Home About Browse Search
Svenska


Items where Modified Agris Subject Categories is "Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Creators | Publication Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Å | Ö
Number of items at this level: 210.

A

Abrahamsson, Sara (2011). Genetic dissection of quantitative traits in Scots pine. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:77
ISBN 978-91-576-7621-4
[Doctoral thesis]

Ahlgren, Serina and Baky, Andras and Bernesson, Sven and Nordberg, Åke and Norén, Olle and Hansson, Per-Anders (2010). Det svenska jordbrukets framtida drivmedelsförsörjning. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 020
[Report]

Ahmed, Nur (2008). Pesticide use in periurban environment. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Introductory paper at the Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science ; 2008:1
[Report]

Alström, Sadhna (2004). Biologisk bekämpning av sjukdomar i jordbruksgrödor. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
(S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 119 J
[Factsheet]

Alwall Svennefelt, Catharina (2010). Ledarskap och lärande. Alnarp, Sverige: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:25
[Report]

Alwall Svennefelt, Catharina and Lundqvist, Peter and Svennefelt, Wiveca and Sunde Persson, Karin and Pinzke, Stefan (2013). Förebyggande av arbetsskador inom lantbruket : "Säkert Bondförnuft" ur ett lantbrukarperspektiv. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie ; 2013:1
[Report]

Alwall Svennefelt, Catharina and Svennefelt, Wiveca and Lundqvist, Peter (2013). Förebyggande av arbetsskador inom lantbruket : utbildning av handledare inom "Säkert Bondförnuft". Alnarp, Sverige: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:3
[Report]

Andersen, Arild and Lindblad, Mats (2000). Minerande flugor på stråsäd. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 59 J
[Factsheet]

Andersson, Allan (2012). Jordmotstånd i två odlingssystem med olika kvävenivåer. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:31
[Factsheet]

Andersson, Björn (2001). Lackskorv, groddbränna och filtsjuka på potatis. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 28 J
[Factsheet]

Andersson, Björn and Sandström, Magnus (2000). Bladmögel och brunröta på potatis. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 39 J
[Factsheet]

Andersson, Erik and Barthel, Stephan and Ahrné, Karin (2007). Measuring social-ecological dynamics behind the generation of ecosystem services. Ecological applications. 17 :5 , 1267-1278
[Research article]

Andersson, Mats and Botermans, Jos and Wachenfelt, Hans von and Svensson, Gunnar and Olsson, Anne-Charlotte and Svendsen, Jørgen (2007). Ekologisk slaktgrisproduktion Del 1, Stallbygge, boxsystem, uteytor och byggkostnader. Technical Report. Alnarp: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi (JBT) ; 146
[Report]

Andersson, Rune and Kaspersson, Eva and Wissman, Jörgen (2009). Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN 978-91-86197-01-8
[Book (author)]

Andersson, Stig (1997). Potatiscystnematoderna. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 79 J
[Factsheet]

Andersson, Örjan and Bjerketorp, Anders (1973). Vattenföringsmätning i små vattendrag med ytflytare enligt en maximalhastighetsmetod. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 61
[Report]

Andersson , Stig (2005). Betcystnematod. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 124 J
[Factsheet]

Annerstedt, Matilda (2010). Transdisciplinarity as an inference technique to achieve a better understanding in the health and environmental sciences. International journal of environmental research and public health. 7 :6 , 2692-2707
[Research article]

Axelsson, Robert (2010). Integrative research and transdisciplinary knowledge production : a review of barriers and bridges. Journal of Landscape Ecology. 4 :2 , 14-40
[Research article]

Azarang, Manochehr (2000). Stjälkflyet. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 70 J
[Factsheet]

B

Berg, Gunilla (1998). Ljus bladfläck på höstoljeväxter. Uppsala: (LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 91 J
[Factsheet]

Bergström, Dan and Fulvio di, Fulvio and Kons, Kalvis and Nordfjell, Tomas (2011). Skörd av övergrov salix med skogsbrukets maskiner. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 334
[Report]

Bernes, Gun and Hetta, Mårten and Martinsson, Kjell (2006). Vallfodrets kvalitet påverkar lammens konsumtionsförmåga. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Husdjur ; 2006:3
[Factsheet]

