007). Northern Rivers GIG Phytobenthos Intercalibration Exercise. ..

Kahlert, Maria and Herlitz, Eva (2013). Analys av Kiselalger LKAB, Kiruna 2012. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2013:3
[Report]

Kahlert, Maria and Herlitz, Eva and Quintana, Isabel (2014). Analys av kiselalger från LKAB, Kiruna 2013. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2014:6
[Report]

Kahlert, Maria and Herlitz, Eva and Quintana, Isabel (2013). Kiselalger i Norrbotten 2012 (regional miljöövervakning). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2013:7
[Report]

Kahlert, Maria and Herlitz, Eva and Quintana, Isabel (2013). Kiselalger i Rååns avrinningsområde 2012. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2013:5
[Report]

Kahlert, Maria and Herlitz, Eva and Quintana, Isabel (2014). Kiselalger i Rååns avrinningsområde 2013. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2014:4
[Report]

Kahlert, Maria and Herlitz, Eva and Quintana, Isabel (2013). Kiselalgsanalys för SRK i Dalälven 2012. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2013:11
[Report]

Kahlert, Maria and Werner, Petra (2013). Kiselalger i Västernorrlands vattendrag 2012. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2013:4
[Report]

Kinnerbäck, Anders (2013). Jämförvärden från provfisken. Drottningholm: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2013:18
[Report]

Köhler, Stephan (2010). Analys av försurningsbedömning av små vattendrag med stöd av MAGIC. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2010:02
[Report]

Köhler, Stephan and Huser, Brian and Wallman, Karin and Klavzar, Andreja (2016). Utvärdering av delprogrammet metaller inom miljöövervakning av sjöar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2016:8
[Report]

Köhler, Stephan and Mckie, Brendan and Granath, Gustaf and Wallman, Karin and Segersten, Joel and Fölster, Jens and Drakare, Stina and Ecke, Frauke and Kahlert, Maria and Göthe, Emma (2018). Skogsbranden i Västmanland 2014 slutrapport. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2018:5
[Report]

Köhler, Stephan and Wallman, Karin and Mckie, Brendan (2017). Skogsbranden i Västmanland 2014 - utvärdering av effekter på vattenkvalitet och vattenlevande organismer i och runt brandområdet. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2017:8
[Report]

L

Lannergård, Emma and Fölster, Jens (2023). In-situ sensorers användning i nationell miljöövervakning. (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. ; 2023:2
[Report]

Lau, Danny C P and Christoffersen, Kirsten S. and Erkinaro, Jaakko and Hayden, Brian and Heino, Jani and Hellsten, Seppo and Holmgren, Kerstin and Kahilainen, Kimmo K. and Kahlert, Maria and Karjalainen, Satu Maaria and Karlsson, Jan and Forsström, Laura and Lento, Jennifer and Mjelde, Marit and Ruuhijärvi, Jukka and Sandoy, Steinar and Schartau, Ann Kristin and Svenning, Martin-A and Vrede, Tobias and Goedkoop, Willem (2022). Multitrophic biodiversity patterns and environmental descriptors of sub‐Arctic lakes in northern Europe. Freshwater Biology. 67 , 30-48
[Research article]

Ledesma, Jose and Grabs, Thomas and Bishop, Kevin and Schiff, Sherry L. and Köhler, Stephan (2015). Potential for long-term transfer of dissolved organic carbon from riparian zones to streams in boreal catchments. Global change biology. 21 :8 , 2963-2979
[Research article]

Leonardsson, Kjell (2021). Flödets inverkan på laxarnas vandring i naturfåran nedströms dammen i Norrfors, nedre Umeälven. (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 2021:5
[Report]

Leonardsson, Kjell (2021). Utvärdering av funktionen hos fisktrappan i Norrfors under perioden 2013-2020. (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 2021:2
[Report]

Leonardsson, Kjell and Lundqvist, Hans and Nilsson, Jan (2021). Effekt av åtgärder i Umeälvens nedre del på leklaxens vandring från älvmynningen till passage av Stornorrfors fisktrappa 2014. (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 2021:1
[Report]

