Home About Browse Search
Svenska


Items where Modified Agris Subject Categories is "Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Creators | Publication Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Å | Ö
Number of items at this level: 136.

A

Almquist, Charlotta and Lerenius, Cecilia and Filipsson, Caroline and Jonsson, Anders (2008). Bestämning av förekomst av patogena svampar i vete med PCR-teknik. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 18
[Report]

Alsanius, Beatrix and Kristensen, Lilly and Gustafsson, Pirjo (2010). Rädd för vatten - ta prover! Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:17
[Factsheet]

Andersone, D. and Kaufmane, E. (2003). Flowering and fruit set in Japanese quince. I/In: Japanese quince - Potential fruit crop for Northern Europe. Sid./p. 29-36. Department of Crop Science, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN 91-631-3765-8
[Book Chapter]

Andersson, Britt-Marie (1993). Icke kemiska metoder för sanering och rengöring. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 170
[Report]

Andersson, Enar (1965). Cone and seed studies in Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.). Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 23
[Report]

Axenbom, Åke (1990). A base model for discrete event simulation of field operations in agriculture using simula and demos. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 143
[Report]

B

Berglund, Peter (2004). Farming practices and crop production. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 04:2
[Report]

Bernesson, Sven and Örberg, Håkan and Samuelsson, Robert and Thyrel, Mikael and Hedman, Björn and Kalén, Gunnar (2011). Glycerin från omförestring av vegetabiliska oljor som tillsatsmedel. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 034
[Report]

Bertholdsson, Nils-Ove (2012). Höstvetets förmåga att allelopatiskt reducera tillväxten av renkavle. Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:25
[Factsheet]

Björkman, Erik (1970). Plant condition and plant growth. Technical Report. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 88
[Report]

Björkman, Erik (1970). The effect of fertilization on sulphur dioxide damage to conifers in industrial and built-up areas. Technical Report. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 78
[Report]

Björkman, Niklas (2000). Biologisk alvluckring. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 00:2
[Report]

Bärring, Ulf (1965). Om fläckupptagningens betydelse och några andra problem vid plantering av tall och gran. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 24
[Report]

Börjesson, Thomas and Söderström, Mats (2009). Bedömning av kvalitetsskillnader över tid i vallar avsedda för hösilage med Yara N-sensor. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 19
[Report]

C

Carbonnier, Charles (1971). Bokens produktion i södra Sverige. Technical Report. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 91
[Report]

Carlsson, Haldo and Larsson, Kjell and Linnér, Harry (1996). Växtnäringsstyrning i potatis. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 96:3
[Report]

D

Dalemo, Magnus (1991). Omförestrad rapsolja. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 153
[Report]

de Toro, Alfredo and Jirjis, Raida and Nilsson, Daniel (1994). Cold air ventilated and sealed storage of wood-chips from willow. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 192
[Report]

E

Eckersten, Henrik and Andersson, Lars and Holstein, Fredrik and Mannerstedt Fogelfors, Birgitta and Lewan, Elisabet and Sigvald, Roland and Torssell, Bengt and Karlsson, Stig (2008). Bedömningar av klimatförändringars effekter på växtproduktion inom jordbruket i Sverige. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet. Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE) ; 6
[Report]

Eckersten, Henrik and Noronha-Sannervik, Angela and Torssell, Bengt and Nyman, Per (2006). Modelling radiation use, water and nitrogen in willow forest. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet. Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE) ; 2
[Report]

Elinder, Magnus F. E. (1988). Mätning av maskin- och arbetsinsatsen i växtodling. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 126
[Report]

Engqvist, Göran and Vestman, Gösta (1999). Sjukdomar på vallgräs. Uppsala: (LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 95 J
[Factsheet]

Engström, Lena (2000). Axanlagsstudier i höstvete 1999. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara. Serie B, Mark och växter ; 4
[Report]