Bernesson, Sven (2007). Användningsområden för biprodukterna vid pressning och omförestring av rapsolja. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Biometry and Engineering, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport. Miljö, teknik och lantbruk ; 2007:0
[Report]

Bernesson, Sven (2004). Life cycle assessment of rapeseed oil, rape methyl ester and ethanol as fuels. Technical Report. Uppsala: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport. Miljö, teknik och lantbruk ; 2004:01
[Report]

Bernesson, Sven and Nilsson, Daniel (2005). Halm som energikälla. Technical Report. Uppsala: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport. Miljö, teknik och lantbruk ; 2005:0
[Report]

Bernesson, Sven and Olsson, Johanna and Rodhe, Lena and Salomon, Eva and Hansson, Per-Anders (2008). Inblandning av aska från biobränslen i flytande biogasrötrest. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 002
[Report]

Bernesson, Sven and Örberg, Håkan and Samuelsson, Robert and Thyrel, Mikael and Hedman, Björn and Kalén, Gunnar (2011). Glycerin från omförestring av vegetabiliska oljor som tillsatsmedel. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 034
[Report]

Björkman, Lise-Lotte (2012). Fritidsodlingens omfattning i Sverige. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:8
[Report]

Blombäck, Karin and Strandberg, Maria and Lundström, Lina (2003). Det organiska materialets betydelse för markens biologiska aktivitet och gräsets etablering och tillväxt i en golfgreen. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001), Sveriges lantbruksuniversitet. Emergo ; 2003:9
[Report]

Bommarco, Riccardo (1993). Ärtbladlusen. Uppsala: (LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 30 J
[Factsheet]

Botermans, Jos and Olsson, Anne-Charlotte (2007). Ekologisk slaktgrisproduktion Del 4, Ekonomisk jämförelse av olika system för ekologisk smågris- och slaktgrisproduktion. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi (JBT) ; 149
[Report]

Brukas, Vilis and Churski, Marcin (2008). Intensive forest researcher training and its internationalisation in the Baltic Sea region. Baltic forestry. 14 :1 , 66-74
[Research article]

Brukas, Vilis and Sallnäs, Ola (2012). Forest management plan as a policy instrument: carrot, stick or sermon? Land use policy. 29 :3 , 605-613
[Research article]

Bång, Ulla (1986). Fusariumröta i potatis. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 38 J
[Factsheet]

Bång, Ulla (2001). Silverskorv och svartpricksjuka på potatis. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 19 J
[Factsheet]

Bång, Ulla and Bång, Hans (2003). Blåsskorv. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 27 J
[Factsheet]

C

Caruso, Alexandro (2008). Uttag av grot och stubbar som energiråvara. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2008:3
[Factsheet]

Colding, Johan and Lundberg, Jakob and Lundberg, Stefan and Andersson, Erik (2009). Golf courses and wetland fauna. Ecological applications. 19 :6 , 1481-1491
[Research article]

D

Delin, Sofia (2008). Kvävemineraliseringsförlopp och inverkan på skörd efter gödsling med fjäderfägödsel. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Precisionsodling (Online) ; 2008:4
[Report]

Delin, Sofia and Engström, Lena (2008). Kvävemineraliseringsförlopp efter gödsling med organiska gödselmedel vid olika tidpunkter. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Precisionsodling (Online) ; 2008:1
[Report]

Djurberg, Alf (1994). Sädesbladbaggen. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 23 J
[Factsheet]

Djurle, Annika and Ekbom, Barbara (2000). Bevakningsschema för skadegörare i ärter. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 46 J
[Factsheet]

Djurle, Annika and Stureson, Birgitta (1994). Oljeväxter-utvecklingsskala och bevakningsschema för vanliga skadegörare. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 7 J
[Factsheet]

E

Eckersten, Henrik and Karlsson, Stig and Torssell, Bengt (2008). Climate change and agricultural land use in Sweden. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet. Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE) ; 7
[Report]

Ekberg, Inger and Eriksson, Gösta and Weng, Yuexia (1985). Between- and within-population variation in growth rhythm and plant height in four Picea abies populations. Technical Report. Uppsala: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 167
[Report]

Ekbom, Barbara (2004). Biologisk bekämpning av skadedjur. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 120 J
[Factsheet]

Ekbom, Barbara (1996). Blåvingad rapsvivel och fyrtandad rapsvivel. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 43 J
[Factsheet]