Leonardsson, Kjell and Östergren, Johan and Hellström, Gustav and Leander, Johan and Bergman, Eva (2016). Passageeffektivitet för nedströmsvandrande laxsmolt förbi ett integrerat vattenintag till spill och turbin vid Bruksfors, Rickleån. Umeå: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 9
[Report]

Lundin, Lars and Löfgren, Stefan and Rönnback, Pernilla and Bovin, Kajsa and Eveborn, D. and Grandin, Ulf and Jutterström, Sara and Pihl Karlsson, Gunilla and Moldan, Filip and Thunholm, B. (2021). Report on National ICP IM activities in Sweden 2019. Reports of the Finnish Environment Institute (37). SYKE
ISBN 978-952-11-5425-6
[Report chapter]

Lundqvist, Anna (2011). Bioavailability of pesticides to benthic invertebrates. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:54
ISBN 978-91-576-7598-9
[Doctoral thesis]

Lundqvist, Hans and Leonardsson, Kjell and Williams, John and Östergren, Johan and Hellström, Gustav and Forssén, Åke (2015). Problematiken kring flergångslekare av lax, öring och steelhead i vildlaxförande stora flödesreglerade vattendrag. Umeå: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 8
[Report]

Löfgren, Stefan and Grandin, Ulf and Lundin, Lars and Östlund, Mikael and Bovin, Kajsa and Moldan, Filip and Pihl Karlsson, Gunilla (2016). Integrerad övervakning av miljötillståndet i svensk skogsmark - IM. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2016:5
[Report]

Löfgren, Stefan and Laudon, Hjalmar (2004). Surstötar i norra Dalarna 1994-2002. Falun: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Länsstyrelsen Dalarnas län ; 2004:7
[Report]

Löfgren, Stefan and Rönnback, Pernilla and Pilström, Fredrik (2010). Kvalitetssäkrad vattenkemisk provtagning i vattendrag. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2010:3
[Report]

M

Markensten, Hampus and Djodjic, Faruk and Fölster, Jens and Vrede, Tobias (2012). Näringspåverkan av fiskodling i regleringsmagasin. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2012:20
[Report]

Milbrink, Göran and Sonesten, Lars (2014). Deformiteter hos oligochaeter i Vänern. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2014:19
[Report]

Milbrink, Göran and Sonesten, Lars (2021). Oligochaeter som miljöindikatorer i norra Vänern - en jämförelse mellan dagens situation och äldre undersökningar. (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2021:11
[Report]

Mputu, Adele and Willen, Eva and Wilander, Anders and Drakare, Stina and Bishop, Kevin and Inogwabini, Bila-Isia (2022). Fish populations and biomass in headwater streams of the Lake Tumba Landscape, DR Congo, 2007–2011. Acta Ichthyologica et Piscatoria. 52 :3 , 195-208
[Research article]

Myrstener, Erik and Fölster, Jens (2022). Improved reference values for phosphorus in Swedish agricultural lakes - Lake sediment records of historical concentrations in Sweden and near-by countries. (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2022:11
[Report]

N

Nilsson, Hans and Appelberg, Magnus and Axenrot, Thomas and Vinterstare, Jerker (2022). Dödliga, invasiva och icke-invasiva provtagningsmetoder av akvatiska resurser - möjligheter att anpassa SLU Aquas metodik. (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2022:12
[Report]

Nisell, Jakob and Lindsjö, Anders and Temnerud, Johan (2007). Rikstäckande virtuellt vattendrags nätverk för flödesbaserad modellering VIVAN. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2007:17
[Report]

Norberg, Matilda and Bishop, Kevin and Englund, Göran and Fölster, Jens and Sterner, Mattias and Valinia, Salar and Wilander, Anders (2011). Historiska referensdata. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:21
[Report]

Nygren, Ingrid (2017). Fyrisåns avrinningsområde 2016. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2017:4
[Report]

