Home About Browse Search
Svenska


Items where Modified Agris Subject Categories is "(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Creators | Publication Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Z | Å | Ö
Number of items at this level: 1394.

A

Abrahamsson, Malin (2016). Patterning during embryo development in Pinus. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:48
ISBN 978-91-576-8598-8
eISBN 978-91-576-8599-5
[Doctoral thesis]

Acuna, M. and Bigot, Maryse and Guerra, S. and Hartsough, Bruce and Kanzian, C. and Kärhä, Kalle and Lindroos, Ola and Magagnotti, N. and Roux, S. and Spinelli, Raffaele and Talbot, Bruce and Tolosana, E. and Zormaier, F. (2012). Good practice guidelines for biomass production studies. Sesto Fiorentino, Italy: CNR IVALSA
ISBN 978-88-901660-4-4
[Book (author)]

Agardh, Carl Adolph and Ljungberg, C. E, (1857). Försök till en statsekonomisk statistik öfver Sverige. Carlstad: Kjellin
[Book (author)]

Ager, Bengt (2017). Nedslag i skogsbrukets teknikhistoria. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi ; 2017:11
[Report]

Ager, Bengt (2012). Skogsarbetets rationalisering och humanisering 1900-2011 och framåt. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 378
[Report]

Ager, Bengt (2016). Strukturell och organisatorisk förnyelse i skogsbrukets operativa system. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi ; 2016:16
[Report]

Ager, Bengt H:son (1958). En undersökning på virkeskörare av arbetstyngdens variation med köravståndet. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 47:9
[Report]

Ager, Bengt H:son and Nilsson, Nils-Erik and Segebaden, Gustaf von (1964). Beskrivning av vissa skogstekniskt betydelsefulla bestånds- och trädegenskaper samt terrängförhållanden. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 20
[Report]

Agostinelli, Marta (2018). Fungal assemblages in forest trees. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2018:77
ISBN 978-91-7760-296-5
eISBN 978-91-7760-297-2
[Doctoral thesis]

Ahlström, Martin (2016). Stand development and growth in uneven-aged Norway spruce and multi-layered Scots pine forests in boreal Sweden. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:63
ISBN 978-91-576-8628-2
eISBN 978-91-576-8629-9
[Doctoral thesis]

Ahnlund Ulvcrona, Kristina and Bergström, Dan and Bergsten, Urban (2015). Effekter av krankorridorgallring (KKG) på beståndets kvalitet och fortsatta utveckling. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi ; 2015:29
[Report]

Ahonen-Jonnarth, Ulla (2000). Growth, nutrient uptake and ectomycorrhizal function in Pinus sylvestris plants exposed to aluminium and heavy metals. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230
ISBN 91-576-5864-1
[Doctoral thesis]

Ahrné, Karin and Aronsson, Mora and Berglund, Håkan and Bjelke, Ulf and Dahlberg, Anders and Eide, Wenche and Gärdenfors, Ulf and Halling, Christina and Hallingbäck, Tomas and Jacobson, Anders and Larsson, Artur and Ljungberg, Håkan and Lönnell, Niklas and Mo, Kerstin and Johansson, Mona and Sandström, Jonas and Sundberg, Sebastian and Svensson, Mikael and Thor, Göran and Tjernberg, Martin and Tranvik, Lena and Von Wachenfeldt, Eddie (2015). Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Species Information Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. ArtDatabanken rapporterar ; 17
[Report]

Ahrné, Karin and Berg, Åke and Svensson, Roger and Söderström, Bo (2011). Dagfjärilar i naturbetesmarker, kraftledningsgator, på hyggen och skogsbilvägar. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Species Information Centre
(NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre
(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. CBM:s skriftserie ; 45
[Report]

Akhter, Shirin (2019). Molecular mechanisms regulating early cone development in Norway spruce Picea abies (Karst). Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2019:12
ISBN 978-91-7760-342-9
eISBN 978-91-7760-343-6
[Doctoral thesis]

Algvere, Karl Viktor (1963). Om kostnads/intäkts-analys inom skogliga företag. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 9
[Report]

Allard, Anna and Löfgren , Per and Sundquist, Sture (2004). Skador på mark och vegetation i de svenska fjällen till följd av barmarkskörning. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 126
[Report]

Allard, Anna and Marklund, Liselott and Glimskär, Anders and Högström, Mats (2006). Utveckling av nationellt uppföljningssystem för småbiotoper vid åkermark. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 158
[Report]

Allen, Andrew (2013). Movement ecology to the rescue: optimising the management of moving animals. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Introductory research essay (Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies) ; 21
[Report]

Almqvist, Curt (2001). Improvement of flowering competence and capacity with reference to Swedish conifer breeding. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230
ISBN 91-576-6302-5
[Doctoral thesis]

Améen-Malmström, Hellen (1952). Bibliografisk förteckning över Statens skogsforskningsinstituts publikationer 1/7 1939-30/6 1952. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 42:2
[Report]

Améen-Malmström, Hellen (1963). Bibliografisk förteckning över Statens skogsforskningsinstituts publikationer 1/7 1952-1963. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 52:5
[Report]

Améen-Malmström, Hellen (1939). Bibliografisk förteckning över Statens skogsförsöksanstalts publikationer 1924 - 30/6 1939. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 31:10
[Report]

Ander, Paul and Bardage, Stig and Daniel, Geoffrey and Fernando, Dinesh and Hafrén, Jonas and Muhic, Dino and Salmén, Lennart (2010). CRUW Mechanical Pulping sub-project 1: Effect of different refining pressures and energy using spruce TMP pulps from Braviken. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products (until 180101), Sveriges lantbruksuniversitet. Intern rapport / Centrum för forskning om vedfiberns ultrastruktur ; 1
[Report]

Andersson, Elias and Lidestav, Gun (2015). Jämställdhet som branschgemensam strategi i skogsbrukssektorn 2013-2015. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 444
[Report]

Andersson, Folke (2014). Plant biomass, primary production and mineral cycling of a mixed oak forest in Linnebjer, Sweden. Open Journal of Forestry. 4 :5 , 570-580
[Journal article]

Andersson, Gunnar (1907). Om björkens tjocklekstillväxt i Jämtlands fjälltrakter. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 2:2
[Report]

Andersson, Gunnar (1907). Om talltorkan i öfra Sverige våren 1903. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 2:3
[Report]

Andersson, Gunnar and Hesselman, Henrik (1908). Vegetation och flora i Hamra kronopark. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 4:2
[Report]

Andersson, Jon (2012). Long and short term effects of stump harvesting on saproxylic beetles and ground flora. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:99
ISBN 978-91-576-7746-4
[Doctoral thesis]

Andersson, Mats and Boman, Mattias and Gong, Peichen (2013). Vad vill skogsägaren satsa på? Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics
(S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2013:10
[Factsheet]

Andersson, Mikael and Wallertz, Kristina (2019). Inventering av viltskador på planterad tall 2-5 vegetations-perioder efter plantering i de tre Smålandslänen. Asa: (S) > Unit for Field-based Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning) ; 20
[Report]

Andersson, Sven-Olof (1952). Barkmasseprocenter för timmer och massaved av tall och gran i Norrland. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 41:5
[Report]

Andersson, Sven-Olof (1954). Funktioner och tabeller för kubering av småträd. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 44:12
[Report]

Andersson, Sven-Olof (1953). Om tidpunkten för den årliga diametertillväxtens avslutande hos tall och gran. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 43:5
[Report]

Andersson, Sven-Olof (1963). Produktionstabeller för norrländska tallplanteringar. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 51:3
[Report]

Anerud, Erik (2012). Stumps as fuel. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:85
ISBN 978-91-576-7732-7
[Doctoral thesis]

Anerud, Erik and Larsson, Gunnar and Eliasson, Lars (2020). Storage of Wood Chips: Effect of Chip Size on Storage Properties. Croatian Journal Of Forest Engineering. 41 , 277-286
[Journal article]

Angelstam, Per and Andersson, Kjell and Axelsson, Robert and Elbakidze, Marine and Jonsson, Bengt-Gunnar and Roberge, Jean-Michel (2011). Protecting forest areas for biodiversity in Sweden 1991- 2010. Silva Fennica. 45 :5 , 1-39
[Journal article] (In Press)

Angelstam, Per and Axelsson, Robert (2014). Sustainable Bergslagen. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Euroscapes report ; 2014:4
[Report]

Angelstam, Per and Axelsson, Robert and Elbakidze, Marine and Törnblom, Johan and Malcolm, Dixelius (2014). The Euroscapes network. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Euroscapes communication ; 2014:1
[Factsheet]

Angelstam, Per and Manton, Michael and Green, Martin and Jonsson, Bengt-Gunnar and Mikusinski, Grzegorz and Svensson, Johan and Sabatini, Francesco Maria (2020). Sweden does not meet agreed national and international forest biodiversity targets: A call for adaptive landscape planning. Landscape and Urban Planning. 202 , 103838
[Journal article]

Angelstam, Per and Manton, Michael and Yamelynets, Taras and Sorensen, Ole Jakob and Kondrateva (Stepanova), Svetlana V. (2020). Landscape Approach towards Integrated Conservation and Use of Primeval Forests: The Transboundary Kovda River Catchment in Russia and Finland. Land. 9 , 144 , 1-27
[Journal article]

Angelstam, Per and Naumov, Vladimir and Elbakidze, Marine and Manton, Michael and Priednieks, Janis and Rendenieks, Zigmars (2018). Wood production and biodiversity conservation are rival forestry objectives in Europe's Baltic Sea Region. Ecosphere. 9 , 1-26
[Journal article]

Angelstam, Per and Roberge, Jean-Michel and Jonsson, Bengt Gunnar and Törnblom, Johan (2010). Hur mycket är nog för att bevara arterna? Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
(S) > School for Forest Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2010:12
[Factsheet]

Ardö, Paul and Lindquist, Bertil (1947). Om Laspeyresia grossana Haw. som skadedjur i de nordväst-europeiska bokskogarna. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 36:4
[Report]

Arhipova, Natalija (2012). Heart rot of spruce and alder in forests of Latvia. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:49
ISBN 978-91-576-7696-2
[Doctoral thesis]

Aronsson, Pär (2000). Nitrogen retention in vegetation filters of short-rotation willow coppice. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230
ISBN 91-576-5895-1
[Doctoral thesis]

Arora Jonsson, Seema and Agarwal, Shruti and Colfer, Carol J Pierce and Keene, Stephanie and Kurian, Priya and Larson, Anne M. (2019). SDG 5: Gender equality – a precondition for sustainable forestry. I/In: Sustainable Development Goals: Their Impacts on Forests and People. Sid./p. 146-177. Cambridge University Press
[Book Chapter]

Arvidsson, Helen (2001). Wood ash application in spruce stands : effects on ground vegetation, tree nutrient status and soil chemistry. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230
ISBN 1-576-6305-X
[Doctoral thesis]

Askne, J.I.H. and Fransson, Johan and Santoro, M. and Soja, M.J. and Ulander, L.M.H. (2013). Model-based biomass estimation of a hemi-boreal forest from multitemporal TanDEM-X acquisitions. Remote sensing. 5 :11 , 5574-5597
[Journal article]

Athanassiadis, Dimitris (2000). Resource consumption and emissions induced by logging machinery in a life cycle perspective. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230
ISBN 91-576-5877-3
[Doctoral thesis]

Athanassiadis, Dimitris and Bergström, Dan and Hellström, Thomas and Lindroos, Ola and Nordfjell, Tomas and Ringdahl, Ola (2010). Path tracking for autonomous forwarders in forest terrain. I/In: Precision Forestry Symposium: Developments in Precision Forestry since 2006, 100301 - 100303, Stellenbosch, South Africa.
[Conference Paper]

Athanassiadis, Dimitris and Lindroos, Ola and Nordfjell, Tomas (2011). Pine and spruce stump harvesting productivity and costs using a Pallari KH 160 stump lifting tool. Scandinavian journal of forest research. 26 :5 , 437-445
[Journal article]

Aussenac, Raphaël and Bergeron, Yves and Mekontchou, Claudele Ghotsa and Gravel, Dominique and Pilch, Kamil and Drobyshev, Igor (2017). Intraspecific variability in growth response to environmental fluctuations modulates the stabilizing effect of species diversity on forest growth. Journal of ecology. 105 , 1010-1020
[Journal article]

Axelsson, Petter (2012). Genetiskt modifierade insektsresistenta träd. (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Växtskyddsnotiser
[Factsheet]

Axelsson, Petter (2011). Target and non-target effects of genetically modified trees. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:50
ISBN 978-91-576-7594-1
[Doctoral thesis]

Axelsson, Petter and Grady, Kevin C. and Lardizabal, Maria L. T. and Nair, Ignatius B. S. and Rinus, Daideth and Ilstedt, Ulrik (2020). A pre-adaptive approach for tropical forest restoration during climate change using naturally occurring genetic variation in response to water limitation. Restoration Ecology. 28 :1 , 156-165
[Journal article] (In Press)

Axelsson, Robert (2010). Integrative Research and Transdisciplinary Knowledge Production: A Review of Barriers and Bridges. Journal of Landscape Ecology. 3 :2 , 14-40
[Journal article]

Axelsson, Robert and Angelstam, Per (2011). Uneven-aged forest management in boreal Sweden: local forestry stakeholders' perceptions of different sustainability dimensions. Forestry. 84 :5 , 567-579
[Journal article]

Axelsson, Robert and Angelstam, Per and Elbakidze, Marine and Stryamets, Natalya and Johansson, Karl-Erik (2011). Sustainable Development and Sustainability: Landscape Approach as a Practical Interpretation of Principles and Implementation Concepts. Journal of Landscape Ecology. 4 :3 , 5-30
[Journal article]

Axelsson, Robert and Angelstam, Per and Myhrman, Lennart and Sädbom, Stefan and Ivarsson, Milis and Elbakidze, Marine and Andersson, Kenneth and Cupa, Petr and Diry, Christian and Doyon, Frederik and Drotz, Marcus and Hjorth, Arne and Hermansson, Jan Olof and Kullberg, Thomas and Lickers, F. Henry and McTaggart, Johanna and Olsson, Anders and Pautov, Yurij and Svensson, Lennart and Törnblom, Johan (2013). Evaluation of multi-level social learning for sustainable landscapes: perspective of a development initiative in Bergslagen, Sweden. Ambio. 42 :2 , 241-253
[Journal article]

B

Backlund, Ingegerd (2013). Cost-effective cultivation of lodgepole pine for biorefinery applications. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:81
ISBN 978-91-576-7900-0
eISBN 978-91-576-7901-7
[Doctoral thesis]

Bakys, Remigijus (2013). Dieback of Fraxinus excelsior in the Baltic Sea Region. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:10
ISBN 978-91-576-7767-9
[Doctoral thesis]

Baliuckas, Virgilijus (2002). Life history traits and broadleaved tree genetics. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230
ISBN 91-576-6342-4
[Doctoral thesis]

Bargués Tobella, Aida (2016). The importance of tree cover for water resources in semiarid West Africa. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:73
ISBN 978-91-576-8648-0
eISBN 978-91-576-8649-7
[Doctoral thesis]

Barmark, Gunilla (2005). Functional studies of vesicular transport in yeast. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:110
ISBN 91-576-6909-0
[Doctoral thesis]

Basile, Marco and Asbeck, Thomas and Pacioni, Cesare and Mikusinski, Grzegorz and Storch, Ilse (2020). Woodpecker cavity establishment in managed forests: relative rather than absolute tree size matters. Wildlife Biology. 2020 , wlb.00564 , 1-10
[Journal article]

Baskaran, Preetisri (2017). Influence of fungi on N and C dynamics during organic matter decomposition in boreal forests. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala, Sweden : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:61
ISBN 978-91-7760-012-1
eISBN 978-91-7760-013-8
[Doctoral thesis]

Bay, Guillaume (2013). Symbioses between cyanobacterial communities and feather mosses in boreal forests and consequences for dinitrogen fixation. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:71
ISBN 978-91-576-7880-5
eISBN 978-91-576-7881-2
[Doctoral thesis]

Bell, David (2012). Forest degradation, conservation and restoration in Sweden. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Introductory research essay (Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies) ; 18
[Report]

Bell, David (2015). Forest restoration guided by an umbrella species. Umeå : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-576-9271-9
eISBN 978-91-576-9272-6
[Licentiate thesis]

Bellone, Davide (2018). Forest management to mitigate the risk of pest damage. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2018:21
ISBN 978-91-7760-182-1
eISBN 978-91-7760-183-8
[Doctoral thesis] (Submitted)

Bendz, Mårten (1967). Commuting and service travelling of forest workers in Sweden. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 38
[Report]

Benegas Negri, Laura Andrea (2018). The role of scattered trees in soil water dynamics of pastures and agricultural lands in the Central American Tropics. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2018:6
ISBN 978-91-7760-152-4
eISBN 978-91-7760-153-1
[Doctoral thesis]

Bengtsson, Stina (2013). Dieback of Fraxinus excelsior. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:18
ISBN 978-91-576-7775-4
[Doctoral thesis]

Berg, Simon (2014). Technology and systems for stump harvesting with low ground disturbance. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:95
ISBN 978-91-576-8138-6
eISBN 978-91-576-8139-3
[Doctoral thesis]

Berg, Simon and Athanassiadis, Dimitris (2020). Opportunity cost of several methods for determining forest biomass terminal locations in Northern Sweden. International Journal of Forest Engineering. 31 , 37-50
[Journal article]

Berg, Simon and Athanassiadis, Dimitris (2018). Transportation costs from forest to industry. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204), Sveriges lantbruksuniversitet. BioHub Infosheet ; 15
[Factsheet]

Berg, Simon and Bergström, Dan and Athanassiadis, Dimitris and Nordfjell, Tomas (2012). Torque required to twist and cut loose Scots pine stumps. Scandinavian journal of forest research. 27 :8 , 724-733
[Journal article]

Berg Lejon, Solveig (2003). Studie av mätmetoder vid Riksskogstaxeringens årsringsmätning. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 110
[Report]

Berg Lejon, Solveig and Holmgren, Lina and Lidestav, Gun (2011). Assessing small-scale forestry by data base for forest owner analysis. Small-scale forestry. 10 :2 , 199-210
[Journal article]

Bergsten, Axel (2014). Attitudes toward reintroduction of European bison (Bison bonasus) to Sweden. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:3
[Report]

Bertilsson, Stefan and Björn, Erik and Eklöf, Karin and Löfvenius, Pernilla and Bishop, Kevin and Skyllberg, Ulf and Garcia, Andrea (2017). Stubbskördens bidrag till kvicksilver i sjöar och vattendrag. Uppsala: (S) > Unit for Field-based Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Biber, Peter and Brukas, Vilis and Eriksson Ljusk, Ola and Trubins, Renats and Wallin, Ida and Sallnäs, Ola (2015). How sensitive are ecosystem services in european forest landscapes to silvicultural treatment? Forests. 6 :5 , 1666-1695
[Journal article]

Bishop, Kevin and Erlandsson, Martin and Fölster, Jens and Valinia, Salar and Rosén, Peter (2011). Relation between land use change and long-term trends of organic carbon in lake water and its importance for acidification assessment. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:2
[Report]

Björklund, Lars and Hesselman, Jonas and Lundgren, Christina and Nylinder, Mats (2009). Jämförelser mellan metoder för fastvolymbestämning av stockar. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products (until 180101), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (SLU, Institutionen för skogens produkter) ; 15
[Report]

Björkman, C. A. T. (1870). Handledning i skogsskötsel för allmoge. Stockholm: Samson & Wallin
[Book (author)]

Björkman, Erik (1958). Lagringsröta och blånad i skogslagrad barr- och lövmassaved. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 29
[Report]

Björkman, Erik (1941). Mykorrhizans utbildning och frekvens hos skogsträd på askgödslade och ogödslade delar av dikad myr. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 32:7
[Report]

Björkman, Erik (1946). Om betingelserna för uppkomsten av brädgårdsblånad samt dennas bekämpande. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 35:7
[Report]

Björkman, Erik (1946). Om lagringsröta i massavedgårdar och dess förebyggande. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 35:1
[Report]

Björkman, Erik (1940). Om mykorrhizans utbildning hos tall- och granplantor, odlade i näringsrika jordar vid olika kvävetillförsel och ljustillgång. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 32:2
[Report]

Björkman, Erik (1949). Om rötskador i granskog och deras betydelse vid framställning av kemisk pappersmassa och silkemassa. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 4
[Report]

Björkman, Erik (1946). Om uppkomsten av stockblånad och lagringsröta i furusågtimmer i samband med flottning. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 35:5
[Report]

Björkman, Erik (1963). Resistance to Snow Blight (Phacidiurn infes tans Karst .) in Different Provenances of Pinus silvestris L. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 5
[Report]

Björkman, Erik (1958). Stockblånad och lagringsröta i tall- och grantimmer vid olika avverkningstid och behandling i samband med flottning. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 30
[Report]

Björkman, Erik (1945). Studier över ljusets betydelse för föryngringens höjdtillväxt på norrländska tallhedar. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 34:10
[Report]

Björkman, Erik (1948). Studier över snöskyttesvampens (Phacidium infestans Karst.) biologi samt metoder för snöskyttets bekämpande. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 37:2
[Report]

Björkman, Erik (1953). The occurrence and significance of storage decay in birch and aspen wood with special reference to experimental preventive measures. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 16
[Report]

Blaško, Róbert (2014). Plant-microbe-soil interactions and soil nitrogen dynamics in boreal forests. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:103
ISBN 978-91-576-8154-6
eISBN 978-91-576-8155-3
[Doctoral thesis]

Blennow, Kristina and Persson, Erik and Lindner, Marcus and Faias, Sónia Pacheco and Hanewinkel, Marc (2014). Forest owner motivations and attitudes towards supplying biomass for energy in Europe. Biomass & bioenergy. 67 , 223-230
[Journal article]

Blicharska, Malgorzata (2009). Planning processes for transport and ecological infrastructures in Poland - actors’ attitudes and conflict. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport (SLU, Institutionen för skogens produkter), 1654-1383 ; 13
ISBN 978-91-85911-55-4
[Licentiate thesis]

Blumenstein, Kathrin (2015). Endophytic fungi in elms. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:106
ISBN 978-91-576-8410-3
eISBN 978-91-576-8411-0
[Doctoral thesis]

Boberg, Johanna and Klapwijk, Maartje and Stenlid, Jan and Björkman, Christer (2014). Skadegörarna utmanar skogen. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
(S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
, Sveriges lantbruksuniversitet. ; Juni 201
[Factsheet]

Bohlin, Jonas (2017). Data collection for forest management planning using stereo photogrammetry. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:109
ISBN 978-91-7760-108-1
eISBN 978-91-7760-109-8
[Doctoral thesis]

Bohlin, Jonas (2004). Visualisering av skog och skogslandskap. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 136
[Report]

Bohlin, Jonas and Wallerman, Jörgen and Fransson, Johan E.S. and Olsson, Håkan (2012). Species-specific forest variable estimation using non-parametric modeling of multi-spectral photogrammetric point cloud data. I/In: The XXII Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), 25 Aug - 1 Sept 2012, Melbourne, Australia.
[Conference Paper]

Bonner, Mark and Allen, Diane E. and Brackin, Richard and Smith, Tim E. and Lewis, Tom and Shoo, Luke P. and Schmidt, Susanne (2020). Tropical Rainforest Restoration Plantations Are Slow to Restore the Soil Biological and Organic Carbon Characteristics of Old Growth Rainforest. Microbial Ecology. 79 , 432-442
[Journal article]

Brammanis, Leo (1952). Bidrag till kännedomen om för skogen skadliga bladhorningar i Sverige. 1, Trädgårdsborren, Phyllopertha horticola L. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 41:2
[Report]

Brammanis, Leo (1956). Bidrag till kännedomen om för skogen skadliga bladhorningar i Sverige. 2, Pingborren, Amphimallus solstitialis L. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 46:4
[Report]

Brammanis, Leo (1959). Bidrag till kännedomen om för skogen skadliga bladhorningar i Sverige. 3, Brunborren, Serica brunnea L. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 48:7
[Report]

Bravo-Oviedo, Andres and Löf, Magnus and Skovsgaard, Jens Peter and Zlatanov, Tzvetan (2014). European Mixed Forests. Forests Systems. 23 :3 , 518-533
[Article Review/Survey]

Brodde, Laura and Adamson, Kalev and Julio Camarero, J. and Castano, Carles and Drenkhan, Rein and Lehtijärvi, Asko and Luchi, Nicola and Migliorini, Duccio and Sanchez-Miranda, Angela and Stenlid, Jan and Özdag, Sule and Oliva, Jonàs (2019). Diplodia Tip Blight on Its Way to the North: Drivers of Disease Emergence in Northern Europe. Frontiers in Plant Science. 9 , 1-12
[Journal article]

Broman, Nils and Christoffersson, Jan (1999). Mätfel i provträdsvariabler och dess inverkan på precision och noggrannhet i volymskattningar. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 61
[Report]

Brukas, Vilis and Felton, Adam and Lindbladh, Matts and Sallnäs, Ola (2013). Linking forest management, policy and biodiversity indicators – a comparison of Lithuania and southern Sweden. Forest ecology and management. 291 , 181-189
[Journal article]

Brukas, Vilis and Mizaras, Stasys and Mizaraitė, Diana (2015). Economic forest sustainability: comparison between Lithuania and Sweden. Forests. 6 :1 , 47-64
[Journal article]