Engström, Lena and Gruvaeus, Ingemar (1998). Ekonomiskt optimal kvävegödsling till höstvete, analys av 160 försök från 1980 till 1997. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara. Serie B, Mark och växter ; 3
[Report]

Engström, Lena and Lindén, Börje (2008). Kväveförsörjning i ekologiska odlingssystem med vall - höstraps - vete. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 16
[Report]

Engström, Lena and Lindén, Börje (2003). Skillnader i utvecklingstakt och kväveupptag i tidigt och sent höstvete. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara. Serie B, Mark och växter ; 11
[Report]

Engström, Lena and Lindén, Börje and Roland, Johan (2000). Höstraps i Mellansverige. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara. Serie B, Mark och växter ; 7
[Report]

Engström, Lena and Roland, Johan and Tunared, Rolf (2006). Ekologiska demonstrationsodlingar på Lanna försöksstation 1996-2005. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 3
[Report]

Engström, Lena and Roland, Johan and Tunared, Rolf (2006). Ekologiska demonstrationsodlingar på Lanna försöksstation 1996-2006. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 5
[Report]

Engström, Lena and Stenberg, Maria and Lindén, Börje (2006). Grund eller djupare jordbearbetning i samband med sådd av höstvete efter höstraps. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 4
[Report]

Ericsson, Anders and Lindgren, Anders and Mattsson, Anders (1983). Effects of cold-storage and planting date on subsequent growth, starch and nitrogen content in Scots pine (Pinus sylvestris) and Norway spruce (Picea abies) seedlings. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Genetics and Plant Physiology, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 165
[Report]

Eriksson, Emma (2008). Markkartering anpassad för precisionsodling. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Precisionsodling (Online) ; 2008:3
[Report]

Eriksson, Per and Kjellström, Bertil (1988). Linjeproduktion i växthusodlingen. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 125
[Report]

F

Fogelfors, Håkan and Wivstad, Maria and Eckersten, Henrik and Holstein, Fredrik and Johansson, Susanne and Verwijst, Theo (2009). Strategic analysis of Swedish agriculture. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
(NL, NJ) > Centre for Sustainable Agriculture (until 101231)
(NL, NJ) > Dept. of Economics, Sveriges lantbruksuniversitet. Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE) ; 10
[Report]

Forsberg, Sam (2005). Couch grass studies. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen ; 49
[Report]

Frank, Kjerstin (1992). Energiskogens miljökonsekvenser. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 159
[Report]

G

Granados, M.V. and Vila, Roser and Laencina, J. and Rumpunen, Kimmo (2003). Characteristics and composition of chaenomeles seed oil. I/In: Japanese quince - Potential fruit crop for Northern Europe. Sid./p. 141-148. Department of Crop Science, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN 91-631-3765-8
[Book Chapter]

Gunnarsson, Anita (2012). Plant-based biogas production for improved nutrient management of beetroot in stockless organic farming. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:83
ISBN 978-91-576-7730-3
[Doctoral thesis]

Gustafsson, Pia (1988). Produktion av lövfällande träd och buskar i täckrotsystem. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 121
[Report]

H

Haak, Enok (1999). Vädrets och kvävegödslingens inverkan på växtproduktion och näringsupptag i bördighetsförsöket R3-9008, 1985-1992. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Fertility and Plant Nutrition, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avd. för växtnäringslära ; 200
[Report]

Hagner, Mats (1970). A genecological investigation of the annual rhythm of Pinus contorta Dougl. and a comparison with Pinus silvestris L. Technical Report. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 81
[Report]

Hagner, Mats (1970). A genecological investigation of the annual rhythm of Pinus silvestris L. Technical Report. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 80
[Report]

Hagner, Mats (1970). The intra-provenance correlation between annual rhythm and growth of single trees of Pinus silvestris L. Technical Report. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 82
[Report]

Hagner, Stig (1965). Om fröproduktion, fröträdsval och plantuppslag i försök med naturlig föryngring. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 27
[Report]