Nygren, Ingrid (2022). Fyrisåns avrinningsområde 2021. (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2022:1
[Report]

Nygren, Ingrid and Ahrens, Lutz and von Brömssen, Claudia (2021). Fyrisåns avrinningsområde 2020. (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2021:8
[Report]

Nygren, Ingrid and Almlöf, Karin and Herlitz, Eva (2020). Fyrisåns avrinningsområde 2019. (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2020:2
[Report]

Nygren, Ingrid and Stehn, Anders and Almlöf, Karin and Drakare, Stina (2016). Eskilstunaåns avrinningsområde. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2016:12
[Report]

Nygren, Ingrid and Stehn, Anders and Almlöf, Karin and Herlitz, Eva and Vrede, Tobias (2014). Arbogaåns avrinningsområde. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2014:11
[Report]

Nygren, Ingrid and Stehn, Anders and Almlöf, Karin and Herlitz, Eva and Vrede, Tobias (2014). Eskilstunaåns avrinningsområde. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2014:10
[Report]

Nygren, Ingrid and Stehn, Anders and Drakare, Stina and Almlöf, Karin (2016). Arbogaåns avrinningsområde. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2016:11
[Report]

Nyström, Per and Stenberg, Marika and Sandström, Alfred and Edsman, Lennart and Bohman, Patrik and Asp, Anders and Engdahl, Fredrik and Fjälling, Arne and Ågren, Mattias (2013). Förvaltning av signalkräfta i sjöar. Drottningholm: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2013:1
[Report]

O

Orback, Caroline (2007). Utvärdering av enskilda avlopps betydelse för vattenkvaliteten i sjön Trehörningen. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2007:7
[Report]

P

Palm, Stefan and Dannewitz, Johan and Prestegaard, Tore and Östergren, Johan (2013). Laxing och felvandrad lax i Mörrumsån. Drottningholm: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2013:20
[Report]

Persson, Gunnar and Wilander, Anders (2002). Allmän vattenkemi före och efter kalkning i sjöar inom Integrerad KalkningsEffektUppföljning. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2002:8
[Report]

Persson, Gunnar and Wilander, Anders (2005). Identifiering och förteckning av svenska inlandsvatten enligt artikel 3.1 och bilaga 1 i Nitratdirektivet, baserat på databaser vid SLU. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2005:6
[Report]

Persson, Lo and Leonardsson, Kjell (2020). Utformning och uppföljning av fiskpassagelösningar : underlagsrapport till Havs- och vattenmyndighetens webbvägledning. (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 2020:4
[Report]

Petersson, Erik and Degerman, Erik and Axén, Charlotte (2018). Översikt, riskbedömning och förslag på åtgärder för puckellax (Oncorhynchus gorbuscha). Drottningholm: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2018:17
[Report]

Petersson, Erik and Degerman, Erik and Bergquist, Björn and Sers, Berit and Stridsman, Stefan and Winberg, Svante (2014). Standardiserat elfiske i vattendrag. Drottningholm: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2014:15
[Report]

R

Ragnarsson Stabo, Henrik and Axenrot, Thomas and Vrede, Tobias and Sandström, Alfred (2012). Kvantifiering av stora djurplankton i de stora sjöarna. Drottningholm: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Vätternvårdsförbundet ; 115
[Report]

Rapp, Lars and Bishop, Kevin (2009). Surface water acidification and critical loads. Hydrology and earth system sciences. 13 :11 , 2191-2201
[Research article]

Richman, Nadia I. and Edsman, Lennart and Collen, Ben (2015). Multiple drivers of decline in the global status of freshwater crayfish (Decapoda: Astacidea). Philosophical Transactions B: Biological Sciences. 370 :20140060 , 1-11
[Research article]

