Home About Browse Search
Svenska


Items where Modified Agris Subject Categories is "Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Landscape planning"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Creators | Publication Type
Number of items at this level: 42.

Research article

Andersson, Erik and Ahrné, Karin and Pyykönen, Markku and Elmqvist, Thomas (2009). Patterns and scale relations among urbanization measures in Stockholm, Sweden. Landscape ecology. 24 :10 , 1331-1339
[Research article]

Ericsson, Ingegerd and Grahn, Patrik and Skärbäck, Erik (2009). Närmiljöns betydelse och hur den kan påverkas. Educare (Malmö). 2009 :1 , 81-101
[Research article]

Hylmö, Kajsa (2005). Improving the road planning process. Environmental Practice. 7 :1 , 44-53
[Research article]

Hylmö, Kajsa and Skärbäck, Erik (2006). Transparency in road planning documents. Environmental Practice. 8 :1 , 49-57
[Research article]

Mattson, Jan O. and Wadbro, John and Thorsson, Pontus and Skärbäck, Erik (2009). Studier av lokalklimat och ljudutbredning i en svensk tätort. Svensk geografisk årsbok. 85 , 47-66
[Research article]

Persson, Jesper (2006). Theoretical reflections on the connection between environmental assessment methods and conflict. Environmental impact assessment review. 26 :7 , 605-613
[Research article]

Persson, Jesper (2000). The hydraulic performance of ponds of various layouts. (other). 2 :3 , 243-250
[Research article]

Persson, Jesper and Pettersson, Thomas J.R (2009). Monitoring, sizing and removal efficiency in stormwater ponds. (other). 2009 :4 , 1-11
[Research article]

Persson, Jesper and Wittgren, Hans Bertil (2003). How hydrological and hydraulic conditions affect performance of ponds. Ecological engineering. 21 :4-5 , 259-269
[Research article]

Sjöman, Henrik and Östberg, Johan and Bühler, Oliver (2012). Diversity and distribution of the urban tree population in ten major Nordic cities. Urban forestry & urban greening. 2012:11 :1 , 31-39
[Research article]

Skärbäck, Erik (2007). Landscape planning to promote well being. Environmental Practice. 9 :3 , 206-217
[Research article]

Skärbäck, Erik (2007). Noise measurements and rail traffic development. Environmental Practice. 9 :2 , 119-127
[Research article]

Skärbäck, Erik (2010). Vindlokalisering i jordbruksbygder. Kungl. Skogs- och lantbruksakademiens tidskrift. 149 :3 , 48-57
[Research article]

Skärbäck, Erik and Wadbro, John and Grahn, Patrik (2009). GIS-analys på regional nivå av rekreationsresurser. Svensk geografisk årsbok. 85 , 67-96
[Research article]

Book Chapter

Larsson, Anders and Peterson, Anna and Bjärnborg, Elinor and Haaland, Christine and Gyllin, Mats (2011). Regional landscape strategies and public participation: towards implementing the European Landscape Convention in Sweden. I/In: The European Landscape Convention - Challenges of Participation. Sid./p. 261-274. Springer Verlag
ISBN 978-90-481-9931-0
[Book Chapter]

Skärbäck, Erik (2007). Planning for healthful landscape values. I/In: Multifunctional land use: meeting future demands for landscape goods and services. Sid./p. 305-326. Springer Verlag
ISBN 978-3-540-36762-8
[Book Chapter]

Skärbäck, Erik and Wadbro, John and Björk, Jonas and de Jong, Kim and Albin, Maria and Ardö, Jonas and Grahn, Patrik (2012). The agricultural landscape for recreation. I/In: Agricultural science. Sid./p. 225-242. Intech
[Book Chapter]

Conference Paper

Peterson, Anna and Gyllin, Mats and Haaland, Christine and Larsson, Anders (2010). Recreation in Swedish agricultural areas - public attitudes to multifunctional greenway design. I/In: Proceedings of Fábos Conference on Landscape and Greenway Planning 2010, 8-11 July 2010, Budapest, Hungary.
[Conference Paper]

Report

Berglund, Ulla and Eriksson, Malin (2009). Barnkartor i GIS och trafiksäkerhet. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter (Institutionen för stad och land, SLU) ; 2009:1
[Report]

