Home About Browse Search
Svenska


Items where Stakeholder is "Z - SLU - Library > Imported from Aleph" and Year is [pin missing: value2]

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Creators | Publication Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W | Å | Ö
Number of items at this level: 465.

A

Agardh, Carl Adolph and Ljungberg, C. E, (1857). Försök till en statsekonomisk statistik öfver Sverige. Carlstad: Kjellin
[Book (author)]

Ager, Bengt H:son (1958). En undersökning på virkeskörare av arbetstyngdens variation med köravståndet. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 47:9
[Report]

Améen-Malmström, Hellen (1952). Bibliografisk förteckning över Statens skogsforskningsinstituts publikationer 1/7 1939-30/6 1952. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 42:2
[Report]

Améen-Malmström, Hellen (1963). Bibliografisk förteckning över Statens skogsforskningsinstituts publikationer 1/7 1952-1963. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 52:5
[Report]

Améen-Malmström, Hellen (1939). Bibliografisk förteckning över Statens skogsförsöksanstalts publikationer 1924 - 30/6 1939. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 31:10
[Report]

Andersson, Gunnar (1907). Om björkens tjocklekstillväxt i Jämtlands fjälltrakter. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 2:2
[Report]

Andersson, Gunnar (1907). Om talltorkan i öfra Sverige våren 1903. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 2:3
[Report]

Andersson, Gunnar and Hesselman, Henrik (1908). Vegetation och flora i Hamra kronopark. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 4:2
[Report]

Andersson, Sven-Olof (1952). Barkmasseprocenter för timmer och massaved av tall och gran i Norrland. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 41:5
[Report]

Andersson, Sven-Olof (1954). Funktioner och tabeller för kubering av småträd. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 44:12
[Report]

Andersson, Sven-Olof (1953). Om tidpunkten för den årliga diametertillväxtens avslutande hos tall och gran. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 43:5
[Report]

Andersson, Sven-Olof (1963). Produktionstabeller för norrländska tallplanteringar. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 51:3
[Report]

Ardö, Paul and Lindquist, Bertil (1947). Om Laspeyresia grossana Haw. som skadedjur i de nordväst-europeiska bokskogarna. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 36:4
[Report]

B

Björkman, Erik (1958). Lagringsröta och blånad i skogslagrad barr- och lövmassaved. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 29
[Report]

Björkman, Erik (1941). Mykorrhizans utbildning och frekvens hos skogsträd på askgödslade och ogödslade delar av dikad myr. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 32:7
[Report]

Björkman, Erik (1946). Om betingelserna för uppkomsten av brädgårdsblånad samt dennas bekämpande. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 35:7
[Report]

Björkman, Erik (1946). Om lagringsröta i massavedgårdar och dess förebyggande. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 35:1
[Report]

Björkman, Erik (1940). Om mykorrhizans utbildning hos tall- och granplantor, odlade i näringsrika jordar vid olika kvävetillförsel och ljustillgång. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 32:2
[Report]

Björkman, Erik (1949). Om rötskador i granskog och deras betydelse vid framställning av kemisk pappersmassa och silkemassa. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 4
[Report]

Björkman, Erik (1946). Om uppkomsten av stockblånad och lagringsröta i furusågtimmer i samband med flottning. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 35:5
[Report]

Björkman, Erik (1958). Stockblånad och lagringsröta i tall- och grantimmer vid olika avverkningstid och behandling i samband med flottning. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 30
[Report]

Björkman, Erik (1945). Studier över ljusets betydelse för föryngringens höjdtillväxt på norrländska tallhedar. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 34:10
[Report]

Björkman, Erik (1948). Studier över snöskyttesvampens (Phacidium infestans Karst.) biologi samt metoder för snöskyttets bekämpande. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 37:2
[Report]

Björkman, Erik (1953). The occurrence and significance of storage decay in birch and aspen wood with special reference to experimental preventive measures. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 16
[Report]

Brammanis, Leo (1952). Bidrag till kännedomen om för skogen skadliga bladhorningar i Sverige. 1, Trädgårdsborren, Phyllopertha horticola L. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 41:2
[Report]

Brammanis, Leo (1956). Bidrag till kännedomen om för skogen skadliga bladhorningar i Sverige. 2, Pingborren, Amphimallus solstitialis L. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 46:4
[Report]

Brammanis, Leo (1959). Bidrag till kännedomen om för skogen skadliga bladhorningar i Sverige. 3, Brunborren, Serica brunnea L. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 48:7
[Report]

Butovitsch, Viktor (1946). Redogörelse för flygbekämpningskampanjen mot tallmätaren under åren 1944-1945. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 35:9
[Report]

Butovitsch, Viktor (1941). Studier över granbarkborrens massförökning i de av decemberstormen 1931 härjade skogarna i norra Uppland. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 32:8
[Report]

Butovitsch, Viktor (1936). Studier över tallskottvecklaren, Evetria buoliana Schiff. D. 1. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 29:5
[Report]

Butovitsch, Viktor (1943). Undersökning över en härjning av videspinnaren (Stilpnotia salicis L.) i västra Uppland. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 33:4
[Report]

Butovitsch, Viktor (1951). Undersökningar över virkesförstörande insekters spridning och skadegörelse i boningshus i Blekinge län och Kalmar läns södra landstingsområde. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 40:5
[Report]

Butovitsch, Viktor and Heqvist, Karl-Johan (1961). Undersökningar över snytbaggens utveckling. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 50:4
[Report]

Bärring, Ulf (1958). Några orienterande försök med kemiska medel mot ört- och vedartad vegetation. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 47:10
[Report]

C

Callin, Georg (1949). Om framställningskostnader och gränsdimensioner för småvirke. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 38:6
[Report]

Callin, Georg (1953). Om tidsåtgången vid sådd av skogsfrö. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 43:7
[Report]

Callin, Georg (1949). Redogörelse för några markberedningsförsök med häst- och maskindragna redskap. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 38:1
[Report]

Callin, Georg (1961). Syrfällning av klent virke. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 50:7
[Report]

Callin, Georg (1949). Tidsåtgången vid röjning i ungskogsbestånd av tall, uppkomna efter sådd. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 38:3
[Report]

Callin, Georg and Hansson, Jan-Erik (1959). Plantering av tall och gran. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 48:8
[Report]

Carbonnier, Charles (1949). De ädla lövträdens fördelning på boniteter i Halland, Skåne och Blekinge enligt rikstaxeringen 1945-1946. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 37:10
[Report]

Carbonnier, Charles (1954). Några exempel på produktionen i planterad granskog i södra Sverige. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 44:5
[Report]

Carbonnier, Charles (1947). Produktionsöversikter för ask. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 36:5
[Report]

Carbonnier, Charles (1951). Underväxtproblemet i kulturbestånd av ek. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 40:1
[Report]

D

Domeij, Åke (1948). Några skogs- och lundväxters känslighet för natriumklorat. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 37:6
[Report]

Dormling, Ingegerd (1962). Ympningsmetoder för tall och gran. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 51:2
[Report]

E

Edgren, Vilhelm and Nylinder, Per (1949). Funktioner och tabeller för bestämning av avsmalning och formkvot under bark för tall och gran i norra och södra Sverige. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 38:7
[Report]

Edén, Johan and Rennerfelt, Erik (1949). Fält- och rötkammarförsök avsedda att utröna skyddsverkan hos olika träimpregneringsmedel. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 38:4
[Report]

Edén, Johan and Rennerfelt, Erik (1946). Undersökningar enligt klotsmetoden av några träimpregneringsmedel. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 35:10
[Report]

Eggli, Werner (1961). Betrachtungen über den Zuwachs der Weisstanne (Abies alba Mill. syn. Abies pectinata DC.) in Südschweden. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 50:2
[Report]

Eiche, Wilhelms (1955). Spontaneous chlorophyll mutations in Scots pine (Pinus silvestris L.). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:13
[Report]

