Home About Browse Search
Svenska


Items where Modified Agris Subject Categories is "Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Landscape planning > Nature conservation and landscape management"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Creators | Publication Type
Number of items at this level: 52.

Research article

Andersson, Erik (2006). Urban landscapes and sustainable cities. Ecology and society. 11 :1 , 34
[Research article]

Cienciala, Emil and Tomppo, Erkki and Snorrason, Arnor and Broadmeadow, Mark and Colin, Antoine and Dunger, Karsten and Exnerova, Zuzana and Lasserre, Bruno and Petersson, Hans and Priwitzer, Tibor and Sanchez Peña, Gerardo and Ståhl, Göran (2008). Preparing emission reporting from forests : use of National Forest Inventories in European countries. Silva Fennica. 42 :1 , 73-88
[Research article]

Ramezani , Habib and Holm, Sören (2011). A distance dependent contagion function for vector-based data. Environmental and ecological statistics. online , 1-24
[Research article]

Wärnbäck, Antoienette (2007). Cumulative effects in Swedish impact assessment practice. Rapporter (Institutionen för stad och land, SLU). 2007:3 :2007:3
[Research article]

Östberg, Johan and Martinsson, Max and Stål, Örjan and Fransson, Ann-Mari (2012). Risk of root intrusion by tree and shrub species into sewer pipes in Swedish urban areas. Urban forestry & urban greening. 2012:1 , 65-71
[Research article]

Book Chapter

Iwarsson, Mia (1995). Natursyn och rekreation genom tiderna. I/In: Skogshistoriska essäer- skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 159-165. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Jakobsson, Jenny (1995). Natursynen före industrialismen och den ideella naturvårdens framväxt. I/In: Skogshistoriska essäer- skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 167-172. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Jansson, Ulrika (2001). Fjällbjörksskogen. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 79-85. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Malmhäll, Jessica (2001). Skyddet av General Sherman och andra jätteträd. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 111-119. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Ramezani, Habib and Svensson, Johan and Esseen, Per-Anders (2011). Landscape Environmental Monitoring. I/In: Environmental Monitoring. Sid./p. 205-218. InTech
ISBN 978-953-307-724-6
[Book Chapter]

Conference Paper

Cole, Scott (2009). "How much is enough?" Determining adequate levels of environmental compensation for wind power impacts using equivalency analysis. I/In: European Offshore Wind Conference 2009, 14-16 Sep 2009, Stockholm.
[Conference Paper]

Haaland, Christine and Larsson, Anders and Peterson, Anna and Gyllin, Mats (2010). Implementing multifunctional greenways in Sweden - challenges and opportunities. I/In: Proccedings of Fábos Conference on Landscape and Greenway Planning, 8-11 July 2010, Budapest, Hungary.
[Conference Paper]

Peterson, Anna and Gyllin, Mats and Haaland, Christine and Larsson, Anders (2010). Recreation in Swedish agricultural areas - public attitudes to multifunctional greenway design. I/In: Proceedings of Fábos Conference on Landscape and Greenway Planning 2010, 8-11 July 2010, Budapest, Hungary.
[Conference Paper]

Report

Allard, Anna (2010). Variables and classifications. Technical Report. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 295
[Report]

Andersson, Joakim (2002). Possible strategies for sustainable land use in the hilly area of northern Vietnam. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 02:3
[Report]

Delshammar, Tim (2011). Hållbar utformning och förvaltning av vägrummet. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:
[Report]

Hansson, David and Ljungberg, Susanne and Svensson, Sven-Erik (1994). Ättika som ogräsbekämpningsmedel på hårdgjorda ytor. Technical Report. Alnarp: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 187
[Report]

Huisman, Mark (2001). Reglering av vedartad vegetation utmed järnvägar och vägar. Technical Report. Alnarp: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 247
[Report]

Huisman, Mark and Åkesson, Ingrid and Östberg, Johan (2011). Miljömål och karantänsskadegörare. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:17
[Report]

Johansson, Christina (2011). Lokalt producerad bioenergi vid ekologisk uthållig parkskötsel. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
(LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:1
[Report]

Johansson, Christina and Persson, Jesper and Schroeder, Håkan and Gunnarsson, Allan and Hammer, Mårten and Gyllin, Mats (2011). Ekologisk uthållig parkskötsel. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231)
(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:2
[Report]

Josefsson, Jonas (2012). Biodiversity in agricultural landscapes. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Introductory research essay (Department of Ecology, SLU) ; 17
[Report]

Lagerström, Tomas and Norrman, Sophia (2008). Grönsöö park och trädgårdar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter (Institutionen för stad och land, SLU) ; 2008:5
[Report]

Larsson, Inger and Åsen, Per Arvid and Kristjánsdóttir, Steinunn and Lundquist, Kjell (2012). Medeltida klostergrunder på Island - vegetation och flora, kultur och reliktväxter, samtida växtnamn. Alnarp, Sverige: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:12
[Report]

