Home About Browse Search
Svenska


Items where Modified Agris Subject Categories is "(A) Swedish standard research categories 2011 > 2 Engineering and Technology > 207 Environmental Engineering > Environmental Management"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Creators | Publication Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | Z
Number of items at this level: 86.

A

Ahrné, Karin and Aronsson, Mora and Berglund, Håkan and Bjelke, Ulf and Dahlberg, Anders and Eide, Wenche and Gärdenfors, Ulf and Halling, Christina and Hallingbäck, Tomas and Jacobson, Anders and Larsson, Artur and Ljungberg, Håkan and Lönnell, Niklas and Mo, Kerstin and Johansson, Mona and Sandström, Jonas and Sundberg, Sebastian and Svensson, Mikael and Thor, Göran and Tjernberg, Martin and Tranvik, Lena and Von Wachenfeldt, Eddie (2015). Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Species Information Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. ArtDatabanken rapporterar ; 17
[Report]

Andersson, Melle and Kreuger, Jenny (2011). Preliminära riktvärden för växtskyddsmedel i ytvatten. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Avdelningen för biogeofysik och vattenvårdslära ; 144
[Report]

B

Bergström, Lena and Sundqvist, Frida and Bergström, Ulf (2012). Effekter av en havsbaserad vindkraftpark på fördelningen av bottennära fisk. Stockholm, Sweden: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Naturvårdsverket ; 6485
[Report]

Björkvik, Emma and Boonstra, Wiebren J. and Hentati Sundberg, Jonas (2020). Why fishers end up in social-ecological traps: a case study of Swedish eel fisheries in the Baltic Sea. Ecology and Society. 25 , 1-18
[Journal article]

Bos, Marlies (2013). Greenhouse gas emissions when freezing and thawing sewage sludge and compost. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för energi och teknik) ; 2013:062
[Report]

Brancoli, Pedro and Bolton, Kim and Eriksson, Mattias (2020). Environmental impacts of waste management and valorisation pathways for surplus bread in Sweden. Waste Management. 117 , 136-145
[Journal article]

Brancoli, Pedro and Bolton, Kim and Eriksson, Mattias (2020). Environmental impacts of waste management and valorisation pathways for surplus bread in Sweden. Waste Management. 117 , 136-145
[Journal article]

Bryhn, Andreas (2012). Fiskförluster i svenska kärnkraftverk. Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2012:10
[Report]

C

Carlsson, Georg and Svensson, Sven-Erik and Emanuelsson, Urban (2014). Alternativa skötselmetoder för ängs- och betesmarker och användning av skördat växtmaterial. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

(NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2014:11
[Report]

Caspersen, Siri and Ganrot, Zsofia (2017). Näringsberikad zeolit som gödselmedel. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
, Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2017:25
[Factsheet]

D

Dalahmeh, Sahar (2013). Bark and charcoal filters for greywater treatment. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:51
ISBN 978-91-576-7841-6
[Doctoral thesis]

Dalahmeh, Sahar and Baresel, Christian (2014). Reclaimed wastewater use alternatives and quality standards. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 070
[Report]

De Jong, Adriaan (2017). Övervakning 2016 och 2017 av vårrastande gäss, svanar och tranor i Norrbottens och Västerbottens kustland. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2017:7
[Report]

E

Elbakidze, Marine and Angelstam, Per and Andersson, Kjell and Nordberg, Mats and Pautov, Yurij (2011). How does forest certification contribute to boreal biodiversity conservation? Standards and outcomes in Sweden and NW Russia. Forest ecology and management. 262 :11 , 1983-1995
[Journal article]

Engberg, Sofie and Ahlgren, Serina (2013). Är produktionen av biodrivmedel i Sverige hållbar? Uppsala.

Eriksson, Mattias and Malefors, Christopher and Bergström, Pauline and Eriksson, Emelie and Persson Osowski, Christine (2020). Quantities and quantification methodologies of food waste in Swedish hospitals. Sustainability. 12 , 1-12
[Journal article]

Ermolaev, Evgheni (2015). Greenhouse gas emissions from food and garden waste composting. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:44
ISBN 978-91-576-8286-4
eISBN 978-91-576-8287-1
[Doctoral thesis]

Ermolaev, Evgheni and Johansson, Alexander and Jönsson, Håkan (2011). Utsläpp av växthusgaser och ammoniak från hemkomposter. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 037
[Report]