Eidmann, Hubertus H (1960). Om lärkskottmalen (Argyresthia laevigatella H. S.) i Sverige. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 49:3
[Report]

Eklund, Bo (1956). Ett förbandsförsök i tallskog. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 46:10
[Report]

Eklund, Bo (1952). Fortsatta studier över ett gallringsförsök i stavagranskog. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 41:10
[Report]

Eklund, Bo (1957). Om granens årsringsvariationer inom mellersta Norrland och deras samband med klimatet. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 47:1
[Report]

Eklund, Bo (1949). Relationstal för transformering av toppmätt volym sågtimmer av tall och gran till verklig kubikmassa. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 38:2
[Report]

Eklund, Bo (1949). Skogsforskningsinstitutets årsringsmätningsmaskiner. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 38:5
[Report]

Eklund, Bo (1948). Undersökningar över fastmasseprocenter, åtgångstal m. m. vid mätning av 2- och 3-meters tall- och granmassaved. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 37:1
[Report]

Eklund, Bo (1951). Undersökningar över krympnings- och svällningsförändringar hos borrspån av tall och gran. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 39:7
[Report]

Eklund, Bo (1954). Årsringsbreddens klimatiskt betingade variation hos tall och gran inom norra Sverige åren 1900-1944. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 44:8
[Report]

Eklund, Bo and Huss, Einar (1946). Undersökningar över äldre skogskulturer i de nordligaste länen. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 35:6
[Report]

Eklundh Ehrenberg, Carin (1960). Studies on the longevity of stored pine pollen (Pinus silvestris L. and Pinus contorta var. Murrayana Engelm). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 49:7
[Report]

Eklundh Ehrenberg, Carin (1958). Über Entwicklungsanomalien in Kreuzungsnachkommenschaften bei Pinus silvestris L. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 48:2
[Report]

Eklundh Ehrenberg, Carin and Simak, Milan (1957). Flowering and pollination in Scots pine (Pinus silvestris L.). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 46:12
[Report]

Eneroth, Olof (1926). Studier över risken vid användning av tallfrö av för orten främmande proveniens. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 23:1
[Report]

Engström, Kjell (1955). Fågelfaunans beroende av skogens sammansättning. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:2
[Report]

F

Forselius, S and Notini, G and Bramford, S and Mellström, B (1952). Vildkaninen på Gotland. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 9
[Report]

Forsslund, Karl-Henrik (1938). Bidrag till kännedomen om djurlivets i marken inverkan på markomvandlingen. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 31:3
[Report]

Forsslund, Karl-Herman (1936). Nordliga gransågstekeln (Lygaeonematus subarcticus Forssl.). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 29:2
[Report]

Forsslund, Karl-Herman (1948). Något om insamlingsmetodiken vid markfaunaundersökningar. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 37:7
[Report]

Forsslund, Karl-Herman (1944). Något om röda tallstekelns (Diprion sertifer Geoffr.) skadegörelse. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 34:6
[Report]

Forsslund, Karl-Herman (1945). Sammanfattande översikt över vid markfaunaundersökningar i Västerbotten påträffade djurformer. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 34:5
[Report]

Forsslund, Karl-Herman (1943). Studier över det lägre djurlivet i nordsvensk skogsmark. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 34:1
[Report]

Forsslund, Karl-Herman (1960). Studier över lilla tallstekeln Diprion (Microdiprion) pallipes (Fall.). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 49:8
[Report]

Francke-Grosmann, Helene (1952). Über die Ambrosiazucht der beiden Kiefernborkenkäfer Myelophilus minor Htg. und Ips acuminatus Gyll. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 41:6
[Report]

Fransson, Pär (1952). Bekämpning av björk i Norrland medelst hormonderivat. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 41:1
[Report]

Fries, Jöran (1961). Några exempel på produktionen i tallskog i södra Sverige. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 50:3
[Report]

G

Gast, P. R (1937). Studies on the development of conifers in raw humus. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 29:7
[Report]

Gunnert, Lars (1962). Undersökning av ormgransbeståndet i Lekeryd (Picea abies (L.) H. Karst f. virgata (Jacques) Rehd.). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 51:5
[Report]

Gustafsson, Åke and Simak, Milan (1958). Effect of x- and γ-rays on conifer seed. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 48:5
[Report]

H

Hagberg, Erik (1948). Riksskogstaxeringen av Kopparbergs län åren 1943 och 1944. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 37:9
[Report]

Hagberg, Erik and Tersmeden, Carl (1954). Riksskogstaxeringen av Västsverige åren 1949-1951. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 44:4
[Report]

Hagberg, Erik and Tersmeden, Carl (1955). Riksskogstaxeringen av Östra Mellansverige åren 1950-1952. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:4
[Report]

Hagner, Stig (1962). Naturlig föryngring under skärm. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 52:4
[Report]

Hagner, Stig (1958). Om kott- och fröproduktionen i svenska barrskogar. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 47:8
[Report]

Hansson, Jan-Erik (1961). Studier av inlärningsfrågor vid skogliga lärlingskurser. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 49:10
[Report]

Henningsson, Björn (1962). Studies in fungal decomposition of pine, spruce, and birch pulpwood. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 52:3
[Report]

Heqvist, Karl Johan (1948). Några iakttagelser över tallmätarens parasiter under senaste härjningen i södra och mellersta Sverige (1943-1945). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 37:3
[Report]

Heqvist, Karl-Johan (1956). Studier över lindmätaren (Erannis defoliaria L.) och dess uppträdande i Skåne år 1948. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 46:8
[Report]

Heqvist, Karl-Johan (1956). Studier över större granspinnarstekeln (Cephalcia abietis L.) och dess uppträdande i Skåne. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 46:5
[Report]

Hesselman, Henrik (1935). Barrskogens arealfördelning på tall-, gran- och barrblandsbestånd i Norrland och Dalarna. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 28:8
[Report]

Hesselman, Henrik (1938). Den naturvetenskapliga avdelningens verksamhet under åren 1902-1938 och avdelningens framtida uppgifter. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 31:5
[Report]

Hesselman, Henrik (1935). Fibyskogen och dess utvecklingshistoria. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 28:5
[Report]

Hesselman, Henrik (1938). Fortsatta studier över tallens och granens fröspridning samt kalhyggets besåning. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 31:1
[Report]

Hesselman, Henrik (1951). Granföryngring och nitrat. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 40:3
[Report]

Hesselman, Henrik (1919). Iakttagelser över skogsträdens spridningsförmåga. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 16:2
[Report]

Hesselman, Henrik (1910). Material för studiet af skogsträdens raser. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 5:5
[Report]

Hesselman, Henrik (1907). Material för studiet af skogsträdens raser. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 3:4
[Report]

Hesselman, Henrik (1934). Några studier över fröspridningen hos gran och tall och kalhyggets besåning. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 27:5
[Report]

Hesselman, Henrik (1910). Om flygsandsfälten på Fårön och skyddsskogslagen af den 24 juli 1903. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 5:1
[Report]

Hesselman, Henrik (1937). Om humustäckets beroende av beståndets ålder och sammansättning i den nordiska granskogen av blåbärsrik Vacciniumtyp och dess inverkan på skogens föryngring och tillväxt. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 30:4
[Report]

Hesselman, Henrik (1932). Om klimatets humiditet i vårt land och dess inverkan på mark, vegetation och skog. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 26:4
[Report]

Hesselman, Henrik (1912). Om snöbrotten i norra Sverige vintern 1910-1911. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 9:3
[Report]

Hesselman, Henrik (1907). Om tallens diametertillväxt under de sista tio åren. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 1:3
[Report]

Hesselman, Henrik (1907). Om tallens höjdtillväxt och skottbildning somrarne 1900-1903. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 1:2
[Report]