Brunet, Jörg (2013). Underbestånd i svenska ekskogar. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap ; 48
[Report]

Brunet, Jörg (2016). Vildsvinsbök är ett ökande naturvårdsproblem i Sverige. Uppsala: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2016:2
[Factsheet]

Brunet, Jörg and Hedwall, Per-Ola (2015). Klimatförändringar, kvävenedfall och skogsbruk. Uppsala: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2015:13
[Factsheet]

Brunet, Jörg and Löf, Magnus and Andréasson, Anna and De Jong, Johnny (2010). Bruka och bevara ädellövskogen. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. CBM:s skriftserie ; 41
[Report]

Brunet, Jörg and Wieslander, Hans (2009). Tillväxt och överlevnad av planterad ek, bok och avenbok på restaureringsytor i Söderåsens nationalpark under åren 2003 till 2009. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap ; 41
[Report]

Brännäs, Eva and Nilsson, Jan and Magnhagen, Carin and Backström, Tobias (2014). Behaviour, physiology and carotenoid pigmentation in Arctic charr Salvelinus alpinus. Journal of fish biology. 84 , 1-9
[Journal article]

Burvall, Jan and Örberg, Håkan and Kalen, Gunnar and Nilsson, Calle (2001). Utvärdering av skruvpress för småskalig brikettering av rörflen. Umeå: (NL, NJ) > Unit of Biomass Technology and Chemistry (t.o.m. 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. BTK-rapport ; 2
[Report]

Businge, Edward (2014). Regulation of metabolic events during embryo development in Norway spruce (Picea abies L. Karst). Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:72
ISBN 978-91-576-8092-1
eISBN 978-91-576-8093-8
[Doctoral thesis]

Butovitsch, Viktor (1946). Redogörelse för flygbekämpningskampanjen mot tallmätaren under åren 1944-1945. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 35:9
[Report]

Butovitsch, Viktor (1941). Studier över granbarkborrens massförökning i de av decemberstormen 1931 härjade skogarna i norra Uppland. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 32:8
[Report]

Butovitsch, Viktor (1936). Studier över tallskottvecklaren, Evetria buoliana Schiff. D. 1. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 29:5
[Report]

Butovitsch, Viktor (1943). Undersökning över en härjning av videspinnaren (Stilpnotia salicis L.) i västra Uppland. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 33:4
[Report]

Butovitsch, Viktor (1951). Undersökningar över virkesförstörande insekters spridning och skadegörelse i boningshus i Blekinge län och Kalmar läns södra landstingsområde. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 40:5
[Report]

Butovitsch, Viktor and Heqvist, Karl-Johan (1961). Undersökningar över snytbaggens utveckling. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 50:4
[Report]

Bäcklund, Sofia (2016). The introduction of Pinus contorta in Sweden. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:30
ISBN 978-91-576-8562-9
eISBN 978-91-576-8563-6
[Doctoral thesis]

Bäckström, Per-Ove (2012). Två historiska skogslexikon. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2012:4
[Factsheet]

Bäckström, Per-ove and Elfving, Björn (2016). Rehabilitering av degenererad skog i kärvt klimat. Ätnarova: (S) > Unit for Field-based Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning) ; 14
[Report]

Bärring, Ulf (1958). Några orienterande försök med kemiska medel mot ört- och vedartad vegetation. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 47:10
[Report]

Bångman, Gunnel and Löfgren, Karl-Gustav and Wiberg, Anders (1981). Forest taxation and its impact on the supply of roundwood. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi ; 4
[Report]

Bååth, Härje and Eriksson, Bo and Lundström, Anders and Lämås, Tomas and Johansson, Thomas and Persson, Jan Anders and Sundquist, Sture (2003). Internationellt utbyte och samarbete inom forskning och undervisning i skoglig mätteknik och inventering. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 129
[Report]

Bååth, Härje and Gällerspång, Andreas and Hallsby, Göran and Lundström, Anders and Löfgren, Per and Nilsson, Mats and Ståhl, Göran (2000). Metodik för skattning av lokala skogsbränsleresurser. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 65
[Report]

Böhlenius, Henrik and Övergaard, Rolf (2014). Effects of direct application of fertilizers and hydrogel on the establishment of poplar cuttings. Forests. 5 :12 , 2967-2979
[Journal article]

Błońska, Ewa and Lasota, Jarosław and Tullus, Arvo and Lutter, Reimo and Ostonen, Ivika (2019). Impact of deadwood decomposition on soil organic carbon sequestration in Estonian and Polish forests. Annals of Forest Science. 76 , 1-14
[Journal article]

C

Cai, Shengzhen (2016). Scots pine (Pinus sylvestris L.) sapwood modification by vinyl acetate-epoxidized plant oil copolymer. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:126
ISBN 978-91-576-8755-5
eISBN 978-91-576-8756-2
[Doctoral thesis]

Calleja-Rodriguez, Ainhoa (2019). Quantitative genetics and genomic selection of Scots pine. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2019:36
ISBN 978-91-7760-390-0
eISBN 978-91-7760-391-7
[Doctoral thesis]

Calleja-Rodriguez, Ainhoa and Andersson Gull, Bengt and Wu, Harry and J. Mullin, Tim and Persson, Torgny (2019). Genotype-by-environment interactions and the dynamic relationship between tree vitality and height in northern Pinus sylvestris. Tree Genetics and Genomes. 15 , 1-15
[Journal article]

Calleja-Rodriguez, Ainhoa and Li, Zitong and Hallingbäck, Henrik and Sillanpää, Mikko J. and Wu, Harry and Abrahamsson, Sara and Garcia Gil, Rosario (2019). Analysis of phenotypic- and Estimated Breeding Values (EBV) to dissect the genetic architecture of complex traits in a Scots pine three-generation pedigree design. Journal of theoretical biology. 462 , 283-292
[Journal article]

Callin, Georg (1949). Om framställningskostnader och gränsdimensioner för småvirke. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 38:6
[Report]

Callin, Georg (1953). Om tidsåtgången vid sådd av skogsfrö. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 43:7
[Report]

Callin, Georg (1949). Redogörelse för några markberedningsförsök med häst- och maskindragna redskap. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 38:1
[Report]

Callin, Georg (1961). Syrfällning av klent virke. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 50:7
[Report]

Callin, Georg (1949). Tidsåtgången vid röjning i ungskogsbestånd av tall, uppkomna efter sådd. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 38:3
[Report]

Callin, Georg and Hansson, Jan-Erik (1959). Plantering av tall och gran. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 48:8
[Report]

Carbonnier, Charles (1949). De ädla lövträdens fördelning på boniteter i Halland, Skåne och Blekinge enligt rikstaxeringen 1945-1946. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 37:10
[Report]

Carbonnier, Charles (1954). Några exempel på produktionen i planterad granskog i södra Sverige. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 44:5
[Report]

Carbonnier, Charles (1947). Produktionsöversikter för ask. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 36:5
[Report]

Carbonnier, Charles (1951). Underväxtproblemet i kulturbestånd av ek. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 40:1
[Report]

Carlsson, Julia (2016). Möjliga och önskvärda framtidsscenarier för skogslandskapet i Vilhelmina. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2016:12
[Factsheet]

Carlsson, Julia (2017). Participatory scenario analysis in forest resource management. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:14
ISBN 978-91-576-8801-9
eISBN 978-91-576-8802-6
[Doctoral thesis]

Carlsson, Julia and Lidestav, Gun (2012). Vilhelmina Model Forest. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2012:7
[Factsheet]

Carlsson, Julia and Lidestav, Gun and Bjärstig, Therese and Svensson, Johan and Nordström, Eva-Maria (2016). Att planera för hela skogslandskapet. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management

(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2016:13
[Factsheet]

Carlsson, Mattias (2012). Bioenergy from the Swedish forest sector. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Working paper series / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics, 1401-4068 ; 2012:03
ISBN 978-91-576-9098-2
[Licentiate thesis]

Carlsson, Sofia and Lönnstedt, Lars and Sundelin, Torbjörn (2014). Factors Affecting Swedish Forest Property Prices. Open Journal of Forestry. 4 :4 , 363-378
[Journal article]

Casetou-Gustafson, Sophie-Charlotte (2019). From minerals to trees: Reducing uncertainty in estimating weathering rates for sustainable forest growth. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2019:47
ISBN 978-91-7760-412-9
eISBN 978-91-7760-413-6
[Doctoral thesis]

Ceschia, Eric (2001). Environmental effects on spatial and seasonal variations of stem respiration in European beech and Norway spruce. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230
ISBN 91-576-6303-3
[Doctoral thesis]

Chazdon, Robin L. and Gutierrez, Victoria and Brancalion, Pedro H. S. and Laestadius, Lars and Guariguata, Manuel R. (2020). Co-Creating Conceptual and Working Frameworks for Implementing Forest and Landscape Restoration Based on Core Principles. Forests. 11 , 706 , 1-24
[Article Review/Survey]

Chen, Zhi-qiang (2016). Quantitative genetics of Norway spruce in Sweden. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:55
ISBN 978-91-576-8612-1
eISBN 978-91-576-8613-8
[Doctoral thesis]

Chileshe, Mutale N. and Syampungani, Stephen and Sandell Festin, Emma and Tigabu, Mulualem and Daneshvar, Abolfazl and Oden, Per Christer (2020). Physico-chemical characteristics and heavy metal concentrations of copper mine wastes in Zambia: implications for pollution risk and restoration. Journal of Forestry Research. 31 , 1283-1293
[Journal article]

Christersson, Lars (2016). Ekonomiska och energirelaterade resultat från avverkade och ännu växande poppel- och hybridaspbestånd i södra Sverige. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2015:12
[Factsheet]

Christersson, Lars (2018). Här växer framtidens drivmedel. Forskning och framsteg. 2018 :3 , 1-9
[Journal article]

Christersson, Lars (2017). Remarkable Economic and Energy-Based Income from a Harvested Poplar Plantation in the South of Sweden. London, UK.

Christersson, Lars and Karacic, Almir and Adler, Anneli and Månsson, Jan and Johansson, Ulf (2018). Vombsjösänkans pil- och poppelpark. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet. Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE) ; 27
[Report]

Christoffersson, Peter and Jonsson, Patrik (1997). Avdelningsfri inventering. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 18
[Report]

Cnattingius, Axel Theodor (1876). Öfversigt af svenska skogsliteraturen. Upsala: W. Schultz
[Book (author)]

Cogos, Sarah and Roturier, Samuel and Östlund, Lars (2020). The origins of prescribed burning in Scandinavian forestry: the seminal role of Joel Wretlind in the management of fire-dependent forests. European Journal of Forest Research. 139 , 393-406
[Journal article]

Cory, Neil and Löfgren, Stefan and Bishop, Kevin (2007). Modelling inorganic aluminium in the SKOKAL streams. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management

(NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2007:1
[Report]

Creed, Irena F. and Jones, Julia A. and Archer, Emma and Claassen, Marius and Ellison, David and McNulty, Steven G. and van Noordwijk, Meine and Vira, Bhaskar and Wei, Xiaohua and Bishop, Kevin and Blanco, Juan A. and Gush, Mark and Gyawali, Dipak and Jobbagy, Esteban and Lara, Antonio and Little, Christian and Martin-Ortega, Julia and Mukherji, Aditi and Murdiyarso, Daniel and Pol, Paola Ovando and Sullivan, Caroline A. and Xu, Jianchu (2019). Managing Forests for Both Downstream and Downwind Water. Frontiers in forests and global change. 2 , 64 , 1-8
[Journal article]

D

Dahlberg, Anders and Krikorev, Michael and Hansen, Karen and Jacobsson, Stig and Jeppson, Mikael and Knutsson, Tommy and Kuoljok, Sonja and Larsson, Karl-Henrik and Nordén, Björn and Nitare, Johan and Svensson, Sigvard and Tedebrand, Jan-Olof (2010). Den nya Rödlistan har 746 svampar. Svensk mykologisk tidskrift. 31 , 37-47
[Other publication in scientific journal]

Dahlberg, Ulrika and Bergstedt, Johan and Pettersson, Anders (1998). Fältinstruktion för och erfarenheter från vegetationsinventering i Abisko, sommaren 1997. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 32
[Report]

Dahlin, Bo (1991). Cradle type multi-stem delimber. Uppsala: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 185
[Report]

Dalin, Anne-Marie and Ericsson, Göran and Gren, Ing-Marie and Kjellander, Petter and Thulin, Carl-Gustaf (2015). SLU satsar vilt och brett! Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(NL, NJ) > Dept. of Economics
(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
(VH) > Dept. of Clinical Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Dalman, Kerstin and Himmelstrand, Kajsa and Olson, Åke and Lind, Mårten and Brandström Durling, Mikael and Stenlid, Jan (2013). A Genome-Wide Association Study Identifies Genomic Regions for Virulence in the Non-Model Organism Heterobasidion annosum ss. PLoS One. 8 :1 , 1-10
[Journal article]

Danell, Kjell (2015). Samverkan förr i norr. Stockholm.

Daneshvar, Abolfazl (2015). Improved seed handling techniques for Juniperus polycarpos. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:82
ISBN 978-91-576-8362-5
eISBN 978-91-576-8363-2
[Doctoral thesis]

Daneshvar, Abolfazl and Tigabu, Mulualem and Karimidoost, Asaddollah and Oden, Per Christer (2015). Single seed Near Infrared Spectroscopy discriminates viable and non-viable seeds of Juniperus polycarpos. Silva Fennica. 49 :5 , 1-14
[Journal article]

Daniel, Geoffrey and Ander, Paul and Filonova, Lada and Berg, S and Boussard,, L. and Heijnesson-Hultén,, A. and Kaňuchová, A and Lindström,, C. and Olsson,, A.-M. and Salmén,, L. and Sjöström,, K. (2011). Chemical pulping: the influence of xylan on the sensitivity towards fiber damage, xylan added in the oxygen stage. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products (until 180101), Sveriges lantbruksuniversitet. Intern rapport / Centrum för forskning om vedfiberns ultrastruktur ; 4
[Report]

Daniel, Geoffrey and Ander, Paul and Filonova, Lada and Kaňuchová, Andrea and Lindstrom, Curt and Olsson,, Ann-Mari and Heijnesson-Hultén, Anette and Sjöström, Karin and Boussard, Leif and Salmén, Lennart and Berg, Staffan (2010). CRUW chemical pulping sub-project 1: the influence of xylan on the sensitivity towards fiber damage. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products (until 180101), Sveriges lantbruksuniversitet. Intern rapport / Centrum för forskning om vedfiberns ultrastruktur ; 2
[Report]

Daniel, Geoffrey and Ander, Paul and Kim, Jong Sik and Filonova, Lada and Olsson, Anne-Marii and Salmén, Lennart and Sjöström, Karin and Boussard, Leif and Heijnesson-Hultén, Anette (2013). Chemical pulping: the influence of the molecular weight of added xylan on pulp properties. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products (until 180101), Sveriges lantbruksuniversitet. Intern rapport / Centrum för forskning om vedfiberns ultrastruktur ; 9
[Report]

Daniel, Geoffrey and Olsson, Anne-Marii and Ander, Paul and Kanuchova, Andrea and Salmén, Lennart and Filonova, Lada and Sjöström, Karin and Boussard, Leif and Berg, Staffan and Heijnesson-Hultén, Anette and Lindström, Curt (2011). Chemical pulping: the influence of xylan on the sensitivity towards fiber damage analyzed on pulps cooked to high kappa numbers. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products (until 180101), Sveriges lantbruksuniversitet. Intern rapport / Centrum för forskning om vedfiberns ultrastruktur ; 5
[Report]

Daniel, Geoffrey and Olsson, Anne-Marii and Ander, Paul and Salmén, Lennart and Kaňuchová, Andrea and Filonova, Lada and Fernando, Dinesh and Jongsik, Kim and Brännvall, Elizabet and Sjöström, Karin and Boussard, Leif and Berg, Staffan and Heijnesson-Hultén, Anette and Lindstrom, Curt (2012). Chemical pulping: the influence of cooking with high xylan liquor concentration on xylan fiber wall distribution. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products (until 180101), Sveriges lantbruksuniversitet. Intern rapport / Centrum för forskning om vedfiberns ultrastruktur ; 8
[Report]

Danley, Brian (2019). Environmental policy for ecosystem services and biodiversity. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2019:4
ISBN 978-91-7760-326-9
eISBN 978-91-7760-327-6
[Doctoral thesis]

Davydenko, Kateryna and Vasaitis, Rimvydas and Menkis, Audrius (2017). Fungi associated with Ips acuminatus (Coleoptera: Curculionidae) in Ukraine with a special emphasis on pathogenicity of ophiostomatoid species. European journal of entomology. 114 , 77-85
[Journal article]

De La Fuente Diez, Maria Teresa (2017). System analysis and life cycle assessment of forest supply chains with integrated biomass production. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:54
ISBN 978-91-576-8881-1
eISBN 978-91-576-8882-8
[Doctoral thesis]

De Long, Jonathan and Dorrepaal, Ellen and Kardol, Paul and Nilsson, Marie-Charlotte and Teuber, Laurenz M. and Wardle, David (2016). Boreal forests in a warmer world. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 3
[Factsheet]

De Long, Jonathan and Dorrepaal, Ellen and Kardol, Paul and Nilsson Hegethorn, Marie-Charlotte and Teuber, Laurenz M. and Wardle, David (2016). Boreala skogar i en varmare värld. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2016:3
[Factsheet]

Deal, Robert L. and Orlikowska, Ewa and D’Amore, David V. and Hennon, Paul E. (2017). Red Alder-Conifer Stands in Alaska: An Example of Mixed Species Management to Enhance Structural and Biological Complexity. Forests. 8 , 1-25
[Journal article]

Derroire, Géraldine (2016). Secondary succession in tropical dry forests. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:66
ISBN 978-91-576-8634-3
eISBN 978-91-576-8635-0
[Doctoral thesis]

Dettki, Holger and Wallerman, Jörgen (2004). Skoglig GIS- och fjärranalysundervisning inom Jägmästar- och Skogsvetarprogrammet på SLU. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 122
[Report]

Di Fulvio, Fulvio and Kroon, Anders and Bergström, Dan and Nordfjell, Tomas (2011). Comparison of energy-wood and pulpwood thinning systems in young birch stands. Scandinavian journal of forest research. 26 :4 , 339-349
[Journal article]

Diaz-Yanez, Olalla and Mola-Yudego, Blas and Timmermann, Volkmar and Tollefsrud, Mari Mette and Hietala, Ari M. and Oliva, Jonàs (2020). The invasive forest pathogen Hymenoscyphus fraxineus boosts mortality and triggers niche replacement of European ash (Fraxinus excelsior). Scientific Reports. 10 , 5310 , 1-10
[Journal article]

Dobrowolska, Izabela and Andrade, Gisele and Clapham, David and Egertsdotter, Ulrika (2017). Histological analysis reveals the formation of shoots rather than embryos in regenerating cultures of Eucalyptus globulus. Plant Cell, Tissue and Organ Culture. 128 :2 , 319-326
[Journal article]

Dolling, Ann and Nilsson, Hanna and Lundell, Ylva (2017). Stress recovery in forest or handicraft environments - an intervention study. Urban forestry & urban greening. 27 , 162-172
[Journal article]

Domeij, Åke (1948). Några skogs- och lundväxters känslighet för natriumklorat. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 37:6
[Report]

Dormling, Ingegerd (1962). Ympningsmetoder för tall och gran. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 51:2
[Report]

Drenkhan, Rein and Ganley, Beccy and Martin-Garcia, Jorge and Vahalik, Petr and Adamson, Kalev and Adamcikova, Katarina and Ahumada, Rodrigo and Blank, Lior and Braganca, Helena and Capretti, Paolo and Cleary, Michelle and Cornejo, Carolina and Davydenko, Kateryna and Diez, Julio J. and Lehtijarvi, Hatice Tugba Dogmus and Dvorak, Milon and Enderle, Rasmus and Fourie, Gerda and Georgieva, Margarita and Ghelardini, Luisa and Hantula, Jarkko and Ioos, Renaud and Iturritxa, Eugenia and Kanetis, Loukas and Karpun, Natalia N. and Koltay, Andras and Landeras, Elena and Markovskaja, Svetlana and Mesanza, Nebai and Milenkovic, Ivan and Musolin, Dmitry L. and Nikolaou, Konstantinos and Nowakowska, Justyna A. and Ogris, Nikica and Oskay, Funda and Oszako, Tomasz and Paraschiv, Marius and Pasquali, Matias and Pecori, Francesco and Rafoss, Trond and Raitelaityte, Kristina and Raposo, Rosa and Robin, Cecile and Rodas, Carlos A. and Santini, Alberto and Sanz-Ros, Antonio and Selikhovkin, Andrey and Solla, Alejandro and Soukainen, Mirkka and Soulioti, Nikoleta and Steenkamp, Emma T. and Tsopelas, Panaghiotis and Vemic, Aleksandar and Vettraino, Anna Maria and Wingfield, Michael J. and Woodward, Stephen and Zamora-Ballesteros, Cristina and Mullett, Martin S. (2020). Global Geographic Distribution and Host Range ofFusarium circinatum, the Causal Agent of Pine Pitch Canker. Forests. 11 , 724 , 1-40
[Article Review/Survey]

Drobyshev, Igor and Gewehr, Sylvie and Berninger, Frank and Bergeron, Yves (2013). Species-specific growth responses of black spruce and trembling aspen may enhance resilience of boreal forest to climate change. Journal of ecology. 101 :1 , 231-242
[Journal article]

Drobyshev, Igor and Niklasson, Mats and Angelstam, Per and Majewski, P. (2004). Testing for anthropogenic influence on fire regime for a 600-year period in the Jaksha area, Komi Republic, East European Russia. Canadian journal of forest research. 34 :10 , 2027-2036
[Journal article]

Drobyshev, Igor and Niklasson, Mats and Mazerolle, M.J. and Bergeron, Y. (2014). Reconstruction of a 253-year long mast record of European beech reveals its association with large scale temperature variability and no long-term trend in mast frequencies. Agricultural and forest meteorology. 192-193 , 9-17
[Journal article]

Drössler, Lars (2016). Heterogen skog. Uppsala: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2016:9
[Factsheet]

Drössler, Lars and Fahlvik, Nils and Ekö, Per-Magnus (2012). Stand structure and future development of a managed multi-layered forest in southern Sweden. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap ; 46
[Report]

Drössler, Lars and Övergaard, Rolf and Ekö, Per-Magnus and Gemmel, Per and Böhlenius, Henrik (2015). Early development of pure and mixed tree species plantations in Snogeholm, southern Sweden. Scandinavian journal of forest research. 30 :4 , 304-316
[Journal article]

E

Echeveste, Iñaki (2014). Mezu kimikoak eta Ips sexdentatus kakalardoaren kudeaketa. Elhuyar. Zientzia eta teknika. 305 :2 , 48-50
[Journal article]

Edgren, Vilhelm and Nylinder, Per (1949). Funktioner och tabeller för bestämning av avsmalning och formkvot under bark för tall och gran i norra och södra Sverige. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 38:7
[Report]

Edlund, Björn (2019). Safety interventions in Swedish small-scale forestry. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2019:82
ISBN 978-91-7760-482-2
eISBN 978-91-7760-483-9
[Doctoral thesis]

Edlund, Jacob and Lindström, Håkan and Nilsson, Fredrik (2009). Temperaturens inverkan på akustiska mätningar av sågtimmer. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products (until 180101), Sveriges lantbruksuniversitet. Research Results ; 7
[Factsheet]

Edlund, Jeanette (2012). Harvesting in the boreal forest on soft ground. Umeå : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik, 1401-0070 ; 20
ISBN 978-91-576-9095-1
[Licentiate thesis]

Edwards, Peter and Giessen, Lukas (2014). Global Forest Governance – Discussing legal scholarship from political science perspectives. Forest policy and economics. 38 , 30-31
[Article Review/Survey]

Edén, Johan and Rennerfelt, Erik (1949). Fält- och rötkammarförsök avsedda att utröna skyddsverkan hos olika träimpregneringsmedel. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 38:4
[Report]

Edén, Johan and Rennerfelt, Erik (1946). Undersökningar enligt klotsmetoden av några träimpregneringsmedel. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 35:10
[Report]

Egbäck, Samuel (2016). Growth of genetically improved stands of Norway spruce, Scots pine and loblolly pine. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:4
ISBN 978-91-576-8510-0
eISBN 978-91-576-8511-7
[Doctoral thesis]

Eggers, Jeannette (2017). Development and evaluation of forest management scenarios. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:51
ISBN 978-91-576-8875-0
eISBN 978-91-576-8876-7
[Doctoral thesis]

Eggers, Jeannette (2017). Utveckling och utvärdering av långsiktiga skogliga skötselscenarier på landskapsnivå. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2017:3
[Factsheet]

Eggers, Jeannette and Holmström, Hampus and Lämås, Tomas and Lind, Torgny and Öhman, Karin (2015). Accounting for a Diverse Forest Ownership Structure in Projections of Forest Sustainability Indicators. Forests. 6 :11 , 4001-4033
[Journal article]

Eggers, Jeannette and Melin, Ylva and Lundström, Johanna and Bergström, Dan and Öhman, Karin (2020). Management Strategies for Wood Fuel Harvesting-Trade-Offs with Biodiversity and Forest Ecosystem Services. Sustainability. 12 , 4089 , 1-20
[Journal article]