Ekbom, Barbara (2004). Kornfluga. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 121 J
[Factsheet]

Ekbom, Barbara (2005). Kornjordloppan. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 125 J
[Factsheet]

Ekbom, Barbara (2001). Ärtvecklaren. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 15 J
[Factsheet]

Ekbom, Barbara and Kuusk, Anna-Karin (2005). Jordloppor i våroljeväxter. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 45 J
[Factsheet]

Ekbom, Barbara and Lindblad, Mats (2004). Temperatursummor för att förutsäga insekters utvecklingshastighet. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 118 J
[Factsheet]

Elfving, Björn (2010). Status år 2009 för SLU:s försöksserie med olika skogsskötselintensitet. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens ekologi och skötsel) ; 6
[Report]

Engqvist, Göran (1997). Ärtrotröta. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 42 J
[Factsheet]

Engström, Lena and Aronsson, Helena and Lindén, Börje and Stenberg, Maria (2008). Höstraps och ärter i växtföljden. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Precisionsodling (Online) ; 2008:5
[Report]

Ericson, Lars (2008). Sortprovning 2007. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Växtodling ; 2008:2
[Factsheet]

Ericson, Lars (2002). Stallgödsel till vall. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Växtodling ; 2002:2
[Factsheet]

Erikson, Oskar and Hertzberg, Magnus and Näsholm, Torgny (2004). A conditional marker gene allowing both positive and negative selection in plants. Nature. Biotechnology. 22 :4 , 455-458
[Research article]

Eriksson, Harry (2007). Ensilering kräver stor omsorg i alla led. Technical Report. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Röbäcksdalen meddelar ; 2007:1
[Report]

Eriksson, Åsa and Sandring, Saskia and Cronvall, Erik and Gallegos Torell, Åsa and Glimskär, Anders and Bergman, Karl-Olof and Hedström- Ringvall, Anna and Svensson, Johan (2011). Uppföljning av kvalitetsförändringar i ängs- och betesmark via NILS år 2010. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 316
[Report]

F

Fedrowitz, Katja (2008). Epiphyte metacommunity dynamics. Uppsala.

Folkesson, Örjan and Twengström, Eva (2003). Körskador vid bekämpning i växande gröda. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 65 J
[Factsheet]

G

Gebresenbet, Girma (1999). Agricultural goods transport and environment. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 235
[Report]

Gebresenbet, Girma (1992). A literature search for agricultural system engineering education in developing countries. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 160
[Report]

Granstedt, Artur (2000). Växtnäringens flöde genom jordbruk och samhälle. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Centre for Sustainable Agriculture (until 101231), Sveriges lantbruksuniversitet. Ekologiskt lantbruk ; 29
[Report]

Gripwall, Ulf (1993). Koloradoskalbaggen. Uppsala: (LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 37 J
[Factsheet]

Gunnarsson, Anita (2012). Plant-based biogas production for improved nutrient management of beetroot in stockless organic farming. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:83
ISBN 978-91-576-7730-3
[Doctoral thesis]

Gustafsson, Ylva (1998). Djurstall på naturbruksgymnasium. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 231
[Report]

Gustavsson, Anne-Maj (2001). Bestämning av rödklöverhalten i vall. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Ekologisk odling ; 2001:3
[Factsheet]

Götmark, Hulda (2012). Odlingsvärda arter inom släktet Schisandra. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:32
[Factsheet]

H

Hagenvall, Hans (2002). Sprutteknik i växtskyddsarbetet. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 47 J
[Factsheet]

Hagström, Peter (2006). Hur stor är den svenska bioenergipotentialen? Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Bioenergy (until 071231), Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2006:1
[Factsheet]

Hansson, Jonas and Schouenborg, Björn (2009). Trafikklassning för markbeläggningsplattor av natursten. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:8
[Report]

Haraldsson, Lena (2008). Litteratursammanfattning om jordloppor (Phyllotreta spp.) i vårraps. Uppsala.