Hagner, Stig (1965). Om variation och stickprovstorlek vid uppmätning av fröfall, observation av kottsättning och taxering av plantuppslag. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 28
[Report]

Hallgren, Gunnar (1943). Om sambandet mellan nederbörd och skördeavkastning. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Stenciltryck - Institutionen för lantbrukets hydroteknik ; 18
[Report]

Hamilton Malmros, Annika (2000). I huvudet på en sockerbetsodlare. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen ; 32
[Report]

Hellin, P. and Jordan, M.J. and Vila, Roser and Gustafsson, M. and Göransson, E. and Åkesson, Bengt and Gröön, I. and Laencina, J. and Ros, J.M. (2003). Processing and products of Japanese quince. I/In: Japanese quince - Potential fruit crop for Northern Europe. Sid./p. 169-176. Department of Crop Science, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN 91-631-3765-8
[Book Chapter]

Hellin, P. and Vila, Roser and Jordan, M.J. and Laencina, J. and Rumpunen, Kimmo and Ros, J.M. (2003). Characteristics and composition of chaenomeles fruit juice. I/In: Japanese quince - Potential fruit crop for Northern Europe. Sid./p. 127-139. Department of Crop Science, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN 91-631-3765-8
[Book Chapter]

Hetz, Edmundo and Sonesson, Ulf (1993). Energy analysis of reed canary grass for solid fuel and ley for biogas. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 175
[Report]

Holm, Lena and Johansson, Eva (2012). Slutrapport för projektet "Optimerad näringssammansättning och gödselplacering för ökad skörd och förbättrad kvalité hos maltkorn – fältförsök". Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:5
[Report]

Huss, Einar (1967). Om långtidsförvaring av barrskogsfrö (Pinus silvestris L., Picea abies Karst., Abies lasiocarpa Nutt.). Technical Report. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 46
[Report]

Hussain, Abrar and Larsson, Hans and Kuktaite, Ramune and Johansson, Eva (2010). Mineral composition of organically grown wheat genotypes: Contribution to daily minerals intake. International journal of environmental research and public health. 7 :9 , 3442-3456
[Research article]

J

Jansson, Eva and Weibull, Jens (2008). Odlat kulturarv vårdas av POM. (other). - :2 , 16-18
[Research article]

Jansson, Eva and Weibull, Jens (2004). Om POM. Svensk botanisk tidskrift. 98 :1 , 3-9
[Research article]

Jansson, Eva and Weibull, Jens (2007). Programmet för odlad mångfald inventerar och bevarar Sveriges gröna kulturarv. (other). - :19-20 , 28-29
[Research article]

Johansson, Christina (2011). Lokalt producerad bioenergi vid ekologisk uthållig parkskötsel. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
(LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:1
[Report]

Johansson, Christina and Svensson, Sven Axel (2012). Växtskyddsteknik för ekologisk frukt- och bärodling. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:13
[Factsheet]

Johansson, Tord (2006). Gran eller lövträd. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Bioenergy (until 071231), Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2006:2
[Factsheet]

Johansson, Waldemar and Fellin, Ove (1995). Biogas från vall. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 95:2
[Report]

Jordan, M.J. and Vila, Roser and Hellin, P. and Laencina, J. and Rumpunen, Kimmo and Ros, J.M. (2003). Volatile compounds associated with the fragrance and flavour of chaenomeles juice. I/In: Japanese quince - Potential fruit crop for Northern Europe. Sid./p. 149-157. Department of Crop Science, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN 91-631-3765-8
[Book Chapter]

K

Karlsson, Ingrid M. (1996). Sportgräsytors etablering och skötsel. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet ; 89
[Report]