Hesselman, Henrik (1910). Om vattnets syrehalt och dess inverkan på skogsmarkens försumpning och skogens växtlighet. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 7:5
[Report]

Hesselman, Henrik (1917). Om våra skogsföryngringsåtgärders inverkan på salpeterbildningen i marken och dess betydelse för barrskogens föryngring. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:14
[Report]

Hesselman, Henrik (1910). Redogörelse för verksamheten vid Statens Skogsförsöksanstalt under år 1909. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 7:1
[Report]

Hesselman, Henrik (1910). Studier öfver de norrländska tallhedarnas föryngringsvillkor. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 7:3
[Report]

Hesselman, Henrik (1907). Studier öfver skogsväxt å mossar. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 3:5
[Report]

Hesselman, Henrik (1926). Studier över barrskogens humustäcke, dess egenskaper och beroende av skogsvården. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 22:5
[Report]

Hesselman, Henrik (1917). Studier över de norrländska tallhedarnas föryngringsvillkor II. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:18
[Report]

Hesselman, Henrik (1917). Studier över salpeterbildningen i naturliga jordmåner och dess betydelse i växtekologiskt avseende. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:10
[Report]

Hesselman, Henrik (1910). Vegetationen och skogsväxten på Gotlands hällmarker. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 5:3
[Report]

Hesselman, Henrik and Melin, Elias (1927). Studier över barrträdsplantans utveckling i råhumus. I. Betydelsen av kvävemobiliseringen i råhumustäcket för tall- och granplantans första utveckling. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 23:6
[Report]

Hesselman, Henrik and Petterson, Henrik and Trägårdh, Ivar and Wibeck, Edvard (1929). Redogörelse för verksamheten vid Statens skogsförsöksanstalt under år 1928. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 25:6
[Report]

Hesselman, Henrik and Petterson, Henrik and Trägårdh, Ivar and Wibeck, Edvard (1932). Redogörelse för verksamheten vid Statens skogsförsöksanstalt under år 1929. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 26:5
[Report]

Hesselman, Henrik and Petterson, Henrik and Trägårdh, Ivar and Wibeck, Edvard (1932). Redogörelse för verksamheten vid Statens skogsförsöksanstalt under år 1930. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 26:6
[Report]

Hesselman, Henrik and Schotte, Gunnar (1907). Granen vid sin sydvästgräns i Sverige. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 3:1
[Report]

Holmbäck, Bure and Malmström, Carl (1947). Några markförbättringsförsök på nordsvenska tallhedar. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 36:6
[Report]

Holmerz, C. G. (1877). Handledning för skogsskötseln i Norrland. Stockholm: Samson & Wallin
[Book (author)]

Holmsgaard, Erik (1950). Studier over højdetilvækst, kroneudvikling, opresning m. v. i unge bøgebevoksninger i Skåne. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 39:1
[Report]

Huss, Einar (1950). Om avvingningsskador på skogsfrö. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 39:3
[Report]

Huss, Einar (1956). Om barrskogsfröets kvalitet och andra på såddresultatet inverkande faktorer. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 46:9
[Report]

Huss, Einar (1958). Om höstplantering av tall och gran. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 48:3
[Report]

Huss, Einar (1951). Skogsforskningsinstitutets metodik vid fröundersökningar. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 40:6
[Report]

Huss, Einar (1961). Undersökningar över tallfröets ljusbehov. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 50:6
[Report]

Huss, Einar (1954). Undersökningar över vattenhaltens betydelse för barrträdsfröets kvalitet vid förvaring. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 44:7
[Report]

Håkansson, Artur (1956). Seed development of Picea abies and Pinus silvestris. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 46:2
[Report]

I

Ingestad, Torsten (1962). Macro element nutrition of pine, spruce, and birch seedlings in nutrient solutions. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 51:7
[Report]

Ingestad, Torsten (1958). Studies on manganese deficiency in a forest stand. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 48:4
[Report]

Ingestad, Torsten and Jacobson, Adrian (1962). Boron and manganese nutrition of birch seedlings in nutrient solutions. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 51:8
[Report]

J

Jonson, Tor and Pettersson, Henrik (1927). Stamformsproblemet. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 23:8
[Report]

Jonsson, Bengt (1962). Om barrblandskogens volymproduktion. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 50:8
[Report]

K

Kardell, Lars (2010). Effekter av dikning och gödsling i sumpskog 1978-2009. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig landskapsvård ; 110
[Report]

Kardell, Lars (2008). Friluftsutnyttjandet av tre stadsnära skogar kring Uppsala 1988-2007. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig landskapsvård ; 106
[Report]

Kardell, Lars (2012). Ljungheden i Vrå socken och Skogssällskapet. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig landskapsvård ; 114
[Report]

Kardell, Lars (2012). Naturreservatet Ea hage i Valle härad. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig landskapsvård ; 116
[Report]

Kardell, Lars (2008). Om skogsbetet i allmänhet och det i Klövsjö i synnerhet. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig landskapsvård ; 105
[Report]

Kardell, Lars (2012). Skogliga demonstrationsförsök på Tagel 1973-2011. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig landskapsvård ; 115
[Report]

Kardell, Lars (2010). Skogsenergiförsöken 1977-2008. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig landskapsvård ; 111
[Report]

Kardell, Lars (2008). Stubbrytning och schaktning. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig landskapsvård ; 102
[Report]

Kardell, Lars (2010). Svedjebruk, björkplantering och granföryngring. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig landskapsvård ; 109
[Report]

Kardell, Lars (2009). Tagel. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig landskapsvård ; 108
[Report]

Kardell, Lars (2011). Viltskador i skogen på Ekenäs. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig landskapsvård ; 113
[Report]

Kardell, Lars and Eriksson, Lars (2011). Blåbärs- och lingonrisets återhämtning 30 år efter kalavverkning och markberedning 1977-2010. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig landskapsvård ; 112
[Report]

Kardell, Lars and Eriksson, Lars (2009). Contorta och bärris. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig landskapsvård ; 107
[Report]

Kardell, Lars and Eriksson, Lars (2008). Stubbrytningsförsöken i Bergslagen 1977-2007. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig landskapsvård ; 103
[Report]

Kardell, Lars and Forsberg, Nils-Gustav (2008). Björkplanteringar av åkermark m m 1988-2005 på Sickelsjö gods i Västmanland. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig landskapsvård ; 104
[Report]

Karlberg, Sten (1961). Development and yield of Douglas fir (Pseudotsuga taxifolia (Poir.) Britt.) and Sitka spruce (Picea sitchensis (Bong.) Carr.) in southern Scandinavia and on the Pacific Coast. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 34
[Report]

Karlberg, Sten (1953). Om behandling av tall- och granfrö i groningsstimulerande syfte. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 11
[Report]

Käärik, Aino and Rennerfelt, Erik (1957). Investigations on the fungal flora of spruce and pine stumps. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 47:7
[Report]

L

Lagerberg, Torsten (1914). En abnorm barrfällning hos tallen. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 10:7
[Report]

Lagerberg, Torsten (1912). En märgborrshärjning i öfre Dalarna. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 8:5
[Report]

Lagerberg, Torsten (1914). Granens topptorka. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 10:2
[Report]

Lagerberg, Torsten (1915). Markflorans analys på objektiv grund. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 11:5
[Report]

Lagerberg, Torsten (1910). Om gråbarrsjukan hos tallen, dess orsak och verkningar. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 7:6
[Report]

Lagerberg, Torsten (1912). Pestalozzia hartigi TUBEUF. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 8:3
[Report]

Lagerberg, Torsten (1919). Snöbrott och toppröta hos granen. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 16:5
[Report]

Lagerberg, Torsten (1912). Studier öfver den norrländska tallens sjukdomar, särskildt med hänsyn till dess föryngring. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 9:5
[Report]