Hayatgheibi, Haleh (2018). Quantitative genetics of lodgepole pine (Pinus contorta) wood quality traits in Sweden. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2018:31
ISBN 978-91-7760-202-6
eISBN 978-91-7760-203-3
[Doctoral thesis]

Hedlund, Sofia (2008). Arbetsåtgång i mjölkproduktion beroende på besättningsstorlek samt mekaniserings- och automatiseringsgrad. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2008:2
[Report]

Herlin, Anders and Hultgren, Jan and Ekman, Torkel (2007). Smittskydd i stora mjölkkobesättningar. Technical Report. Alnarp: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health
(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2007:1
[Report]

Holm, Lena and Johansson, Eva (2012). Slutrapport för projektet "Optimerad näringssammansättning och gödselplacering för ökad skörd och förbättrad kvalité hos maltkorn – fältförsök". Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:5
[Report]

Hovi, Linda (2005). Rotbrand på sockerbetor. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 127 J
[Factsheet]

Hultberg, Malin and Bengtsson, Therése and Liljeroth, Erland and Caspersen, Siri (2011). Minskad spridning av potatisbladmögel med biotensid. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:42
[Factsheet]

Hörndahl, Torsten (2008). Energy use in farm buildings. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2008:8
[Report]

J

Jacobsen, Anne and Söderström, Mats (2008). Anvendelse af geostatistik og remote sensing data til kortlægning af jordens lerindhold. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 16
[Report]

Jacobsen, Anne and Söderström, Mats (2008). Regional analyse af samspillet mellem satellitdata og jordbundsvarition. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 17
[Report]

Jacobsson, Ellen (1994). Arbets och maskinekonomi inom grönytesektorn. Technical Report. Alnarp: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 180
[Report]

Jahr, Karin (1996). Skadetröskel och bekämpningströskel. Uppsala: (LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 2 J
[Factsheet]

Jansson, Johanna (2003). Långtidseffekter av skadedjursbekämpningar. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 58 J
[Factsheet]

Jennéus, Annika (1990). Mjöldryga. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 18 J
[Factsheet]

Jirjis, Raida and Nordén, Berndt (2005). Bränslekvalitet och arbetsmiljö vid lagring och hantering av grotstockar. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Bioenergy (until 071231), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för bioenergi, SLU ; 7
[Report]

Johansson, Maria and Andersson, Björn (2003). Torrfläcksjuka och gråmögel på potatis. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 53 J
[Factsheet]

Johansson, Maria and Persson, Paula (2003). Stjälkbakterios och blötröta på potatis. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 29 J
[Factsheet]

Johansson, Waldemar (1974). Data om väderlek och agrohydrologiska förhållanden vid Uppsala 1931-1960 och Ultuna 1961-1973. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 81
[Report]

Johnsson, Lennart (1999). Vanligt stinksot och dvärgstinksot på vete. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 41 J
[Factsheet]

K

Kjellenberg, Lars (2007). Sweet and bitter taste in organic carrot. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Introductory paper at the Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science ; 2007:2
[Report]

Kroon, Johan (2011). Spatiotemporal patterns of genetic variation for growth and fertility in Scots pine. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:52
ISBN 978-91-576-7596-5
[Doctoral thesis]

Kuusk, Anna-Karin (2003). Rödröta på potatis. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 49 J
[Factsheet]

Köpmans, Erik (1995). Randiga ärtviveln. Uppsala: (LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 31 J
[Factsheet]

L

L-Baeckström, Gärd (2008). Utvärdering av olika odlingssystem i en trettonårig studie på Kvinnersta. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Centre for Sustainable Agriculture (until 101231), Sveriges lantbruksuniversitet. Ekologiskt lantbruk ; 51
[Report]

Ladanai, Svetlana and Vinterbäck, Johan (2010). Biomass for energy versus food and feed, land use analyses and water supply. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 022
[Report]

Larsen, P. Vind and Brukas, Vilis (2000). Scenarios for the future Lithuanian State forest sector. Baltic forestry. 6 :2000: , 29-40
[Research article]

Larsson, Sofia and Stenberg, Maria and Gruvaeus, Ingemar and Engström, Märet (2007). Odlingssystem för grovfoderproduktion med förbättrad avkastning och produktionsekonomi. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 9
[Report]

Liberg, Olof and Sand, Håkan and Wabakken, Petter and Pedersen, Hans C. (2008). Dödlighet och illegal jakt i den skandinaviska vargstammen. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2007:9
[Factsheet]

Linderholm, Kersti and Mattsson, Jan Erik (2013). Analys av fosforflöden i Sverige. Alnarp, Sverige: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:5
[Report]