Kauppinen, S. and Antonius-Klemola, K. and Tigerstedt, P.M.A. (2003). Chromosome constitution of species in the plant genus Chaenomeles. I/In: Japanese quince - Potential fruit crop for Northern Europe. Sid./p. 15-18. Department of Crop Science, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN 91-631-3765-8
[Book Chapter]

Kauppinen, S. and Kviklys, Darius and Rumpunen, Kimmo and Stanys, V. and Svensson, M. (2003). Propagation of Japanese quince (Chaenomeles japonica) plants. I/In: Japanese quince - Potential fruit crop for Northern Europe. Sid./p. 81-92. Department of Crop Science, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN 91-631-3765-8
[Book Chapter]

Kronhed, Andreas and Lindholm, Rolf and Andersson, Stina and Svensson, Sven-Erik (2011). Lagring av potatis i ett föränderligt klimat. Alnarp Sverige: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:48
[Report]

Kroon, Johan (2011). Spatiotemporal patterns of genetic variation for growth and fertility in Scots pine. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:52
ISBN 978-91-576-7596-5
[Doctoral thesis]

Kviklys, Darius and Ruisa, S. and Rumpunen, Kimmo (2003). Management of Japanese quince (Chaenomeles japonica) orchards. I/In: Japanese quince - Potential fruit crop for Northern Europe. Sid./p. 93-98. Department of Crop Science, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN 91-631-3765-8
[Book Chapter]

L

Larsson, Staffan and Hagman, Jannie (2006). Sortval i ekologisk odling 2006. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet. Aktuellt från VPE ; 2
[Report]

Liew, Josefine (2004). Nutrient imbalances in China with the focus on N and P in agricultural systems in Jiangsu Province. Uppsala.

Linder, Sune (1982). Photosynthesis and respiration in conifers : a classified reference list 1891-1977. Supplement 1. Uppsala: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 161
[Report]

Lindgren, Johanna and Stenberg, Maria and Lindén, Börje (2007). Teknik för maximerat kväveutnyttjande och minimerad kväveutlakning i potatisodling. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 8
[Report]

Lindholm, Rolf and Wijkmark, Lars and Svensson, Sven-Erik (2012). Precisionsgödsling med kalium höjer kokkvaliteten i matpotatis. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:30
[Factsheet]

Lindqvist, Hanna (2012). α-tocopherol and β-carotene in forages and their utilisation by dairy cows in organic production. Diss. (sammanfattning/summary) Skara : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:15
ISBN 978-91-576-7651-1
[Doctoral thesis]

Lindvall, Eva (2012). Nutrient supply to reed canary grass as a bioenergy crop. Umeå : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-576-9068-5
[Licentiate thesis]

Lindén, Börje (2008). Efterverkan av olika förfrukter. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 14
[Report]

Lindén, Börje (1997). Humanurin som kvävegödslingsmedel tillfört i växande gröda vid ekologisk odling av höstvete och havre. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara. Serie B, Mark och växter ; 1
[Report]

Lindén, Börje and Engström, Lena (2006). Höstraps, havre och ärter som förfrukter till höstvete. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 4
[Report]

Lindén, Börje and Engström, Lena and Ericson, Lars (2003). Nitrifikation av ammonium i nötflytgödsel efter tillförsel till jord tidigt och sent på hösten. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara. Serie B, Mark och växter ; 10
[Report]

Lindén, Börje and Lerenius, Cecilia and Nyberg, Anna and Delin, Sofia and Ferm, Martin and Torstensson, Gunnar and Hedene, Karl-Arne and Gruvaeus, Ingemar and Tunared, Rolf and Roland, Johan (2006). Kan växtskyddsåtgärder minska kväveförlusterna vid odling av höstvete? Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture
(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 5
[Report]

Lindén, Börje and Roland, Johan and Carlgren, Käll and Engström, Lena and Tunared, Rolf (1997). Jämförelser mellan odlingssystem med konventionell och minimerad jordbearbetning, med och utan fånggrödor. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara. Serie B, Mark och växter ; 2
[Report]