Langlet, Olof (1940). Kulturförsök med tysk gran av första och andra generationen. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 32:9
[Report]

Langlet, Olof (1940). Om utvecklingen av granar ur frö efter självbefruktning och efter fri vindpollinering. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 32:1
[Report]

Langlet, Olof (1943). Photoperiodismus und Provenienz bei der gemeinen Kiefer (Pinus silvestris L.). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 33:5
[Report]

Langlet, Olof (1936). Studier över tallens fysiologiska variabilitet och dess samband med klimatet. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 29:4
[Report]

Langlet, Olof (1935). Till frågan om sambandet mellan temperatur och växtgränser. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 28:3
[Report]

Lekander, Bertil (1959). Der doppeläugige Fichtenbastkäfer Polygraphus poligraphus L. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 48:9
[Report]

Lekander, Bertil (1952). En ny metod för bekämpning av granbarkborren, Ips typographus L. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 41:3
[Report]

Lekander, Bertil (1954). Om märgborrens och större tallvivelns uppträdande i skog tidigare angripen av tallfly- och tallmätarlarver. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 44:3
[Report]

Lekander, Bertil (1955). Skadeinsekternas uppträdande i de av januaristormen 1954 drabbade skogarna. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:3
[Report]

Lekander, Bertil (1954). Skogsinsekternas uppträdande i Sverige under tiden 1946-1950. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 44:1
[Report]

Lekander, Bertil and Rennerfelt, Erik (1955). Undersökningar över insekts- och blånadsskador på sågtimmer. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:8
[Report]

Lekander, Marianne (1950). Skogsinsekternas uppträdande i Sverige under tiden 1741-1945. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 39:5
[Report]

Lundberg, Gustaf (1952). Skogsdikningarna på Bjurfors kronopark. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 8
[Report]

Lundblad, Karl (1924). Ett bidrag till kännedomen om brunjords- eller mulljordstypens egenskaper och degeneration i södra Sverige. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 21:1
[Report]

Lundeberg, Göran (1961). Accumulation and distribution of phosphorus in pine seedlings (Pinus silvestris L.). Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 38
[Report]

Lundgren, Nils and Lindholm, Astrid and Sundberg, Ulf (1955). En undersökning av arbetstyngden vid användning av motorsågar i skogen. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:10
[Report]

Lundgren, Nils P. V and Sundberg, Ulf (1958). Tekniska och fysiologiska studier av maskinbarkning. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 48:1
[Report]

Lundh, Erik (1924). Den å Böda kronopark utförda grönkvistningen av tall. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 21:2
[Report]

Lundqvist, Bengt (1957). Om höjdutvecklingen i kulturbestånd av tall och gran i Norrland. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 47:2
[Report]

M

Maas, Alex. (1914). Trädhöjderna i normala tallbestånd. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 10:4
[Report]

Maass, Alex. (1914). Avsmalningen i stammens nedersta delar hos tallen och granen. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 10:3
[Report]

Maass, Alex. (1912). Erfarenhetstabeller för tallen. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 8:7
[Report]

Maass, Alex. (1908). Frömängden vid rutsådd af tall- och granfrö. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 4:1
[Report]

Maass, Alex. (1912). Kubikinnehållet och formen hos tallen i Sverige. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 8:4
[Report]

Maass, Alex. (1910). Kubikinnehållet och formen hos tallen och granen inom Särna socken i Dalarna. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 5:6
[Report]

Maass, Alex. (1907). Skogsförsöksväsendets utveckling i Sverige, nuvarande organisation samt första arbetsprogram. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 1:1
[Report]

Maass, Alex. (1908). Tillgången på tall- och grankott i Sverige hösten 1901. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 4:3
[Report]

Maass, Alex. (1907). Tillgången på tall- och grankott i Sverige hösten 1905. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 3:2
[Report]

Maass, Alex. (1907). Tillgången på tall- och grankott i Sverige hösten 1906. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 3:3
[Report]

Maass, Alex. (1910). Tillgången på tall- och grankott i Sverige hösten 1908. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 6:3
[Report]

Maass, Alex. and Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik (1910). Redogörelse öfver Skogsförsöksanstaltens verksamhet. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 6:1
[Report]

Malmström, Carl (1923). Degerö stormyr. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 20:1
[Report]

Malmström, Carl (1939). Hallands skogar under de senaste 300 åren. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 31:6
[Report]

Malmström, Carl (1931). Om faran för skogsmarkens försumpning i Norrland. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 26:1
[Report]

Malmström, Carl (1935). Om näringsförhållandenas betydelse för torvmarkers skogsproduktiva förmåga. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 28:6
[Report]

Malmström, Carl (1933). Om resultaten av en 70-årig myrdikning i Västerbotten. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 27:4
[Report]

Malmström, Carl (1949). Studier över skogstyper och trädslagsfördelning inom Västerbottens län. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 37:11
[Report]

Malmström, Carl (1937). Tönnersjöhedens försökspark i Halland. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 30:3
[Report]

Malmström, Carl (1928). Våra torvmarker ur skogsdikningssynpunkt. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 24:9
[Report]

Malmström, Carl (1963). Älvdalsreviren i nordvästra Dalarna. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 52:2
[Report]

Malmström, Carl and Malmgård, Martin (1932). Om skogsdikningsplaners upprättande i övre Norrland. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 27:3
[Report]

Mathiesen, Aino (1951). Die Geschwindigkeit und der Verlauf des Transpirationsstromes bei der Birke. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 5-6
[Report]

Mathiesen-Käärik, Aino (1953). Eine Übersicht über die gewöhnlichsten mit Borkenkäfern assoziierten Bläuepilze in Schweden und einige für Schweden neue Bläuepilze. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 43:4
[Report]

Mattsson, L. (1917). Form och formvariationer hos lärken. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:13
[Report]

Mattsson, L. (1917). Formklasstudier i fullslutna tallbestånd. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:9
[Report]

Mattsson, L. (1918). Stormhärjningen i norra Dalarna hösten 1917. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 15:7
[Report]

Mattsson Mårn, Ludvig H (1921). Märgborrens kronskadegörelse och dess inverkan på tallens tillväxt. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 18:2
[Report]

Mattsson Mårn, Ludvig H (1953). Science of forest labour, its objects, methods, application in Sweden and present position at the Royal School of forestry. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 18
[Report]

Mattsson-Mårn, L. (1922). Snötryckskador å ungtall. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 19:8
[Report]

Matérn, Bertil (1947). Metoder att uppskatta noggrannheten vid linje- och provytetaxering. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 36:1
[Report]

Matérn, Bertil (1956). On the geometry of the cross-section of a stem. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 46:11
[Report]

Matérn, Bertil (1960). Spatial variation. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 49:5
[Report]

Melin, Elias (1927). Studier över barrträdsplantans utveckling i råhumus. II. Mykorrhizans utbildning hos tallplantan i olika råhumusformer. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 23:7
[Report]

Mellström, Gösta (1917). Skogsträdens frösättning år 1916. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:6
[Report]

Mellström, Gösta (1918). Skogsträdens frösättning år 1917. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 15:3
[Report]

Mellström, Gösta (1919). Skogsträdens frösättning år 1918. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 16:1
[Report]

Mellström, Gösta (1919). Skogsträdens frösättning år 1919. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 17:2
[Report]

Molin, Nils L (1955). Fallsjuka på groddplantor av barrträd. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:7
[Report]

Molin, Nils L (1957). Om Fomes annosus spridningsbiologi. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 47:3
[Report]

Molin, Nils L and Persson, Marja and Persson, Sture (1960). Root parasites on forest tree seedlings. [Stockholm]: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 49:1
[Report]

Molin, Nils L and Rennerfelt, Erik (1959). Honungsskivlingen, Armillaria mellea (Vahl) Quél., som parasit på barrträd. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 48:10
[Report]