F

Fagerholm, Björn and Jansson, Maria and Sundqvist, Frida (2017). Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk. Väröbacka: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2017:5
[Report]

G

Gustafsson, Kerstin and Blidberg, Eva and Karlsson Elfgren, Irene and Hellström, Anna and Kylin, Henrik and Gorokhova, Elena (2010). Direct and indirect effects of the fungicide azoxystrobin in outdoor brackish water microcosms. Ecotoxicology. 19 :2 , 431-444
[Journal article]

H

Hentati Sundberg, Jonas and Fryers Hellquist, Katharina and Duit, Andreas (2019). Iron triangles and subsidies: understanding the long-term role of the government on Swedish commercial fisheries. Ecology and Society. 24 , 1-22
[Journal article]

J

Jong, Adriaan de (2014). Effekterna på häckfågelfaunan av restaurering och återinförandet av bete inom projektet Vindelälvens Naturbeten. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:39
[Report]

Jong, Adriaan de (2014). Häckande fåglar på jordbruksmark utmed Botniabanans olika dragningsalternativ mellan Nyland och Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:22
[Report]

Jong, Adriaan de (2014). Häckande fåglar på jordbruksmark utmed Botniabanans olika dragningsalternativ mellan Nyland och Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:21
[Report]

Jong, Adriaan de (2014). Häckande fåglar på jordbruksmark utmed Botniabanans olika dragningsalternativ mellan Nyland och Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:14
[Report]

Jong, Adriaan de (2014). Häckande fåglar på jordbruksmark utmed Botniabanans olika dragningsalternativ mellan Nyland och Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:12
[Report]

Jong, Adriaan de (2014). Häckande fåglar på jordbruksmark utmed Botniabanans olika dragningsalternativ mellan Nyland och Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:18
[Report]

Jong, Adriaan de (2014). Häckande fåglar på jordbruksmark utmed Botniabanans olika dragningsalternativ mellan Nyland och Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:17
[Report]

Jong, Adriaan de (2014). Häckande fåglar på jordbruksmark utmed Botniabanans olika dragningsalternativ mellan Nyland och Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:20
[Report]

Jong, Adriaan de (2014). Häckande fåglar på jordbruksmark utmed Botniabanans olika dragningsalternativ mellan Nyland och Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:23
[Report]

Jong, Adriaan de (2014). Häckande fåglar på jordbruksmark utmed Botniabanans olika dragningsalternativ mellan Nyland och Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:15
[Report]

Jong, Adriaan de (2014). Häckande fåglar på jordbruksmark utmed Botniabanans olika dragningsalternativ mellan Nyland och Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:11
[Report]

Jong, Adriaan de (2014). Häckande fåglar på jordbruksmark utmed Botniabanans olika dragningsalternativ mellan Nyland och Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:16
[Report]

Jong, Adriaan de (2014). Häckande fåglar på jordbruksmark utmed Botniabanans olika dragningsalternativ mellan Nyland och Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:19
[Report]

Jong, Adriaan de (2014). Häckande fåglar på jordbruksmark utmed Botniabanans olika dragningsalternativ mellan Nyland och Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 2014:24
[Report]

Jong, Adriaan de (2014). Häckande fåglar på jordbruksmark utmed Botniabanans olika dragningsalternativ mellan Nyland och Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:13
[Report]

Jong, Adriaan de (2014). Häckande fåglar på jordbruksmarker som ingår i projektet ”Landskapsvård och köttproduktion i Vindelälvens närområde”. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:32
[Report]

Jong, Adriaan de (2014). Landskapsvård och köttproduktion i Vindelälvens närområde. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:38
[Report]

Jong, Adriaan de (2014). Landskapsvård och köttproduktion i Vindelälvens närområde. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:37
[Report]

Jong, Adriaan de (2014). Landskapsvård och köttproduktion i Vindelälvens närområde. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:36
[Report]

Jong, Adriaan de (2014). Landskapsvård och köttproduktion i Vindelälvens närområde. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:33
[Report]

Jong, Adriaan de (2014). Landskapsvård och köttproduktion i Vindelälvens närområde. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:35
[Report]

Jong, Adriaan de (2014). Landskapsvård och köttproduktion i Vindelälvens närområde. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:34
[Report]

Jong, Adriaan de (2014). Rastande fågel i området Umeälvens delta och slätter 2011. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:44
[Report]

Jong, Adriaan de (2014). Rastande fågel i området Umeälvens delta och slätter 2012. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:45
[Report]

Jong, Adriaan de (2014). Rastande fågel i området Umeälvens delta och slätter 2013. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:46
[Report]