Lindén, Börje and Roland, Johan and Tunared, Rolf (2000). Höstsäds kväveupptag under hösten. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara. Serie B, Mark och växter ; 5
[Report]

Lomakka, Lennart and Johansson, Waldemar (1993). Odlingstekniska försök avseende skördetid, gödsling och produktkvalitet samt sortförsök i rörflen(Phaláris arundinacea L.)till biobränsle och fiberråvara 1991/92-1992/93. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Röbäcksdalen meddelar ; 1993:13
[Report]

Lundberg, Marie (2002). Skador av is och ytvatten i vall i norra Sverige. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 02:1
[Report]

Lundström, Christina and Lindén, Börje (2001). Kväveeffekter av humanurin, Biofer och Binadan som gödselmedel till höstvete, vårvete och vårkorn i ekologisk odling. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara. Serie B, Mark och växter ; 8
[Report]

Lundström, Christina and Roland, Johan and Tunared, Rolf and Lindén, Börje (2004). Jämförelser mellan jordbearbetningssystem på lätt och styv lera. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 1
[Report]

Löfkvist, Klara and Hansson, Torbjörn and Svensson, Sven Axel (2009). Förluster av växtskyddsmedel till omgivande mark och vatten vid användning i svenska växthus. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:6
[Report]

M

Mattsson, Lennart (1999). Mullhalt och kvävemineralisering i åkermark. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Fertility and Plant Nutrition, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avd. för växtnäringslära ; 201
[Report]

Mattsson, Lennart (2003). Växtnäring, produktion och miljö. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Fertility and Plant Nutrition, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avd. för växtnäringslära ; 205
[Report]

Mattsson, Lennart and Börjesson, Thomas and Kjell, Ivarsson and Kjell, Gustafsson (2001). Utvidgad tolkning av P-AL för mark- och skördeanpassad fosforgödsling. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Fertility and Plant Nutrition, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avd. för växtnäringslära ; 202
[Report]

Mickelåker, Johan (2009). N-sensor i fungicidförsök. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:1
[Factsheet]

Mickelåker, Johan (2008). Platsspecifik ogräsbekämpning i skånsk vårsäd. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2008:7
[Factsheet]

N

Nilsson, Göran (1992). Biologisk processreglering i växthus. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 158
[Report]

Nilsson, Ulla (1995). Chemical health risks after pesticide spraying in greenhouses. Alnarp: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 199
[Report]

Nilsson, Ulla (1990). Saneringsstrategier i växthus. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 135
[Report]

Nyberg, Anna (2002). Precisionsodling av vall. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Avdelningen för mark-växter ; 8
[Report]

Nyberg, Anna and Börjesson, Thomas and Gustavsson, Anne-Maj (2004). Bildanalys för bedömning av klöverandel i vallar. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 1
[Report]

Nyberg, Anna and Lindén, Börje (2000). Dokumentation av ekologiska växtodlingsgårdar i Västra Sverige 1996-98. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara. Serie B, Mark och växter ; 6
[Report]

Nyberg, Anna and Lindén, Börje (2002). Inomfältsvariationer i avkastning och grovfoderkvalitet på ett vallskifte 1999-2001. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara. Serie B, Mark och växter ; 9
[Report]

Nyberg, Anna and Lindén, Börje (2008). Åkerbönor som förfrukt till vårsäd i ekologisk odling. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 15
[Report]

Nyberg, Anna and Stenberg, Maria and Börjesson, Thomas and Stenberg, Bo (2003). Precisionsodling av vall. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport / Precisionsodling Sverige, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Avdelningen för mark-växter ; 6
[Report]

Nybom, Hilde (2012). Nallonens kärleksliv. Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:10
[Factsheet]

Nybom, Hilde (2012). Äppleskorv, resistensgener och resistensbrott. Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:27
[Factsheet]