Eggers, Jeannette and Öhman, Karin (2020). Overview of the PlanWise application and examples of its use. (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning ; 514
[Report]

Eggli, Werner (1961). Betrachtungen über den Zuwachs der Weisstanne (Abies alba Mill. syn. Abies pectinata DC.) in Südschweden. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 50:2
[Report]

Ehlers, Sarah (2017). Data assimilation in forest inventories at stand level. Umeå : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-576-9486-7
eISBN 978-91-576-9487-4
[Licentiate thesis]

Eiche, Vilhelms (1966). Cold damage and plant mortality in experimental provenance plantations with Scots pine in northern Sweden. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 36
[Report]

Eiche, Wilhelms (1955). Spontaneous chlorophyll mutations in Scots pine (Pinus silvestris L.). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:13
[Report]

Eidmann, Hubertus (1965). Ökologische und physiologische Studien über die Lärchenminiermotte, Coleophora laricella HBN. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 32
[Report]

Eidmann, Hubertus H (1960). Om lärkskottmalen (Argyresthia laevigatella H. S.) i Sverige. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 49:3
[Report]

Eklund, Bo (1956). Ett förbandsförsök i tallskog. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 46:10
[Report]

Eklund, Bo (1952). Fortsatta studier över ett gallringsförsök i stavagranskog. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 41:10
[Report]

Eklund, Bo (1957). Om granens årsringsvariationer inom mellersta Norrland och deras samband med klimatet. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 47:1
[Report]

Eklund, Bo (1949). Relationstal för transformering av toppmätt volym sågtimmer av tall och gran till verklig kubikmassa. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 38:2
[Report]

Eklund, Bo (1949). Skogsforskningsinstitutets årsringsmätningsmaskiner. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 38:5
[Report]

Eklund, Bo (1948). Undersökningar över fastmasseprocenter, åtgångstal m. m. vid mätning av 2- och 3-meters tall- och granmassaved. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 37:1
[Report]

Eklund, Bo (1951). Undersökningar över krympnings- och svällningsförändringar hos borrspån av tall och gran. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 39:7
[Report]

Eklund, Bo (1954). Årsringsbreddens klimatiskt betingade variation hos tall och gran inom norra Sverige åren 1900-1944. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 44:8
[Report]

Eklund, Bo and Huss, Einar (1946). Undersökningar över äldre skogskulturer i de nordligaste länen. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 35:6
[Report]

Eklundh Ehrenberg, Carin (1966). Parent-progeny relationship in Scots pine (Pinus silvestris L.). Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 40
[Report]

Eklundh Ehrenberg, Carin (1960). Studies on the longevity of stored pine pollen (Pinus silvestris L. and Pinus contorta var. Murrayana Engelm). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 49:7
[Report]

Eklundh Ehrenberg, Carin (1958). Über Entwicklungsanomalien in Kreuzungsnachkommenschaften bei Pinus silvestris L. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 48:2
[Report]

Eklundh Ehrenberg, Carin and Simak, Milan (1957). Flowering and pollination in Scots pine (Pinus silvestris L.). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 46:12
[Report]

Ekström, Magnus and Belyaev, Yuri (2001). On the estimation of the distribution of sample means based on non-stationary spatial data. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 89
[Report]

Ekström, Magnus and Sjöstedt-deLuna, Sara (2001). Estimation of the variance of sample means based on nonstationary spatial data with varying expected values. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 90
[Report]

Ekvall, Hans (2014). Cost-effectiveness of measures to improve biodiversity in Swedish forests. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:3
ISBN 978-91-576-7954-3
eISBN 978-91-576-7955-0
[Doctoral thesis]

Elfstrand, Malin and Baison, John and Lundén, Karl and Zhou, Linghua and Vos, Ingrid and Capador-Barreto, Hernán Dario and Stein Åslund, Matilda and Chen, Zhiqiang and Chaudhary, Rajiv and Olson, Åke and Wu, Harry (2020). Association genetics identifies a specifically regulated Norway spruce laccase gene, PaLAC5, linked to Heterobasidion parviporum resistance. Plant, Cell and Environment. 43 , 1779-1791
[Journal article]

Ellison, David and Petersson, Hans and Lundblad, Mattias and Wikberg, Per-Erik and Lundblad, Mattias (2013). The incentive gap: LULUCF and the Kyoto mechanism before and after Durban. Global change biology. 5 :6 , 599-622
[Journal article]

Enander, Karl-Göran (2007). Ekologi, skog och miljö. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens ekologi och skötsel) ; 4
[Report]

Enander, Karl-Göran (2007). Skogsbruk på samhällets villkor. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens ekologi och skötsel) ; 1
[Report]

Eneroth, Olof (1926). Studier över risken vid användning av tallfrö av för orten främmande proveniens. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 23:1
[Report]

Engström, Kjell (1955). Fågelfaunans beroende av skogens sammansättning. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:2
[Report]

Erefur, Charlotta and Axelsson, Petter and Nordin, Annika and Bergsten, Urban and Ulvcrona, Kristina (2015). Seedling and tree growth after Chequered-Gap-Shelterwood-Cutting and in conventional clear-cutting system. I/In: The 17th IBFRA conference: Towards a new era of forest science in the boreal region, May 24-29 2015, Rovaniemi Finland.
[Conference Paper] (Unpublished)

Ericsson, Göran and Edenius, Lars and Roberge, Jean-Michel and Månsson, Johan and Cromsigt, Joris and Singh, Navinder and Neumann, Wiebke (2013). Slutrapport. Temaforskningsprogram Vilt och Skog 2010-2012. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2013:3
[Report]

Ericsson, Göran and Malmsten, Jonas and Neumann, Wiebke and Dettki, Holger and Nilsson, Kent and Andersson, Eric and Stenbacka, Fredrik and Evans, Alina L. and Arnemo, Jon and Arnemo, Jon and Edenius, Lars and Cromsigt, Joris and Singh, Navinder (2015). Årsrapport GPS-älgarna Öland 2014/2015; rörelse, reproduktion och överlevnad. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 6
[Report]

Ericsson, Göran and Malmsten, Jonas and Neumann, Wiebke and Dettki, Holger and Nilsson, Kent and Stenbacka, Fredrik and Evans, Alina and Arnemo, Jon and Edenius, Lars and Cromsigt, Joris and Singh, Navinder (2017). Årsrapport GPS-älgarna Öland 2016/2017; Rörelse, reproduktion. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2017:2
[Report]

Ericsson, Göran and Malmsten, Jonas and Neumann, Wiebke and Dettki, Holger and Nilsson, Kent and Stenbacka, Fredrik and Evans, Alina L. and Arnemo, Jon and Edenius, Lars and Cromsigt, Joris and Singh, Navinder (2016). Årsrapport GPS-älgarna Öland 2015/2016. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 7
[Report]

Ericsson, Göran and Neumann, Wiebke and Allen, Andrew and Stenbacka, Fredrik and Pettersson, Jimmy and Dettki, Holger and Cromsigt, Joris and Singh, Navinder and Kindberg, Jonas (2016). Slutrapport GPS-älgarna Norrbotten 2013-2015; rörelse och reproduktion i Arvidsjaur, Niemisel, och Ängesån. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2016:2
[Report]

Ericsson, Göran and Neumann, Wiebke and Dettki, Holger and Andersson, Eric and Nordström, Åke and Stenbacka, Fredrik and Edenius, Lars and Evans, Alina L and Arnemo, Jon (2013). Årsrapport GPS-älgarna Nikkaluokta/Norrbotten 2012-2013. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2013:8
[Report]

Ericsson, Göran and Neumann, Wiebke and Dettki, Holger and Andersson, Eric and Stenbacka, Fredrik and Evans, Alina L. and Arnemo, Jon (2014). Årsrapport GPS-märkta älgarna i Nikkaluokta 2013-2014. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2015:11
[Report]

Ericsson, Göran and Neumann, Wiebke and Dettki, Holger and Edenius, Lars and Andersson, Eric and Stenbacka, Fredrik and Evans, Alina L. and Arnemo, Jon and Arnemo, Jon and Cromsigt, Joris and Singh, Navinder (2015). Årsrapport GPS-märkta älgarna i Nikkaluokta 2014-2015. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2015:4
[Report]

Ericsson, Göran and Neumann, Wiebke and Dettki, Holger and Edenius, Lars and Stenbacka, Fredrik and Evans, Alina and Arnemo, Jon and Cromsigt, Joris and Fohringer, Christian and Singh, Navinder (2017). Årsrapport GPS-älgarna i Nikkaluokta 2016-2017. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2017:9
[Report]

Ericsson, Göran and Neumann, Wiebke and Dettki (VFM admin), Holger and Edenius, Lars and Stenbacka, Fredrik and Evans, Alina L. and Arnemo, Jon and Cromsigt, Joris and Singh, Navinder (2016). Årsrapport GPS-märkta älgarna i Nikkaluokta 2015-2016. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 4
[Report]

Ericsson, Göran and Neumann, Wiebke and Edenius, Lars and Malmsten, Jonas and Nilsson, Kent and Stenbacka, Fredrik and Arnemo, Jon and Arnemo, Jon and Singh, Navinder and Cromsigt, Joris (2015). Årsrapport GPS-rådjur på Öland 2014-2015; röresle, reproduktion och överlevnad. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2015:2
[Report]

Ericsson, Göran and Neumann, Wiebke and Edenius, Lars and Malmsten, Jonas and Nilsson, Kent and Stenbacka, Fredrik and Arnemo, Jon and Singh, Navinder and Cromsigt, Joris (2016). Årsrapport GPS-rådjur på Öland 2015/2016: Rörelse och överlevnad. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 5
[Report]

Ericsson, Göran and Neumann, Wiebke and Edenius, Lars and Malmsten, Jonas and Nilsson, Kent and Stenbacka, Fredrik and Arnemo, Jon and Singh, Navinder and Cromsigt, Joris (2017). Årsrapport GPS-rådjur på Öland 2016/2017. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2017:8
[Report]

Ericsson, Göran and Neumann, Wiebke and Malmsten, Jonas and Dalin, Anne-Marie and Dettki, Holger and Nilsson, Kent and Andersson, Eric and Nordström, Åke and Stenbacka, Fredrik (2013). Årsrapport GPS-älgarna Öland 2012/2013: rörelse, reproduktion och överlevnad. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2013:4
[Report]

Ericsson, Göran and Neumann, Wiebke and Malmsten, Jonas and Dalin, Anne-Marie and Dettki, Holger and Nilsson, Kent and Andersson, Eric and Stenbacka, Fredrik and Evans, Alina L and Arnemo, Jon (2014). Årsrapport GPS-älgarna Öland 2013/2014. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:7
[Report]

Ericsson, Göran and Neumann, Wiebke and Stenbacka, Fredrik and Evans, Alina L and Pettersson, Jimmy and Andersson, Eric and Kagervall, Anders and Dettki, Holger and Arnemo, Jon (2014). Årsrapport GPS-älgarna Norrbotten 2013-2014. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:4
[Report]

Ericsson, Göran and Neumann, Wiebke and Stenbacka, Fredrik and Evans, Alina L. and Dettki, Holger and Arnemo, Jon and Singh, Navinder and Jatko, Marcus (2017). Årsrapport GPS-älgarna i Svappavaara 2016-2017; rörelse och aktivitet. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2017:4
[Report]

Ericsson, Göran and Neumann, Wiebke and Stenbacka, Fredrik and Evans, Alina L. and Dettki, Holger and Arnemo, Jon and Singh, Navinder and Saitzkoff, Roland and Granerot, Erik and Jatko, Marcus (2018). Årsrapport GPS-älgarna i Svappavaara 2017-2018. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2018:4
[Report]

Ericsson, Göran and Neumann, Wiebke and Stenbacka, Fredrik and Evans, Alina L. and Pettersson, Jimmy and Andersson, Eric and Dettki, Holger and Arnemo, Jon and Cromsigt, Joris and Singh, Navinder and Kindberg, Jonas (2015). Årsrapport GPS-älgarna i Tjåmotis 2014-2015; rörelse och reproduktion. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2015:3
[Report]

Ericsson, Göran and Neumann, Wiebke and Stenbacka, Fredrik and Evans, Alina L. and Pettersson, Jimmy and Dettki, Holger and Arnemo, Jon and Arnemo, Jon and Cromsigt, Joris and Singh, Navinder (2016). Slutrapport GPS‐älgarna i Tjåmotis 2014‐2016: Rörelse och reproduktion. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 3
[Report]

Ericsson, Göran and Neumann, Wiebke and Stenbacka, Fredrik and Evans, Alina L. and Pettersson, Jimmy and Dettki, Holger and Arnemo, Jon and Singh, Navinder and Saitzkoff, Roland (2017). Årsrapport GPS-älgarna Norrbotten 2016-2017; vandring och rörelseaktivitet i Haparanda-Kalix, Junosuando och Gällivare. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2017:5
[Report]

Ericsson, Göran and Sandström, Camilla and Kagervall, Anders and Johansson, Maria (2013). Attityder till varg och vargförvaltning. 2013: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2013:1
[Report]

Ericsson, Stefan (2004). Arthandbok fältskiktsarter för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 137
[Report]

Eriksson, Daniel (2000). Spatial modeling of nature conservation variables useful in forestry planning. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 78
[Report]

Eriksson, Gunnar and Athanassiadis, Dimitris and Bergström, Dan and Nordfjell, Tomas and Bergsten, Urban (2012). Production costs and markets for pellet chips : case studies in northern Sweden. International Journal of Forestry Research. 2012 :302014 , 1-12
[Journal article]

Eriksson, Gösta and Ekberg, Inger and Clapham, David (2013). Genetics applied to forestry. Uppsala: Department of Plant Biology and Forest Genetics, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN 978-91-576-9187-3
[Book (author)]

Eriksson, Lennart and Bohlin, Folke and Hörnfeldt, Roland and Johansson, Tord and Lindhagen, Anders and Woxblom, Ann-Charlotte (2011). Skog på jordbruksmark. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products (until 180101), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (SLU, Institutionen för skogens produkter) ; 17
[Report]

Eriksson, Lennart and Johansson, Tord and Hörnfeldt, Roland and Woxblom, Ann-Charlotte and Bohlin, Folke and Lindhagen, Anders (2013). Beskogning av jordbruksmark. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
(S) > Dept. of Forest Products (until 180101), Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 1
[Factsheet]

Eriksson, Ljusk Ola and Imamovic, Dzemal and Petersson, Hans and Sallnäs, Ola and Ståhl, Göran (2002). Wood supply from Swedish forests managed according to the FSC-standard. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 94
[Report]

Eriksson, Maria Elenor (2000). The role of phytochrome A and gibberellins in growth under long and short day conditions : studies in hybrid aspen. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230
ISBN 91-576-5898-6
[Doctoral thesis]

Eriksson, Mattias (2016). Developing client-supplier alignment in Swedish wood supply. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:32
ISBN 978-91-576-8566-7
eISBN 978-91-576-8567-4
[Doctoral thesis]

Eriksson, Mattias and LeBel, Luc and Lindroos, Ola (2017). The Effect of Customer-Contractor Alignment in Forest Harvesting Services on Contractor Profitability and the Risk for Relationship Breakdown. Forests. 8 , 1-18
[Journal article]

Eriksson, Stefan and Karlsson, Ann-Britt and Härlin, Carina (2017). Test av mekaniska plantskydd mot snytbaggar i omarkberedd och markberedd mark, anlagt våren 2013. Asa: (S) > Unit for Field-based Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning) ; 15
[Report]

Eriksson, Stefan and Karlsson, Ann-Britt and Wallertz, Kristina (2016). Pilotstudie för att kartlägga förekomsten av bastborreskador på granplantor 2015. Asa: (S) > Unit for Field-based Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning) ; 13
[Report]

Eriksson, Stefan and Wallertz, Kristina and Karlsson, Ann-Britt (2018). Test av mekaniska plantskydd mot snytbaggar i omarkberedd och markberedd mark, anlagt våren 2015. Asa: (S) > Unit for Field-based Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning) ; 16
[Report]

Eriksson Ljusk, Ola and Forsell, Nicklas and Eggers, Jeannette and Snäll, Tord (2020). Downscaling of Long-Term Global Scenarios to Regions with a Forest Sector Model. Forests. 11 , 500 , 1-30
[Journal article]

Erlandsson, Emanuel (2016). The triad perspective on business models for wood harvesting. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:124
ISBN 978-91-576-8751-7
eISBN 978-91-576-8752-4
[Doctoral thesis]

Ersson, Back Tomas (2014). Concepts for mechanized tree planting in southern Sweden. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:76
ISBN 978-91-576-8100-3
eISBN 978-91-576-8101-0
[Doctoral thesis]

Ersson, Back Tomas and Bergsten, Urban and Lindroos, Ola (2014). Reloading mechanized tree planting devices faster using a seedling tray carousel. Silva Fennica. 48 :2 , 14
[Journal article]

Ersson, Back Tomas and Bergsten, Urban and Lindroos, Ola (2011). The cost-efficiency of seedling packaging specifically designed for tree planting machines. Silva Fennica. 45 :3 , 379–394
[Journal article]

Ersson, Back Tomas and Jundén, Linus and Bergsten, Urban and Servin, Martin (2013). Simulated productivity of one- and two-armed tree planting machines. Silva Fennica. 47 :2 , 23
[Journal article]

Ersson, Back Tomas and Jundén, Linus and Bergsten, Urban and Servin, Martin (2012). Simulations of mechanized planting – modelling terrain and crane-mounted planting devices. I/In: OSCAR and IUFRO (WP 3.05.00) Nordic Baltic conference on forest operations - OSCAR 2012, 24-26 Okt 2012, Riga, Lettland.
[Conference Paper]

Ersson, Back Tomas and Jundén, Linus and Lindh, Erik Mattias and Bergsten, Urban (2014). Simulated productivity of conceptual, multi-headed tree planting devices. International journal of forest engineering. 25 :3 , 201-213
[Journal article]

Ersson, Back Tomas and Laine, Tiina and Saksa, Timo (2018). Mechanized Tree Planting in Sweden and Finland: Current State and Key Factors for Future Growth. Forests. 9 , 1-12
[Journal article]

Ersson, Back Tomas and Laine, Tiina and Saksa, Timo (2018). Mechanized Tree Planting in Sweden and Finland: Current State and Key Factors for Future Growth. Forests. 9 , 1-12
[Journal article]

Eshetu, Zewdu (2000). Forest soils of Ethiopian highlands : their characteristics in relation to site history : studies based on stable isotopes. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230
ISBN 91-576-5881-1
[Doctoral thesis]

Espmark, Kristina (2017). Debatten om hyggesfritt skogsbruk i Sverige. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Future Forests rapport ; 2017:2
[Report]

Esseen, Per-Anders and Glimskär, Anders and Moen, Jon and Söderström, Bo and Weibull, Anki (2004). Analys av informationsbehov för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS). Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 132
[Report]

Esseen, Per-Anders and Hylander, Kristoffer (2004). Lavkompendium för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS). Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 135
[Report]

Esseen, Per-Anders and Nilsson, Björn and Allard, Anna and Gardfjell, Hans and Högström, Mats (2007). Landskapsdata från Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS). Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 169
[Report]

Essen, Per-Anders and Glimskär, Anders and Ståhl, Göran (2004). Linjära landskapselement i Sverige. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 127
[Report]

Essen, Per-Anders and Löfgren, Per (2004). Vegetationskartan över fjällen och nationell inventering av landskapet i Sverige (NILS) som underlag för Natura 2000. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 124
[Report]

Ezebilo, Eugene Ejike (2012). Forest stakeholder participation in improving game habitat in Swedish forests. Sustainability. 4 :7 , 1580-1595
[Journal article]

Ezebilo, Eugene Ejike and Mattsson, Leif (2011). Skydd av tropisk regnskog. Uppsala: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2011:1
[Factsheet]

F

Fahad, Zaenab Adnan (2017). The role of biological processes in base cation supply in boreal forest podzols. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:23
ISBN 978-91-576-8819-4
eISBN 978-91-576-8820-0
[Doctoral thesis]

Fahlvik, Nils and Johansson, Ulf and Nilsson, Urban (2009). Skogsskötsel för ökad tillväxt. Uppsala: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
[Report]

Farhadi, Mostafa (2015). Applications of visible and near infrared spectroscopy for sorting and identification of tree seeds. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:103
ISBN 978-91-576-8404-2
eISBN 978-91-576-8405-9
[Doctoral thesis]

Farhadi, Mostafa and Tigabu, Mulualem and Oden, Per Christer (2015). Near Infrared Spectroscopy as non-destructive method for sorting viable, petrified and empty seeds of Larix sibirica. Silva Fennica. 49 :5 , 1-12
[Journal article]

Fedderwitz, Frauke (2014). Pine weevil feeding behaviour in relation to conifer plant properties. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:106
ISBN 978-91-576-8160-7
eISBN 978-91-576-8161-4
[Doctoral thesis]

Fedderwitz, Frauke and Björklund, Niklas and Anngren, Ronny and Lindstrom, Anders and Nordlander, Göran (2020). Can methyl jasmonate treatment of conifer seedlings be used as a tool to stop height growth in nursery forest trees? New Forests. 51 , 379-394
[Journal article]

Fedderwitz, Frauke and Björklund, Niklas and Ninkovic, Velemir and Nordlander, Göran (2015). The structure of feeding behavior in a phytophagous insect (Hylobius abietis). Entomologia experimentalis et applicata. 155 , 229-239
[Journal article]

Fedrowitz, Katja and Koricheva, Julia and Baker, Susan C. and Lindenmayer, David B. and Palik, Brian and Rosenvald, Raul and Beese, William and Franklin, Jerry F. and Kouki, Jari and Macdonald, Ellen and Messier, Christian and Sverdrup-Thygeson, Anne and Gustafsson, Lena (2014). Can retention forestry help conserve biodiversity? Journal of applied ecology. 51 :6 , 1669–1679
[Article Review/Survey]

Felton, Adam and Nilsson, Urban and Sonesson, Johan and Felton, Annika and Roberge, Jean-Michel and Ranius, Thomas and Ahlström, Martin and Bergh, Johan and Björkman, Christer and Boberg, Johanna and Drössler, Lars and Fahlvik, Nils and Gong, Peichen and Holmström, Emma and Keskitalo, Carina and Klapwijk, Maartje and Laudon, Hjalmar and Lundmark, Tomas and Niklasson, Mats and Nordin, Annika and Pettersson, Maria and Stenlid, Jan and Sténs, Anna and Wallertz, Kristina (2016). Replacing monocultures with mixed-species stands: Ecosystem service implications of two production forest alternatives in Sweden. Ambio. 45 :Suppl. 2 , S124-S139
[Journal article]

Felton, Adam and Nilsson, Urban and Sonesson, Johan and Felton, Annika and Roberge, Jean-Michel and Ranius, Thomas and Ahlström, Martin and Bergh, Johan and Björkman, Christer and Boberg, Johanna and Drössler, Lars and Fahlvik, Nils and Gong, Peichen and Holmström, Emma and Keskitalo, Carina and Klapwijk, Maartje and Laudon, Hjalmar and Lundmark, Tomas and Niklasson, Mats and Nordin, Annika and Pettersson, Maria and Stenlid, Jan and Sténs, Anna and Wallertz, Kristina (2016). Replacing monocultures with mixed-species stands: Ecosystem service implications of two production forest alternatives in Sweden. Ambio. 45 :Suppl 2 , S124-S139
[Journal article]

Fernandez Lacruz, Raul (2019). Improving supply chains for logging residues and small-diameter trees in Sweden. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2019:44
ISBN 978-91-7760-406-8
eISBN 978-91-7760-407-5
[Doctoral thesis]

Fernandez Lacruz, Raul and Bergström, Dan (2017). Windrowing and fuel-chip quality of residual forest biomasses in northern Sweden. International Journal of Forest Engineering. 28 :3 , 186-197
[Journal article]

Fernando, Dinesh and Daniel, Geoffrey and Bardage, Stig and Hafrén, Jonas and Ander, Paul and Nelsson, Erik and Olsson, Ann-Mari and Salmén, Lennart and Sandström, Peter (2012). Sub project 3: Effect of sulphite pre-treatment and high intensity refining on spruce TMP pulps produced at the Braviken mill. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products (until 180101), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (SLU, Institutionen för skogens produkter) ; 7
[Report]

Filyushkina, Anna (2016). Ecosystem services and forest management in the Nordic countries. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:53
ISBN 978-91-576-8608-4
eISBN 978-91-576-8609-1
[Doctoral thesis]

Finell, Michael and Arshadi, Mehrdad and Hedman, Björn and Jonsson, Carina and Samuelsson, Robert (2016). Lagring av pellets – inverkan på kvalitet. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi ; 2016:13
[Report]

Finell, Michael and Arshadi, Mehrdad and Jonsson, Carina and Segerström, Markus and Larsson, Ida and Pushp, Mohit and Lönnermark, Anders (2018). Varmgång, emissioner, reaktivitet och kvalitet vid lagring av pellets. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi ; 2018:14
[Report]

Finell, Michael and Arshadi, Mehrdad and Öhman, Mikael and Hedman, Björn and Jonsson, Carina and Samuelsson, Robert (2016). Lagring av pellets – inverkan på kvalitet och emissionsbildning. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi ; 2016:11
[Report]

Finell, Michael and Hedman, Björn and Jonsson, Carina and Samuelsson, Robert (2015). Smulåterföring – inverkan på pelletskvalitet. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi ; 2015:25
[Report]

