Home About Browse Search
Svenska


Items where Modified Agris Subject Categories is "Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Animal production"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Creators | Publication Type
Jump to: A | B | C | G | H | K | L | M | N | O | R | S | T | W | Ö
Number of items at this level: 27.

A

Alwall Svennefelt, Catharina and Lundqvist, Peter (2011). Barn och ungdomars säkra arbete (BUSA). Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:1
[Report]

B

Bennerstål, Catja and Sällvik, Krister (2010). Tidsåtgång i mjölkproduktion under betessäsong och hela året. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:8
[Report]

Bostad, Elise and Swensson, Christian and Pinzke, Stefan (2011). Arbetstidsåtgång i ungtjursuppfödningen. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:35
[Factsheet]

C

Clausen, Magdalena (1995). Hantering av slaktsvin i samband med lastning på gården. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 207
[Report]

G

Gebresenbet, Girma and Eriksson, Björn (1998). Effects of transport and handling on animal welfare, meat quality and environment with special emphasis on tied cows. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 233
[Report]

H

Hedberg, Eva and Gebresenbet, Girma (1999). Mobila och semi-mobila slakterier som alternativa slaktsystem. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 238
[Report]

Herlin, Anders and Oostra, Huibert and Hedlund, Sofia (2009). Biofilm i mjölkningsanläggningar. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:5
[Factsheet]

Hue, Khuc Thi (2012). Feeding cassava foliage to sheep. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:4
ISBN 978-91-576-7688-7
[Doctoral thesis]

K

Kronqvist, Cecilia (2011). Minerals to dairy cows with focus on calcium and magnesium balance. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala, Sverige : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:78
ISBN 978-91-576-7622-1
[Doctoral thesis]

Kumm, Karl-Ivar (2009). Profitable Swedish lamb production by economies of scale. Small ruminant research. 81 :1 , 63-69
[Research article]

L

Lassbo, Mikael (1995). Konventionell eller ekologisk mjölkproduktion. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 196
[Report]

Lindqvist, Hanna (2012). α-tocopherol and β-carotene in forages and their utilisation by dairy cows in organic production. Diss. (sammanfattning/summary) Skara : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:15
ISBN 978-91-576-7651-1
[Doctoral thesis]

Lindström, Lennart (1992). Vägar för export till EG-marknadsbarriärer/"marknadsdatabas". Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Röbäcksdalen meddelar ; 1992:8
[Report]

Lundqvist, Peter (2011). Ta tjuren vid hornen. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:9
[Report]

M

Miech, Phalla (2018). Cricket farming. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala, Sweden : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2018:24
ISBN 978-91-7760-188-3
eISBN 978-91-7760-189-0
[Doctoral thesis]

N

Nyström, Christina (1997). Arbetsbelastning i olika grisnings- och digivningsboxar. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 225
[Report]

O

Olsson, Anne-Charlotte and Andersson, Mats and Lörincz, Annika and Rantzer, Dan and Botermans, Jos (2009). Arbetseffektiva grisningsboxar. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:4
[Report]

Olsson, Anne-Charlotte and Svendsen, Jørgen (1997). Effekter av olika konkurrensförhållanden vid utfodring på suggors hälsa och produktion. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi (JBT) ; 113
[Report]

Olsson, Anne-Charlotte and Svendsen, Jørgen (2002). Klövhälsoproblem hos dräktiga suggor och golvets betydelse för uppkomsten av skador. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi (JBT) ; 128
[Report]

Oostra, Huibert Henderikus (1990). Development and experimental use of measurement technique for instantaneous milk flow rate through the cow's streak canal. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 136
[Report]

R

Rydberg, Axel (1990). Slaktkroppens förändring i vikt och sammansättning under slaktsäsongen september-april hos hanrenen. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Röbäcksdalen meddelar ; 1990:6
[Report]

S

Strid, Ingrid and Flysjö, Anna (2007). Livscykelanalys (LCA) av ensilage. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Biometry and Engineering, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Mat 21) ; 2007:3
[Report]

Sällvik, Krister and Hedlund, Sofia (2008). Storleken betyder inte allt – när det gäller arbetsbehov för mjölkkor! Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2008:2
[Factsheet]

Sällvik, Krister and Palmén, Cecilia and Bäcklund, Nina and Bostad, Elise (2007). Transport av slaktkyckling från gård till slakteri - studier av klimat och analys av dödlighet - förslag till förbättringar. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2007:5
[Report]

T

Thomsson, Annica (2009). Miljötillståndsprövning för animalieproduktion - en kartläggning av inblandade parters syn på processen. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:21
[Factsheet]

W

Wattsgård, Johan and Olsson, Anne-Charlotte and Botermans, Jos (2012). Ledarskap och management i storskalig grisproduktion. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:21
[Factsheet]

Ö

Örtendahl, Malin (1996). Mjölkproduktion med diande kalvar. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 212
[Report]

This list was generated on Wed Jun 7 03:05:13 2023 CEST.