Nybom, Hilde (2012). Är du allergisk mot äpple? Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:14
[Factsheet]

Nybom, Hilde and Garkava-Gustavsson, Larisa and Sehic, Jasna (2012). När pesten kommer till fruktodlingarna. Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:11
[Factsheet]

O

Olvång, Hans (1998). Rotdödare i stråsäd. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
(S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 93 J
[Factsheet]

P

Palmborg, Cecilia and Lindvall, Eva and Xiong, Shaojun and Gustavsson, Anne-Maj (2011). Odling av rörflen. Umeå, Sweden: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 2
[Report]

Pettersson, C. G. (2006). Variations of yield and protein content of malting barley. ["eprint_fieldopt_monograph_type_lic_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet. Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE) ; 1
[Report]

R

Rolf, Kaj (1993). Metoder för rekultivering av packningsskadad mark i urban miljö. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 169
[Report]

Rumpunen, K. (2003). Profitability for cultivation of Japanese quince (Chaenomeles japonica). I/In: Japanese quince - Potential fruit crop for Northern Europe. Sid./p. 181-184. Department of Crop Science, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN 91-631-3765-8
[Book Chapter]

Rumpunen, K. and Göransson, E. (2003). Consumer preferences for Japanese quince (Chaenomeles japonica) products. I/In: Japanese quince - Potential fruit crop for Northern Europe. Sid./p. 177-180. Department of Crop Science, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN 91-631-3765-8
[Book Chapter]

Rumpunen, Kimmo and Bartish, Igor and Garkava-Gustavsson, Larisa and Nybom, Hilde (2003). Molecular and morphological diversity in the plant genus Chaenomeles. I/In: Japanese quince - Potential fruit crop for Northern Europe. Sid./p. 1-13. Department of Crop Science, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN 91-631-3765-8
[Book Chapter]

Rumpunen, Kimmo and Dahlqvist, Anders and Åhman, Gunilla (2012). Detektion av reversionsvirus i svarta vinbärsplantor med hjälp av RT-PCR. Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:1
[Factsheet]

Rumpunen, Kimmo and Kviklys, Darius and Kauppinen, S. and Ruisa, S. and Tigerstedt, P.M.A. (2003). Breeding strategies for the fruit crop Japanese quince (Chaenomeles japonica). I/In: Japanese quince - Potential fruit crop for Northern Europe. Sid./p. 59-80. Department of Crop Science, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN 91-631-3765-8
[Book Chapter]

S

Simak, Milan (1967). Seed weight of larch from different provenances (Larix decidua Mill.). Technical Report. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 57
[Report]

Sonesson, Ulf (1993). Energianalyser av biobränslen från höstvete, raps och salix. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 174
[Report]

Stanys, V. and Weckman, A. and Staniene, G. (2003). Polyploidization of Japanese quince plants. I/In: Japanese quince - Potential fruit crop for Northern Europe. Sid./p. 19-28. Department of Crop Science, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN 91-631-3765-8
[Book Chapter]

Stefansson, Eric and Sinko, Mihály (1967). Försök med tallprovenienser med särskild hänsyn till norrländska höjdlägen. Technical Report. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 47
[Report]

Stenberg, Maria and Aronsson, Helena and Blombäck, Karin (2003). Minirhizotron för att studera rottillväxt och rotbiomassa hos engelskt rajgräs (Lolium perenne L.) insått i vårvete som fånggröda. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Environmental Physics
(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture
(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Avdelningen för mark-växter ; 12
[Report]

Stenberg, Maria and Bjurling, Erika and Gruvaeus, Ingemar and Gustafsson, Kjell (2005). Gödslingsrekommendationer och optimala kvävegivor för lönsamhet och kväveeffektivitet i praktisk spannmålsodling. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 1
[Report]