Rimet, Frédéric and Vasselon, Valentin and Gusev, Evgenuy and Kahlert, Maria and Kelly, Martyn G. and Kulikovskiy, Maxim and Maltsev, Yevhen and Mann, David G. and Pfannkuchen, Martin and Trobajo, Rosa and Zimmermann, Jonas and Bouchez, Agnes (2019). Diat.barcode, an open-access curated barcode library for diatoms. Scientific Reports. 9 , 1-12
[Research article]

Rönnback, Pernilla and Sonesten, Lars and Wallin, Mats (2009). Ämnestransporter under vårflöden i Ume älv och Kalix älv. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2009:20
[Report]

S

Sandin, Leonard and Göthe, Emma and Kahlert, Maria and Temnerud, Johan (2009). Variation i biologisk mångfald och samhällsstruktur hos bottenfauna och kiselalger i två små avrinningsområden. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2009:2
[Report]

Sandström, Alfred and Bryhn, Andreas and Sundelöf, Andreas and Lingman, Anna and Florin, Ann-Britt and Petersson, Erik and Vitale, Francesca and Sundblad, Göran and Wickström, Håkan and Ahlbeck Bergendahl, Ida and Lövgren, Johan and Lundström, Karl and Edsman, Lennart and Wennerström, Lovisa and Ogonowski, Martin and Ulmestrand, Mats and Cardinale, Massimiliano and Lindmark, Max and Bergenius, Mikaela and Naddafi, Rahmat and Fredriksson, Ronny and Bergek, Sara and Larsson, Stefan and Axenrot, Thomas and Dekker, Willem and Hekim, Zeynep (2019). Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018. Göteborg: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. ; 2019:14
[Report]

Schelker, Jakob (2013). Forestry impact on water quality: a landscape perspective on dissolved organic carbon. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:38
ISBN 978-91-576-7815-7
[Doctoral thesis]

Sobek, Sebastian and Nisell, Jakob and Fölster, Jens (2009). Prediktion av sjödjup och sjövolym från topografiska data. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2009:19
[Report]

Sonesten, Lars (2021). Jämförande undersökning av två bottenfaunaprovtagare i Vänern : jämförelse av Ekman och van Veen-hämtare. (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2021:9
[Report]

Sonesten, Lars (2009). Kolbäcksån. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2009:14
[Report]

Sonesten, Lars (2010). Kolbäcksån. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2010:9
[Report]

Sonesten, Lars (2011). Kolbäcksån. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:16
[Report]

Sonesten, Lars (2008). Kolbäcksån. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Sonesten, Lars (2008). Kolbäcksån - provfiske och metaller i fisk 2007. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2008:15
[Report]

Sonesten, Lars (2018). Mälaren 2017. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2018:8
[Report]

Sonesten, Lars (2018). Test av olika naturgeografiska indelningar av sjöar och vattendrag till Sveriges vattenmiljö. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2018:2
[Report]

Sonesten, Lars (2018). Vattenkemi och bottenfauna i Mariestadsfjärden 2017. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2018:9
[Report]

Sonesten, Lars (2001). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2000. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
[Report]

Sonesten, Lars (2002). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2001. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Sonesten, Lars (2003). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2002. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Sonesten, Lars (2008). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2007. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2008:17
[Report]

Sonesten, Lars (2009). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2008. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2009:15
[Report]

Sonesten, Lars (2010). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2009. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2010:12
[Report]

Sonesten, Lars (2011). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2010. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:18
[Report]

Sonesten, Lars (2012). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2011. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2012:18
[Report]

Sonesten, Lars (2013). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2012. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2013:12
[Report]

Sonesten, Lars (2014). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2013. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2014:18
[Report]

Sonesten, Lars (2015). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2014. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2015:13
[Report]

Sonesten, Lars (2016). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2015. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2016:3
[Report]

Sonesten, Lars (2017). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2016. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2017:6
[Report]

Sonesten, Lars (2019). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2018. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2019:5
[Report]

Sonesten, Lars (2020). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2019. (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2020:4
[Report]

Sonesten, Lars (2021). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2020. (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2021:13
[Report]

Sonesten, Lars (2022). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2021. (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2022:6
[Report]