Finell, Michael and Jonsson, Carina and Samuelsson, Robert and Arshadi, Mehrdad and Segerström, Markus (2016). Pelleteringsförsök med återvunnet trädbränsle. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi ; 2016:12
[Report]

Finell, Michael and Kalen, Gunnar and Segerström, Markus and Jonsson, Carina (2015). Sågspånets malningsgrad. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi ; 2015:3
[Report]

Flower-Ellis, Jeremy G.K. and Olsson, Leif (1993). Estimation of volume, total and projected area of Scots pine needles from their regression on length. Technical Report. Uppsala: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 190
[Report]

Forselius, S and Notini, G and Bramford, S and Mellström, B (1952). Vildkaninen på Gotland. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 9
[Report]

Forsman, Mona (2018). Tree stem diameter estimation from terrestrial point clouds. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2018:54
ISBN 978-91-7760-248-4
eISBN 978-91-7760-249-1
[Doctoral thesis]

Forsman, Mona and Börlin, Niclas and Holmgren, Johan (2016). Estimation of tree Stem attributes using terrestrial photogrammetry with a camera rig. Forests. 7 :3 , 1-20
[Journal article]

Forsman, Mona and Holmgren, Johan and Olofsson, Kenneth (2016). Tree stem diameter estimation from mobile laser scanning using line-wise intensity-based clustering. Forests. 7 :9 , 1-22
[Journal article] (Unpublished)

Forsslund, Karl-Henrik (1938). Bidrag till kännedomen om djurlivets i marken inverkan på markomvandlingen. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 31:3
[Report]

Forsslund, Karl-Herman (1936). Nordliga gransågstekeln (Lygaeonematus subarcticus Forssl.). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 29:2
[Report]

Forsslund, Karl-Herman (1948). Något om insamlingsmetodiken vid markfaunaundersökningar. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 37:7
[Report]

Forsslund, Karl-Herman (1944). Något om röda tallstekelns (Diprion sertifer Geoffr.) skadegörelse. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 34:6
[Report]

Forsslund, Karl-Herman (1945). Sammanfattande översikt över vid markfaunaundersökningar i Västerbotten påträffade djurformer. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 34:5
[Report]

Forsslund, Karl-Herman (1943). Studier över det lägre djurlivet i nordsvensk skogsmark. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 34:1
[Report]

Forsslund, Karl-Herman (1960). Studier över lilla tallstekeln Diprion (Microdiprion) pallipes (Fall.). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 49:8
[Report]

Francke-Grosmann, Helene (1952). Über die Ambrosiazucht der beiden Kiefernborkenkäfer Myelophilus minor Htg. und Ips acuminatus Gyll. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 41:6
[Report]

Frank, Jens and Støen, Ole-Gunnar and Segerström, Peter and Stokke, Rune and Persson, Lars-Thomas and Stokke, Lars-Henrik and Persson, Stig and Stokke, NilsAnders and Persson, Anders and Segerström, Einar and Rauset, Geir Rune and Kindberg, Jonas and Bischof, Richard and Sivertsen, Therese Ramberg and Skarin, Anna and Åhman, Birgitta and Ängsteg, Inga and Swenson, Jon E. (2012). Björnpredation på ren och potentiella effekter av tre förebyggande åtgärder. Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Viltskadecenter ; 2012:6
[Report]

Fransson, Pär (1952). Bekämpning av björk i Norrland medelst hormonderivat. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 41:1
[Report]

Fridh, Lars (2017). Measuring forest fuel quality for trade and production management. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:56
ISBN 978-91-7760-002-2
eISBN 978-91-7760-003-9
[Doctoral thesis]

Fridman, Jonas (2000). Damaged and dead trees in Swedish forests : assessment and prediction based on data from the National Forest Inventory. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230
ISBN 91-576-5880-3
[Doctoral thesis]

Fridman, Jonas and Holmström, Hampus and Nyström, Kenneth and Petersson, Hans and Ståhl, Göran and Wulff, Sören (1999). Sveriges skogsmarksarealer enligt internationella ägoslagsdefinitioner. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 54
[Report]

Fridman, Jonas and Kihlblom, Dag and Söderberg, Ulf (1998). Förslag till miljöindexsystem för naturtypen skog. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 30
[Report]

Fridman, Jonas and Löfstrand, Ronny and Roos, Staffan (1999). Stickprovsvis landskapsövervakning. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 63
[Report]

Fridman, Jonas and Walheim, Mats (1997). Död ved i Sverige. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 24
[Report]

Fridman, Jonas and Wulff, Sören (2018). Skogsdata 2018. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Skogsdata
[Report]

Fridman, Jonas and Wulff, Sören and Dahlgren, Jonas (2019). Resultat från kontrolltaxering av Riksskogstaxeringens datainsamling 2012-2016. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning ; 500
[Report]

Fries, Anders (2017). Damage by pathogens and insects to Scots pine and lodgepole pine 25 years after reciprocal plantings in Canada and Sweden. Scandinavian journal of forest research. 32 :6 , 459-472
[Journal article] (In Press)

Fries, Anders (2010). Tall i contortamiljö. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Genetics and Plant Physiology, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2010:14
[Factsheet]

Fries, Anders and Elfving, Björn and Ukrainetz, Nicholas K. (2017). Growth and survival of lodgepole pine and Scots pine after 25 years in a reciprocal transplant experiment in Canada and Sweden. Scandinavian journal of forest research. 32 :4 , 287-296
[Journal article]

Fries, Jöran (1961). Några exempel på produktionen i tallskog i södra Sverige. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 50:3
[Report]

From, Fredrik (2016). Long-term effects of nitrogen (N) additions on boreal forest. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:89
ISBN 978-91-576-8680-0
eISBN 978-91-576-8681-7
[Doctoral thesis]

From, Fredrik (2014). Long-term effects of nitrogen (N) fertilizer and simulated N deposition on boreal forest growth. Umeå : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-576-9225-2
eISBN 978-91-576-9226-9
[Licentiate thesis]

Fulvio, Di Fulvio and Bergström, Dan and Nordfjell, Tomas (2011). Skörd av skogsbränsle och/eller massaved i förstagallringar, vägkanter och på igenväxt åkermark. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 343
[Report]

Fundova, Irena (2020). Quantitative genetics of wood quality traits in Scots pine. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2020:9
ISBN 978-91-7760-536-2
eISBN 978-91-7760-537-9
[Doctoral thesis]

Fundova, Irena and Hallingbäck, Henrik and Jansson, Gunnar and Wu, Harry (2020). Genetic Improvement of Sawn-Board Stiffness and Strength in Scots Pine (Pinus sylvestris L.). Sensors (Basel, Switzerland). 20 , 1129 , 2-19
[Journal article]

G

Gao, Tian (2015). Biotope and biodiversity mapping in forest and urban green space. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:41
ISBN 978-91-576-8280-2
eISBN 978-91-576-8281-9
[Doctoral thesis]

Garedew, Efrem and Sandewall, Mats and Söderberg, Ulf (2012). A dynamic simulation model of land-use, population, and rural livelihoods in the central Rift Valley of Ethiopia. Environmental management. 49 :1 , 151-162
[Journal article]

Garrido, Pablo (2014). Cultural oak landscapes as green infrastructure for human well-being. Skinnskatteberg : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-576-9246-7
eISBN 978-91-576-9247-4
[Licentiate thesis]

Garrido, Pablo and Kjellander, Petter (2016). Ett rikligt fältskikt minskar betestrycket på gran kring foderplatser. Uppsala: (S) > School for Forest Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2015:15
[Factsheet]

Garrido Rodriguez, Pablo (2017). Wood-pasture diagnostics. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala, Sweden : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017: 97
ISBN 978-91-7760-084-8
eISBN 978-91-7760-085-5
[Doctoral thesis]

Garrido Rodriguez, Pablo and Elbakidze, Marine and Angelstam, Per (2017). Stakeholders' perceptions on ecosystem services in Östergötland's (Sweden) threatened oak wood-pasture landscapes. Landscape and urban planning. 158 , 96-104
[Journal article]

Gast, P. R (1937). Studies on the development of conifers in raw humus. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 29:7
[Report]

Gebrehiwot, Mersha (2013). Recent transitions in Ethiopian homegarden agroforestry. Umeå : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik, 1401-0070 ; 21
ISBN 978-91-576-9142-2
eISBN 978-91-576-9143-9
[Licentiate thesis]

Geijer, Erik (2014). Goal conflicts and spillover effects in Swedish environmental policy. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:10
ISBN 978-91-576-7968-0
eISBN 978-91-576-7969-7
[Doctoral thesis]

Ghelardini, Luisa and Berlin Kolm, Sofia and Weih, Martin and Lagercrantz, Ulf and Gyllenstrand, Niclas and Rönnberg Wästljung, Ann-Christin (2014). Genetic architecture of spring and autumn phenology in Salix. BMC plant biology. 14 :31 , 1-18
[Journal article]

Glimskär, Anders and Allard, Anna and Högström, Mats (2004). Småbiotoper vid åkermark – indikatorer och flygbildsbaserad uppföljning i NILS. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 134
[Report]

Glimskär, Anders and Allard, Anna and Högström, Mats and Marklund, Lars and Nilsson, Björn and Ringvall, Anna and Sundquist, Sture (2008). Småbiotopsuppföljning i NILS år 2007. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 239
[Report]

Glimskär, Anders and Bergman, K-O and Lagerqvist, K and Ringvall, A and Wikberg, J and Sundquist, S (2007). Uppföljning av kvalitetsförändringar i ängs- och betesmark via NILS år 2006. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 201
[Report]

Glimskär, Anders and Löfgren, Per and Ringvall, Anna (2005). Uppföljning av naturvärden i ängs- och betesmarker via NILS. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 146
[Report]

Gomez-Gallego, Mireia and Williams, Nari and Leuzinger, Sebastian and Scott, Peter Matthew and Bader, Martin Karl-Friedrich (2020). No carbon limitation after lower crown loss in Pinus radiata. Annals of Botany. 125 , 955-967
[Journal article]

Grafström, Anton and Zhao, Xin and Nylander, Martin and Petersson, Hans (2017). A new sampling strategy for forest inventories applied to the temporary clusters of the Swedish national forest inventory. Canadian journal of forest research. 47 , 1161-1167
[Journal article]

Granholm, Ann-Helen (2016). Segmentation of forest patches and estimation of canopy cover using 3D information from stereo photogrammetry. Umeå : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-576-9399-0
eISBN 978-91-576-9400-3
[Licentiate thesis]

Graversgaard, H.C. and Ols, Clementine and Skovsgaard, Tor and Skovsgaard, Katrine and Skovsgaard, Jens Peter (2013). Tarmvridrøn i Vendsyssel: fem års overlevelse, vækst og sundhed i en skovrejsningskultur på morænejord. Skoven. 45 :3 , 138-141
[Journal article]

Graversgaard, H.C. and Skovsgaard, Jens Peter (2013). Tarmvridrøn i Tyskland - 1. Lokaliteter, skovtype og vækst. Skoven. 45 :9 , 392-394
[Journal article]

Graversgaard, H.C. and Skovsgaard, Jens Peter (2013). Tarmvridrøn i Tyskland - 2. Skovdyrkning. Skoven. 45 :9 , 395-399
[Journal article]

Graversgaard, H.C. and Skovsgaard, Jens Peter (2013). Tarmvridrøn i Ulvshale Skov på Møn: smuk, sjælden og dansk, men ignoreret. Skoven. 45 :1 , 22-25
[Journal article]

Gren, Ing-Marie and Amuakwa-Mensah, Franklin (2018). Estimating economic value of site quality for uncertain ecosystem service provision in Swedish forests. International Journal of Biodiversity Science, Ecosystems Services & Management. 14 , 117 - 126
[Journal article]

Gruffman, Linda (2013). Nitrogen nutrition and biomass distribution in conifers. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:22
ISBN 978-91-576-7783-9
[Doctoral thesis]

Guedes, Benard (2017). Carbon stocks and dynamics in miombo, pinus and eucalyptus forests in Mozambique. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala, Sweden : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:104
ISBN 978-91-7760-098-5
eISBN 978-91-7760-099-2
[Doctoral thesis]

Guedes, Benard (2016). Impacts of pine and eucalyptus plantations on carbon and nutrients stocks and fluxes in miombo forests ecosystems. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-576-9408-9
eISBN 978-91-576-9409-6
[Licentiate thesis]

Guillén, Luis Andrés and Wallin, Ida and Brukas, Vilis (2015). Social capital in small-scale forestry: a local case study in Southern Sweden. Forest policy and economics. 53 , 21–28
[Journal article]

Gunnert, Lars (1962). Undersökning av ormgransbeståndet i Lekeryd (Picea abies (L.) H. Karst f. virgata (Jacques) Rehd.). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 51:5
[Report]

Gunulf, Anna (2013). Establishment of Heterobasidion annosum s.l. infections in young Norway spruce dominated stands. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:21
ISBN 978-91-576-7781-5
[Doctoral thesis]

Gustafsson, Lena and Fedrowitz, Katja (2015). Naturhänsyn i skogsbruket kan ha god effekt enligt global analys. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2015:2
[Factsheet]

Gustafsson, Lena and Felton, Adam and Felton, Annika and Brunet, Jörg and Caruso, Alexandro and Hjältén, Joakim and Lindbladh, Matts and Ranius, Thomas and Roberge, Jean-Michel and Weslien, Jan (2015). Natural versus National boundaries. Conservation Letters. 8 :1 , 50-57
[Journal article]

Gustafsson, Lena and Hannerz, Mats (2018). 20 års forskning om nyckelbiotoper – här är resultaten. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Gustafsson, Lena and Hannerz, Mats and Koivula, Matti and Shorohova, Ekaterina and Vanha-Majamaa, Ilkka and Weslien, Jan (2020). Research on retention forestry in Northern Europe. Ecological processes. 9 , 1-13
[Article Review/Survey]

Gustafsson, Lena and Weslien, Jan and Hannerz, Mats and Aldentun, Yvonne (2016). Naturhänsyn vid avverkning. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2016:7
[Factsheet]

Gustafsson, Lena and Weslien, Jan and Hannerz, Mats and Aldentun, Yvonne (2016). Naturhänsyn vid avverkning. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Gustafsson, Malin (2016). Restoring dipterocarp rainforest diversity. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:83
ISBN 978-91-576-8668-8
eISBN 978-91-576-8669-5
[Doctoral thesis]

Gustafsson, Åke and Simak, Milan (1958). Effect of x- and γ-rays on conifer seed. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 48:5
[Report]

H

H:son Ager, Bengt (1963). Preparering av virkesavlägg på is. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 1
[Report]

Hadden, David George (2017). Processes controlling carbon fluxes in the soil-vegetation-atmosphere system. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:4
ISBN 978-91-576-8781-4
eISBN 978-91-576-8782-1
[Doctoral thesis]

Hagberg, Erik (1948). Riksskogstaxeringen av Kopparbergs län åren 1943 och 1944. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 37:9
[Report]

Hagberg, Erik and Tersmeden, Carl (1954). Riksskogstaxeringen av Västsverige åren 1949-1951. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 44:4
[Report]

Hagberg, Erik and Tersmeden, Carl (1955). Riksskogstaxeringen av Östra Mellansverige åren 1950-1952. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:4
[Report]

Hagenblad, Jenny and Brunet, Jörg and Graae, Bente Jessen (2015). Low genetic diversity despite multiple introductions of the invasive plant species Impatiens glandulifera in Europe. BMC genetics. 16 , 1-16
[Journal article]

Hagenbo, Andreas (2017). Ectomycorrhizal fungal mycelial dynamics and its role in forest soil carbon cycling. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:27
ISBN 978-91-576-8827-9
eISBN 978-91-576-8828-6
[Doctoral thesis]

Hagner, Olle (1997). Satellitfjärranalys för skogsföretag. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 28
[Report]

Hagner, Olle (1997). Textur i flygbilder för skattning av beståndsegenskaper. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 29
[Report]

Hagner, Stig (1965). Cone crop fluctuations in Scots pine and Norway spruce. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 33
[Report]

Hagner, Stig (1962). Naturlig föryngring under skärm. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 52:4
[Report]

Hagner, Stig (1958). Om kott- och fröproduktionen i svenska barrskogar. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 47:8
[Report]

Hallingbäck, Henrik and Jansson, Gunnar (2013). Genetic information from progeny trials: a comparison between progenies generated by open pollination and by controlled crosses. Tree Genetics and Genomes. 9 :3 , 731-740
[Journal article]

Hammar, Torun and Ortiz, Carina and Stendahl, Johan and Ahlgren, Serina and Hansson, Per-Anders (2015). Time-dynamic effects on the global temperature when harvesting logging residues for bioenergy. Bioenergy Research. 8 :4 , 1912-1924
[Journal article]

Hannerz, Mats and Bohlin, Folke (2012). Markägares attityder till plantering av poppel, hybridasp och Salix som energigrödor. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products (until 180101), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (SLU, Institutionen för skogens produkter) ; 20
[Report]

Hansson, Jan-Erik (1965). Samband mellan personvariabler och prestation vid huggningsarbete. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 29
[Report]

Hansson, Jan-Erik (1961). Studier av inlärningsfrågor vid skogliga lärlingskurser. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 49:10
[Report]

Hansson, Karna (2011). Impact of tree species on carbon in forest soils. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:71
ISBN 978-91-576-7615-3
[Doctoral thesis]

Hansson, Linnea (2019). Impacts of forestry operations on soil physical properties, water and temperature dynamics. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2019:18
ISBN 978-91-7760-354-2
eISBN 978-91-7760-355-9
[Doctoral thesis]

Harvey, Jill and Smiljanić, Marko and Scharnweber, Tobias and Buras, Allan and Cedro, Anna and Cruz Garcia, Roberto and Drobyshev, Igor and Janecka, Karolina and Jansons, Aris and Kaczka, Ryszard and Klisz, Marcin and Läänelaid, Alar and Matisons, Roberts and Muffler, Lena and Sohar, Kristina and Spyt, Barbara and Stolz, Juliane and van der Maaten, Ernst and van der Maaten-Theunissen, Marieke and Vitas, Adomas and Weigel, Robert and Kreyling, Jürgen and Wilmking, Martin (2020). Tree growth influenced by warming winter climate and summer moisture availability in northern temperate forests. Global Change Biology. 26 , 2505-2518
[Journal article]

Hedblom, Marcus and Ode Sang, Åsa (2019). Vilka förlorar på att stadsskogarna minskar? I/In: Den öppna skogen. Sid./p. 151-160. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
ISBN 978-91-576-9614-4
[Book Chapter]

Hedenås, Henrik (2014). Upprättandet av en manual för inventering av renbetestyper. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 431
[Report]

Hedenås, Henrik and Åkerholm, Marianne and Hedblom, Marcus (2017). Behovsanalys och förslag till framtida verksamhet i våtmarksövervakningen. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 473
[Report]

Hedvall, Pär-Ola (2012). Forest floor vegetation in Sweden. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:70
ISBN 978-91-576-7717-4
[Doctoral thesis]

Hedwall, Per-Ola and Mikusinski, Grzegorz (2016). Vad har hänt med skogsreservatens struktur de senaste 50 åren? Uppsala: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre
(S) > School for Forest Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 10
[Factsheet]

Henningsson, Björn (1965). Physiology and decay activity of the birch conk fungus Polyporus betulinus (Bull.) Fr. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 34
[Report]

Henningsson, Björn (1962). Studies in fungal decomposition of pine, spruce, and birch pulpwood. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 52:3
[Report]

Henriksson, Nils (2017). Tree carbon partitioning, respiratory efficiency, and nitrogen acquisition. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:95
ISBN 978-91-7760-080-0
eISBN 978-91-7760-081-7
[Doctoral thesis]

Hensgens, Geert and Laudon, Hjalmar and Peichl, Matthias and Gil, Itziar Aguinaga and Zhou, Quan and Berggren, Martin (2020). The role of the understory in litter DOC and nutrient leaching in boreal forests. Biogeochemistry. 149 , 87-103
[Journal article]

Heqvist, Karl Johan (1948). Några iakttagelser över tallmätarens parasiter under senaste härjningen i södra och mellersta Sverige (1943-1945). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 37:3
[Report]

Heqvist, Karl-Johan (1956). Studier över lindmätaren (Erannis defoliaria L.) och dess uppträdande i Skåne år 1948. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 46:8
[Report]

Heqvist, Karl-Johan (1956). Studier över större granspinnarstekeln (Cephalcia abietis L.) och dess uppträdande i Skåne. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 46:5
[Report]

Hesselman, Henrik (1935). Barrskogens arealfördelning på tall-, gran- och barrblandsbestånd i Norrland och Dalarna. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 28:8
[Report]

Hesselman, Henrik (1938). Den naturvetenskapliga avdelningens verksamhet under åren 1902-1938 och avdelningens framtida uppgifter. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 31:5
[Report]

Hesselman, Henrik (1935). Fibyskogen och dess utvecklingshistoria. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 28:5
[Report]

Hesselman, Henrik (1938). Fortsatta studier över tallens och granens fröspridning samt kalhyggets besåning. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 31:1
[Report]

Hesselman, Henrik (1951). Granföryngring och nitrat. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 40:3
[Report]

Hesselman, Henrik (1919). Iakttagelser över skogsträdens spridningsförmåga. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 16:2
[Report]

Hesselman, Henrik (1910). Material för studiet af skogsträdens raser. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 5:5
[Report]

Hesselman, Henrik (1907). Material för studiet af skogsträdens raser. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 3:4
[Report]

Hesselman, Henrik (1934). Några studier över fröspridningen hos gran och tall och kalhyggets besåning. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 27:5
[Report]

Hesselman, Henrik (1910). Om flygsandsfälten på Fårön och skyddsskogslagen af den 24 juli 1903. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 5:1
[Report]

Hesselman, Henrik (1937). Om humustäckets beroende av beståndets ålder och sammansättning i den nordiska granskogen av blåbärsrik Vacciniumtyp och dess inverkan på skogens föryngring och tillväxt. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 30:4
[Report]

Hesselman, Henrik (1932). Om klimatets humiditet i vårt land och dess inverkan på mark, vegetation och skog. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 26:4
[Report]

Hesselman, Henrik (1932). Om klimatets humiditet i vårt land och dess inverkan på mark, vegetation och skog. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 26:4
[Report]

Hesselman, Henrik (1912). Om snöbrotten i norra Sverige vintern 1910-1911. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 9:3
[Report]

Hesselman, Henrik (1907). Om tallens diametertillväxt under de sista tio åren. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 1:3
[Report]

Hesselman, Henrik (1907). Om tallens höjdtillväxt och skottbildning somrarne 1900-1903. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 1:2
[Report]

Hesselman, Henrik (1910). Om vattnets syrehalt och dess inverkan på skogsmarkens försumpning och skogens växtlighet. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 7:5
[Report]

Hesselman, Henrik (1917). Om våra skogsföryngringsåtgärders inverkan på salpeterbildningen i marken och dess betydelse för barrskogens föryngring. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:14
[Report]

Hesselman, Henrik (1910). Redogörelse för verksamheten vid Statens Skogsförsöksanstalt under år 1909. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 7:1
[Report]

Hesselman, Henrik (1910). Studier öfver de norrländska tallhedarnas föryngringsvillkor. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 7:3
[Report]

Hesselman, Henrik (1907). Studier öfver skogsväxt å mossar. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 3:5
[Report]

Hesselman, Henrik (1926). Studier över barrskogens humustäcke, dess egenskaper och beroende av skogsvården. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 22:5
[Report]

Hesselman, Henrik (1917). Studier över de norrländska tallhedarnas föryngringsvillkor II. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:18
[Report]

Hesselman, Henrik (1917). Studier över salpeterbildningen i naturliga jordmåner och dess betydelse i växtekologiskt avseende. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:10
[Report]

Hesselman, Henrik (1910). Vegetationen och skogsväxten på Gotlands hällmarker. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 5:3
[Report]

Hesselman, Henrik and Melin, Elias (1927). Studier över barrträdsplantans utveckling i råhumus. I. Betydelsen av kvävemobiliseringen i råhumustäcket för tall- och granplantans första utveckling. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 23:6
[Report]

Hesselman, Henrik and Petterson, Henrik and Trägårdh, Ivar and Wibeck, Edvard (1929). Redogörelse för verksamheten vid Statens skogsförsöksanstalt under år 1928. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 25:6
[Report]

Hesselman, Henrik and Petterson, Henrik and Trägårdh, Ivar and Wibeck, Edvard (1932). Redogörelse för verksamheten vid Statens skogsförsöksanstalt under år 1929. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 26:5
[Report]

Hesselman, Henrik and Petterson, Henrik and Trägårdh, Ivar and Wibeck, Edvard (1932). Redogörelse för verksamheten vid Statens skogsförsöksanstalt under år 1930. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 26:6
[Report]

Hesselman, Henrik and Schotte, Gunnar (1907). Granen vid sin sydvästgräns i Sverige. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 3:1
[Report]

Hillring, Bengt (1996). Forest fuel systems utilising tree sections. Technical Report. Uppsala: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 200
[Report]

Hjelm, Birger (2015). Empirical models for estimating volume and biomass of poplars on farmland in Sweden. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:1
ISBN 978-91-576-8200-0
eISBN 978-91-576-8201-7
[Doctoral thesis]