Lindholm, Rolf and Wijkmark, Lars and Svensson, Sven-Erik (2012). Precisionsgödsling med kalium höjer kokkvaliteten i matpotatis. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:30
[Factsheet]

Lindqvist, Hanna (2012). α-tocopherol and β-carotene in forages and their utilisation by dairy cows in organic production. Diss. (sammanfattning/summary) Skara : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:15
ISBN 978-91-576-7651-1
[Doctoral thesis]

Lindroos, Ola (2009). Relationships between observed and perceived deviations from normative work procedures. Ergonomics. 52 :12 , 1487-1500
[Research article]

Lindroos, Ola (2004). Sammanställning av småskalig skogsutrustning. Umeå: Dept. of Silviculture, Swedish University of Agricultural Sciences
[Book (author)]

Lindroos, Ola and Burström, Lage (2010). Accident rates and types among self-employed private forest owners. Accident analysis and prevention. 42 :6 , 1729-1735
[Research article]

Lindroos, Ola and Henningsson, Marina and Athanassiadis, Dimitris and Nordfjell, Tomas (2010). Forces required to vertically uproot tree stumps. Silva Fennica. 44 :4 , 681-694
[Research article]

Lindroos, Ola and Lidestav, Gun and Nordfjell, Tomas (2005). Swedish non-industrial private forest owners – a survey of self-employment and equipment investments. Small-scale Forest Economics, Management and Policy. 4 :4 , 409-425
[Research article]

Lindroos, Ola and Matisons, Magnus and Johansson, Petter and Nordfjell, Tomas (2010). Productivity of a prototype truck-mounted logging residue bundler and a road-side bundling system. Silva Fennica. 44 :3 , 547-559
[Research article]

Lindsten, Klas and Waern, Peder (2002). Dvärgskottsjuka. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 21 J
[Factsheet]

Lindén, Börje (2008). Flytgödselspridning på hösten. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Precisionsodling (Online) ; 2008:2
[Report]

Lindén, Börje (2000). Samkompostering av rötslam, halm och djupströgödsel för framställning av ett lätthanterligt gödsel- och jordförbättringsmedel. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Avdelningen för mark-växter ; 5
[Report]

Lundqvist, Peter and Nilsson, Ulla (2012). Människan i ekologisk produktion - perspektiven år 2002. Alnarp, Sverige: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:11
[Report]

Lundström, Christina (2010). Samverkan mellan skola och lantbruk. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Precisionsodling (Online) ; 2010:2
[Report]

Lundström, Johanna (2008). Biodiversity in young versus old forest. Uppsala.

M

Martinsson, Kjell (2003). Vad är det som påverkar konsumtionen av vallfoder? Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Husdjur ; 2003:2
[Factsheet]

Mattsson, Jan O. and Wadbro, John and Thorsson, Pontus and Skärbäck, Erik (2009). Meteorologiska mätningar med ballong för bedömningar av ljudutbredning i Åkarp 2008. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:7
[Report]

Mickelåker, Johan and Svensson, Sven Axel (2009). Automatisk avstängning av sprutan. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:1
[Report]

Möller, Ola (1990). Barnsäkerhet i lantbruket. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 146
[Report]

Mörner, Johan and Nehlin, Gunilla (1991). Kålmalen. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 32 J
[Factsheet]

N

Ng'uni, Dickson (2011). Phylogenetics of the genus sorghum, genetic diversity and nutritional value of its cultivated species. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp, Sweden : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:63
ISBN 978-91-576-7607-8
[Doctoral thesis]

Nielsen, Anders Busse (2011). Landscape laboratories 2008-10. Alnarp, Sweden: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
[Report]

Nielsen, Jonas Möller and Svensson, Sven-Erik (2011). Energibesparing i växthus. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:24
[Factsheet]

Nilsson, Christer (1995). Rapsbaggar. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 35 J
[Factsheet]

Nilsson, Christer (1997). Skadedjur på ärter. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 81 J
[Factsheet]

Nilsson, Daniel and Bernesson, Sven (2008). Pelletering och brikettering av jordbruksråvaror. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 001
[Report]

Nilsson, Jerker and Björklund, Thomas (2003). Kan kooperationen klara konkurrensen? Uppsala: Institutionen för ekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet
[Book (author)]

Nilsson, Kerstin (2009). Föräldrars attityder till barn och ungdomars uppväxtmiljö, risker och olyckstillbud på lantbruk. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:1
[Report]