Sonesten, Lars and Demandt, Christian and Eriksson, Lars and Kahlert, Maria and Kreuger, Jenny and Wallin, Mats and Wiederholm, Ann-Marie (2008). Institutionen för vatten & miljö (fd Miljöanalys). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Sonesten, Lars and Eriksson, Lars (2000). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 1999. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Sonesten, Lars and Goedkoop, Willem and Quintana, Isabel (2004). Kolbäcksån - recipientkontroll 2003. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Stencil
[Report]

Sonesten, Lars and Quintana, Isabel (2011). Kolbäcksån - Recipientkontroll 2010. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:15
[Report]

Sonesten, Lars and Quintana, Isabel (2008). Kolbäcksån - recipientkontroll 2007. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2008:16
[Report]

Sonesten, Lars and Quintana, Isabel (2009). Kolbäcksån - recipientkontroll 2008. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2009:13
[Report]

Sonesten, Lars and Quintana, Isabel (2010). Kolbäcksån - recipientkontroll 2009. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2010:8
[Report]

Sonesten, Lars and Wallin, Mats and Vrede, Tobias and Wallman, Karin (2010). Miljöövervakning i Mälaren 2009. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2010:7
[Report]

Sonesten, Lars and Wallman, Karin and Axenrot, Thomas and Beier, Ulrika and Drakare, Stina and Ecke, Frauke and Goedkoop, Willem and Grandin, Ulf and Köhler, Stephan and Segersten, Joel and Vrede, Tobias (2013). Mälaren. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2013:1
[Report]

T

Temnerud, Johan and Düker, Anders and Karlsson, Stephan and Allard, Bert and Köhler, Stephan and Bishop, Kevin (2009). Landscape scale patterns in the character of natural organic matter in a Swedish boreal stream network. Hydrology and earth system sciences. 13 :9 , 1567-1582
[Research article]

Terenius, Olle and Åkerblom, Malin (1997). Evaporated extracts of samples for pesticide residue analysis simplifies transport from remote places. Bulletin of environmental contamination and toxicology. 58 :3 , 341-347
[Research article]

Tjällén, Christer (2009). Synoptisk undersökning av Mälaren 2009-08-25. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2009:18
[Report]

V

Van Dorst, Renee and Gårdmark, Anna and Svanback, Richard and Huss, Magnus (2020). Does browning-induced light limitation reduce fish body growth through shifts in prey composition or reduced foraging rates? Freshwater Biology. 65 , 947-959
[Research article]

Vrede, Tobias (2014). Försurade sjöars återhämtning. Göteborg: Havs- och vattenmyndigheten, Göteborg
ISBN 978-91-87025-63-1
[Report chapter]

Vuorenmaa, Jussi and Holmberg, Maria and Posch, Maximilian and Forsius, Martin and Augustaitis, Algirdas and Beudert, Burkhard and Bochenek, Witold and Clarke, Nicholas and de Wit, Heleen A. and Dirnböck, Thomas and Frey, Jane and Grandin, Ulf and Hakola, Hannele and Kobler, Johannes and Kram, Pavel and Lindroos, Antti-Jussi and Löfgren, Stefan and Pecka, Tomasz and Skotak, Krzysztof and Szpikowski, Jozef and Ukonmaanaho, Liisa and Elustondo, David and Vana, Milan (2020). Long-term changes in the inorganic nitrogen output in European ICP Integrated Monitoring catchments – an assessment of the impact of internal nitrogen-related parameters and exceedances of critical loads of eutrophication. Reports of the Finnish Environment Institute (31). Finnish Environment Institute
ISBN 978-952-11-5191-0
[Report chapter]

W

Wallin, Marcus and Campeau, Audrey and Audet, Joachim and Bastviken, David and Bishop, Kevin and Kokic, Jovana and Laudon, Hjalmar and Lundin, Erik and Löfgren, Stefan and Natchimuthu, Sivakiruthika and Sobek, Sebastian and Teutschbein, Claudia and Weyhenmeyer, Gesa and Grabs, Thomas (2018). Carbon dioxide and methane emissions of Swedish low-order streams - a national estimate and lessons learnt from more than a decade of observations. Limnology and Oceanography. 3 , 156 -167
[Research article]