Stenberg, Maria and Delin, Karl and Roland, Björn and Söderström, Mats and Stenberg, Bo and Wetterlind, Johanna and Helander, Carl-Anders (2005). Utveckling av hållbara och produktiva odlingssystem. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 2
[Report]

Stenberg, Maria and Etana, Ararso and Bergkvist, Göran and Wetterlind, Johanna and Myrbeck, Åsa and Aronsson, Helena and Rydberg, Tomas and Lindén, Börje (2007). Uthålliga täck- och fånggrödesystem. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management
(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture
(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 11
[Report]

Stenberg, Maria and Myrbeck, Åsa and Lindén, Börje and Rydberg, Tomas (2005). Inverkan av tidig och sen jordbearbetning under hösten på kvävemineraliseringen under vinterhalvåret och på utlakningsrisken på en lerjord. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management
(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 3
[Report]

Svensson, Erik and Linnér, Harry and Carlsson, Haldo (1995). Utvärdering av växtanalys i fabrikspotatis. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 95:3
[Report]

Svensson, Sven-Erik (2006). Växtnäring från avlopp ger mer hållbar produktion av ettåriga energi- och fibergrödor. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för landskaps- och trädgårdsteknik) ; 2006:1
[Report]

T

Tahir, Ibrahim (2006). Koordination av mogenhetsindex för tio äpplesorter i Sydsverige. Alnarp.

Tamm, Carl olof and Pettersson, Anna (1969). Studies on nitrogen mobilisation in forest soils. Technical Report. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 75
[Report]

Thomas, M. and Thibault, J.-F. (2003). Dietary fibre and cell-wall polysaccharides in chaenomeles fruits. I/In: Japanese quince - Potential fruit crop for Northern Europe. Sid./p. 99-126. Department of Crop Science, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN 91-631-3765-8
[Book Chapter]

Troedsson, Tryggve and Tamm, Carl olof (1969). Small-scale spatial variation in forest soil properties and its implications for sampling procedures. Technical Report. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 74
[Report]

V

Vila, Roser and Granados, M.V. and Hellin, P. and Kauppinen, S. and Laencina, J. and Rumpunen, Kimmo and Ros, J.M. (2003). Biochemical changes in chaenomeles fruits and fruit juice during ripening and storage. I/In: Japanese quince - Potential fruit crop for Northern Europe. Sid./p. 159-168. Department of Crop Science, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN 91-631-3765-8
[Book Chapter]

W

Weibull, Jens and Jansson, Eva and Wedelsbäck Bladh, Katarina (2009). 'Swedes revisited'. I/In: European landraces : on-farm conservation, management and use. Sid./p. 155-160. Bioversity International
ISBN 978-92-9043-805-2
[Book Chapter]

Welc, Monika (2017). Growth performance, population dynamics and floristic diversity in willow cultivations. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:111
ISBN 978-91-7760-112-8
eISBN 978-91-7760-113-5
[Doctoral thesis]

Wetterlind, Johanna and Jonsson, Anders and Stenberg, Bo (2007). Indelning av fält i mineraliseringszoner för varierad kvävegödsling. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 10
[Report]

Wetterlind, Johanna and Stenberg, Bo and Stenberg, Maria (2005). Inventering av lösligt organiskt kväve. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 2
[Report]

Wetterlind, Johanna and Stenberg, Bo and Stenberg, Maria and Lindén, Börje (2006). Tidig höstplöjning på lerjordar. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 6
[Report]

Å

Åhman, Inger and Lehrman, Anna and Ekbom, Barbara (2009). Impact of herbivory and pollination on performance and competitive ability of oilseed rape transformed for pollen beetle resistance. (other). 3 :2 , 105-113
[Research article]

Ö

Östberg, Johan and Delshammar, Tim and Fransson, Ann-Mari and Busse Nielsen, Anders (2012). Standardiserad trädinventering och insamling av data för träd i urban miljö. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:17
[Report]

This list was generated on Mon Oct 2 15:46:16 2023 CEST.