Nilsson, Per and Cory, Neil and Dahlgren, Jonas (2011). Skogsdata 2011. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Skogsdata ; 2011
[Report]

Nilsson, Ulla (1993). Kemiska hälsorisker i växthus. Technical Report. Alnarp: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 162
[Report]

Nimmermark, Sven and Gustafsson, Gösta and Nilsson, Tania (2008). Nödventilation och larm i djurstallar. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2008:5
[Report]

Norgren, Maria and Ericson, Lars (2004). Ekologisk sortprovning 2003. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Ekologisk odling ; 2004:1
[Factsheet]

Norgren, Maria and Ericson, Lars (2002). Ekologisk sortprovning av korn 1994-2001. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Ekologisk odling ; 2002:1
[Factsheet]

Norgren, Maria and Ericson, Lars (2003). Ekologisk sortprovning av korn och havre, 1994-2002. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Ekologisk odling ; 2003:1
[Factsheet]

Norgren, Maria and Ericson, Lars (2004). Sortprovning 2003. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Växtodling ; 2004:2
[Factsheet]

Norgren, Maria and Ericson, Lars (2005). Sortprovning 2004. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Växtodling ; 2005:2
[Factsheet]

Norgren, Maria and Ericson, Lars (2006). Sortprovning 2005. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Växtodling ; 2006:2
[Factsheet]

Norgren, Maria and Ericson, Lars (2007). Sortprovning 2006. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Växtodling ; 2007:1
[Factsheet]

Norgren, Maria and Ericson, Lars (2001). Sortprovning av vallväxter 1991-2000. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Växtodling ; 2001:3
[Factsheet]

Norgren, Maria and Ericson, Lars (2002). Sortprovning av vallväxter 1992-2001. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Växtodling ; 2002:3
[Factsheet]

Norgren, Maria and Ericson, Lars (2003). Sortprovning av vallväxter 1993-2002. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Växtodling ; 2003:2
[Factsheet]

Nyberg, Anna and Strömberg, Jeannette and Stenberg, Maria and Stenberg, Bo and Nadeau, Elisabet (2002). Snabbmetoder för bestämning av torrsubstans i grönmassa och ensilage. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Avdelningen för mark-växter ; 9
[Report]

Nybom, Hilde (2012). Äppleskorv, resistensgener och resistensbrott. Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:27
[Factsheet]

Nybom, Hilde (2012). Är du allergisk mot äpple? Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:14
[Factsheet]

Nybom, Hilde and Garkava-Gustavsson, Larisa and Sehic, Jasna (2012). När pesten kommer till fruktodlingarna. Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:11
[Factsheet]

O

Olofsson, Börje (1990). Kornets bladfläcksjuka. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 8 J
[Factsheet]

Olofsson, Börje (1990). Strimsjuka. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 20 J
[Factsheet]

Olsson, Anne-Charlotte and Andersson, Mats and Botermans, Jos and Rantzer, Dan and Svendsen, Jørgen (2007). Besättningsstudier av system med elektronisk utfodring (ESF) till dräktiga suggor. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2007:4
[Report]

Olsson, Anne-Charlotte and Andersson, Mats and Lörincz, Annika and Rantzer, Dan and Botermans, Jos (2009). Arbetseffektiva grisningsboxar. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:4
[Report]

Olsson, Anne-Charlotte and Stål, Marianne and Andersson, Mats and Pinzke, Stefan and Botermans, Jos (2007). Ekologisk slaktgrisproduktion Del 3, Arbetstider och arbetsbelastningar. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi (JBT) ; 148
[Report]

Olsson, Anne-Charlotte and Svendsen, Jørgen (2004). Olika halmmängder till dräktiga suggor och effekter på klövhälsa, välfärd och boxfunktion. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi (JBT) ; 131
[Report]

Olsson, Anne-Charlotte and Wachenfelt, Hans von and Jeppsson, Knut-Håkan and Svensson, Gunnar and Botermans, Jos and Svendsen, Jørgen and Andersson, Mats (2007). Ekologisk slaktgrisproduktion Del 2, Produktion, djurhälsa, välfärd, funktion och miljö. Technical Report. Alnarp: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi (JBT) ; 147
[Report]

Olvång, Hans (2001). Fungicider och fungicidresistens. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 33 J
[Factsheet]