Molin, Nils L and Teär, Jaan (1956). Ogräsrensning i plantskolor med kemiska preparat. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 46:6
[Report]

Müller-Olsen, Carl and Simak, Milan (1954). X-ray photography employed in germination analysis of Scots pine (Pinus silvestris L.). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 44:6
[Report]

Müller-Olsen, Carl and Simak, Milan and Gustafsson, Åke (1956). Germination analyses by the x-ray method. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 46:1
[Report]

N

Nilsson, Nils Erik (1961). Riksskogstaxeringens produktionsöversikter. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 50:1
[Report]

Nilsson, Nils-Erik and Segebaden, Gustaf von (1962). Undersökning rörande avsättningslägen för skog och skogsmark i Jämtlands län. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 51:4
[Report]

Nordström, Lennart (1953). A method of stimulating the germination of pine seed (Pinus silvestris). Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 17
[Report]

Notini, Gösta and Vesterberg, Ragnar (1953). Några synpunkter på kloralos som medel i kampen mot de skadegörande kråkfåglarna. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 13
[Report]

Notini, Gösta and Westman, Hans (1956). Sjöfågeln och sjöfågeljakten längs ostkusten. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 22
[Report]

Notini, Gösta and Wettstein, Sigrid von (1961). Embedding biological objects in plastic. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 36
[Report]

Nylinder, Per (1951). Beräkning av höstvedhalt och medelårsringsbredd. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 40:10
[Report]

Nylinder, Per (1955). Kvistningsundersökningar. 1, Grönkvistning av ek. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:12
[Report]

Nylinder, Per (1951). Om patologiska hartskanaler. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 40:7
[Report]

Nylinder, Per (1953). Volymviktsvariationer hos planterad gran. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 43:3
[Report]

Nylinder, Per and Hägglund, Erik (1954). Ståndorts- och trädegenskapers inverkan på utbyte och kvalitet vid framställning av sulfitmassa av gran. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 44:11
[Report]

Nylinder, Per and Rennerfelt, Erik (1954). Undersökningar över rötskador i den helbarkade sulfitveden under olika huggnings- och lagringsförhållanden. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 44:10
[Report]

Näslund, Manfred (1929). Antalet provträd och höjdkurvans noggrannhet. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 25:3
[Report]

Näslund, Manfred (1944). Antalet provträd och kubikmassans noggrannhet vid stamräkning av skog. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 34:2
[Report]

Näslund, Manfred (1942). Den gamla norrländska granskogens reaktionsförmåga efter genomhuggning. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 33:1
[Report]

Näslund, Manfred (1953). Die Forstliche Forschungsanstalt Schwedens, Arbeitsaufgaben und Organisation. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 42:3C
[Report]

Näslund, Manfred (1940). En ny metod för bältesbreddens uttagande vid linjetaxering. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 32:3
[Report]

Näslund, Manfred (1935). Ett gallringsförsök i stavagranskog. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 28:7
[Report]

Näslund, Manfred (1953). The Forest Research Institute of Sweden, its work and organization. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 42:3B
[Report]

Näslund, Manfred (1947). Funktioner och tabeller för kubering av stående träd. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 36:3
[Report]

Näslund, Manfred (1940). Funktioner och tabeller för kubering av stående träd. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 32:4
[Report]

Näslund, Manfred (1938). Om medelfelets härledning vid linje- och provytetaxering. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 31:7
[Report]

Näslund, Manfred (1936). Skogsförsöksanstaltens gallringsförsök i tallskog. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 29:1
[Report]

Näslund, Manfred (1952). Statens skogsforskningsinstitut, dess arbetsuppgifter och organisation. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 42:3A
[Report]

Näslund, Manfred (1957). The aims and methods of Swedish forest research. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 47:6
[Report]

O

Obbarius, L. V. (1852). Enkla reglor för praktisk skogsskötsel. Stockholm: Magnus
[Book (author)]

Obbarius, L. Wilhelm (1857). Enkla reglor för praktisk skogsskötsel. Örebro: Lindh
[Book (author)]

Odén, Sven (1917). Om kalkningens inverkan på sur humusjord. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:19
[Report]

Oksbjerg, Erik (1958). Sønderdelingsprocesser i sur humus. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 31
[Report]

P

Palm, Thure (1951). Die Holz- und Rinden-Käfer der nordschwedischen Laubbäume. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 40:2
[Report]

Paterson, Sten Sture (1962). Introduction to phyochorology of Norden. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 50:5
[Report]

Petrini, Sven (1951). Beräkning av slutavverkningen. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 5-6
[Report]

Petrini, Sven (1938). Boniteringstabeller för bok. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 31:2
[Report]

Petrini, Sven (1942). Boniteringstabeller och tillväxtöversikter för ek. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 33:2
[Report]

Petrini, Sven (1942). De internationella tallproveniensförsöken av år 1907. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 33:3
[Report]

Petrini, Sven (1959). De två äldsta svenska tallproveniensförsöken. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 48:11
[Report]

Petrini, Sven (1956). Determining the possible yield. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 21
[Report]

Petrini, Sven (1928). En närmeformel för kubering av träd. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 24:7
[Report]

Petrini, Sven (1934). Ett 25-årigt försök med naturföryngring i norrländsk råhumusgranskog. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 27:7
[Report]

Petrini, Sven (1919). Formhöjdstillväxten i tallbestånd inom Västerbottens län. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 16:7
[Report]

Petrini, Sven (1919). Formpunktsbedömning. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 16:6
[Report]

Petrini, Sven (1918). Formpunktsmetoden och dess användning för formklassbestämning och kubering. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 15:9
[Report]

Petrini, Sven (1953). Intérêt simple ou intérêts composés dans le calcul de la croissance. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 14
[Report]

Petrini, Sven (1931). Lanforsbeståndet. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 26:3
[Report]

Petrini, Sven (1944). Om granrötans inverkan på avverkningens rotvärde. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 34:4
[Report]

Petrini, Sven (1936). Om kantträdens reaktion vid friställning och överbeståndets produktion vid skärmföryngring. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 29:6
[Report]

Petrini, Sven (1926). Om uppskattningen på försöksparkerna. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 22:6
[Report]

Petrini, Sven (1953). Sammansatt ränta vid tillväxtprocentberäkning i fleråriga perioder. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 15
[Report]

Petrini, Sven (1928). Sektionskuberingens noggrannhet. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 24:6
[Report]

Petrini, Sven (1949). Simplified deduction of some statistical formulae. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 3
[Report]

Petrini, Sven (1921). Stamformsundersökningar. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 18:4
[Report]

Petrini, Sven (1925). Tillväxtprocentens beräknande. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 22:4
[Report]

Petrini, Sven (1949). Tillväxtprognoser vid skogsindelning. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 2
[Report]

Petrini, Sven (1944). Tre försöksytor i aspskog. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 34:3
[Report]

Petrini, Sven (1956). Ämnet skogsuppskattning med skogsindelning. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 26
[Report]

Petterson, Henrik (1947). Avverkningsberäkningar för övre och mellersta Norrland. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 36:2
[Report]

Petterson, Henrik (1955). Barrskogens volymproduktion. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:1A
[Report]

Petterson, Henrik (1964). Barrskogens värdeproduktion. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 52:1
[Report]

Petterson, Henrik (1955). Die Massenproduktion des Nadelwaldes. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:1B
[Report]

Petterson, Henrik (1950). Om skogsvårdslagens tillämpning. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 39:2
[Report]

Petterson, Henrik (1951). Produktionstabeller för vissa typer av svensk barrskog. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 40:9
[Report]

Petterson, Henrik (1926). Studier över stamformen. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 23:2
[Report]

Petterson, Henrik and Hesselman, Henrik and Trägårdh, Ivar and Wibeck, Edvard (1926). Redogörelse för verksamheten vid Statens skogsförsöksanstalt under år 1925. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 22:7
[Report]