Hjelm, Birger (2011). Taper and volume equations for poplar trees growing on farmland in Sweden. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport (Institutionen för energi och teknik, SLU), 1654-9406 ; 029
ISBN 978-91-576-9035-7
[Licentiate thesis]

Hjelm, Birger and Johansson, Tord (2012). Tillvaratagande av hybridpoppelns stubbar och stubbskott — en tänkbar råvara för bioenergianvändning. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2012:5
[Factsheet]

Hodge, Daniel and Brukas, Vilis and Giurca, Alexandru (2017). Forests in a bioeconomy: bridge, boundary or divide? Scandinavian journal of forest research. 32 :7 , 582-587
[Journal article]

Holm, Sören and Lundström, Anders (2000). Åtgärdsprioriteter. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 73
[Report]

Holmbäck, Bure and Malmström, Carl (1947). Några markförbättringsförsök på nordsvenska tallhedar. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 36:6
[Report]

Holmerz, C. G. (1877). Handledning för skogsskötseln i Norrland. Stockholm: Samson & Wallin
[Book (author)]

Holmgren, Johan and Olsson, Håkan and Wallerman, Jörgen (1999). Plot-level stem volume estimation and tree species discrimination with CASI remote sensing. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 51
[Report]

Holmgren, Peter and Thuresson, Tomas (1995). Skoglig planering på amerikanska västkusten. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 3
[Report]

Holmgren, Sara (2015). Governing forests in a changing climate. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:61
ISBN 978-91-576-8320-5
eISBN 978-91-576-8321-2
[Doctoral thesis]

Holmsgaard, Erik (1950). Studier over højdetilvækst, kroneudvikling, opresning m. v. i unge bøgebevoksninger i Skåne. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 39:1
[Report]

Holmström, Emma (2015). Regeneration and early management of birch and Norway spruce mixtures in Southern Sweden. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:122
ISBN 978-91-576-8442-4
eISBN 978-91-576-8443-1
[Doctoral thesis]

Holmström, Hampus (2001). Averaging absolute GPS positionings made underneath different forest canopies. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 82
[Report]

Holmström, Hampus (2014). Strategisk planering i praktiskt skogsbruk. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 410
[Report]

Holmström, Hampus and Korosuo, Anu (2011). Framtidsanalyser av Vindelns lövvärdetrakt. I/In: Skötselförslag för Vindelns lövvärdetrakt : ett naturvårdsprojekt enligt landskapsstrategimodellen. Sid./p. 21. Umeå: Länsstyrelsen Västerbotten
[Book Chapter]

Holmström, Hampus and Wikström, Peder and Eriksson, Ljusk Ola (2012). Energioptimera skogsbruket. Stockholm: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. ; 2012:13
[Report]

Hu, Yang (2015). Understanding virulence of Heterobasidion annosum s.l., a root rot pathogen of conifers. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:118
ISBN 978-91-576-8434-9
eISBN 978-91-576-8435-6
[Doctoral thesis]

Hu, Yang and Elfstrand, Malin and Stenlid, Jan and Brandström Durling, Mikael and Olson, Åke (2020). The conifer root rot pathogens Heterobasidion irregulare and Heterobasidion occidentale employ different strategies to infect Norway spruce. Scientific Reports. 10 , 5884
[Journal article]

Hugosson, Mårten and Mccluskey, Denise (2009). Customers relationships in the Swedish sawmilling sector. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products (until 180101), Sveriges lantbruksuniversitet. Research Results ; 5
[Factsheet]

Hultgren, Svante and Andersson, Magdalena (2006). Sammanställning över lavar som indikerar höga naturvärden på gamla och grova träd i södra Sveriges kulturlandskap. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 157
[Report]

Huss, Einar (1950). Om avvingningsskador på skogsfrö. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 39:3
[Report]

Huss, Einar (1956). Om barrskogsfröets kvalitet och andra på såddresultatet inverkande faktorer. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 46:9
[Report]

Huss, Einar (1958). Om höstplantering av tall och gran. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 48:3
[Report]

Huss, Einar (1951). Skogsforskningsinstitutets metodik vid fröundersökningar. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 40:6
[Report]

Huss, Einar (1961). Undersökningar över tallfröets ljusbehov. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 50:6
[Report]

Huss, Einar (1954). Undersökningar över vattenhaltens betydelse för barrträdsfröets kvalitet vid förvaring. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 44:7
[Report]

Hägglund, Ruaridh (2016). Ecological restoration of natural disturbances in boreal forests. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:88
ISBN 978-91-576-8678-7
eISBN 978-915768679-4
[Doctoral thesis]

Häggström, Carola (2015). Human factors in mechanized cut-to-length forest operations. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:59
ISBN 978-91-576-8316-8
eISBN 978-91-576-8317-5
[Doctoral thesis]

Hämäläinen, Aino and Strengbom, Joachim and Ranius, Thomas (2020). Low-productivity boreal forests have high conservation value for lichens. Journal of Applied Ecology. 57 , 43-54
[Journal article]

Härlin, Carina and Eriksson, Stefan (2014). Resultat av storskaligt försök med mekaniska plantskydd mot snytbagge efter tre år, anlagt våren 2010. Asa: (S) > Unit for Field-based Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning) ; 9
[Report]

Härlin, Carina and Eriksson, Stefan (2016). Test av mekaniska plantskydd mot snytbaggar i omarkberedd och markberedd mark, anlagt våren 2012. Asa: (S) > Unit for Field-based Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning) ; 12
[Report]

Härlin, Carina and Eriksson, Stefan (2014). Test av mekaniska plantskydd och insekticider mot snytbaggar i omarkberedd och markberedd mark, anlagt våren 2011. Asa: (S) > Unit for Field-based Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning) ; 10
[Report]

Härlin, Carina and Eriksson, Stefan (2013). Test av mekaniska plantskydd och insekticider mot snytbaggar, anlagt våren 2010. Asa: (S) > Unit for Field-based Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning) ; 7
[Report]

Håkansson, Artur (1956). Seed development of Picea abies and Pinus silvestris. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 46:2
[Report]

Högberg, Peter and N. Högberg, Mona and Näsholm, Torgny (2010). Ektomykorrhizan minskar förluster av kväve från skogen. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2010:11
[Factsheet]

Hörnfeldt, Roland (2014). Silviculture adapted to multiple goals in Swedish small scale forestry. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:42
ISBN 978-91-576-8032-7
eISBN 978-91-576-8033-4
[Doctoral thesis]

Höök, Christian and Asmoarp, Victor and Edlund, Björn and Bergström, Dan (2020). A Method of Finding HCT Roundwood Corridors for Reduction of GHG Emissions and Fuel Costs in Sweden. Forests. 11 , 1-18
[Journal article]

I

Inderjit and Wardle, David A. and Karban, Richard and Callaway, Ragan M. (2011). The ecosystem and evolutionary contexts of allelopathy. Trends in ecology & evolution. 26 :12 , 655-662
[Article Review/Survey]

Ingestad, Torsten (1962). Macro element nutrition of pine, spruce, and birch seedlings in nutrient solutions. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 51:7
[Report]

Ingestad, Torsten (1958). Studies on manganese deficiency in a forest stand. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 48:4
[Report]

Ingestad, Torsten and Jacobson, Adrian (1962). Boron and manganese nutrition of birch seedlings in nutrient solutions. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 51:8
[Report]

Ingouff, Mathieu (2001). Molecular regulation of embryo development in Norway spruce. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230
ISBN 91-576-6312-2
[Doctoral thesis]

Iwald, Johan and Karltun, Erik and Stendahl, Johan and Löfgren, Stefan (2019). Effekter på mark av 50 års försurningsbelastning från atmosfärisk deposition och katjonupptag i biomassa. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö) ; 20
[Report]

J

Jacobson, Staffan (2001). Fertilization to increase and sustain tree growth in coniferous stands in Sweden. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230
ISBN 91-576-6301-7
[Doctoral thesis]

Jactel, Herve and Desprez-Loustau, Marie-Laure and Battisti, Andrea and Brockerhoff, Eckehard and Santini, Alberto and Stenlid, Jan and Björkman, Christer and Branco, Manuela and Dehnen-Schmutz, Katharina and Douma, Jacob C. and Drakulic, Jassy and Drizou, Fryni and Eschen, Rene and Franco, Jose Carlos and Gossner, Martin M. and Green, Samantha and Kenis, Marc and Klapwijk, Maartje and Liebhold, Andrew M. and Orazio, Christophe and Prospero, Simone and Robinet, Christelle and Schroeder, Martin and Slippers, Bernard and Stoev, Pavel and Sun, Jianghua and van den Dool, Robbert and Wingfield, Michael J. and Zalucki, Myron P. (2020). Pathologists and entomologists must join forces against forest pest and pathogen invasions. NeoBiota , 107-127
[Editorial]

Jasinski, Kristoffer (2002). Ecological and landscape considerations in forest management. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230
ISBN 91-576-6317-3
[Doctoral thesis]

Jensen, Anna Monrad (2011). Effects of facilitation and competition on oak seedlings. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:58
ISBN 978-91-576-7602-3
[Doctoral thesis]

Joelsson, Jonas and Athanassiadis, Dimitris (2015). Present value flows in Swedish forest-based industry. I/In: NWBC 2015 - The 6th Nordic Wood Biorefinery Conference, 2015-10-20 to 2015-10-22, Scandic Marina Congress Center, Helsinki, Finland.
[Conference Paper]

Joelsson, Klara (2017). Uneven-aged silviculture as a management tool to mitigate biodiversity loss. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:81
ISBN 978-91-7760-052-7
eISBN 978-91-7760-053-4
[Doctoral thesis]

Joelsson, Klara and Hjältén, Joakim (2017). Bläda för mångfalden - är gamla skogsbruksmetoder framtiden för skalbaggarna? Uppsala: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2017:6
[Factsheet]

Johansson, Karl-Erik (2015). Barriers and bridges for introducing agroforestry and community-based forestry among food insecure households in eastern Africa. Diss. (sammanfattning/summary) Skinnskatteberg : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:68
ISBN 978-91-576-8334-2
eISBN 978-91-576-8335-9
[Doctoral thesis]

Johansson, Karl-Erik and Axelsson, Robert and Kimanzu, Ngolia (2013). Mapping the Relationship of Inter-Village Variation in Agroforestry Tree Survival with Social and Ecological Characteristics: The case of the Vi Agroforestry Project, Mara Region, Tanzania. Sustainability. 5 :12 , 5171-5194
[Journal article]

Johansson, Maria and Granström, Anders (2020). Fire and grazing controlling a tropical tree line: Effects of long-term grazing exclusion in Bale Mountains, Ethiopia. Journal of Vegetation Science. 31 , 841-853
[Journal article]

Johansson, P.-O. and Kriström, Bengt (2012). Omreglering så att (nästan) alla blir vinnare. Ekonomisk debatt. 40 :8 , 49-60
[Journal article]

Johansson, Tord (2013). Beskrivning av skogliga försök anlagda vid Älvbacka 1988-2012. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 054
[Report]

Johansson, Tord (2011). Biomass of sallow (Salix caprea L.). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Institutionen för energi och teknik, SLU) ; 031
[Report]

Johansson, Tord (2013). Biomassaproduktion från hybridasp. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 8
[Factsheet]

Johansson, Tord (2013). Discolored stems of 12-63-year-old European aspen (Populus tremula L.). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 057
[Report]

Johansson, Tord (2014). Föryngring av asp med rotbitar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 079
[Report]

Johansson, Tord (2014). Growth and yield in shelter stands of silver birch and Norway spruce. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 068
[Report]

Johansson, Tord (2014). Naturlig inväxt av lövträd på åkermark. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 081
[Report]

Johansson, Tord (2012). Poppelns höjdutveckling — växer snabbt med korta omloppstider. Uppsala, Sverige: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2012:3
[Factsheet]

Johansson, Tord (2009). Root biomass production in young birch stands planted at four spacings on two different sites. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 014
[Report]

Johansson, Tord (1995). Site index curves for Norway spruce plantations on farmland with different soil types. Uppsala: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 198
[Report]

Johansson, Tord (2014). Stem and merchantable volume equations for hybrid aspen growing on farmland in Sweden. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 075
[Report]

Johansson, Tord (1992). Stump heights and sprouting of European aspen, pubescent and silver birches, and damage to Norway spruce and Scots pine following mechanical and brush saw cleaning. Technical Report. Uppsala: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 186
[Report]

Johansson, Tord (2014). Total stem and merchantable volume equations of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) growing on former farmland in Sweden. Forests. 5 :8 , 2037-2049
[Journal article]

Johansson, Tord (2010). Överlevnad och tillväxt i planteringar av träd på f.d. åkermark. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 027
[Report]

Johansson, Tord and Hjelm, Birger (2014). Gödsling runt poppelstubbar med stubbskott. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 078
[Report]

Johansson, Tord and Hjelm, Birger (2013). Missfärgning av veden i poppelstammar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 3
[Factsheet]

Johansson, Tord and Karacic, Almir and Hjelm, Birger (2011). Hybridpoppelns biomassa- och volymproduktion - en framtida potential. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 31
[Factsheet]

Johansson, Tord and Lundh, Jan-Erik (2009). Upprepad röjning av stubbskott. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2009:5
[Factsheet]

Johansson, Tord and Nylinder, Mats and Wallin, Anita and Hedberg, Gösta (2014). Överlevnad och produktion hos triploid björk. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 080
[Report]

Johansson, Victor and Gustafsson, Lena and Andersson, Petter and Hylander, Kristoffer (2020). Fewer butterflies and a different composition of bees, wasps and hoverflies on recently burned compared to unburned clear-cuts, regardless of burn severity. Forest Ecology and Management. 463 , 118033
[Journal article]

Jonsell, Mats (2016). Stubbrytning – ett hot mot vedskalbaggar? Entomologisk tidskrift. 137 :4 , 151-161
[Journal article]

Jonsell, Mats and Berglund, Håkan and Caruso, Alexandro and Rudolphi, Jörgen and Svensson, Måns and Taylor, Astrid and Taylor, Andy F. S. and Thor, Göran and Victorsson, Jonas (2013). Stubbrytningens effekter på vedlevande mångfald. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2013:7
[Factsheet]

Jonsell, Mats and Hedin, Jonas (2009). GROT-uttag och artmångfald. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2009:7
[Factsheet]

Jonson, Tor and Pettersson, Henrik (1927). Stamformsproblemet. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 23:8
[Report]

Jonsson, Bengt (1962). Om barrblandskogens volymproduktion. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 50:8
[Report]

Jonsson, Bengt and Jacobsson, Jonas and Kallur, Hans (1993). The forest management planning package: theory and application. Uppsala: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 189
[Report]

Jonsson, Ragnar (2009). Forest products markets. Alnarp: (S) > Dept. of Forest Products (until 180101), Sveriges lantbruksuniversitet. Future forests rapportserie
[Report]

Jonsson, Ragnar (2011). Trends and possible future developments in global forest-product markets - implications for the Swedish forest sector. Forests. 2 :1 , 147-167
[Journal article]

Jonsson, Ragnar (2011). Trends and possible future developments in global forest-product markets-implications for the Swedish forest sector. Forests. 2 :1 , 147-167
[Journal article]

Jonsson, Ragnar and Mbongo , Werner and Felton , Adam and Boman, Mattias (2012). Leakage implications for European timber markets from reducing deforestation in developing countries. Forests. 3 :3 , 736-744
[Journal article]

Jonzén, Niclas and Nilsson, Mats and Olsson, Håkan and Larsson, Svante and Nilsson, Liselott and Persson, Anders (2016). Skogliga grunddata. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2016:8
[Factsheet]

Josefsson, Sarah and Futter, Martyn and Bergknut, Magnus and Jansson, Stina and Laudon, Hjalmar and Lundin, Lisa and Wiberg, Karin (2016). Persistent Organic Pollutants in Streamwater: Influence of Hydrological Conditions and Landscape Type. Environmental science & technology (online). 50 :14 , 7416-7424
[Journal article]

Jäderlund, Anders (2001). Bilberry (Vaccinium myrtillus L.) in a boreal forest ecosystem : effects on tree seedling emergence and growth. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230
ISBN 91-576-6072-7
[Doctoral thesis]

Jönsson, Mari and Snäll, Tord (2020). Ecosystem service multifunctionality of low-productivity forests and implications for conservation and management. Journal of Applied Ecology. 57 , 695-706
[Journal article]

K

Kamra, S.K. (1963). Determination of mechanical damage on Scots pine seed with x-ray contrast method. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 8
[Report]

Kardell, Lars (2010). Effekter av dikning och gödsling i sumpskog 1978-2009. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig landskapsvård ; 110
[Report]

Kardell, Lars (2008). Friluftsutnyttjandet av tre stadsnära skogar kring Uppsala 1988-2007. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig landskapsvård ; 106
[Report]

Kardell, Lars (2012). Ljungheden i Vrå socken och Skogssällskapet. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig landskapsvård ; 114
[Report]

Kardell, Lars (2012). Naturreservatet Ea hage i Valle härad. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig landskapsvård ; 116
[Report]

Kardell, Lars (2008). Om skogsbetet i allmänhet och det i Klövsjö i synnerhet. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig landskapsvård ; 105
[Report]

Kardell, Lars (2012). Skogliga demonstrationsförsök på Tagel 1973-2011. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig landskapsvård ; 115
[Report]

Kardell, Lars (2010). Skogsenergiförsöken 1977-2008. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig landskapsvård ; 111
[Report]

Kardell, Lars (2012). Stockebacken på Remningstorp. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig landskapsvård ; 117
[Report]

Kardell, Lars (2008). Stubbrytning och schaktning. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig landskapsvård ; 102
[Report]

Kardell, Lars (2010). Svedjebruk, björkplantering och granföryngring. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig landskapsvård ; 109
[Report]

Kardell, Lars (2009). Tagel. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig landskapsvård ; 108
[Report]

Kardell, Lars (2011). Viltskador i skogen på Ekenäs. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig landskapsvård ; 113
[Report]

Kardell, Lars (2013). Åkermarksplanteringar på Tagel, Steninge och Em 1988-2012. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig landskapsvård ; 118
[Report]

Kardell, Lars and Eriksson, Lars (2011). Blåbärs- och lingonrisets återhämtning 30 år efter kalavverkning och markberedning 1977-2010. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig landskapsvård ; 112
[Report]

Kardell, Lars and Eriksson, Lars (2009). Contorta och bärris. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig landskapsvård ; 107
[Report]

Kardell, Lars and Eriksson, Lars (2008). Stubbrytningsförsöken i Bergslagen 1977-2007. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig landskapsvård ; 103
[Report]

Kardell, Lars and Forsberg, Nils-Gustav (2008). Björkplanteringar av åkermark m m 1988-2005 på Sickelsjö gods i Västmanland. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig landskapsvård ; 104
[Report]

Karlberg, Anna (2011). Molecular analysis of factors regulating wood formation and seasonal growth cycles in hybrid aspen. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:24
ISBN 978-91-576-7559-0
[Doctoral thesis]

Karlberg, Sten (1961). Development and yield of Douglas fir (Pseudotsuga taxifolia (Poir.) Britt.) and Sitka spruce (Picea sitchensis (Bong.) Carr.) in southern Scandinavia and on the Pacific Coast. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 34
[Report]

Karlberg, Sten (1953). Om behandling av tall- och granfrö i groningsstimulerande syfte. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 11
[Report]

Karlman, Lars and Karlsson, Christer (2013). Simakserien. Siljansfors: (S) > Unit for Field-based Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning) ; 8
[Report]

Karlson, Martin and Ostwald, Madelene and Reese, Heather and Sanou, J. and Tankoano, Boalidioa and Mattsson, Eskil (2015). Mapping Tree Canopy Cover and Aboveground Biomass in Sudano-Sahelian Woodlands Using Landsat 8 and Random Forest. Remote sensing. 7 :8 , 10017-10041
[Journal article]

Karlsson, Anders (1996). Site preparation of abandoned fields and early establishment of naturally and direct-seeded birch in Sweden. Uppsala: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 199
[Report]

Karlsson, Bo (2000). Clone Testing and Genotype x Environment Interaction in Picea abies. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230
ISBN 91-576-5896-X
[Doctoral thesis]

Karlsson, Christer (2000). Effects of release cutting and soil scarification on natural regeneration in Pinus sylvestris shelterwoods. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 137
ISBN 91-576-5871-4
[Doctoral thesis]

Karlsson, Christer and Elfving, Björn (2011). Bangserien. Siljansfors: (S) > Unit for Field-based Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning) ; 2
[Report]

Karlsson, Kjell and Mossberg, Magnus and Ulvcrona, Thomas (2012). Fältdatasystem för skogliga fältförsök. Umeå: (S) > Unit for Field-based Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning) ; 5
[Report]

Karlsson, Lars (2013). Silvicultural regimes and early biomass thinning in young, dense pine stands. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:90
ISBN 978-91-576-7918-5
eISBN 978-91-576-7919-2
[Doctoral thesis]

Karlsson, Lars and Ahnlund Ulvcrona, Kristina and Bergsten, Urban (2015). Redskap för val av åtgärd och skötselmål i unga täta skogar. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi ; 2015:28
[Report]

Karlsson, Reine and Palm, Johan and Woxblom, Ann-Charlotte and Johansson, Jimmy (2011). Konkurrenskraftig kundanpassad affärsutveckling för lövträ. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products (until 180101), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (SLU, Institutionen för skogens produkter) ; 19
[Report]

Karunasekera, Hasanthi (2017). Molecular, phylogenic, mass-spectrometry and decay analyses of copper tolerant phialophora species causing soft rot of wood. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:48
ISBN 978-91-576-8869-9
eISBN 978-91-576-8870-5
[Doctoral thesis]

Kempe, Göran (2014). En jämförelse av skattad avverkning med Riksskogstaxeringens stubbinventering och permanenta provytor. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 408
[Report]

Kempe, Göran (2017). Förändringsskattningar med data från Riksskogstaxeringen. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 469
[Report]

Kempe, Göran (1995). Hjälpmedel för bestämning av slutenhet i plant- och ungskog. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 1
[Report]

Kempe, Göran and Fridman, Jonas and Valinger, Erik (2014). Stormen Gudruns inverkan på skogens tillstånd och skötsel. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2014:15
[Factsheet]

Keyland, Nils (1923). Om kolning i västra Värmland. Stockholm: Tryckt hos Nordisk rotogravyr
[Book (author)]

Khakimulina, Tatiana and Fraver, Shawn and Drobyshev, Igor (2016). Mixed-severity natural disturbance regime dominates in an old-growth Norway spruce forest of northwest Russia. Journal of vegetation science. 27 :2 , 400-413
[Journal article]

Kim, Jong Sik and Daniel, Geoffrey (2019). Localization of xyloglucan epitopes in the gelatinous layer of developing and mature gelatinous fibers of European Aspen (Populus tremula L.) tension wood. Bioresources. 14 , 7675-7686
[Journal article]

Kindberg, Jonas and Stoen, Ole-Gunnar and Rauset, Geir Rune and Frank, Jens (2012). Brunbjörnars predation på älgkalvar i Norrbottens län. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Kirisits, Thomas and Skovsgaard, Jens Peter (2013). Bog om tarmvridrøn. UNSPECIFIED.