Lämås, Tomas and Ringvall, Anna and Ståhl, Göran (1997). Guided transect sampling. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 19
[Report]

Persson, Boel (2010). Genius Thomerupensis eller Tomarps själ. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:2
[Report]

Persson, Boel and Jakobsson, Anna (2011). Vårdplan för Göholms park och trädgård. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:14
[Report]

Perttu, Kurth and Morén, Ann-Sofie (1994). Regional temperature and radiation indices and their adjustment to horizontal and inclined forest land. Technical Report. Uppsala: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 194
[Report]

Pihlgren, Aina and Berg , Åke and Glimskär, Anders and Marklund, Liselott (2010). Kärlväxter och fjärilar i betesmarker och slåtterängar med och utan miljöersättning. Technical Report. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 291
[Report]

Sandström, Ulf G. (2007). Biologisk mångfald i miljökonsekvensbeskrivningar och strategiska miljöbedömningar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter (Institutionen för stad och land, SLU) ; 2007:4
[Report]

Ståhl, Göran (2003). Critical length sampling for estimating the volume of coarse woody debris. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 116
[Report]

Ståhl, Göran (1995). The transect relascope. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 4
[Report]

Wahlsteen, Eric (2010). Trädgården vid Tomarps Kungsgård 1614-1658. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:1
[Report]

Factsheet

Andersson, Rikard (2006). Vi har tre kor borta. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2006:4
[Factsheet]

Andréasson, Anna and Larsson, Inger and Lundquist, Kjell and Persson, Boel (2010). Växter och växtlämningar inom de arkeologiska vetenskaperna: källor till odlingens, trädgårdarnas och kulturlandskapets historia. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:19
[Factsheet]

Caruso, Alexandro (2008). Uttag av grot och stubbar som energiråvara. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2008:3
[Factsheet]

Delshammar, Tim (2010). Hållbar förvaltning av bostadsgårdar. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:2
[Factsheet]

Herlin, Anders and Sarlöv-Herlin, Ingrid and Deak, Johanna (2010). Användning av betesdjur i parker och grönområden. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:32
[Factsheet]

Hjältén, Joakim and Danell, Kjell and Johansson, Therese and Gibb, Heloise and Alinvi, Ola and Pettersson, Roger and Ball, John and Hilszczanski, Jacek (2007). Mångfald gynnar mångfald. Uppsala: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2007:2
[Factsheet]

Isacsson, Gunnar and Brunet, Jörg (2008). Högstubbar ger fristad åt hotade insekter i bokskogen. Uppsala: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2008:1
[Factsheet]

Johansson, Christina and Schroeder, Håkan (2009). Miljöanpassad parkskötsel. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231)
(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:15
[Factsheet]

Lundquist, Kjell (2010). Medeltida klostergrunder på Island - vegetation och flora, kultur- och reliktväxter, samtida växtnamn. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:7
[Factsheet]

Lundquist, Kjell (2010). Skånska slott, herrgårdsparker och gestaltade godslandskap. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:20
[Factsheet]

Löf, Magnus (2007). Skoglig restaurering. Uppsala: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2007:6
[Factsheet]

Sarlöv-Herlin, Ingrid and Deak, Johanna and Herlin, Anders (2010). Betesdjur i Bulltoftaparken - så tycker besökare och närboende. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:24
[Factsheet]

Thomsson, Annica (2009). Miljötillståndsprövning för animalieproduktion - en kartläggning av inblandade parters syn på processen. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:21
[Factsheet]

Törnblom, Johan and Degerman, Erik and Roberge, Jean-Michel and Angelstam, Per and Eriksson, Torleif (2007). Vitrygg och lax. Uppsala: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
(S) > School for Forest Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2007:3
[Factsheet]

Öhman, Karin and Edenius, Lars and Eriksson, Ljusk Ola and Grzegorz, Mikusinski (2008). Habitatmodeller och flermålsanalys. Uppsala: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2008:5
[Factsheet]

Doctoral thesis

Andersson, Kjell (2011). Geographic Information Systems as a tool to support monitoring and assessment of landscape and regional sustainability. Diss. (sammanfattning/summary) Skinnskatteberg : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:92
ISBN 978-91-576-7636-8
[Doctoral thesis]

Beckman, Malin (2006). Resilient society, vulnerable people. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:115
ISBN 91-576-7264-4
[Doctoral thesis]

Korosuo, Anu (2013). Spatial problems in long-term forest planning. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:32
ISBN 978-91-576-7803-4
[Doctoral thesis]

Naumov, Vladimir (2017). Barriers and bridges for intensified wood production and biodiversity conservation in NW Russia's boreal forest. Diss. (sammanfattning/summary) Skinnskatteberg : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:9
ISBN 978-91-576-8791-3
eISBN 978-91-576-8792-0
[Doctoral thesis]

This list was generated on Thu Jun 1 03:04:12 2023 CEST.