Plym Forshell, Christina (1953). Kottens och fröets utbildning efter själv- och korsbefruktning hos tall (Pinus silvestris L.). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 43:10
[Report]

R

Rennerfelt, Erik (1944). Inverkan av tallkärnvedens fenolsubstanser på några blåytesvampars tillväxt jämte ett försök till kvantitativ mätning av blånadens intensitet. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 34:7
[Report]

Rennerfelt, Erik (1947). Några undersökningar över olika rötsvampars förmåga att angripa splint- och kärnved hos tall. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 36:9
[Report]

Rennerfelt, Erik (1952). Om angrepp av rotröta på tall. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 41:9
[Report]

Rennerfelt, Erik (1946). Om rotrötan (Polyporus annosus Fr.) i Sverige. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 35:8
[Report]

Rennerfelt, Erik (1954). Träskyddskommitténs fält- och rötkammarförsök med olika träimpregneringsmedel. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 44:9
[Report]

Rennerfelt, Erik (1959). Träskyddskommitténs fält- och rötkammarförsök med olika träimpregneringsmedel. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 48:6
[Report]

Rennerfelt, Erik (1943). Undersökningar över toxiciteten emot rötsvampar hos tallkärnvedens fenoliska beståndsdelar. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 33:6
[Report]

Rennerfelt, Erik and Starkenberg, Bo (1951). Träskyddskommitténs fält- och rötkammarförsök. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 40:4
[Report]

Rennerfelt, Erik and Thunell, Bertil (1950). Undersökningar över bokens rödkärna. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 39:4
[Report]

Romell, Lars-Gunnar (1919). Anatomiska egendomligheter vid en naturympning av gran på tall. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 16:3
[Report]

Romell, Lars-Gunnar (1928). En nitritbakterie ur svensk skogsmark. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 24:2
[Report]

Romell, Lars-Gunnar (1922). Hänglavar och tillväxt hos norrländsk gran. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 19:5
[Report]

Romell, Lars-Gunnar (1940). Kvistningsstudier å tall och gran. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 32:5
[Report]

Romell, Lars-Gunnar (1922). Luftväxlingen i marken som ekologisk faktor. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 19:2
[Report]

Romell, Lars-Gunnar (1928). Markluftsanalyser och markluftning. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 24:3
[Report]

Romell, Lars-Gunnar (1928). Studier över kolsyrehushållningen i mossrik tallskog. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 24:1
[Report]

Romell, Lars-Gunnar (1925). Till kottklängningens teori och praxis. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 22:3
[Report]

Romell, Lars-Gunnar (1925). Växttidsundersökningar å tall och gran. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 22:2
[Report]

Romell, Lars-Gunnar and Malmström, Carl (1945). Henrik Hesselmans tallhedsförsök åren 1922-1942. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 34:11
[Report]

S

Schotte, Gunnar (1923). Bibliografisk förteckning över innehållet i Statens skogsförsöksanstalts publikationer under 20-årsperioden 1904-1923. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 20:8
[Report]

Schotte, Gunnar (1917). Lärken och dess betydelse för svensk skogshushållning. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:12
[Report]

Schotte, Gunnar (1924). Några norrländska skogsföryngringsproblem. II. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 21:4
[Report]

Schotte, Gunnar (1917). Om aspens produktionsförmåga. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:17
[Report]

Schotte, Gunnar (1910). Om betydelsen af fröets hemort och moder-trädets ålder vid tallkultur. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 7:10
[Report]

Schotte, Gunnar (1910). Om färgning af skogsfrö i syfte att utmärka utländsk vara. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 7:4
[Report]

Schotte, Gunnar (1912). Om gallringsförsök. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 9:8
[Report]

Schotte, Gunnar (1912). Om olika metoders betydelse vid undersökning af barrträdsfrös grobarhet. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 8:8
[Report]

Schotte, Gunnar (1922). Om snöbrottsfaran vid mycket starka gallringar. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 19:7
[Report]

Schotte, Gunnar (1917). Om snöskadorna i södra och mellersta Sveriges skogar åren 1915-1916. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:4
[Report]

Schotte, Gunnar (1910). Skogsträdens frösättning hösten 1909. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 7:2
[Report]

Schotte, Gunnar (1910). Skogsträdens frösättning hösten 1910. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 7:8
[Report]

Schotte, Gunnar (1912). Skogsträdens frösättning hösten 1911. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 8:6
[Report]

Schotte, Gunnar (1912). Skogsträdens frösättning hösten 1912. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 9:6
[Report]

Schotte, Gunnar (1914). Skogsträdens frösättning hösten 1913. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 10:5
[Report]

Schotte, Gunnar (1912). Sveriges virkesrikaste skogsbestånd. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 9:7
[Report]

Schotte, Gunnar (1923). Tallfröets proveniens - Norrlands viktigaste skogsodlingsfråga. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 20:5
[Report]

Schotte, Gunnar (1907). Tallkottens och tallfröets beskaffenhet skördeåret 1903-1904. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 2:1
[Report]

Schotte, Gunnar (1915). Tallplantor av frö från olika hemort. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 11:3
[Report]

Schotte, Gunnar (1914). Trenne gallringsytor å Skagersholms kronopark. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 10:8
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik (1916). Redogörelse för skogsförsöksanstaltens verksamhet under treårsperioden 1912-1914. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 12:2
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik (1912). Redogörelse för verksamheten vid Statens Skogsförsöksanstalt under år 1910. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 8:1
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik (1912). Redogörelse för verksamheten vid Statens Skogsförsöksanstalt under år 1911. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 9:1
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik (1914). Redogörelse för verksamheten vid Statens Skogsförsöksanstalt under år 1912. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 10:1
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik (1915). Redogörelse för verksamheten vid statens skogsförsöksanstalt under år 1913. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 11:1
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik (1916). Redogörelse för verksamheten vid statens skogsförsöksanstalt under år 1914. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 12:1
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik (1912). Redogörelse öfver skogsförsöksanstaltens verksamhet under treårsperioden 1909-1911. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 9:2
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik and Trägårdh, Ivar (1917). Redogörelse för verksamheten vid statens skogsförsöksanstalt under år 1915. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:2
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik and Trägårdh, Ivar and Lindholm, C. and Wibeck, Edvard (1917). Statens skogsförsöksanstalt. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:1
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik and Trägårdh, Ivar and Wibeck, Edvard (1918). Redogörelse för skogsförsöksanstaltens verksamhet under treårsperioden 1915-1917 jämte förslag till arbetsprogram. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 15:5
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik and Trägårdh, Ivar and Wibeck, Edvard (1917). Redogörelse för verksamheten vid Statens Skogsförsöksanstalt under år 1916. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:6
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik and Trägårdh, Ivar and Wibeck, Edvard (1918). Redogörelse för verksamheten vid Statens skogsförsöksanstalt under år 1917. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 15:1
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik and Trägårdh, Ivar and Wibeck, Edvard (1919). Redogörelse för verksamheten vid Statens skogsförsöksanstalt under år 1918. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 16:8
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik and Trägårdh, Ivar and Wibeck, Edvard (1920). Redogörelse för verksamheten vid Statens skogsförsöksanstalt under år 1919. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 17:6
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik and Trägårdh, Ivar and Wibeck, Edvard (1921). Redogörelse för verksamheten vid Statens skogsförsöksanstalt under år 1920. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 18:8
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik and Trägårdh, Ivar and Wibeck, Edvard (1921). Redogörelse för verksamheten vid Statens skogsförsöksanstalt under år 1921. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 18:9
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik and Trägårdh, Ivar and Wibeck, Edvard (1922). Redogörelse för verksamheten vid Statens skogsförsöksanstalt under år 1922. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 19:9
[Report]

