Home About Browse Search
Svenska


Items where Modified Agris Subject Categories is "Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Animal production > Animal nutrition and management"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Creators | Publication Type
Jump to: A | B | C | E | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | V | W
Number of items at this level: 71.

A

Andrée, Lisa and Pelve, Maja and Back, Josefin and Wahlstedt, Elisabet and Glimskär, Anders and Spörndly, Eva (2011). Naturbetets näringsinnehåll och avkastning i relation till nötkreaturens val av plats vid bete, vila, gödsling och urinering. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård ; 278
[Report]

Arvidsson, Katarina (2009). Ensilering påverkar inte grödans fettsyrasammansättning. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Husdjur ; 2009:2
[Factsheet]

Arvidsson, Katarina and Gustavsson, Anne-Maj (2010). Fettsyrasammansättning i gräs. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Husdjur ; 2010:2
[Factsheet]

B

Bengtsson, Lennart and Sällvik, Krister (1994). Gödselbäddars volymtillväxt i stallar för nöt, svin och häst. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 190
[Report]

Bergsten, Urban and Nordfjell, Tomas and Sandström, Per and Valinger, Erik (2009). Program för utveckling av rennäring och skogsbruk i samspel. Umeå.

Bernes, Gun and Martinsson, Kjell (2010). Baljväxtensilage till får. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Ekologisk odling ; 2010:2
[Factsheet]

Bernes, Gun and Stengärde, Lena (2010). Ensilage som enda foder till tackor. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Husdjur ; 2010:1
[Factsheet]

Bernesson, Sven and Strid, Ingrid (2011). Svensk spannmålsbaserad drank. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 032
[Report]

Botermans, Jos and Andersson, Mats (1995). Growing-finishing pigs in an uninsulated house 2. Swedish journal of agricultural research. 25 , 83-92
[Research article]

Botermans, Jos and Andersson, Mats and Svendsen, Jørgen (1995). Growing-finishing pigs in an uninsulated house 1. Swedish journal of agricultural research. 25 , 73-82
[Research article]

Botermans, Jos and Gustafsson, Gösta and Jeppsson, Knut-Håkan and Brown, Nils and Rodhe, Lena (2010). Measures to reduce ammonia emissions in pig production. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:1
[Report]

C

Carlsson, Henrik (1999). Cubicles for dairy cows in loose housing. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 236
[Report]

E

Eriksson, Harry (2011). Djurhälsa i förhållande till vallfodrets innehåll av olika mineralämnen. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 3
[Report]

Eriksson, Harry (2004). Mineralbalansen i vallfodret kan påverka kornas hälsa. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Husdjur ; 2004:3
[Factsheet]

Eriksson, Harry (2005). Mineraler. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Husdjur ; 2005:3
[Factsheet]

G

Gebresenbet, Girma and Wikner, Isabelle and Ladberg, Eva and Holm, Patrik and Nilsson, Christer and Svensson, Lars (2005). Effect of transport time on cattle welfare and meat quality. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Biometry and Engineering, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport. Miljö, teknik och lantbruk ; 2005:0
[Report]

Germer, Caroline and Brufors, Sofia (2009). Immunokastration som alternativ till obedövad kastration av smågrisar. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:6
[Factsheet]

H

Herlin, Anders and Sarlöv-Herlin, Ingrid and Deak, Johanna (2010). Användning av betesdjur i parker och grönområden. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:32
[Factsheet]

Herlin, Anders H. (1997). Comparison of lying area surfaces for dairy cows by preference, hygiene and lying down behaviour. Swedish journal of agricultural research. 27 , 189-196
[Research article]

Herlin, Anders H. and Magnusson, Madeleine and Michanek, Per (1994). Faecal contamination of the lying area for dairy cows in different housing systems. Swedish journal of agricultural research. 24 , 171-176
[Research article]

Hörndahl, Torsten and Larsson, Jan and Lidström, Eva-Maria (2010). Idéer för att spara tid i mjölkproduktionen. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:27
[Factsheet]

Hörndahl, Torsten and Wachenfelt, Eva von and Wachenfelt, Hans von (2013). Belysning i stallbyggnader. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:8
[Report]

J

Jeppsson, Knut-Håkan (2009). Emission av ammoniak, lustgas och metan från gödselbäddar i stall för nötkreatur och grisar - litteraturgenomgång. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:3
[Report]

Jeppsson, Knut-Håkan and Gustafsson, Gösta (2009). Byggnadstekniska åtgärder för lägre ammoniakemission från djurstallar. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:1
[Report]

Johansson, Anders (1995). Djurvänlig inhysning av ungnöt inomhus. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 195
[Report]