Klapwijk, Maartje and Bylund, Helena and Schroeder, Martin and Björkman, Christer (2016). Forest management and natural biocontrol of insect pests. Forestry. 89 :3 , 253-262
[Journal article]

Klapwijk, Maartje and Csóka, György and Hirka, Anikó and Björkman, Christer (2013). Forest insects and climate change: long-term trends in herbivore damage. Ecology and evolution. 3 :12 , 4183-4196
[Journal article]

Klein, Julian (2020). The forgotten forest : on thinning, retention, and biodiversity in the boreal forest. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880
ISBN 978-91-7760-618-5
eISBN 978-91-7760-619-2
[Doctoral thesis]

Klein, Julian and Thor, Göran and Low, Matthew and Sjögren, Jörgen and Lindberg, Eva and Eggers, Sönke (2020). What is good for birds is not always good for lichens: Interactions between forest structure and species richness in managed boreal forests. Forest Ecology and Management. 473 , 118327 , 1-11
[Journal article]

Klingström, Allan (1963). Melampsora pinitorqua (Braun) Rostr. - Pine Twisting Rust. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 6
[Report]

Koch Widerberg, Maria (2013). Oak as retention tree in commercial spruce forests. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:66
ISBN 978-91-576-7870-6
eISBN 978-91-576-7871-3
[Doctoral thesis]

Kollberg, Ida and Bylund, Helena and Huitu, Otso and Björkman, Christer (2014). Regulation of forest defoliating insects through small mammal predation. Oecologia. 176 :4 , 975-983
[Journal article]

Kons, Kalvis (2015). Forest biomass terminal properties and activities. Umeå : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-576-9279-5
eISBN 978-91-576-9280-1
[Licentiate thesis]

Kons, Kalvis (2019). Management of forest biomass terminals. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2019:61
ISBN 978-91-7760-440-2
eISBN 978-91-7760-441-9
[Doctoral thesis]

Kons, Kalvis and La Hera, Pedro and Bergström, Dan (2020). Comparison of Alternative Pulpwood Inventory Strategies and Machine Systems at a Log-Yard Using Simulations. Forests. 11 , 1-18
[Journal article]

Korosuo, Anu (2013). Spatial problems in long-term forest planning. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:32
ISBN 978-91-576-7803-4
[Doctoral thesis]

Korosuo, Anu and Wikström, Peder and Öhman, Karin and Eriksson, Ljusk Ola (2011). An integrated MCDA software application for forest planning : a case study in southwestern Sweden. International journal of mathematical and computational forestry & natural-resource sciences. 3 :2 , 75-86
[Journal article]

Kozii, Nataliia and Haahti, Kersti and Tor-ngern, Pantana and Chi, Jinshu and Maher Hasselquist, Eliza and Laudon, Hjalmar and Launiainen, Samuli and Oren, Ram and Peichl, Matthias and Wallerman, Jörgen and Hasselquist, Niles (2020). Partitioning growing season water balance within a forested boreal catchment using sap flux, eddy covariance, and a process-based model. Hydrology and Earth System Sciences. 24 , 2999-3014
[Journal article]

Kronholm, Thomas (2015). Forest owners' associations in a changing society. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:102
ISBN 978-91-576-8402-8
eISBN 978-91-576-8403-5
[Doctoral thesis]

Kronholm, Thomas (2020). Potential and approaches to stimulate, design and adopt new business models in the forestry service business in the NPA region. (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Kronholm, Thomas (2016). Skogsägarföreningar i ett föränderligt samhälle. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 4
[Factsheet]

Kronholm, Thomas and Sosa, Amanda and Bowditch, Euan and Pohlschneider, Sarah and Hamunen, Katri and Rikkonen, Pasi (2019). State of the art and development needs of forestry service contractors in the Northern Periphery and Arctic region. (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Kroon, Johan (2011). Spatiotemporal patterns of genetic variation for growth and fertility in Scots pine. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:52
ISBN 978-91-576-7596-5
[Doctoral thesis]

Kroon, Johan and Fries, Anders and Wu, Harry and Hayatgheibi, Haleh (2017). Genetic analysis of lodgepole pine (Pinus contorta) solid-wood quality traits. Canadian journal of forest research. 47 , 1303-1313
[Journal article]

Kucukoglu, Melis and Chaabouni, Salma and Zheng, Bo and Mahonen, Ari Pekka and Helariutta, Yka and Nilsson, Ove (2020). Peptide encoding Populus CLV3/ESR-RELATED 47 (PttCLE47) promotes cambial development and secondary xylem formation in hybrid aspen. New Phytologist. 226 , 75-85
[Journal article]

Kumm, Karl-Ivar and Hessle, Anna (2020). Economic Comparison between Pasture-Based Beef Production and Afforestation of Abandoned Land in Swedish Forest Districts. Land. 9 , 1-20
[Journal article]

Kärvemo, Simon (2015). Outbreak dynamics of the spruce bark beetle Ips typographus in time and space. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:27
ISBN 978-91-576-8252-9
eISBN 978-91-576-8253-6
[Doctoral thesis]

Kärvemo, Simon and Johansson, Victor and Schroeder, Martin and Ranius, Thomas (2016). Local colonization-extinction dynamics of a tree-killing bark beetle during a large-scale outbreak. Ecosphere. 7 :3 , 1-14
[Journal article]

Käärik, Aino and Rennerfelt, Erik (1957). Investigations on the fungal flora of spruce and pine stumps. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 47:7
[Report]

Kårén, Ola (1997). Effects of air pollution and forest regeneration methods on the community structure of ectomycorrhizal fungi. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 33
ISBN 91-576-5317-8
[Doctoral thesis]

Köhler, Stephan (2014). pH beräkningar för ytvatten. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2014:14
[Report]

L

Lagerberg, Torsten (1914). En abnorm barrfällning hos tallen. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 10:7
[Report]

Lagerberg, Torsten (1912). En märgborrshärjning i öfre Dalarna. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 8:5
[Report]

Lagerberg, Torsten (1914). Granens topptorka. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 10:2
[Report]

Lagerberg, Torsten (1915). Markflorans analys på objektiv grund. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 11:5
[Report]

Lagerberg, Torsten (1910). Om gråbarrsjukan hos tallen, dess orsak och verkningar. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 7:6
[Report]

Lagerberg, Torsten (1912). Pestalozzia hartigi TUBEUF. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 8:3
[Report]

Lagerberg, Torsten (1919). Snöbrott och toppröta hos granen. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 16:5
[Report]

Lagerberg, Torsten (1912). Studier öfver den norrländska tallens sjukdomar, särskildt med hänsyn till dess föryngring. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 9:5
[Report]

Lagergren, Fredrik (2001). Effects of thinning, weather and soil moisture on tree and stand transpiration in a Swedish forest. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230
ISBN 91-576-6315-7
[Doctoral thesis]

Lagergren, Fredrik and Jönsson, Anna Maria and Blennow, Kristina and Benjamin, Smith (2012). Implementing storm damage in a dynamic vegetation model for regional applications in Sweden. Ecological modelling. 247 , 71-82
[Journal article]

Lagerlöf, Jan and Adolfsson, Lena and Börjesson, Gunnar and Ehlers, Knut and Palarès Vinyoles, Glòria (2014). Land-use intensification and agroforestry in the Kenyan highland: impacts on soil microbial community composition and functional capacity. Applied soil ecology. 82 , 93-99
[Journal article]

Lahi, Tomas and Körlén, Ronny (1981). Skogen i Bräcke. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi ; 5
[Report]

Langlet, Olof (1940). Kulturförsök med tysk gran av första och andra generationen. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 32:9
[Report]

Langlet, Olof (1940). Om utvecklingen av granar ur frö efter självbefruktning och efter fri vindpollinering. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 32:1
[Report]

Langlet, Olof (1943). Photoperiodismus und Provenienz bei der gemeinen Kiefer (Pinus silvestris L.). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 33:5
[Report]

Langlet, Olof (1936). Studier över tallens fysiologiska variabilitet och dess samband med klimatet. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 29:4
[Report]

Langlet, Olof (1935). Till frågan om sambandet mellan temperatur och växtgränser. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 28:3
[Report]

Larsolle, Anders and Hannrup, Björn and Jönsson, Mari and Mörtberg, Ulla and Nordström, Maria and Olsson, Bengt and Rudolphi, Jörgen and Strömgren, Monika (2017). Modellbaserat beslutsstöd för stubbskörd. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 094
[Report]

Larsson, Emma (2011). Molecular regulation of embryo development in Norway spruce. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:68
ISBN 978-91-576-7612-2
[Doctoral thesis]

Laudon, Hjalmar and Bishop, Kevin and Högberg, Peter (2010). Framtida utmaningar inom Mark och Vatten. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2010:9
[Factsheet]

Lekander, Bertil (1959). Der doppeläugige Fichtenbastkäfer Polygraphus poligraphus L. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 48:9
[Report]

Lekander, Bertil (1952). En ny metod för bekämpning av granbarkborren, Ips typographus L. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 41:3
[Report]

Lekander, Bertil (1954). Om märgborrens och större tallvivelns uppträdande i skog tidigare angripen av tallfly- och tallmätarlarver. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 44:3
[Report]

Lekander, Bertil (1955). Skadeinsekternas uppträdande i de av januaristormen 1954 drabbade skogarna. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:3
[Report]

Lekander, Bertil (1954). Skogsinsekternas uppträdande i Sverige under tiden 1946-1950. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 44:1
[Report]

Lekander, Bertil and Rennerfelt, Erik (1955). Undersökningar över insekts- och blånadsskador på sågtimmer. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:8
[Report]

Lekander, Marianne (1950). Skogsinsekternas uppträdande i Sverige under tiden 1741-1945. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 39:5
[Report]

Lennartsson, Tommy and Svensson, Roger and Helldin, J-O and Ek, Tommy and Axelsson Linkowski, Weronika and Westin, Anna (2017). Biobränslen, gamla träd och död ved i jordbrukslandskapet. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. CBM:s skriftserie/Centrum för biologisk mångfald ; 105
[Report]

Lestander, Ragna and Henrikson, Lennart and Löfgren, Stefan and Ågren, Anneli (2014). Nya verktyg för skoglig vattenvård: NPK+ och blå målklassning. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2014:3
[Factsheet]

Leverkus, Alexandro B and Gustafsson, Lena and Rey Benayas, José María and Castro, Jorge (2015). Does post-disturbance salvage logging affect the provision of ecosystem services? Environmental Evidence. 4 , 1-7
[Journal article]

Leverkus, Alexandro B and Rey Benayas, José María and Castro, Jorge and Boucher, Dominique and Brewer, Stephen and Collins, Brandon M. and Donato, Daniel and Fraver, Shawn and Kishchuk, Barbara E. and Lee, Eun-Jae and Lindenmayer, David B. and Lingua, Emanuele and Macdonald, Ellen and Marzano, Raffaella and Rhoades, Charles C. and Royo, Alejandro and Thorn, Simon and Wagenbrenner, Joseph W. and Waldron, Kaysandra and Wohlgemuth, Thomas and Gustafsson, Lena (2018). Salvage logging effects on regulating and supporting ecosystem services - a systematic map. Canadian journal of forest research. 48 , 983-1000
[Article Review/Survey]

Leverkus, Alexandro B. and Lindenmayer, David B. and Thorn, Simon and Gustafsson, Lena (2018). Salvage logging in the world's forests: Interactions between natural disturbance and logging need recognition. Global ecology and biogeography. 27 :10 , 1140-1154
[Journal article]

Li, Xiang and Liu, Xiao-Ting and Wei, Jia-Tong and Li, Yan and Tigabu, Mulualem and Zhao, Xi-Yang (2020). Genetic Improvement of Pinus koraiensis in China: Current Situation and Future Prospects. Forests. 11 , 1-13
[Article Review/Survey]

Lidberg, William (2019). Digital wet areas mapping. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2019:10
ISBN 978-91-7760-338-2
eISBN 978-91-7760-339-9
[Doctoral thesis]

Lideskog, Håkan and Ersson, Back Tomas and Bergsten, Urban and Karlberg, Magnus (2014). Determining boreal clearcut object properties and characteristics for identification purposes. Silva Fennica. 48 :3 , 7 p.
[Journal article]

Lideskog, Håkan and Wallsten, Johanna and Karlberg, Magnus and Athanassiadis, Dimitris and Näsström, Mats and Hedblom, Maria and Servin, Martin and Nordfjell, Tomas (2015). Strategi och utmaningar vid utveckling av specialiserad drivningsteknik för skogsenergiskörd. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi ; 26
[Report]

Lidestav, Gun (2010). In competition with a brother: Women's inheritance positions in contemporary Swedish family forestry. Scandinavian journal of forest research. 25 :Suppl. 9 , 14-24
[Journal article]

Lidestav, Gun and Andersson, Elias (2011). Fokusgruppsanalyser av kvinnliga skogliga nätverk. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 344
[Report]

Lidestav, Gun and Andersson, Elias and Berg Lejon, Solveig and Johansson, Kristina (2011). Jämställt arbetsliv i skogssektorn. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 345
[Report]

Lidestav, Gun and Berg Lejon, Solveig (2011). Forest certification as an instrument for improved forest management within small-scale forestry. Small-scale forestry. 10 :4 , 401-418
[Journal article]

Lidestav, Gun and Berg Lejon, Solveig (2013). Harvesting and silvicultural activities in Swedish family forestry – behavior changes from a gender perspective. Scandinavian journal of forest research. 28 :2 , 136-142
[Journal article]

Lidestav, Gun and Berg Lejon, Solveig (2009). Skogscertifiering som instrument för förbättrad skogsskötsel inom det enskilda privata skogsbruket. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 252
[Report]

Lidestav, Gun and Holmgren, Eva and Keskitalo, Carina (2010). De svenska allmänningsskogarna. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2010:1
[Factsheet]

Lim, Hyungwoo (2017). Interactive effects on biomass production between nitrogen and water availabilities in boreal forests. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå, Sweden : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:107
ISBN 978-91-7760-104-3
eISBN 978-91-7760-105-0
[Doctoral thesis]

Lind, Mårten (2018). Parasitizing fungus Clonostachys rosea effective against parasitic nematodes in agriculture. UNSPECIFIED.

Lind, Torgny (2001). Kolinnehåll i skog och mark i Sverige. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 86
[Report]

Lind, Torgny (1998). Quantifying the area of edge zones in Swedish forest to assess the impact of nature conservation on timber yields. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 38
[Report]

Lind, Torgny (2000). Strategic forestry planning : evaluation of variable spatial aggregations and forest landscapes. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230
ISBN 91-576-5883-8
[Doctoral thesis]

Lind, Torgny (2002). Strategier för Östads säteri. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 93
[Report]

Lindahl, Björn (2001). Nutrient cycling in boreal forests : a mycological perspective : studies on phosphorus translocation within and between mycelia of saprotrophic- and mycorrhizal fungi. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230
ISBN 91-576-6098-0
[Doctoral thesis]

Lindberg, Eva (2012). Estimation of canopy structure and individual trees from laser scanning data. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:33
ISBN 978-91-576-7669-6
[Doctoral thesis]

Lindberg, Eva and Eysn, Lothar and Hollaus, Markus and Holmgren, Johan and Pfeifer, Norbert (2014). Delineation of tree crowns and tree species classification from full-waveform airborne laser scanning data using 3-D ellipsoidal clustering. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing. 7 :7 , 3174-3181
[Journal article]

Lindberg, Eva and Hollaus, Markus (2012). Comparison of methods for estimation of stem volume, stem number and basal area from airborne laser scanning data in a hemi-boreal forest. Remote sensing. 4 :4 , 1004-1023
[Journal article]

Lindberg, Eva and Holmgren, Johan (2014). Flygburen laserskanning för skogliga skattningar. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2014:4
[Factsheet]

Lindberg, Eva and Holmgren, Johan and Olofsson, Kenneth and Olsson, Håkan (2012). Estimation of stem attributes using a combination of terrestrial and airborne laser scanning. European Journal of Forest Research. 131 :6 , 1917-1931
[Journal article]

Lindberg, Eva and Holmgren, Johan and Olofsson, Kenneth and Wallerman, Jörgen and Olsson, Håkan (2010). Estimation of tree lists from airborne laser scanning by combining single-tree and area-based methods. International journal of remote sensing. 31 :5 , 1175-1192
[Journal article]

Lindberg, Eva and Olofsson, Kenneth and Holmgren, Johan and Olsson, Håkan (2012). Estimation of 3D vegetation structure from waveform and discrete return airborne laser scanning data. Remote sensing of environment. 118 :March , 151-161
[Journal article]

Lindberg, Siv and Roos, Anders and Kihlstedt, Annika (2010). A product semantic study of the influence of the sense of vision on the evalutation of wood. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products (until 180101), Sveriges lantbruksuniversitet. Research Results ; 8
[Factsheet]

Lindelöw, Åke (2013). Håll ögonen öppna efter smaragdgrön asksmalpraktbagge Agrilus planipennis (Coleoptera; Buprestidae) - ett kommande hot mot asken? Entomologisk tidskrift. 134 :4 , 228-230
[Journal article]

Lindelöw, Åke (2011). Insektsskador i svenska skogar under 2010 - en återblick. (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Växtskyddsnotiser
[Factsheet]

Lindelöw, Åke (2015). Långsiktig övervakning av granbarkborre med feromonfällor och kantträdsinventering 1995-2014. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Lindelöw, Åke (2016). Långsiktig övervakning av granbarkborre med feromonfällor och kantträdsinventering 1995-2015. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Lindelöw, Åke (2017). Långsiktig övervakning av granbarkborre med feromonfällor och kantträdsinventering 1995-2016. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Lindelöw, Åke (2018). Långsiktig övervakning av granbarkborre med feromonfällor och kantträdssinventering 1995-2017. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Lindelöw, Åke (2014). Övervakning av granbarkborre med feromonfällor och kantträdsinventering 2013. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Lindgren, Nils and Nilsson, Björn and Allard, Anna and Åkerholm, Marianne and Christensen, Pernilla and Olsson, Håkan (2014). Metodutveckling för datainsamling i NILS landskapsruta. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 429
[Report]

Lindholm, Eva-Lotta and Berg, Staffan and Hansson, Per-Anders (2010). Skörd av skogsbränslen i ett livscykelperspektiv. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 023
[Report]

Lindqvist, Sara and Sandström, Camilla and Bjärstig, Therese and Kvastegård, Emma (2014). Införande av en ny älgförvaltning - och nya ekosystemförvaltare. Uppsala: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2014:10
[Factsheet]

Lindroos, Ola (2009). Bestensystemets konkurrensförmåga. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2009:10
[Factsheet]

Lindroos, Ola (2011). Residential use of firewood in Northern Sweden and its influence on forest biomass resources. Biomass & bioenergy. 35 :1 , 385-390
[Journal article]

Lindroos, Ola (2010). Scrutinizing the theory of comparative time studies with operator as a block effect. International journal of forest engineering. 21 :1 , 20-30
[Journal article]

Lindroos, Ola and Bergström, Dan and Johansson, Petter and Nordfjell, Tomas (2008). Cutting corners with a new crane concept. International journal of forest engineering. 19 :2 , 21-28
[Journal article]

Lindroos, Ola and Gullberg, Tomas and Nordfjell, Tomas (2007). Torques from manual tools for directional tree felling. International journal of forest engineering. 18 :2 , 40-51
[Journal article]

Lindroos, Ola and Nilsson, Björn and Sowlati, Taraneh (2011). Costs, CO2 emissions and energy balances of applying Nordic slash recovery methods in British Columbia. Western Journal of Applied Forestry. 26 :1 , 30-36
[Journal article]

Lindroos, Ola and Sandström, Camilla (2014). Odling av träd eller nyttjande av natur? Tankar kring skogsbrukets ställning inom markanvändningen. I/In: Kungliga Skytteanska Samfundets Årsbok 2014. Sid./p. 85-96. Umeå: Kungl. Skytteanska samfundet
ISBN 97-89186438-47-0
[Book Chapter]

Liu, Qingqing and Huang, Zhijun and Wang, Zhengning and Chen, Yanfang and Liu, Bo and Tigabu, Mulualem (2020). Responses of leaf morphology, NSCs contents and C:N:P stoichiometry of Cunninghamia lanceolata and Schima superba to shading. BMC Plant Biology. 20 , 354
[Journal article]

Liziniewicz, Mateusz (2014). Influence of spacing and thinning on wood properties in conifer plantations. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:96
ISBN 978-91-576-7930-7
eISBN 978-91-576-7931-4
[Doctoral thesis]

Ljung, Per and Sandström, Camilla and Ericsson, Göran and Kvastegård, Emma (2014). Konsumtion av skogens ekosystemtjänster. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:2
[Report]

Lodin, Isak (2020). Current versus alternative forest management practices in southern Sweden. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880
ISBN 978-91-7760-610-9
eISBN 978-91-7760-611-6
[Doctoral thesis]

Lodin, Isak and Eriksson Ljusk, Ola and Forsell, Nicklas and Korosuo, Anu (2020). Combining Climate Change Mitigation Scenarios with Current Forest Owner Behavior: A Scenario Study from a Region in Southern Sweden. Forests. 11 , 346 , 1-27
[Journal article]

Loft, Lasse and Gehrig, Stefan and Salk, Carl and Rommel, Jens (2020). Fair payments for effective environmental conservation. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 117 , 14094-14101
[Journal article]

Lohmus, Asko and Kont, Raido and Runnel, Kadri and Vaikre, Maarja and Remm, Liina (2020). Habitat Models of Focal Species Can Link Ecology and Decision-Making in Sustainable Forest Management. Forests. 11 , 721 , 1-27
[Article Review/Survey]

Lundberg, Gustaf (1952). Skogsdikningarna på Bjurfors kronopark. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 8
[Report]

Lundblad, Karl (1924). Ett bidrag till kännedomen om brunjords- eller mulljordstypens egenskaper och degeneration i södra Sverige. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 21:1
[Report]

Lundeberg, Göran (1961). Accumulation and distribution of phosphorus in pine seedlings (Pinus silvestris L.). Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 38
[Report]

Lundell, Ylva and Dolling, Ann (2010). Kan skogsmiljöer användas vid rehabilitering av människor med utmattningssyndrom? Uppsala: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2010:13
[Factsheet]

Lundell, Ylva and Dolling, Ann and Nordström, Eva-Maria and Skärbäck, Erik and Stoltz, Jonathan and van den Bosch, Matilda and Grahn, Patrik (2015). Rehabiliteringsskog och virkesproduktion. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology
(LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management

(S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2015:6
[Factsheet]

Lundgren, Nils and Lindholm, Astrid and Sundberg, Ulf (1955). En undersökning av arbetstyngden vid användning av motorsågar i skogen. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:10
[Report]

Lundgren, Nils P. V and Sundberg, Ulf (1958). Tekniska och fysiologiska studier av maskinbarkning. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 48:1
[Report]

Lundh, Erik (1924). Den å Böda kronopark utförda grönkvistningen av tall. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 21:2
[Report]

Lundin, Lars (1994). Impacts of forest drainage on flow regime. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 192
[Report]

Lundqvist, Bengt (1957). Om höjdutvecklingen i kulturbestånd av tall och gran i Norrland. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 47:2
[Report]

Lundqvist, Hans and Leonardsson, Kjell and Lindberg, Dan-Erik and Westbergh, Stig and Forssén, Åke and Hellström, J. Gunnar I. (2014). Laxens nedströmsvandring mot fiskavledare till Stornorrfors fisktrappa i Umeälvens nedre del. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:1
[Report]

Lundqvist, Lars (2017). Blädningsbruk - fungerar långsiktigt men kräver fullskiktad skog. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2017:14
[Factsheet]

Lundqvist, Lars and Ahlström, Martin and Axelsson, Petter and Mörling, Tommy and Valinger, Erik (2019). Multi-layered Scots pine forests in boreal Sweden result from mass regeneration and size stratification. Forest Ecology and Management. 441 , 176-181
[Journal article]

Lundström, Anders (2014). Nationella och regionala effekter av olika naturhänsynsnivåer. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 414
[Report]

Lundström, Anders and Glimskär, Anders (2009). Definitioner, tillgängliga arealer och konsekvensberäkningar. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Lundström, Anders and Nilsson, Per and Ståhl, Göran (1997). Certifieringens konsekvenser för möjliga framtida uttag av industri och energived. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 23
[Report]

Lundström, Johanna (2013). Reserve selection in boreal forest. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:46
ISBN 978-91-576-7831-7
[Doctoral thesis]

Lundström, Johanna and Öhman, Karin and Rönnqvist, Mikael and Gustafsson, Lena (2016). Considering future potential regarding structural diversity in selection of forest reserves. PloS one. 11 :2 , 1-16
[Journal article]

Lundström, Johanna and Öhman, Karin and Rönnqvist, Mikael and Gustafsson, Lena (2014). How reserve selection is affected by preferences in Swedish boreal forests. Forest policy and economics. 41 , 40-50
[Journal article]

Lussetti, Daniel (2017). Stand dynamics in undisturbed and selectively logged tropical rainforest over 18 years. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:45
ISBN 978-91-576-8863-7
eISBN 978-91-576-8864-4
[Doctoral thesis]

Lynikiene, Jurate and Marciulyniene, Diana and Marciulynas, Adas and Gedminas, Arturas and Vaiciukyne, Migle and Menkis, Audrius (2020). Managed and Unmanaged Pinus sylvestris Forest Stands Harbour Similar Diversity and Composition of the Phyllosphere and Soil Fungi. Microorganisms. 8 , 259 , 1-19
[Journal article]

Lämås, Tomas and Roberge, Jean-Michel and Felton, Adam and Gustafsson, Lena and Jonzén, Jonas and Lundmark, Tomas and Nordin, Annika and Olsson, Håkan and Ranius, Thomas and Sandström, Emma (2015). Generell naturhänsyn och frivilliga avsättningar. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management

(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
(S) > Dept. of Forest Genetics and Plant Physiology
(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2015:10
[Factsheet]

Lämås, Tomas and Sandström, Emma and Jonzén, Jonas and Olsson, Håkan and Gustafsson, Lena (2015). Tree retention practices in boreal forests: what kind of future landscapes are we creating? Scandinavian journal of forest research. 30 :6 , 526-537
[Journal article]

Lämås, Tomas and Ståhl, Göran (1997). Om detektering av förändringar av populationer i begränsade områden. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 26
[Report]

Lämås, Tomas and Ståhl, Göran (1997). Skattning av tillstånd och förändringar genom inventeringssimulering. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 25
[Report]

Löf, Magnus (2014). Lövskog för framtiden. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap ; 50
[Report]

Löfgren, Per (1998). Skogsmark, samt träd och buskmark inom fjällområdet. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 34
[Report]

Löfgren, Per and Walheim, Mats (2000). Metodutveckling för vegetationsövervakning i fjällen. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 70
[Report]

Löfgren, Stefan and Fröberg, Mats and Yu, Jun and Nisell (Fme1-1), Jakob and Ranneby, Bo (2014). Water chemistry in 179 randomly selected Swedish headwater streams related to forest production, clear-felling and climate. Environmental monitoring and assessment. 186 :12 , 8907-8928
[Journal article]

Löfgren, Stefan and Grandin, Ulf and Lundin, Lars and Östlund, Mikael and Bovin, Kajsa and Moldan, Filip and Pihl Karlsson, Gunilla (2016). Integrerad övervakning av miljötillståndet i svensk skogsmark - IM. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2016:5
[Report]

Löfstrand, Ronny and Olsson, Håkan and Reese, Heather (2000). Remote sensing aided monitoring of non-timber forest resources. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 66
[Report]

Lönnstedt, Lars (2009). The Republik of South Africa´s forest sector. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products (until 180101), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (SLU, Institutionen för skogens produkter) ; 12
[Report]