Olvång, Hans (2000). Snömögel. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 34 J
[Factsheet]

Olvång, Hans and Twengström, Eva (2002). Stråknäckare. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 17 J
[Factsheet]

P

Pauly, Thomas and Knicky, Martin and Lingvall, Per and Arvidsson, Hans and Spörndly, Rolf (2007). Ensilering i slang. Technical Report. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård ; 268
[Report]

Persson, Jesper and Ode, Åsa and Råberg, Tora and Swiergiel, Weronika and Kjellsson, Anders and Wulkan, Gunilla and Emilsson, Tobias (2008). LTJ-Fakultetens miljöutredning. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2008:3
[Report]

Persson, Jesper and Östberg, Johan and Delshammar, Tim and Fransson, Ann-Mari and Nord, Jenny and Sarlöv-Herlin, Ingrid (2011). Projektredovisning inom FoMA-programmet Bebyggd miljö. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:24
[Report]

Persson, Paula (1991). Timotejflugan. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 4 J
[Factsheet]

Persson, Paula and Olvång, Hans (2000). Gulstrimsjuka. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 22 J
[Factsheet]

Pinzke, Stefan and Nilsson, Kerstin and Lundqvist, Peter (2013). Trafikolyckor med traktorer. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:4
[Report]

Päts, Peeter (1993). Sniglar. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 36 J
[Factsheet]

R

Ranius, Thomas (2006). Measuring the dispersal of saproxylic insects : a key characteristic for their conservation. Population ecology. 48 :3 , 177-188
[Research article]

Ranius, Thomas (2002). Osmoderma eremita as an indicator of species richness of beetles in tree hollows. Biodiversity and conservation. 11 :5 , 931-941
[Research article]

Rantzer, Dan and Andersson, Mats and Thomsson, Annica and Svendsen, Jørgen (2004). Utfodringsmetodik för avvanda grisar: effekter på produktion, hälsa och ätbeteende. Technical Report. Alnarp: Other, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi (JBT) ; 132
[Report]

Reese, Heather and Lillesand, Thomas and Nagel, David and Stewart, Jana and Goldmann, Robert and Simmons, Tom and Chipman, Jonathan and Tessar, Paul (2002). Statewide land cover derived from multi-seasonal Landsat TM data. Remote sensing of environment. 82 :2-3 , 224-237
[Research article]

Reese, Heather and Nilsson, Mats and Sandström, Per and Olsson, Håkan (2002). Applications using estimates of forest parameters derived from satellite and forest inventory data. Computers and electronics in agriculture. 37 :1 , 37-55
[Research article]

Rondahl, Tomas (2008). Ärt/havre-ensilage. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Husdjur ; 2008:2
[Factsheet]

Rufelt, Snorre (1994). Rotröta på klöver. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 5 J
[Factsheet]

Rumpunen, Kimmo and Dahlqvist, Anders and Åhman, Gunilla (2012). Detektion av reversionsvirus i svarta vinbärsplantor med hjälp av RT-PCR. Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:1
[Factsheet]

Rumpunen, Kimmo and Öberg, Elisabeth (2011). Svarta vinbär för ekologisk odling. Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:31
[Report]

Rydén, Kerstin and Sandgren, Maria (1991). Rostringar i potatis. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 40 J
[Factsheet]

S

Sand, Håkan and Johansson, Örjan and Ahlqvist, Per and Liberg, Olof (2008). Älgkalvar överst på vargens sommarmeny! Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2007:10
[Factsheet]

Sand, Håkan and Wikenros, Camilla and Wabakken, Petter and Liberg, Olof (2008). Den skandinaviska älgen. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2007:8
[Factsheet]

Sandgren, Maria (1999). Havrerödsot. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Plant Biology and Forest Genetics (until 131231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 24 J
[Factsheet]

Sandgren, Maria (1997). Virussjukdomar på potatis. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 82 J
[Factsheet]

Schiebe, Christian (2011). Host choice mechanisms in tree killing bark beetles. Alnarp.

Schneider, Nicole A. (2008). Effects of climate change on avian life history and fitness. Uppsala.