Berglund, Ulla and Eriksson, Malin and Nord, Jenny and Butler, Andrew and Antonson, Hans and Hammarlund, Karin and Hedfors, Per and Åkerskog, Ann (2011). Om landskap och landskapsanalys för väg och järnväg. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter (Institutionen för stad och land, SLU) ; 1/2011
[Report]

Berglund, Ulla and Eriksson, Malin and Ullberg, Martin (2011). Här går man. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter (Institutionen för stad och land, SLU) ; 2011:3
[Report]

Carlsson, Jennifer and Persson, Jesper (2006). Erosion och erosionskydd i vattenmiljöer. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
(LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för landskaps- och trädgårdsteknik) ; 2006:2
[Report]

Delshammar, Tim (2015). Ecosystem services in municipal spatial planning. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2015:23
[Report]

Delshammar, Tim and Alexandersson, Erik and Qviström, Mattias and Jansson, Märit and Palsdottir, Anna Maria and Gunnarsson, Allan and Rännbäck, Linda-Marie and Rämert, Birgitta (2013). Stadsodling – reflektioner och perspektiv från SLU Alnarp. Alnarp, Sweden: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:31
[Report]

Dovlén, Sylvia and Olsson, Erik (2014). Nationella, regionala och kommunala aktörer om implementering av den europeiska landskapskonventionen i Sverige. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter (Institutionen för stad och land, SLU) ; 2/2014
[Report]

Elisabeth, Lindkvist (2010). Vegetation på MKB Fastighets AB:s bostadsgårdar. Alnarp, Sweden: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:11
[Report]

Kristoffersson, Anders and Östberg, Johan (2012). Nyckeltal för kyrkogårdsskötsel. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:17
[Report]

Lagerström, Tomas and Norrman, Sophia (2008). Grönsöö park och trädgårdar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter (Institutionen för stad och land, SLU) ; 2008:5
[Report]

Lundell, Ylva (2005). Access to the forests for disabled people. Technical Report. Jönköping: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Skogsstyrelsen ; 2005:1
[Report]

Lundell, Ylva (2005). Tillgång till naturen för människor med funktionshinder. Technical Report. Jönköping: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Skogsstyrelsen ; 2005:2
[Report]

Myhr, Ulla (2007). Miljövärdering av utemiljöer. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter (Institutionen för stad och land, SLU) ; 2007:2
[Report]

Nielsen, Anders Busse (2011). Landscape laboratories 2008-10. Alnarp, Sweden: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
[Report]

Ode, Åsa and Persson, Jesper and Qviström, Mattias (2010). Projektredovisning inom FoMA-programmet Bebyggd miljö. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:1
[Report]

Persson, Boel and Jakobsson, Anna (2011). Vårdplan för Göholms park och trädgård. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:14
[Report]

Persson, Jesper and Pettersson, Thomas (2006). Dagvattendammar. Technical Report. Borlänge: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. (other) ; 2006:1
[Report]

Persson, Jesper and Östberg, Johan and Delshammar, Tim and Fransson, Ann-Mari and Nord, Jenny and Sarlöv-Herlin, Ingrid (2011). Projektredovisning inom FoMA-programmet Bebyggd miljö. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:24
[Report]

Sällvik, Annika (1994). Lantgårdens utseende och yttre miljö. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 188
[Report]

Thelander, Mattias (2006). Åtgärder för vitalisering av träd. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för landskaps- och trädgårdsteknik) ; 2006:13
[Report]

Wörman, Anders and Kjellin, Johan (2006). Low-velocity flows in constructed wetlands. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Biometry and Engineering, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport. Miljö, teknik och lantbruk ; 2006:0
[Report]

Factsheet

Bucht, Eivor and Deak, Johanna (2009). Klimatanpassning av Lunds stadskärna. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:2
[Factsheet]

Qviström, Mattias and Vicenzotti, Vera (2016). Urban sprawl på skånska? Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2016:14
[Factsheet]

Magazine article

Annerstedt, Matilda and Busse Nielsen, Anders and Maaruthaveeran, Sreetheran and Konijnendijk, Cecil (2012). Benefits of urban parks. IFPRA world. 2012:6 , 10-12
[Magazine article]

This list was generated on Tue Mar 21 01:03:44 2023 CET.