M

Maaroufi, Nadia (2016). The effect of simulated anthropogenic nitrogen deposition on the net carbon balance of boreal soils. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:98
ISBN 978-91-576-8698-5
eISBN 978-91-576-8699-2
[Doctoral thesis]

Maas, Alex. (1914). Trädhöjderna i normala tallbestånd. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 10:4
[Report]

Maass, Alex. (1914). Avsmalningen i stammens nedersta delar hos tallen och granen. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 10:3
[Report]

Maass, Alex. (1912). Erfarenhetstabeller för tallen. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 8:7
[Report]

Maass, Alex. (1908). Frömängden vid rutsådd af tall- och granfrö. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 4:1
[Report]

Maass, Alex. (1912). Kubikinnehållet och formen hos tallen i Sverige. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 8:4
[Report]

Maass, Alex. (1910). Kubikinnehållet och formen hos tallen och granen inom Särna socken i Dalarna. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 5:6
[Report]

Maass, Alex. (1907). Skogsförsöksväsendets utveckling i Sverige, nuvarande organisation samt första arbetsprogram. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 1:1
[Report]

Maass, Alex. (1908). Tillgången på tall- och grankott i Sverige hösten 1901. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 4:3
[Report]

Maass, Alex. (1907). Tillgången på tall- och grankott i Sverige hösten 1905. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 3:2
[Report]

Maass, Alex. (1907). Tillgången på tall- och grankott i Sverige hösten 1906. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 3:3
[Report]

Maass, Alex. (1910). Tillgången på tall- och grankott i Sverige hösten 1908. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 6:3
[Report]

Maass, Alex. and Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik (1910). Redogörelse öfver Skogsförsöksanstaltens verksamhet. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 6:1
[Report]

Magnusson, Magnus and Khalil, Hussein and Ecke, Frauke and Olsson, Gert and Evander, M and Niklasson, B and Hörnfeldt, Birger (2015). Spatial and temporal variation of hantavirus bank vole infection in managed forest landscapes. Ecosphere. 6 :9 , 1-18
[Journal article]

Mair, Louise and Harrison, Philip J and Jönsson, Mari and Löbel, Swantje and Nordén, Jenni and Siitonen, Juha and Lämås, Tomas and Lundström, Anders and Snäll, Tord (2017). Evaluating citizen science data for forecasting species responses to national forest management. Ecology and evolution. 7 :1 , 368-378
[Journal article]

Mair, Louise and Harrison, Philip J and Räty, Minna and Bärring, Lars and Strandberg, Gustav and Snäll, Tord (2017). Forest management could counteract distribution retractions forced by climate change. Ecological applications. 27 :5 , 1485-1497
[Journal article]

Maksymets, Olena and Lönnstedt, Lars (2015). Trends in markets for forest-based products and consequences for selected countries. Open Journal of Forestry. 5 , 697-710
[Journal article]

Malmsten, Anders (2009). NILS-inventerare och allemansrätten. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 247
[Report]

Malmström, Carl (1923). Degerö stormyr. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 20:1
[Report]

Malmström, Carl (1939). Hallands skogar under de senaste 300 åren. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 31:6
[Report]

Malmström, Carl (1931). Om faran för skogsmarkens försumpning i Norrland. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 26:1
[Report]

Malmström, Carl (1935). Om näringsförhållandenas betydelse för torvmarkers skogsproduktiva förmåga. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 28:6
[Report]

Malmström, Carl (1933). Om resultaten av en 70-årig myrdikning i Västerbotten. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 27:4
[Report]

Malmström, Carl (1949). Studier över skogstyper och trädslagsfördelning inom Västerbottens län. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 37:11
[Report]

Malmström, Carl (1937). Tönnersjöhedens försökspark i Halland. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 30:3
[Report]

Malmström, Carl (1928). Våra torvmarker ur skogsdikningssynpunkt. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 24:9
[Report]

Malmström, Carl (1963). Älvdalsreviren i nordvästra Dalarna. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 52:2
[Report]

Malmström, Carl and Malmgård, Martin (1932). Om skogsdikningsplaners upprättande i övre Norrland. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 27:3
[Report]

Manderola Matxain, Iker (2003). Computer visualization of forest development scenarios in Backsjon estate. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 114
[Report]

Manner, Jussi (2015). Automatic and experimental methods to studying forwarding work. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:128
ISBN 978-91-576-8454-7
eISBN 978-91-576-8455-4
[Doctoral thesis]

Manner, Jussi and Lindroos, Ola and Nordfjell, Tomas and Jonsson, Rikard and Björheden, Rolf (2017). Automatiserad datainsamling – ger vägledning för effektivare skotningsarbete. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204), Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2017:7
[Factsheet]

Manton, Michael (2014). Managing green infrastructures. Skinnskatteberg : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-576-9257-3
eISBN 978-91-576-9258-0
[Licentiate thesis]

Marciulynas, Adas and Marciulyniene, Diana and Lynikiene, Jurate and Gedminas, Arturas and Vaiciukyne, Migle and Menkis, Audrius (2020). Fungi and Oomycetes in the Irrigation Water of Forest Nurseries. Forests. 11 , 459 , 1-16
[Journal article]

Mariscal Chávez, Ana Getrudis (2016). Local baseline knowledge for conservation and restoration of degraded ecosystems in Ecuador. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:69
ISBN 978-91-576-8640-4
eISBN 978-91-576-8641-1
[Doctoral thesis]

Marshall, John D and Cuntz, Matthias and Dubbert, Maren and Kuehnhammer, Kathrin (2020). Borehole Equilibration: Testing a New Method to Monitor the Isotopic Composition of Tree Xylem Water in situ. Frontiers in Plant Science. 11 , 358 , 1-14
[Journal article]

Martin, Maxence and Montoro Girona, Miguel and Morin, Hubert (2020). Driving factors of conifer regeneration dynamics in eastern Canadian boreal old-growth forests. PLoS ONE. 15 , e0230221 , 1-27
[Journal article]

Martinsson, Owe (1995). Yield of Larix sukaczewii Dyl. in northern Sweden. Technical Report. Uppsala: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 196
[Report]

Marupakula, Srisailam (2016). Interactions between ectomycorrhizal associations and bacteria. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:42
ISBN 978-91-576-8586-5
eISBN 978-91-576-8587-2
[Doctoral thesis]

Mason, Norm and Richardson, Sarah and Peltzer, Duane and De Bello, Frank and Wardle, David A. and Allen, Rob (2012). Changes in co-existence mechanisms along a long-term soil chronosequence revealed by functional trait diversity. Journal of ecology. 100 :3 , 678-689
[Journal article]

Mate, Rosta (2016). Potentials and wood fuel quality of logging residues from indigenous and planted forests in Mozambique. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:94
ISBN 978-91-576-8690-9
eISBN 978-91-576-8691-6
[Doctoral thesis]

Mate, Rosta and Johansson, Tord and Almeida, Samuel S. (2014). Biomass equations for tropical forest tree species in Mozambique. Forests. 5 :3 , 535-556
[Journal article]

Mate, Rosta Simão (2014). Biomass and stem volume estimates for valuable timber species in Mozambique. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU, 1654-9406 ; 074
ISBN 978-91-576-9250-4
eISBN 978-91-576-9251-1
[Licentiate thesis]

Mathiesen, Aino (1951). Die Geschwindigkeit und der Verlauf des Transpirationsstromes bei der Birke. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 5-6
[Report]

Mathiesen-Käärik, Aino (1953). Eine Übersicht über die gewöhnlichsten mit Borkenkäfern assoziierten Bläuepilze in Schweden und einige für Schweden neue Bläuepilze. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 43:4
[Report]

Mattsson, L. (1917). Form och formvariationer hos lärken. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:13
[Report]

Mattsson, L. (1917). Formklasstudier i fullslutna tallbestånd. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:9
[Report]

Mattsson, L. (1918). Stormhärjningen i norra Dalarna hösten 1917. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 15:7
[Report]

Mattsson Mårn, Ludvig H (1921). Märgborrens kronskadegörelse och dess inverkan på tallens tillväxt. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 18:2
[Report]

Mattsson Mårn, Ludvig H (1953). Science of forest labour, its objects, methods, application in Sweden and present position at the Royal School of forestry. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 18
[Report]

Mattsson-Mårn, L. (1922). Snötryckskador å ungtall. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 19:8
[Report]

Matérn, Bertil (1947). Metoder att uppskatta noggrannheten vid linje- och provytetaxering. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 36:1
[Report]

Matérn, Bertil (1956). On the geometry of the cross-section of a stem. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 46:11
[Report]

Matérn, Bertil (1960). Spatial variation. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 49:5
[Report]

Mc Carthy, Rebecka (2016). Establishment and early management of Populus species in southern Sweden. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:52
ISBN 978-91-576-8606-0
eISBN 978-91-576-8607-7
[Doctoral thesis]

McDermott, Constance L. and Acheampong, Emmanuel and Arora Jonsson, Seema and Asare, Rebecca and de Jong, Wil and Hirons, Mark and Khatun, Kaysara and Menton, Mary and Nunan, Fiona and Poudyal, Mahesh and Setyowati, Abidah (2019). SDG 16: Peace, justice and strong institutions – a political ecology perspective. I/In: Sustainable Development Goals: Their Impacts on Forests and People. Sid./p. 510-540. Cambridge University Press
ISBN 978-1-108-48699-6
[Book Chapter]

Melin, Elias (1927). Studier över barrträdsplantans utveckling i råhumus. II. Mykorrhizans utbildning hos tallplantan i olika råhumusformer. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 23:7
[Report]

Melin, Ylva (2014). Impacts of stumps and roots on carbon storage and bioenergy use in a climate change context. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:79
ISBN 978-91-576-8106-5
eISBN 978-91-576-8107-2
[Doctoral thesis]

Mellström, Gösta (1917). Skogsträdens frösättning år 1916. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:6
[Report]

Mellström, Gösta (1918). Skogsträdens frösättning år 1917. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 15:3
[Report]

Mellström, Gösta (1919). Skogsträdens frösättning år 1918. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 16:1
[Report]

Mellström, Gösta (1919). Skogsträdens frösättning år 1919. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 17:2
[Report]

Menichetti, Lorenzo and Kätterer, Thomas and Bolinder, Martin (2020). A Bayesian modeling framework for estimating equilibrium soil organic C sequestration in agroforestry systems. Agriculture, Ecosystems and Environment. 303 , 107118
[Journal article]

Menkis, Audrius and Adas, Marčiulynas and Gedminas, Artūras and Lynikienė, Jūratė and Povilaitienė, Aistė (2015). High-throughput sequencing reveals drastic changes in fungal communities in the phyllosphere of Norway spruce (Picea abies) following invasion of the spruce bud scale (Physokermes piceae). Microbial ecology : an international journal. 70 :4 , 904-911
[Journal article]

Menkis, Audrius and Bakys, Remigijus and Stein Åslund, Matilda and Davydenko, Kateryna and Elfstrand, Malin and Stenlid, Jan and Vasaitis, Rimvydas (2020). Identifying Fraxinus excelsior tolerant to ash dieback: Visual field monitoring versus a molecular marker. Forest Pathology. 50 , e12572 , 1-4
[Journal article]

Menkis, Audrius and Burokiene, Daiva and Stenlid, Jan and Stenström, Elna (2016). High-Throughput Sequencing Shows High Fungal Diversity and Community Segregation in the Rhizospheres of Container-Grown Conifer Seedlings. Forests. 7 :2 , 1-15
[Journal article]

Millberg, Hanna (2015). Foliar fungi of Scots pine (Pinus sylvestris). Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:111
ISBN 978-91-576-8420-2
eISBN 978-91-576-8421-9
[Doctoral thesis]

Mjöfors, Kristina (2015). Effects of site preparation and stump harvest on carbon dynamics in forest soils. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:69
ISBN 978-91-576-8336-6
eISBN 978-91-576-8337-3
[Doctoral thesis]

Moen, Jon and Jonsson, Ragnar (2009). Scenarios in the context of Future Forests. Umeå: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Future Forests Working Report
[Report]

Molin, Nils L (1955). Fallsjuka på groddplantor av barrträd. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:7
[Report]

Molin, Nils L (1957). Om Fomes annosus spridningsbiologi. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 47:3
[Report]

Molin, Nils L and Persson, Marja and Persson, Sture (1960). Root parasites on forest tree seedlings. [Stockholm]: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 49:1
[Report]

Molin, Nils L and Rennerfelt, Erik (1959). Honungsskivlingen, Armillaria mellea (Vahl) Quél., som parasit på barrträd. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 48:10
[Report]

Molin, Nils L and Teär, Jaan (1956). Ogräsrensning i plantskolor med kemiska preparat. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 46:6
[Report]

Montoro Girona, Miguel and Morin, Hubert and Lussier, Jean-Martin and Thiffault, Nelson (2018). Conifer Regeneration After Experimental Shelterwood and Seed-Tree Treatments in Boreal Forests: Finding Silvicultural Alternatives. Frontiers in Plant Science. 9 , 1-14
[Journal article]

Mukangango, Marguerite and Nduwamungu, Jean and Naramabuye, Francois Xavier and Nyberg, Gert and Dahlin, Sigrun (2020). Biomass production and nutrient content of three agroforestry tree species growing on an acid Anthropic Ferralsol under recurrent harvesting at different cutting heights. Agroforestry Systems. 94 , 857-867
[Journal article]

Mukangango, Marguerite and Wredle, Ewa and Mutimura, Mupenzi and Dahlin, Sigrun (2018). Effect of cutting height on nutritional characteristics of three agroforestry tree legume species and their feed supplement value on Chloris gayana Kunth. African Journal of Agricultural Research. 13 , 1591-1597
[Journal article]

Munnich, Miriam and Elofsson, Katarina (2016). Is forest sequestration at the expense of bioenergy and forest products cost-effective in EU climate policy to 2050? Journal of forest economics. 24 , 82-105
[Journal article]

Månsson, Johan and Roberge, Jean-Michel and Edenius, Lars and Bergström, Roger and Nilsson, Lovisa and Lidberg, Maria and Komstedt, Karl and Ericsson, Göran (2015). Food plots as a habitat management tool: forage production and ungulate browsing in adjacent forest. Wildlife biology. 21 :5 , 246-253
[Journal article]

Müller-Olsen, Carl and Simak, Milan (1954). X-ray photography employed in germination analysis of Scots pine (Pinus silvestris L.). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 44:6
[Report]

Müller-Olsen, Carl and Simak, Milan and Gustafsson, Åke (1956). Germination analyses by the x-ray method. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 46:1
[Report]

Münnich Vass, Miriam (2015). Cost-efficient carbon abatement strategies in the EU with specific focus on forest carbon sequestration. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:115
ISBN 978-91-576-8428-8
eISBN 978-91-576-8429-5
[Doctoral thesis]

N

Naumov, Vladimir (2017). Barriers and bridges for intensified wood production and biodiversity conservation in NW Russia's boreal forest. Diss. (sammanfattning/summary) Skinnskatteberg : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:9
ISBN 978-91-576-8791-3
eISBN 978-91-576-8792-0
[Doctoral thesis]

Naumov, Vladimir (2014). Intensification of wood production in NW Russia's Komi Republic. Skinnskatteberg : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-576-9248-1
eISBN 978-91-576-9249-8
[Licentiate thesis]

Naumov, Vladimir and Angelstam, Per (2014). Intensifying forestry in NW Russia? Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Euroscapes communication ; 2014:8
[Factsheet]

Naumov, Vladimir and Angelstam, Per and Elbakidze, Marine (2016). Barriers and bridges for intensified wood production in Russia: Insights from the environmental history of a regional logging frontier. Forest policy and economics. 66 , 1-10
[Journal article]

Nemesio Gorriz, Miguel (2015). Molecular responses to Heterobasidion annosum s.l. in Picea abies. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:114
ISBN 978-91-576-8426-4
eISBN 978-91-576-8427-1
[Doctoral thesis]

Neumann, Mathias and Ukonmaanaho, Liisa and Johnson, James and Benham, Sue and Vesterdal, Lars and Novotný, Radek and Verstraeten, Arne and Lundin, Lars and Thimonier, Anne and Michopoulos, Panagiotis and Hasenauer, Hubert (2018). Quantifying Carbon and Nutrient Input From Litterfall in European Forests Using Field Observations and Modeling. Global biogeochemical cycles. 32 , 784-798
[Journal article]

Neumann, Wiebke and Dettki, Holger and Stenbacka, Fredrik and Andersson, Eric and Klemensson, Kjell‐Ove and Ericsson, Göran (2016). Delrapport GPS-renar i Jovnevaerie sameby : Januari 2014 till Mars 2015. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2016:1
[Report]

Neumann, Wiebke and Dettki, Holger and Stenbacka, Fredrik and Evans, Alina and Arnemo, Jon and Fohringer, Christian and Singh, Navinder and Ericsson, Göran (2018). Årsrapport GPS-älgarna i Nikkaluokta 2017-2018. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 2018:7
[Report]

Neumann, Wiebke and Ericsson, Göran and Hågeryd, Anders and Andersson, Eric and Dettki, Holger and Stenbacka, Fredrik and Edenius, Lars and Evans, Alina L. and Arnemo, Jon and Widemo, Fredrik and Cromsigt, Joris and Singh, Navinder (2015). Årsrapport GPS-älgarna Växjö 2014/2015. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 5
[Report]

Neumann, Wiebke and Ericsson, Göran and Hågeryd, Anders and Andersson, Eric and Nordström, Åke and Dettki, Holger and Stenbacka, Fredrik and Edenius, Lars and Malmsten, Jonas and Dalin, Anne-Marie (2013). Årsrapport GPS-älgarna Växjö 2012/2013. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2013:6
[Report]

Neumann, Wiebke and Ericsson, Göran and Nilsson, Kent and Stenbacka, Fredrik and Arnemo, Jon and Edenius, Lars and Cromsigt, Joris and Singh, Navinder (2016). Årsrapport GPS-älgarna Växjö 2015/2016. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 6
[Report]

Neumann, Wiebke and Ericsson, Göran and Pettersson, Jimmy and Andersson, Eric and Dettki, Holger and Stenbacka, Fredrik and Evans, Alina L. and Edenius, Lars and Arnemo, Jon and Widemo, Fredrik and Cromsigt, Joris and Singh, Navinder (2015). Årsrapport sydälg Öster Malma 2014/2015: rörelse, hemområden och reproduktion. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 7
[Report]

Neumann, Wiebke and Ericsson, Göran and Pettersson, Jimmy and Dettki, Holger and Stenbacka, Fredrik and Edenius, Lars and Evans, Alina and Arnemo, Jon and Widemo, Fredrik and Cromsigt, Joris and Singh, Navinder (2017). Årsrapport SYDÄLG Öster Malma 2016/2017. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 2017:10
[Report]

Neumann, Wiebke and Ericsson, Göran and Pettersson, Jimmy and Dettki, Holger and Stenbacka, Fredrik and Edenius, Lars and Evans, Alina L. and Arnemo, Jon and Widemo, Fredrik and Cromsigt, Joris and Singh, Navinder (2016). Årsrapport SYDÄLG Öster Malma 2015/2016: Rörelse, hemområden och reproduktion. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 8
[Report]

Neumann, Wiebke and Hågeryd, Anders and Andersson, Eric and Nordström, Åke and Dettki, Holger and Stenbacka, Fredrik and Edenius, Lars and Singh, Navinder and Cromsigt, Joris and Malmsten, Jonas and Dalin, Anne-Marie and Ericsson, Göran (2014). Årsrapport GPS-älgarna Växjö 2013/2014. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:6
[Report]

Neumann, Wiebke and Pettersson, Jimmy and Dettki, Holger and Andersson, Eric and Stenbacka, Fredrik and Nordström, Åke and Edenius, Lars and Singh, Navinder and Cromsigt, Joris and Malmsten, Jonas and Dalin, Anne-Marie and Ericsson, Göran (2014). Årsrapport SYDÄLG Öster Malma 2013/2014. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:8
[Report]

Neumann, Wiebke and Stenbacka, Fredrik and Dettki, Holger and Ericsson, Göran (2017). Slutrapport GPS-renar i Jovnevaerie sameby och vindkraftparken Mörttjärnberget, januari 2014 till december 2016. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2017: 6
[Report]

Neumann, Wiebke and Stenbacka, Fredrik and Evans, Alina and Arnemo, Jon and Dettki, Holger and Singh, Navinder and Ericsson, Göran (2020). Årsrapport GPS-älgarna i Haparanda-Kalix skärgård 2019/2020; fördelning, rörelse, aktivitet och livsmiljö. (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 2020:2
[Report]

Neumann, Wiebke and Stenbacka, Fredrik and Evans, Alina and Arnemo, Jon and Fohringer, Christian and Singh, Navinder and Dettki, Holger and Ericsson, Göran (2019). Årsrapport GPS-älgarna i Nikkaluokta 2018-2019. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 2019:4
[Report]

Neumann, Wiebke and Stenbacka, Fredrik and Evans, Alina and Dettki, Holger and Arnemo, Jon and Saitzkoff, Roland and Singh, Navinder and Granerot, Erik and Jatko, Marcus and Ericsson, Göran (2019). Slutrapport: rörelse, aktivitet, hemområden och landskapsutnyttjande av GPS-älgarna i Svappavaara, 2016-2019. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2019:2
[Report]

Neumann, Wiebke and Stenbacka, Fredrik and Evans, Alina L. and Arnemo, Jon and Fohringer, Christian and Singh, Navinder and Dettki, Holger and Ericsson, Göran (2020). Årsrapport GPS-älgarna i Nikkaluokta 2019-2020; fördelning, rörelse, aktivitet och livsmiljö. (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 2020:3
[Report]

Neumann, Wiebke and Stenbacka, Fredrik and Evans, Alina L. and Arnemo, Jon and Widemo, Fredrik and Ericsson, Göran and Singh, Navinder and Cromsigt, Joris (2018). Årsrapport GPS-märkta älgarna och rådjur i Nordmaling 2017-2018. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 2018:1
[Report]

Neumann, Wiebke and Stenbacka, Fredrik and Evans, Alina L. and Dettki, Holger and Arnemo, Jon and Arnemo, Jon and Singh, Navinder and Jatko, Marcus and Sundgren, Björn and Saitzkoff, Roland and Ericsson, Göran (2019). Slutrapport: Rörelse, aktivitet, hemområden och landskapsutnyttjande av GPS-älgarna Norrbotten i Gällivare, Junosuando och Haparanda-Kalix, 2016-2019. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 2019:3
[Report]

Neumann, Wiebke and Stenbacka, Fredrik and Evans, Alina L. and Pettersson, Jimmy and Dettki, Holger and Arnemo, Jon and Singh, Navinder and Jatko, Marcus and Sundgren, Björn and Saitzkoff, Roland and Ericsson, Göran (2018). Årsrapport GPS-älgarna Norrbotten 2017-2018. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 2018:5
[Report]

Neumann, Wiebke and Stenbacka, Fredrik and Malmsten, Jonas and Nilsson, Kent and Dettki, Holger and Cromsigt, Joris and Singh, Navinder and Ericsson, Göran (2018). Årsrapport GPS-märkta älgar och rådjur i Växjö 2017/2018. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 2018:6
[Report]

Neumann, Wiebke and Stenbacka, Fredrik and Malmsten, Jonas and Nilsson, Kent and Dettki, Holger and Singh, Navinder and Ericsson, Göran (2019). Slutrapport: älg och rådjur i stormarnas spår – GPS-märkta älgar och rådjur i Växjö 2015-2019. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 1
[Report]

Neumann, Wiebke and Stenbacka, Fredrik and Malmsten, Jonas and Nilsson, Kenth and Evans, Alina L. and Arnemo, Jon and Dettki, Holger and Singh, Navinder and Ericsson, Göran (2018). Årsrapport GPS-älgarna Öland 2017/2018. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 2018:2
[Report]

Neumann, Wiebke and Stenbacka, Fredrik and Pettersson, Jimmy and Dettki, Holger and Edenius, Lars and Widemo, Fredrik and Singh, Navinder and Cromsigt, Joris and Ericsson, Göran (2018). Årsrapport SYDÄLG Öster Malma 2017/2018. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 2018:3
[Report]

Nguyen, Diem (2015). Effects of tree species diversity on foliar fungal distribution. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:130
ISBN 978-91-576-8458-5
eISBN 978-91-576-8459-2
[Doctoral thesis]

Nguyen, Diem and Boberg, Johanna and Ihrmark, Katarina and Stenström, Elna and Stenlid, Jan (2016). Do foliar fungal communities of Norway spruce shift along a tree species diversity gradient in mature European forests? Fungal Ecology. 23 , 97-108
[Journal article]

Nguyen, Diem and Castagneyrol, Bastien and Bruelheide, Helge and Bussotti, Filippo and Guyot, Virginie and Jactel, Hervé and Jaroszewicz, Bogdan and Valdares, Fernando and Stenlid, Jan and Boberg, Johanna (2016). Fungal disease incidence along tree diversity gradients depends on latitude in European forests. Ecology and evolution. 6 :8 , 2426-2438
[Journal article]

Nguyen, Diem and Castagneyrol, Bastien and Bruelheide, Helge and Bussotti, Filippo and Guyot, Virginie and Jactel, Hervé and Jaroszewicz, Bogdan and Valladares, Fernando and Stenlid, Jan and Boberg, Johanna (2016). Fungal disease incidence along tree diversity gradients depends on latitude in European forests. Ecology and evolution. 6 , 1-13
[Journal article]