Sigvald, Roland (2006). Vetedvärgsjuka. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 83 J
[Factsheet]

Skånes, Helle and Glimskär, Anders and Allard, Anna (2011). EMMA T1 initial report. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 314
[Report]

Sonesson, Ulf and Jönsson, Håkan (1996). Urban biodegradable waste amount and composition. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 201
[Report]

Stephansson, David (1998). Sadelgallmyggan och kornmyggan. Uppsala: (LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 89 J
[Factsheet]

Stephansson, David and Åhman, Inger (1998). Blygrå rapsvivel och skidgallmygga. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 57 J
[Factsheet]

Svanold, Annelie and Ronquist, Eva (1995). Sotdagg. Uppsala: (LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 16 J
[Factsheet]

Svennerstedt, Bengt and Rosenqvist, Håkan and Björklund, Thomas (2011). Marknads- och företagsekonomisk analys av produkter baserade på råvaror från industrihampa. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. SLU/Landskap Trädgård Jordbruk/Rapportserie ; 201113
[Report]

Svensson, Christer (1995). Kålbladmögel. Uppsala: (LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 14 J
[Factsheet]

Söderström, Mats (2008). Traditionell markkartering i precisionsodling. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 15
[Report]

T

Tahir, Muhammad Naeem (2008). Voluntary feed intake by dairy cattle. Technical Report. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Röbäcksdalen meddelar ; 2008:3
[Report]

Tenngart Ivarsson, Carina (2011). On the use and experience of a health garden. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp, Sweden : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:89
ISBN 978-91-576-7633-7
[Doctoral thesis]

Tenngart Ivarsson, Carina and Hagerhall, Caroline M. (2008). The perceived restorativeness of gardens. Urban forestry & urban greening. 7 :2 , 107-118
[Research article]

Tesfaye, Yemiru (2011). Participatory forest management for sustainable livelihoods in the Bale Mountains, Southern Ethiopia. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:64
ISBN 978-91-576-7608-5
[Doctoral thesis]

Thurfjell, Henrik (2011). Spatial behaviour of wild boar. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:45
ISBN 978-91-576-7589-7
[Doctoral thesis]

Twengström, Eva (1999). Bomullsmögel. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 25 J
[Factsheet]

Twengström, Eva (2003). Pythium-röta på potatis. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 50 J
[Factsheet]

Twengström, Eva and Rasmussen, Morten and Waern, Peder (2004). Fysiologiska fläckar i korn. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Food Science (until 161231)
(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 117 J
[Factsheet]

Twengström, Eva and Svensson, Christer (1996). Svartfläcksjuka. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 26 J
[Factsheet]

V

Vagiri, Michael Rajeev (2012). Black currant (Ribes nigrum L.) - an insight into the crop. Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Introductory paper at the Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science ; 2012:2
[Report]

W

Waern, Peder (1997). Kålbladstekel. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 80 J
[Factsheet]

Wallsten, Johanna (2008). Helsäd - vilket foder får man? Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Husdjur ; 2008:3
[Factsheet]

Wallsten, Johanna (2005). Helsäd till kvigor. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Husdjur ; 2005:1
[Factsheet]

Wallsten, Johanna (2006). Helsädens fodervärde i mjölkproduktionen. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Husdjur ; 2006:1
[Factsheet]

Wattsgård, Johan and Olsson, Anne-Charlotte and Botermans, Jos (2012). Ledarskap och management i storskalig grisproduktion. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:21
[Factsheet]

Weih, Martin (2006). Energiskogsodling på åkermark – möjligheter för biologisk mångfald och kulturmiljö i ett landskapsperspektiv. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet. (noseries) ; -
[Report]

Wetterlind, Johanna and Stenberg, Bo and Söderström, Mats (2008). The use of near infrared (NIR) spectroscopy to improve soil mapping at the farm scale. Precision agriculture. 9 :1-2 , 57-69
[Research article]

Widmark, Camilla (2006). Forestry and reindeer husbandry in Sweden. Rangifer. 26 :2 , 43-54
[Research article]

Wiktelius, Staffan (1992). Havrebladlusen. Uppsala: (LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 13 J
[Factsheet]

Å

Ågren, Göran and Hyvönen-Olsson, Riitta (2006). Fungerar kretsloppen om vi använder mera biobränslen? Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2006:3
[Factsheet]

Ö

Öhrn, Petter (2012). The spruce bark beetle Ips typographus in a changing climate. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Introductory research essay ; 18
[Report]

This list was generated on Thu Mar 30 06:37:26 2023 CEST.