Jong, Adriaan de (2014). Revirkartering av häckfåglar på strandäng/jordbruksmark. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:50
[Report]

Jong, Adriaan de (2014). Revirkartering av häckfåglar på strandäng/jordbruksmark. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:49
[Report]

Jong, Adriaan de (2014). Stöcke och Rengrundets strandängar. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:47
[Report]

Jong, Adriaan de (2014). Stöcke och Rengrundets strandängar. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:48
[Report]

K

Kahlert, Maria (2012). Analys av kiselalger LKAB, Kiruna 2011. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2012:3
[Report]

Kahlert, Maria (2012). Kiselalger i Blekinge 2011. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2012:7
[Report]

Kahlert, Maria (2012). Kiselalger i Västernorrlands vattendrag 2009-2011. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2012:23
[Report]

Kahlert, Maria (2012). Kiselalger som miljöindikatorer. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Kahlert, Maria (2012). Påväxtalgsamhället i arktisk-alpina vattendrag. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2012:11
[Report]

Karlsson, Hanna (2014). Biorefinery systems for energy and feed production. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU, 1654-9406 ; 076
ISBN 978-91-576-9261-0
eISBN 978-91-576-9262-7
[Licentiate thesis]

Kinobe, Joel Robert (2015). Assessment of urban solid waste logistics systems: the case of Kampala, Uganda. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:94
ISBN 978-91-576-8386-1
eISBN 978-91-576-8387-8
[Doctoral thesis]

Komakech, Allan John (2014). Urban waste management and the environmental impact of organic waste treatment systems in Kampala, Uganda. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:77
ISBN 978-91-576-8102-7
eISBN 978-91-576-8103-4
[Doctoral thesis]

L

Lalander, Cecilia and Senecal-Smith, Jenna and Gros Calvo, Meritxell and Josefsson, Sarah and Ahrens, Lutz and Wiberg, Karin and Vinnerås, Björn (2016). Fate of pharmaceuticals and pesticides in fly larvae composting. Science of the total environment. 565 , 279-286
[Journal article]

M

Malefors, Christopher and Eriksson, Mattias and Persson Osowski, Christine (2017). From quantification to reduction. I/In: 16th Waste management and landfill symposium, 2-6 Okt 2017, Caligari.
[Conference Paper]

Malefors, Christopher and Strid, Ingrid and Hansson, Per-Anders and Eriksson, Mattias (2021). Potential for using guest attendance forecasting in Swedish public catering to reduce overcatering. Sustainable Production and Consumption. 25 , 162-172
[Journal article]

Mcconville, Jennifer and Kvarnström, Elisabeth and Jönsson, Håkan and Kärrman, E. and Johansson, Mats (2017). Is the Swedish wastewater sector ready for a transition to source separation? Desalination and Water Treatment. 91 , 320-328
[Journal article]

N

Naumov, Vladimir (2017). Barriers and bridges for intensified wood production and biodiversity conservation in NW Russia's boreal forest. Diss. (sammanfattning/summary) Skinnskatteberg : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:9
ISBN 978-91-576-8791-3
eISBN 978-91-576-8792-0
[Doctoral thesis]

Nilsson, Johan (2020). Time and spatial dependent climate impact of grass cultivation and grass-based biogas system. Sveriges lantbruksuniv. , Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU, 1654-9406 ; 110
ISBN 978-91-576-9750-9
eISBN 978-91-576-9751-6
[Licentiate thesis]

Nilsson, Sten and Ingemarson, Fredrik (2017). Global Foresight 2050. Uppsala: Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN 978-91-576-9515-4
[Book (author)]

Nimmermark, Sven (2014). Solceller i lantbruket och de gröna näringarna. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2014:23
[Report]

Norström, A and Mcconville, Jennifer and Lüthi, C and Panesar, Arne (2010). Rethinking Sustainable Sanitation for the Urban Domain. UNSPECIFIED.