Jönsson, Rebecka (1998). Golv i häststallar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 227
[Report]

K

Karlsson, Linda (2010). Hampfrökaka till mjölkkor och lamm. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Husdjur ; 2010:3
[Factsheet]

Knicky, Martin and Spörndly, Rolf (2009). Tillsatsmedel för ensilering baserat på natriumbensoat, kaliumsorbat och natriumnitrit. Technical Report. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. (noseries) ;
[Report]

Kolstrup, Christina Lunner (2010). Hur attraheras och motiveras människor till att arbeta som anställda inom storskalig mjölkproduktion? Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:31
[Report]

Kronqvist, Cecilia (2011). Minerals to dairy cows with focus on calcium and magnesium balance. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala, Sverige : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:78
ISBN 978-91-576-7622-1
[Doctoral thesis]

Kulle, Annika and Sällvik, Krister (2009). Förbättring av djurskydd och välfärd vid lastning av slaktkyckling. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:1
[Report]

L

Landau, David (1995). Utveckling och test av en mätmetod för sfinctertonus hos kor. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 203
[Report]

Liljeholm, Marie and Bertilsson, Jan and Strid, Ingrid (2009). Närproducerat foder till svenska mjölkkor. Technical Report. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård ; 273
[Report]

Lindqvist, Hanna (2012). α-tocopherol and β-carotene in forages and their utilisation by dairy cows in organic production. Diss. (sammanfattning/summary) Skara : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:15
ISBN 978-91-576-7651-1
[Doctoral thesis]

Lundström, Jenny and Albihn, Ann and Gustafson, Gunnela and Bertilsson, Jan and Rydhmer, Lotta and Magnusson, Ulf (2009). Lantbrukets djur i en föränderlig miljö. Uppsala: Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap i samarbete med Statens veterinärmedicinska anstalt
ISBN 978-91-86197-08-7
[Book (author)]

M

Meiner, Mie and Thomsson, Annica and Bernes, Gun and Ascárd, Kristina and Jeppsson, Knut-Håkan (2009). Byggnader och inhysningssystem för lammproduktion. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
(NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:1
[Report]

Mendieta-Araica, Bryan (2011). Moringa oleifera as an alternative fodder for dairy cows in Nicaragua. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:34
ISBN 978-91-576-7569-9
[Doctoral thesis]

Miech, Phalla (2018). Cricket farming. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala, Sweden : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2018:24
ISBN 978-91-7760-188-3
eISBN 978-91-7760-189-0
[Doctoral thesis]

Morgan, Karin (1996). Short-term thermoregulatory responses of horses to brief changes in ambient temperature. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 209
[Report]

N

Nimmermark, Sven (2009). Teknik, system och hälsa för personer som arbetar med djur. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:1
[Report]

O

Olsson, Anne-Charlotte and Andersson, Mats and Botermans, Jos and Rantzer, Dan and Svendsen, Jørgen (2008). Transponderutfodring (ESF) till dräktiga suggor. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2008:4
[Factsheet]

Olsson, Anne-Charlotte and Andersson, Mats and Lörincz, Annika and Rantzer, Dan and Botermans, Jos (2009). Arbetseffektiva grisningsboxar. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:4
[Report]

Olsson, Anne-Charlotte and Pinzke, Stefan and Andersson, Mats and Botermans, Jos (2012). Semineringsrutiner i smågrisbesättningar för ökad effektivitet, produktivitet och attraktionskraft som arbetsplats. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:4
[Report]

Olsson, Anne-Charlotte and Pinzke, Stefan and Andersson, Mats and Rantzer, Dan and Botermans, Jos (2010). Arbetsbelastning och tidsåtgång i moderna svenska grisningsboxar. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:3
[Report]

Olsson, Anne-Charlotte and Rantzer, Dan and Andersson, Mats and Botermans, Jos (2010). 100 % ekologiskt foder till slaktgrisar. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:13
[Factsheet]

Olsson, Anne-Charlotte and Selberg Nygren, Emma and Andersson, Mats and Jeppsson, Knut-Håkan and Rantzer, Dan and Botermans, Jos (2009). Böklåda med torv på rastgårdsytan i ekologisk slaktgrisproduktion. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:20
[Factsheet]

Olsson, Anne-Charlotte and Svendsen, Jørgen (2002). Klövhälsoproblem hos dräktiga suggor och golvets betydelse för uppkomsten av skador. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi (JBT) ; 128
[Report]

Olsson, Anne-Charlotte and Svendsen, Jørgen (2011). Klövskador hos suggor. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:26
[Factsheet]