Schotte, Gunnar and Trägårdh, Ivar and Wibeck, Edvard and Hesselman, Henrik (1922). Redogörelse för skogsförsöksanstaltens verksamhet under fyraårsperioden 1918-1921 jämte förslag till arbetsprogram. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 19:1
[Report]

Simak, Milan (1953). Beziehungen zwischen Samengrösse und Samenanzahl in verschiedenen grossen Zapfen eines Baumes (Pinus silvestris L.). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 43:8
[Report]

Simak, Milan (1960). Influence of cone size on the seed produced (Pinus silvestris L.). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 49:4
[Report]

Simak, Milan (1962). Karyotype analysis of Larix decidua Mill. from different provenances. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 51:1
[Report]

Simak, Milan (1952). Om bevattning av tallsådd med saltvatten. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 41:4
[Report]

Simak, Milan (1955). Samengrösse und Samengewicht als Qualitätsmerkmale einer Samenprobe (Pinus silvestris L.). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:9
[Report]

Simak, Milan (1953). Über die Samenmorphologie der gemeinen Kiefer (Pinus silve[s]tris L.). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 43:2
[Report]

Simak, Milan (1957). The x-ray contrast method for seed testing scots pine - Pinus silvestris. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 47:4
[Report]

Simak, Milan and Gustafsson, Åke (1954). Fröbeskaffenheten hos moderträd och ympar av tall. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 44:2
[Report]

Sjörs, Hugo (1961). Some chemical properties of the humus layer in Swedish natural soils. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 37
[Report]

Sjöström, Åke (1961). Kronhjortens skadegörelse på granskog. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 35
[Report]

Spessivtseff, Paul (1922). Bestämningstabell över svenska barkborrar. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 19:6
[Report]

Spessivtseff, Paul (1923). Bidrag till kännedomen om bruna öronvivelns (Otiorrhynchus ovatus L.) morfologi och biologi. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 20:3
[Report]

Spessivtseff, Paul (1921). Bidrag till kännedomen om splintborrarnas näringsgnag. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 18:7
[Report]

Spessivtseff, Paul (1924). Grankottmätarna (Eupithecia abietaria och strobilata) och deras skadegörelse. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 21:7
[Report]

Spessivtseff, Paul (1928). Studier över de svenska barkborrarnas biologi särskilt med hänsyn till generationsutvecklingen. Del I. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 24:8
[Report]

Streyffert, Thorsten (1953). Forst- und Holzwirtschaft in Schweden. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 12
[Report]

Streyffert, Thorsten (1952). Förenta staternas massa- och pappersindustri med särskild hänsyn till dess råvaruförsörjning. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 7
[Report]

Streyffert, Thorsten (1957). Influence of ownership and size structure on forest management in Sweden. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 23b
[Report]

Streyffert, Thorsten (1956). Skogsbrukets företagsformer. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 23a
[Report]

Streyffert, Thorsten (1949). Skogskulturåtgärdernas ekonomi. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 1
[Report]

Streyffert, Thorsten (1960). Utvecklingstendenser beträffande rotvärden och priser på skogsprodukter. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 33
[Report]

Streyffert, Thorsten (1957). Världens framtida virkesförsörjning. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 27
[Report]

Streyffert, Thorsten and Malortie, Christian von (1963). Bondeskogsbruket. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 39
[Report]

Ström, Israel af (1839). Enkla reglor för skogars skötsel. Stockholm: Nordströmska Boktryckeriet
[Book (author)]

Ström, Israel af (1822). Förslag till en förbättrad skogshushållning i Sverige, jemte utkasttill dess systematiska verkställande. Stockholm: UNSPECIFIED
[Book (author)]

Ström, Israel af (1860). Om skogarnas vård och skötsel samt säkraste och enklaste sättet att dervid gå tillväga. Upsala: UNSPECIFIED
[Book (author)]

Stålfelt, Martin Gottfrid (1946). Gifteffekten och dess beroende av spridningssättet vid utrotning av ljung och blåbärsris med klorat. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 35:2
[Report]

Stålfelt, Martin Gottfrid (1924). Tallens och granens kolsyreassimilation och dess ekologiska betingelser. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 21:5
[Report]

Stålfelt, Stina (1921). Till kännedom om förhållandet mellan solbladens och skuggbladens kolhydratsproduktion. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 18:5
[Report]

Sundberg, Ulf (1960). Studier över manuell hantering av rundvirke. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 49:2
[Report]

Suszka, Boleslaw and Ohba, Kihachiro and Simak, Milan (1960). Über das Wachstum von Kiefernsämlingen aus röntgenbestrahltem Samen. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 49:9
[Report]

Sylvén, Nils (1918). 1917 års knäckesjuka i norra Västergötland. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 15:6
[Report]

Sylvén, Nils (1917). Den nordsvenska tallen. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:3
[Report]

Sylvén, Nils (1910). Material för studiet af skogsträdens raser. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 7:7
[Report]

Sylvén, Nils (1910). Material för studiet af skogsträdens raser. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 5:4
[Report]

Sylvén, Nils (1915). Om kubikmassa och form hos granar av olika förgreningstyp. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 11:2
[Report]

Sylvén, Nils (1910). Om könsfördelningen hos tallen. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 5:2
[Report]

Sylvén, Nils (1910). Om pollineringsförsök med tall och gran. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 7:9
[Report]

Sylvén, Nils (1917). Om tallens knäckesjuka. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:15
[Report]

Sylvén, Nils (1924). Om våra främmande barrträds vinterhärdighet. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 21:3
[Report]

Sylvén, Nils (1910). Studier öfver granens formrikedom, särskildt dess förgreningstyper och deras skogliga värde. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 6:2
[Report]

T

Tamm, Carl Olof (1953). Growth, yield and nutrition in carpets of a forest moss (Hylocomium splendens). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 43:1
[Report]

Tamm, Carl Olof (1947). Markförbättringsförsök på mager sand. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 36:7
[Report]

Tamm, Carl Olof (1956). Studier over skogens näringsförhållanden. 4, Effekten av kalium- och fosfortillförsel till ett oväxtligt bestånd på dikad myr. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 46:7
[Report]

Tamm, Carl Olof (1956). Studier över skogens näringsförhållanden. 3, Försök med tillförsel av växtnäringsämnen till ett skogsbestånd på mager sandmark. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 46:3
[Report]

Tamm, Carl Olof (1955). Studies on forest nutrition. 1, Seasonal variation in the nutrient content of conifer needles. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:5
[Report]

Tamm, Carl Olof (1955). Studies on forest nutrition. 2, An experiment with application of radioactive phosphate to young spruces and birches. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:6
[Report]

Tamm, Olof (1935). Ett försök till klassifikation av skogsmarken i Sverige. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 28:2
[Report]

Tamm, Olof (1925). Grundvattenrörelser och försumpningsprocesser belysta genom bestämningar av grundvattnets syrehalt i nordsvenska moräner. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 22:1
[Report]

Tamm, Olof (1920). Markstudier i det nordsvenska barrskogsområdet. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 17:3
[Report]

Tamm, Olof (1921). Om berggrundens inverkan på skogsmarken. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 18:3
[Report]

Tamm, Olof (1922). Om bestämning av de oorganiska komponenterna i markens gelkomplex. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 19:4
[Report]

Tamm, Olof (1937). Om de lågproduktiva sandmarkerna å Hökensås och i övre Lagadalen. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 30:1
[Report]

Tamm, Olof (1934). Om mekanisk analys av svenska skogsjordar. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 27:8
[Report]

Tamm, Olof (1917). Om skogsjordsanalyser. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:8
[Report]

Tamm, Olof (1931). Studier över jordmånstyper och deras förhållande till markens hydrologi i nordsvenska skogsterränger. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 26:2
[Report]

Tamm, Olof (1959). Studier över klimatets humiditet i Sverige. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 32
[Report]