Wallin, Mats and Sonesten, Lars (2008). Miljöövervakning i Mälaren 2007. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2008:14
[Report]

Wallman, Karin and Köhler, Stephan and Drakare, Stina (2019). Mälaren 2018. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2019:4
[Report]

Wallman, Karin and Löfgren, Stefan and Sonesten, Lars and Demandt, Christian (2009). Analys av nickel med ICP-MS. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2009:9
[Report]

Wallman, Karin and Löfgren, Stefan and Sonesten, Lars and Demandt, Christian and From, Anna-Lena (2009). Totalkväveanalyser vid Institutionen för vatten och miljö. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2009:8
[Report]

Wallman, Karin and Orback, Caroline and Vrede, Tobias and Kahlert, Maria and Sonesten, Lars and Wallin, Mats (2011). Arbogaåns avrinningsområde. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:13
[Report]

Wallman, Karin and Sonesten, Lars and Wallin, Mats (2009). Miljöövervakning i Mälaren 2008. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2009:7
[Report]

Wallman, Karin and Sundbom, Marcus (2017). Granskning av vattenkemidata inom delprogrammet IKEU. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2017:1
[Report]

Wallman, Karin and Vrede, Tobias and Kahlert, Maria and Wallin, Mats (2011). Eskilstunaåns avrinningsområde - Recipientkontroll 2010. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:12
[Report]

Wallman, Karin and Wallin, Mats and Tjällén, Christer (2010). Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi 2010-08-23 samt en jämförelse mellan åren 2008-2010. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2010:16
[Report]

Weyhenmeyer, Gesa (2009). Increasing dissimilarity of water chemical compositions in a warmer climate. Global biogeochemical cycles. 23 :2 , 1-7
[Research article]

Wiederholm, Ann-Marie and Eriksson, Lars and Johnson, Richard and Karlsson, Bert and Östling, Kjell (2009). Provtagningsanvisningar 2009. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Wilander, Anders and Johnson, Richard and Goedkoop, Willem (2003). Riksinventering 2000. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2003:1
[Report]

Willen, Eva and Larson, Daniel (2004). Typanpassning av sjöar och vattendrag. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2004:3
[Report]

Z

Zetterberg, Therese and Löfgren, Stefan (2010). Acidification effects in forest soils, soil water, groundwater and stream water following clear-cutting and aboveground biomass removal. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2010:15
[Report]

Å

Ågren, Anneli and Löfgren, Stefan (2010). Försurningskänsliga bäckar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2010:8
[Factsheet]

Åkerblom, Staffan (2011). The performance of environmental monitoring programmes of Hg in freshwater ecosystems. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:8
[Report]

Åkerblom, Staffan and Johansson, Kjell (2008). Kvicksilver i svensk insjöfisk. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2008:8
[Report]

Ö

Öhlander, Jenny (2003). Sediment toxicity in River Kolbäcksån. Uppsala: (NL, NJ) > Institutionen för miljöanalys (960101-080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2003:5
[Report]

Östergren, Johan and Dannewitz, Johan and Palm, Stefan and Degerman, Erik and Kagervall, Anders and Näslund, Ingemar (2015). Biologiskt underlag till arbetet med Havs- och vattenmyndighetens regeringsuppdrag om förvaltning av lax och öring. Drottningholm: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Östman, Örjan and Beier, Ulrika and Ragnarsson Stabo, Henrik and Olsson, Jens and Svedäng, Henrik and Sundelöf, Andreas and Sandström, Alfred and Florin, Ann-Britt (2016). Förvaltningsmål för nationellt förvaltade fiskbestånd. Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2016:10
[Report]

This list was generated on Tue Mar 21 03:43:19 2023 CET.