P

Perez Mercado, Luis Fernando (2020). Farm-based technologies for management of risks from irrigation with wastewater-polluted sources in Cochabamba, Bolivia. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2020:21
ISBN 978-91-7760-560-7
eISBN 978-91-7760-561-4
[Doctoral thesis]

Perez-Mercado, Luis Fernando (2017). On-farm filtration technology for pathogen reduction. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport (Institutionen för energi och teknik, SLU), 1654-9406 ; 097
ISBN 978-91-576-9525-3
eISBN 978-91-576-9526-0
[Licentiate thesis]

Persson, Jesper and Fridell, Kent and Gustafsson, Eva-Lou and Englund, Jan-Eric (2014). Att räkna på vatten. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2014:17
[Report]

R

Ranius, Thomas and Caruso, Alexandro and Jonsell, Mats and Juutinen, Artti and Thor, Göran and Rudolphi, Jörgen (2014). Dead wood creation to compensate for habitat loss from intensive forestry. Biological conservation. 169 , 277-284
[Journal article]

Röös, Elin (2014). Mat-klimat-listan. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 077
[Report]

S

Sahar Dalahmeh, Sahar Saleim Saleh (2016). Capacity of biochar filters for wastewater treatment in onsite systems. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Institutionen för energi och teknik, SLU) ; 090
[Report]

Seitzinger, Sybil P. and Svedin, Uno and Crumley, Carole and Steffen, Will and Adbullah, Saiful Arif and Alfsen, Christine and Broadgate, Wendy J. and Biermann, Frank and Bondre, Nanid R. and Dearing, John A. and Deutsch, Lisa and Shobhakar, Dhakal and Elmqvist, Thomas and Farahbakhshazad, Neda and Gaffney, Owen and Haberl, Helmut and Lavorel, Sandra and Mbow, Cheik and McMichael, Anthony J. and deMorais, Joao M.F. and Olsson, Per and Pinho, P and Seto, Karen C. and Sinclair, Paul and Smith, Mark Stafford and Sugar, Lorraine (2012). Planetary stewardship in an urbanizing world. Ambio. 41 :8 , 787-794
[Journal article]

Sjöberg, Kjell (2014). Fågelstudier 2004 med anledning av Botniabanans dragning över Umeälvens mynningsområde. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:25
[Report]

Sjöberg, Kjell and Jong, Adriaan de (2014). Fågelstudier 2005 med anledning av Botniabanans dragning över Umeälvens mynningsområde. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:26
[Report]

Sjöberg, Kjell and Jong, Adriaan de (2014). Fågelstudier 2006 med anledning av Botniabanans dragning över Umeälvens mynningsområde. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:27
[Report]

Sjöberg, Kjell and Jong, Adriaan de (2014). Fågelstudier 2007 med anledning av Botniabanans dragning över Umeälvens mynningsområde. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:28
[Report]

Sjöberg, Kjell and Jong, Adriaan de (2014). Fågelstudier 2008 med anledning av Botniabanans dragning över Umeälvens mynningsområde. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:29
[Report]

Sjöberg, Kjell and Jong, Adriaan de (2014). Fågelstudier 2009 med anledning av Botniabanans dragning över Umeälvens mynningsområde. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:30
[Report]

Skärbäck, Erik and Nyblom, Jerker and Stoltz, Jonathan and Grahn, Patrik (2014). Bra utemiljö i verksamhetsområden. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2014:16
[Report]

Stryamets, Nataliya and Elbakidze, Marine and Angelstam, Per (2011). Role of non-wood forest products for local livelihoods in countries with transition and market economies: case studies in Ukraine and Sweden. Scandinavian journal of forest research. iFirst , 1-14
[Journal article]

Sörengård, Mattias (2020). Stabilization remediation of soils contaminated with per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs). Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880
ISBN 978-91-7760-596-6
eISBN 978-91-7760-597-3
[Doctoral thesis]

T

Tiberg, Charlotta and Kumpiene, Jurate and Mench, Michel and Gustafsson, Jon Petter and Marsz, Aleksandra and Persson, Ingmar and Mench, Michel and Berggren Kleja, Dan (2016). Immobilization of Cu and As in two contaminated soils with zero-valent iron - Long-term performance and mechanisms. Applied geochemistry. 67 , 144-152
[Journal article] (In Press)

Z

Zuo, Minyu and Renman, Gunno and Gustafsson, Jon Petter and Klysubun, Wantana (2018). Dual slag filters for enhanced phosphorus removal from domestic waste water: performance and mechanisms. Environmental Science And Pollution Research. 25 , 7391-7400
[Journal article]

Zuo, Minyu and Renman, Gunno and Gustafsson, Jon Petter and Renman, Agnieszka (2015). Phosphorus removal performance and speciation in virgin and modified argon oxygen decarburisation slag designed for wastewater treatment. Water research. 87 , 271-281
[Journal article]

This list was generated on Tue Oct 27 01:02:38 2020 CET.