Tamm, Olof (1932). Über die Oxalatmethode in der chemischen Bodenanalyse. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 27:1
[Report]

Tamm, Olof (1929). An experimental study on clay formation and weathering of felspars. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 25:1
[Report]

Thelaus, V. M. (1865). Om skogarne och skogsväsendet. Stockholm: Norstedt
[Book (author)]

Tirén, Lars (1928). Einige Untersuchungen über die Schaftform. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 24:4
[Report]

Tirén, Lars (1953). Jämförelser mellan olika såddmetoder. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 43:9
[Report]

Tirén, Lars (1934). Nyare fältförsöksmetodik, belyst genom några skogsodlingar på Kulbäckslidens försökspark. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 27:6
[Report]

Tirén, Lars (1927). Om barrytans storlek hos tallbestånd. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 23:5
[Report]

Tirén, Lars (1949). Om den naturliga föryngringen på obrända hyggen i norrländsk granskog. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 38:9
[Report]

Tirén, Lars (1948). Om en snabbmetod för grobarhetsbestämning av tall- och granfrö. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 37:5
[Report]

Tirén, Lars (1958). Om försök med plantering av tall och gran i Norrland. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 47:5
[Report]

Tirén, Lars (1952). Om försök med sådd av tall- och granfrö i Norrland. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 41:7
[Report]

Tirén, Lars (1935). Om granens kottsättning, dess periodicitet och samband med temperatur och nederbörd. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 28:4
[Report]

Tirén, Lars (1951). Om hyggesgranen och dess betydelse för de norrländska granskogshyggenas föryngring. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 39:8
[Report]

Tirén, Lars (1955). Om kostnaden för sådd och vissa andra föryngringsmetoder. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:11
[Report]

Tirén, Lars (1937). Skogshistoriska studier i trakten av Degerfors i Västerbotten. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 30:2
[Report]

Tirén, Lars (1940). Till frågan om hyggesmognadens betydelse vid skogsodling. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 32:6
[Report]

Tirén, Lars (1928). Till frågan om tallstammens avsmalning och volymberäkning. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 24:5/7
[Report]

Tirén, Lars (1929). Über Grundflächenberechnung und ihre Genauigkeit. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 25:5
[Report]

Troedsson, Tryggve (1952). Den geologiska miljöns inverkan på grundvattnets halt av lösta växtnäringsämnen. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 10
[Report]

Troedsson, Tryggve (1956). Marktemperaturen i ytsteniga jordarter. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 25
[Report]

Troedsson, Tryggve (1953). Några synpunkter på de geologiska kartornas användbarhet i skogsbruket. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 19
[Report]

Troedsson, Tryggve (1955). Vattnet i skogsmarken. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 20
[Report]

Troëng, Ivan (1953). Motorsågkedjor, deras arbetssätt och konstruktion. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 41:8
[Report]

Trägårdh, Ivar (1916). Bidrag till kännedomen om tallens och granens fiender bland småfjärilarna. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 12:3
[Report]

Trägårdh, Ivar (1927). Entomologiska analyser av torkande träd. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 23:3
[Report]

Trägårdh, Ivar (1923). Mål och medel inom skogsentomologien. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 20:2
[Report]

Trägårdh, Ivar (1929). Om tallbockens skadegörelse och bekämpande. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 25:4
[Report]

Trägårdh, Ivar (1922). Skogsentomologiska bidrag. I. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 19:3
[Report]

Trägårdh, Ivar (1923). Skogsentomologiska bidrag. II. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 20:6
[Report]

Trägårdh, Ivar (1918). Skogsinsekternas skadegörelse under år 1916. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 15:4
[Report]

Trägårdh, Ivar (1919). Skogsinsekternas skadegörelse under år 1917. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 16:4
[Report]

Trägårdh, Ivar (1921). Skogsinsekternas skadegörelse under år 1918. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 18:6
[Report]

Trägårdh, Ivar (1924). Skogsinsekternas skadegörelse under åren 1919-1921. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 21:6
[Report]

Trägårdh, Ivar (1918). Tallbocken (Monochamus sutor L.). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 15:8
[Report]

Trägårdh, Ivar (1924). Trägnagare-studier. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 21:8
[Report]

Trägårdh, Ivar (1921). Undersökningar över den större märgborren, dess skadegörelse och bekämpande. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 18:1
[Report]

Trägårdh, Ivar (1929). Undersökningar över den större snytbaggen och dess bekämpande. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 25:2
[Report]

Trägårdh, Ivar (1917). Undersökningar över gran- och tallkottarnas skadeinsekter. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:16
[Report]

Trägårdh, Ivar (1920). Undersökningar över nunnans uppträdande i Gualöv 1915-1917. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 17:4
[Report]

Trägårdh, Ivar and Butovitsch, Viktor (1935). Redogörelse för barkborrekampanjen efter stormhärjningarna 1931-1932. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 28:1
[Report]

Trägårdh, Ivar and Forsslund, Karl-Herman (1932). Studier över insamlingstekniken vid undersökningar över markens djurliv. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 27:2
[Report]

Tzelepis, Georgios (2014). Functional differentiation of glycoside hydrolases family 18 in filamentous Ascomycetes. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:26
ISBN 978-91-576-8000-6
eISBN 978-91-576-8001-3
[Doctoral thesis]

W

Westman, Hans (1958). Älgens skadegörelse på ungskogen. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 28
[Report]

Wibeck, Edvard (1910). Bokskogen inom Östbo och Västbo härad af Småland. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 6:4
[Report]

Wibeck, Edvard (1919). Det norrländska tallfröets grobarhet. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 17:1
[Report]

Wibeck, Edvard (1917). Om eftergroning hos tallfrö. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:7
[Report]

Wibeck, Edvard (1912). Om ljungbränning för skogskultur. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 8:2
[Report]

Wibeck, Edvard (1923). Om missbildning av tallens rotsystem vid spettplantering. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 20:4
[Report]

Wibeck, Edvard (1920). Om olika skogsodlingsmetoders förhållande till uppfrysningsfaran. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 17:5
[Report]

Wibeck, Edvard (1914). Om självsådd och skogsodling i övre Norrland. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 10:6
[Report]

Wibeck, Edvard (1915). Skogsträdens frösättning hösten 1914. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 11:4
[Report]

Wibeck, Edvard (1916). Skogsträdens frösättning år 1915. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 12:4
[Report]

Wibeck, Edvard (1912). Tall och gran af sydlig härkomst i Sverige. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 9:4
[Report]

Wibeck, Edvard (1927). Vår- eller höstsådd. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 23:4
[Report]

Wibeck, Edvard (1918). Widéns kulturplog. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 15:2
[Report]

Wikberg, Eskil (1956). The distribution of watersoluble radioactive substances in plant tissue - some experiments with an autoradiographic method. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 24
[Report]

Wiksten, Åke (1960). Beskrivning och analys av några fasta gallringsförsök i mellersta Norrland. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 49:6
[Report]

Wiksten, Åke (1945). Metodik vid mätning av årsringens vårved och höstved. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 34:9
[Report]

Wiksten, Åke (1962). Några exempel på den sibiriska lärkens (Larix sibirica, Lebed.) produktionsförmåga i Sverige. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 51:6
[Report]

Wiksten, Åke (1948). Om några faktorer av betydelse för såddresultatet jämte preliminära resultat av några täcksåddförsök. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 37:4
[Report]

Wikström, C. G. (1881). Handbok i kolning, närmast afsedd för den praktiske kolaren. Filipstad: A. Bronell & K.
[Book (author)]

Å

Ångström, Anders (1936). Jordtemperaturen i bestånd av olika täthet. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 29:3
[Report]

Ö

Örtenblad, Th. (1891). Skogen, dess ändamålsenliga afverkning och föryngring. Stockholm: Bonnier
[Book (author)]

This list was generated on Wed Oct 4 03:10:08 2023 CEST.