Olsson, Anne-Charlotte and Svendsen, Jørgen and Reese, Duane and Andersson, Mats and Rantzer, Dan (1993). Inhysning av dräktiga suggor i långsmala boxar med blötutfodring. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. ; 87
[Report]

Olsson, Åsa-Lina (2011). Säkert arbete med lösgående nötkreatur - ur ett arbetsmiljö-och djurmiljöperspektiv. Alnarp, Sverige: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap, trädgård, jordbruk : rapport ; 2011:47
[Report]

P

Petersson, Kristin and Bostad, Elise (2009). Optimalt mottagningsstall för kalvar. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:11
[Factsheet]

R

Rantzer, Dan and Andersson, Mats and Botermans, Jos and Olsson, Anne-Charlotte and Svendsen, Jørgen (2009). PorcoFer till smågrisar i stället för järninjektion. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:12
[Factsheet]

Rantzer, Dan and Andersson, Mats and Botermans, Jos and Olsson, Anne-Charlotte and Svendsen, Jørgen (2009). TorvoJärn Extra till smågrisar i stället för järninjektion. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:13
[Factsheet]

Rantzer, Dan and Botermans, Jos and Andersson, Mats and Olsson, Anne-Charlotte (2010). Mjuka golv i grisningsboxar. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:15
[Factsheet]

S

Slätt, Sara and Swensson, Christian (2009). Drank. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:3
[Factsheet]

Smårs, Sven (1999). Extensions and refinements of the dynamic cow digestion model - Molly. ["eprint_fieldopt_monograph_type_lic_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 239
[Report]

Spörndly, Eva and Kumm, Karl-Ivar (2010). Lönar det sig med mer ensilage och bete till korna? Technical Report. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård ; 275
[Report]

Svantesson, Johan and Sällvik, Krister (1995). Dikoproduktion. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 202
[Report]

Svendsen, Jørgen and Andersson, Mats and Botermans, Jos and Olsson, Anne-Charlotte (2008). Rödsjuka i ekologisk slaktgrisproduktion - en jämförelse mellan vaccinerade och inte vaccinerade grisar. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2008:11
[Factsheet]

Svendsen, Jørgen and Olsson, Anne-Charlotte and Rantzer, Dan (2008). Besättningsimmunitet. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2008:9
[Factsheet]

Svendsen, Jørgen and Wallgren, Per and Olsson, Anne-Charlotte (2008). Rödsjuka i ekologisk slaktgrisproduktion - en jämförelse mellan vaccinerade och inte vaccinerade grisar. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2008:12
[Factsheet]

Svennerstedt, Bengt and Nilsson, Christer and Strömdahl, Camilla (2010). Återvunnen mineralullsisolering som lösull i lantbrukets ekonomibyggnader. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:3
[Report]

Sällvik, Krister (2010). Mjölkkalkylen vid nybygge måste analyseras. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:29
[Factsheet]

V

Viklund, Evelina (2009). Lammens energibehov. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Husdjur ; 2009:1
[Factsheet]

von Wachenfelt, Hans and Pinzke, Stefan and Nilsson, Christer and Olsson, Ove and Ehlorsson, Carl-Johan (2009). Force analysis of unprovoked pig gait on clean and fouled concrete surfaces. Biosystems engineering. 104 :2 , 250-257
[Research article]

W

Wachenfelt, Hans von (2010). Kostnadseffektiv konstruktion av utomhus vistelseytor för nöt. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:1
[Report]

Wachenfelt, Hans von (2011). Performance of geotextile-gravel bed all-weather surfaces. Biosystems engineering. 108 , 46-56
[Research article]

Wachenfelt, Hans von and Nilsson, Christer and Pinzke, Stefan (2010). Gait and force analysis of provoked pig gait on clean and fouled rubber mat surfaces. Biosystems engineering. 106 :1 , 86-96
[Research article]

Wachenfelt, Hans von and Pinzke, Stefan and Nilsson, Christer (2009). Gait and Force Analysis of Provoked Pig Gait on Clean and Fouled Concrete Surfaces. Biosystems engineering. 104 , 534-544
[Research article]

Wachenfelt, Hans von and Pinzke, Stefan and Nilsson, Christer and Olsson, Ove and Ehlorsson, Carl-Johan (2008). Gait analysis of unprovoked pig gait on clean and fouled concrete surfaces. Biosystems engineering. 101 :3 , 376 -382
[Research article]

Wallsten, Johanna (2009). Krossensilerad spannmål i mjölk- och köttproduktion. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Husdjur ; 2009:3
[Factsheet]

This list was generated on Thu Mar 30 07:56:56 2023 CEST.