Nguyen, Hong (2019). Genetics, breeding and deployment of Melaleuca and Norway spruce. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2109:29
ISBN 978-91-7760-376-4
eISBN 978-91-7760-377-1
[Doctoral thesis]

Nibbering, Pieter (2020). The role and synthesis of β1,3-galactans in plant cell wall formation. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880
ISBN 978-91-7760-612-3
eISBN 978-91-7760-613-0
[Doctoral thesis]

Nichiforel, Liviu and Deuffic, Philippe and Thorsen, Bo Jellesmark and Weiss, Gerhard and Hujala, Teppo and Keary, Kevin and Lawrence, Anna and Avdibegović, Mersudin and Dobsinska, Zuzana and Feliciano, Diana and Gorriz-Mifsud, Elena and Hoogstra-Klein, Marjanke and Hrib, Michal and Jarsky, Vilem and Jodlowski, Krzysztof and Lukmine, Diana and Malovrh, Spela Pezdevsek and Nedeljkovic, Jelena and Nonic, Dragan and Ostoic, Silvija Krajter and Pukall, Klaus and Rondeux, Jacques and Samara, Theano and Sarvasova, Zuzana and Scriban, Ramona Elena and Silingiene, Rita and Sinko, Milan and Stojanovska, Makedonka and Stojanovski, Vladimir and Stoyanov, Todor and Teder, Meelis and Vennesland, Birger and Wilhelmsson, Erik and Wilkes-Allemann, Jerylee and Zivojinovic, Ivana and Bouriaud, Laura (2020). Two decades of forest-related legislation changes in European countries analysed from a property rights perspective. Forest Policy and Economics. 115 , 102146 , 1-16
[Journal article]

Nilson, Kristina (2001). Regeneration dynamics in uneven-aged Norway spruce forests with special emphasis on single-tree selection. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230
ISBN 91-576-6093-X
[Doctoral thesis]

Nilsson, Björn and Tyboni, Maud and Pettersson, Anders and Granström, Anders and Olsson, Håkan (2014). Punktgittertolkning av brandområdet i Västmanland. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 433
[Report]

Nilsson, Daniel and Nylinder, Mats and Fryk, Hans and Nilsson, Jonaz (2012). Mätning av grotflis. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products (until 180101), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (SLU, Institutionen för skogens produkter) ; 21
[Report]

Nilsson, Daniel and Nylinder, Mats and Fryk, Hans and Nilsson, Jonaz (2012). Mätning av grotflis. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products (until 180101), Sveriges lantbruksuniversitet. Research results (Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Products) ; 11
[Factsheet]

Nilsson, Hilma and Nordström, Eva-Maria and Öhman, Karin (2016). Decision support for participatory forest planning using AHP and TOPSIS. Forests. 7 :5 , 1-17
[Journal article]

Nilsson, Hilma and Öhman, Karin (2014). Långsiktig skoglig planering med hänsyn till produktion, ekologi, rekreation och rennäring i Vilhelmina kommun. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 423
[Report]

Nilsson, Malin (2013). Knowledge in the forest planning process. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:31
ISBN 978-91-576-7801-0
[Doctoral thesis]

Nilsson, Mats and Olsson, Håkan (2008). Fjärranalysmetoder för datainsamling vid skogsbruksplanläggning i privatskogsbruket. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 226
[Report]

Nilsson, Mats and Reese, Heather (1999). Using Landsat TM and NFI data to estimate wood volume, tree biomass and stand age in Dalarna. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 53
[Report]

Nilsson, Mats and Reese, Heather (2000). Wood volume estimations for Alvsbyn Kommun using SPOT satellite data and NFI plots. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 79
[Report]

Nilsson, Mats and Tingelöf, Ulf (2000). Kartering av Hyggeskanter i Pankromatiska SPOT - bilder. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 69
[Report]

Nilsson, Nils Erik (1961). Riksskogstaxeringens produktionsöversikter. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 50:1
[Report]

Nilsson, Nils-Erik and Segebaden, Gustaf von (1962). Undersökning rörande avsättningslägen för skog och skogsmark i Jämtlands län. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 51:4
[Report]

Nilsson, Per (1995). Riksskogstaxeringen och ståndortskarteringen vid regional miljöövervakning. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 2
[Report]

Nilsson, Per and Cory, Neil and Fridman, Jonas and Kempe, Göran (2012). Skogsdata 2012. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Skogsdata ; 2012
[Report]

Nilsson, Per and Cory, Neil and Fridman, Jonas and Kempe, Göran (2013). Skogsdata 2013. Umeå, Sweden: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Skogsdata
[Report]

Nilsson, Per and Cory, Neil and Kempe, Göran and Fridman, Jonas (2015). Skogsdata 2015. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Skogsdata
[Report]

Nilsson, Per and Cory, Neil and Stendahl, Johan (2017). Skogsdata 2017. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Skogsdata
[Report]

Nilsson, Per and Cory, Neil and Wikberg, Per-Erik (2016). Skogsdata 2016. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Skogsdata
[Report]

Nilsson, Per and Cory, Neil and Wulff, Sören (2014). Skogsdata 2014. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Skogsdata
[Report]

Nilsson, Per and Roberge, Cornelia and Fridman, Jonas (2020). Skogsdata 2020. (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Skogsdata ; 2020
[Report]

Nilsson, Per and Söderberg, Ulf (1999). Trender i svensk skogsskötsel. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 57
[Report]

Nilsson, Sten and Ingemarson, Fredrik (2017). Global Foresight 2050. Uppsala: Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN 978-91-576-9515-4
[Book (author)]

Nilsson, Torbjörn (2001). Wood ash application effects on elemental turnover in a cutover peatland and uptake in vegetation. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230
ISBN 91-576-6092-1
[Doctoral thesis]

Nilsson, Torbjörn and Nilsson, Åke and Larsson, Kjell (2004). Tillförsel av barkaska till en blandskog i Medelpad – effekter på markkemi, florans sammansättning och stamtillväxt. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Soils (until 081001), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter i skogsekologi och skoglig marklära ; 88
[Report]

Nilsson, Torbjörn and Stendahl, Johan and Löfgren, Ola (2015). Markförhållanden i svensk skogsmark. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö) ; 19
[Report]

Nilsson, Urban and Fahlvik, Nils and Johansson, Ulf and Lundström, Anders and Rosvall, Ola (2011). Simulation of the effect of intensive forest management on forest production in Sweden. Forests. 2 :1 , 373-393
[Journal article]

Norberg, Gisela (2000). Steam treatment of forest ground vegetation to improve tree seedling establishment and growth. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230
ISBN 91-576-6054-9
[Doctoral thesis]

Nordfjell, Tomas and Björheden, Rolf and Thor, Magnus and Wästerlund, Iwan (2010). Changes in technical performance, mechanical availability and prices of machines used in forest operations in Sweden from 1985 to 2010. Scandinavian journal of forest research. 25 :4 , 382-389
[Journal article]

Nordfjell, Tomas and Wallsten, Johanna (2014). En intervjustudie om strategi och utmaningar vid utveckling av specialiserad drivningsteknik för skogsenergiskörd. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi ; 2014:31
[Report]

Nordkvist, Karin and Granholm, Ann-Helen and Holmgren, Johan and Olsson, Håkan and Nilsson, Mats (2012). Combining optical satellite data and airborne laser scanner data for vegetation classification. Remote sensing letters. 3 :5 , 393-401
[Journal article]

Nordström, Eva-Maria and Eriksson, Ljusk Ola and Karin, Öhman (2011). Multiple criteria decision analysis with consideration to place-specific values in participatory forest planning. Silva Fennica. 45 :2 , 253–265
[Journal article]

Nordström, Eva-Maria and Eriksson, Ljusk Ola and Öhman, Karin (2010). Integrating multiple criteria decision analysis in participatory forest planning. Forest policy and economics. 12 :8 , 562-574
[Journal article]

Nordström, Lennart (1953). A method of stimulating the germination of pine seed (Pinus silvestris). Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 17
[Report]

Norman, Anita and Spong, Göran (2015). Single nucleotide polymorphism-based dispersal estimates using noninvasive sampling. Ecology and evolution. 5 :15 , 3056-3065
[Journal article]

Norman, Johan and Mattsson, Leif and Boman, Mattias (2011). Rekreationsvärden i Skånes och Blekinges skogar. Uppsala: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2011:2
[Factsheet]

Norstedt, Gudrun (2018). A land of one’s own. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2018:30
ISBN 978-91-7760-200-2
eISBN 978-978-91-7760-201-9
[Doctoral thesis]

Norström, Fredrik (2002). Forest inventory estimation using remotely sensed data as a stratification tool - a simulation study. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 96
[Report]

Notini, Gösta and Vesterberg, Ragnar (1953). Några synpunkter på kloralos som medel i kampen mot de skadegörande kråkfåglarna. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 13
[Report]

Notini, Gösta and Westman, Hans (1956). Sjöfågeln och sjöfågeljakten längs ostkusten. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 22
[Report]

Notini, Gösta and Wettstein, Sigrid von (1961). Embedding biological objects in plastic. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 36
[Report]

Nyberg, Gert (2001). Carbon and nitrogen dynamics in agroforestry systems : temporal patterns of some important soil processes. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230
ISBN 91-576-6065-4
[Doctoral thesis]

Nykvist, Nils (1963). Leaching and decomposition of water-soluble organic substances from different types of leaf and needle litter. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 3
[Report]

Nylinder, Mats and Fryk, Hans (2012). Mätning av bränsleved vid ENA Energi AB i Enköping. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products (until 180101), Sveriges lantbruksuniversitet. Research results (Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Products) ; 9
[Report]

Nylinder, Mats and Fryk, Hans (2014). Mätning av delkvistad energived. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products (until 180101), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (SLU, Institutionen för skogens produkter) ; 23
[Report]

Nylinder, Per (1951). Beräkning av höstvedhalt och medelårsringsbredd. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 40:10
[Report]

Nylinder, Per (1955). Kvistningsundersökningar. 1, Grönkvistning av ek. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:12
[Report]

Nylinder, Per (1951). Om patologiska hartskanaler. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 40:7
[Report]

Nylinder, Per (1953). Volymviktsvariationer hos planterad gran. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 43:3
[Report]

Nylinder, Per and Hägglund, Erik (1954). Ståndorts- och trädegenskapers inverkan på utbyte och kvalitet vid framställning av sulfitmassa av gran. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 44:11
[Report]

Nylinder, Per and Rennerfelt, Erik (1954). Undersökningar över rötskador i den helbarkade sulfitveden under olika huggnings- och lagringsförhållanden. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 44:10
[Report]

Nyman, Bengt (1963). Studies on the germination in seeds of Scots Pine (Pinus silvestris L.) with special reference to the light factor. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 2
[Report]

Nyström, Josefina and Mossing, Torgny and Geladi, Paul (2014). Design av on-line transflektanscell för mätning av turbida material. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi ; 2014:19
[Report]

Nyström, Josefina and Mossing, Torgny and Geladi, Paul and Jåfs, Åke (2015). Bestämning av antocyaniner, Brix och torrhalt i blåbär med NIR-spektroskopi. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi ; 2015:1
[Report]

Nyström, Kenneth (2000). Funktioner för att skatta höjdtillväxten i ungskog. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 68
[Report]

Nyström, Kenneth (2001). Growth models for young stands : development and evaluation of growth models for commercial forests in Sweden. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230
ISBN 91-576-6064-6
[Doctoral thesis]

Nyström, Mattias (2014). Mapping and monitoring of vegetation using airborne laser scanning. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:9
ISBN 978-91-576-7966-6
eISBN 978-91-576-7967-3
[Doctoral thesis]

Nyström, Mattias and Grafström, Anton and Lindgren, Nils and Olsson, Håkan and Ståhl, Göran (2016). Data assimilation. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 448
[Report]

Nyström, Mattias and Holmgren, Johan and Olsson, Håkan (2013). Change detection of mountain birch using multi-temporal ALS point clouds. Remote sensing letters. 4 :2 , 190-199
[Journal article]

Nyström, Mattias and Holmgren, Johan and Olsson, Håkan (2012). Prediction of tree biomass in the forest–tundra ecotone using airborne laser scanning. Remote sensing of environment. 123 :August , 271–279
[Journal article]

Nyström, Mattias and Lindgren, Nils and Wallerman, Jörgen and Grafström, Anton and Muszta, Anders and Nyström, Kenneth and Bohlin, Jonas and Fransson, Johan E.S. and Ehlers, Sarah and Olsson, Håkan and Ståhl, Göran (2015). Data assimilation in forest inventory: first empirical results. Forests. 6 :12 , 4540-4557
[Journal article]

Nyström, Mattias and Lindgren, Nils and Wallerman, Jörgen and Grafström, Anton and Muszta, Anders and Nyström, Kenneth and Ståhl, Göran and Olsson, Håkan (2015). Data assimilation in forest inventory, first empirical results using ALS data. I/In: SilviLaser 2015, 28 - 30 September 2015, La Grand Motte, France.
[Conference Paper]

Näsholm, Torgny and Högberg, Peter and Franklin, Oskar and Högberg, Mona N. (2014). Är mykorrhizan en bidragande orsak till skogens kvävebrist? Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management
(S) > Dept. of Forest Genetics and Plant Physiology, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2014:1
[Factsheet]

Näslund, Manfred (1929). Antalet provträd och höjdkurvans noggrannhet. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 25:3
[Report]

Näslund, Manfred (1944). Antalet provträd och kubikmassans noggrannhet vid stamräkning av skog. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 34:2
[Report]

Näslund, Manfred (1942). Den gamla norrländska granskogens reaktionsförmåga efter genomhuggning. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 33:1
[Report]

Näslund, Manfred (1953). Die Forstliche Forschungsanstalt Schwedens, Arbeitsaufgaben und Organisation. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 42:3C
[Report]

Näslund, Manfred (1940). En ny metod för bältesbreddens uttagande vid linjetaxering. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 32:3
[Report]

Näslund, Manfred (1935). Ett gallringsförsök i stavagranskog. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 28:7
[Report]

Näslund, Manfred (1953). The Forest Research Institute of Sweden, its work and organization. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 42:3B
[Report]

Näslund, Manfred (1947). Funktioner och tabeller för kubering av stående träd. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 36:3
[Report]

Näslund, Manfred (1940). Funktioner och tabeller för kubering av stående träd. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 32:4
[Report]

Näslund, Manfred (1938). Om medelfelets härledning vid linje- och provytetaxering. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 31:7
[Report]

Näslund, Manfred (1936). Skogsförsöksanstaltens gallringsförsök i tallskog. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 29:1
[Report]

Näslund, Manfred (1952). Statens skogsforskningsinstitut, dess arbetsuppgifter och organisation. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 42:3A
[Report]

Näslund, Manfred (1957). The aims and methods of Swedish forest research. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 47:6
[Report]

Nömmik, Hans (1966). The uptake and translocation of fertilizer N15 in young trees of Scots pine and Norway spruce. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 35
[Report]

O

Obbarius, L. V. (1852). Enkla reglor för praktisk skogsskötsel. Stockholm: Magnus
[Book (author)]

Obbarius, L. Wilhelm (1857). Enkla reglor för praktisk skogsskötsel. Örebro: Lindh
[Book (author)]

Obudulu, Ogonna (2015). Combined profiling in aspen. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:91
ISBN 978-91-576-8380-9
eISBN 978-91-576-8381-6
[Doctoral thesis]

Odell, Gunnar and Ståhl, Göran (1998). Vegetationsförändringar i svensk skogsmark mellan 1980-och 90-talet. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 37
[Report]

Odén, Sven (1917). Om kalkningens inverkan på sur humusjord. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:19
[Report]

Oghenekaro, A. O. and Daniel, Geoffrey and Asiegbu, Frederick O. (2015). The saprotrophic wood-degrading abilities of Rigidoporus microporus. Silva Fennica. 49 :4 , 1-10
[Journal article]

Ohlsson, Bo and Sandewall, Mats and Sandewall, Kajsa (1998). People's options on forest land use. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 39
[Report]

Ohlsson, Bo and Sandewall, Mats and Sandewall, Kajsa and Thi Bihn, Tran and Tri Chung, Vo and Quoc Hung, Pham (1998). People's options on forest land use. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 44
[Report]

Oksbjerg, Erik (1958). Sønderdelingsprocesser i sur humus. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 31
[Report]

Ollerstam, Olle (2002). Induced resistance in basket willow against a gall midge. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230
ISBN 91-576-6326-2
[Doctoral thesis]

Olofsson, Einar (1994). Biology and outbreaks of Microdiprion pallipes (Hymenoptera; Diprionidae) in Sweden. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 193
[Report]

Olofsson, Kenneth (2003). TreeD version 0.8. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 106
[Report]

Olsson, Bengt and Strömgren, Monika and Hyvönen, Riitta and Grelle, Achim and Freeman, Michael and Egnell, Gustaf and Persson, Tryggve (2017). Hur påverkas markens kolförråd av stubbskörd? I/In: Stubbskörd - hur påverkas klimat och miljö? Sid./p. 31-33. Uppsala: Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN 978-91-576-9454-6
[Book Chapter]

Olsson, Håkan and Eriksson, Göte and Pettersson, Hans and Högström, Mats and Lundblad, Mattias (2005). Kyoto - ENFORMA. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 151
[Report]

Olsson, Håkan and Lindberg, Eva and Wallerman, Jörgen and Holmgren, Johan (2018). Fjärranalysforskning på Remningstorp – exempel från SLU. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 479
[Report]

Olsson, Olle (2012). Wood fuel markets in Northern Europe. Diss. (sammanfattning/summary) Skinnskatteberg : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:39
ISBN 978-91-576-7675-7
[Doctoral thesis]

Ottosson, Elisabet (2013). Succession of wood-inhabiting fungal communities. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:17
ISBN 978-91-576-7774-7
[Doctoral thesis]

Oyewole, Olusegun Ayodeji (2015). Soil nitrogen fluxes and root uptake in the boreal forest. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:126
ISBN 978-91-576-8450-9
eISBN 978-91-576-8451-6
[Doctoral thesis]

P

Pahkakangas, Saila and Berglund, Örjan and Lundblad, Mattias and Karltun, Erik (2016). Markanvändning på organogena jordar i Sverige. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö) ; 21
[Report]

Palm, Daniel (2013). Inblandning av kalkgrus i lekbottnar för öring (Salmo trutta L.). Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2013:2
[Report]

Palm, Daniel (2007). Restoration of streams used for timber floating. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 120
ISBN 978-91-85913-19-0
[Doctoral thesis]

Palm, Thure (1951). Die Holz- und Rinden-Käfer der nordschwedischen Laubbäume. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 40:2
[Report]

Palmqvist, Kristin and Nordin, Annika and Giesler, Reiner (2020). Contrasting Effects of Long-Term Nitrogen Deposition on Plant Phosphorus in a Northern Boreal Forest. Frontiers in forests and global change. 3 , 65 , 1-13
[Journal article]

Parducci, Laura (2000). Genetics and evolution of the Mediterranean Abies species. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230
ISBN 91-576-5882-X
[Doctoral thesis]

Paterson, Sten Sture (1962). Introduction to phyochorology of Norden. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 50:5
[Report]

Pavlov, Igor N. and Vasaitis, Rimvydas and Litovka, Yulia A. and Stenlid, Jan and Jankovský, Libor and Timofeev, Anton A. and Menkis, Audrius (2020). Occurrence and pathogenicity of Corinectria spp. - an emerging canker disease of Abies sibirica in Central Siberia. Scientific Reports. 10 , 5597 , 1-10
[Journal article]

Perhans, Karin and Haight, Robert G. and Gustafsson, Lena (2014). The value of information in conservation planning. Forest ecology and management. 318 , 175-182
[Journal article]

Persson, Henrik (2016). Estimation of boreal forest attributes from very high resolution pleiades data. Remote sensing. 8 :9 , 1-19
[Journal article]

Persson, Henrik (2014). Estimation of forest parameters using 3D satellite data. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:84
ISBN 978-91-576-8116-4
eISBN 978-91-576-8117-1
[Doctoral thesis]

Persson, Henrik and Fransson, Johan (2016). Estimating site index from short term TanDEM-X canopy height models. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing. 9 :8 , 3598-3606
[Journal article]

Persson, Henrik and Fransson, Johan (2014). Forest variable estimation using radargrammetric processing of TerraSAR-X images in boreal forests. Remote sensing. 6 , 2084-2107
[Journal article]

Persson, Henrik and Fransson, Johan E.S. (2017). Comparison between TanDEM-X- and ALS-based estimation of aboveground biomass and tree height in boreal forests. Scandinavian journal of forest research. 32 , 306-319
[Journal article]

Persson, Henrik and Fransson, Johan E.S. (2013). Estimation of forest variables using radargrammetry on TerraSAR-X data in combination with a high resolution DEM. I/In: Living Planet Symposium, 9-13 September 2013, Edinburgh, UK.
[Conference Paper]

Persson, Henrik and Olsson, Håkan and Soja, Maciej J. and Ulander, Lars M.H. and Fransson, Johan E.S. (2017). Experiences from large-scale forest mapping of Sweden using TanDEM-X data. Remote sensing. 9 :1253 , 1-26
[Journal article]

Persson, Henrik and Perko, Roland (2016). Assessment of boreal forest height from WorldView-2 satellite stereo images. Remote sensing letters. 7 :12 , 1150-1159
[Journal article]

Persson, Henrik and Soja, Maciej J. and Olsson, Håkan and Fransson, Johan E.S. (2015). Satellitbaserade 3D-data till hjälp för skogliga skattningar. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2015:1
[Factsheet]

Persson, Johannes and Blennow, Kristina and Gonçalves, Luísa and Borys, Alexander and Dutcă, Ioan and Hynynen, Jari and Janeczko, Emilia and Lyubenova, Mariyana and Martel, Simon and Merganic, Jan and Merganicova, Katarina and Peltoniemi, Mikko and Petr, Michal and Reboredo, Fernando H. and Vacchiano, Giorgio and Reyer, Christopher P.O. (2020). No polarization–expected values of climate change impacts among European forest professionals and scientists. Sustainability. 12 , 1-12
[Journal article]

Persson-Huppel, Arne (1963). The influence of temperature on the antagonistic effect of Trichoderma viride Fr. on Fomes annosus (Fr.) Cke. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 4
[Report]

Persson-Hüppel, Arne (1963). Enzymatic splitting of sucrose by some strains of Valsa nivea Fr. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 7
[Report]

Perttu, Kurth and Morén, Ann-Sofie (1994). Regional temperature and radiation indices and their adjustment to horizontal and inclined forest land. Technical Report. Uppsala: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 194
[Report]

Petersson, Hans (1999). Biomassafunktioner för trädfaktorer av tall, gran och björk i Sverige. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 59
[Report]

Petersson, Linda (2019). Promoting natural regeneration of oak by manipulating disturbance. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2019:66
ISBN 978-91-7760-450-1
eISBN 978-91-7760-451-8
[Doctoral thesis]

Petersson, Linda and Löf, Magnus and Jensen, Anna M. and Chastain, Daryl R. and Gardiner, Emile S. (2020). Sprouts of shoot-clipped oak (Quercus alba and Q. robur) germinants show morphological and photosynthetic acclimation to contrasting light environments. New Forests. 51 , 817-834
[Journal article]

Petersson, Lisa (2019). Replacing Scots pine with Norway spruce. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2019:85
ISBN 978-91-7760-488-4
eISBN 978-91-7760-489-1
[Doctoral thesis]

Petrini, Sven (1951). Beräkning av slutavverkningen. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 5-6
[Report]

Petrini, Sven (1938). Boniteringstabeller för bok. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 31:2
[Report]

Petrini, Sven (1942). Boniteringstabeller och tillväxtöversikter för ek. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 33:2
[Report]

Petrini, Sven (1942). De internationella tallproveniensförsöken av år 1907. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 33:3
[Report]

Petrini, Sven (1959). De två äldsta svenska tallproveniensförsöken. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 48:11
[Report]

Petrini, Sven (1956). Determining the possible yield. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 21
[Report]

Petrini, Sven (1928). En närmeformel för kubering av träd. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 24:7
[Report]

Petrini, Sven (1934). Ett 25-årigt försök med naturföryngring i norrländsk råhumusgranskog. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 27:7
[Report]

Petrini, Sven (1919). Formhöjdstillväxten i tallbestånd inom Västerbottens län. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 16:7
[Report]

Petrini, Sven (1919). Formpunktsbedömning. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 16:6
[Report]

Petrini, Sven (1918). Formpunktsmetoden och dess användning för formklassbestämning och kubering. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 15:9
[Report]

Petrini, Sven (1953). Intérêt simple ou intérêts composés dans le calcul de la croissance. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 14
[Report]

Petrini, Sven (1931). Lanforsbeståndet. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 26:3
[Report]

Petrini, Sven (1944). Om granrötans inverkan på avverkningens rotvärde. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 34:4
[Report]

Petrini, Sven (1936). Om kantträdens reaktion vid friställning och överbeståndets produktion vid skärmföryngring. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 29:6
[Report]

Petrini, Sven (1926). Om uppskattningen på försöksparkerna. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 22:6
[Report]

Petrini, Sven (1953). Sammansatt ränta vid tillväxtprocentberäkning i fleråriga perioder. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 15
[Report]

Petrini, Sven (1928). Sektionskuberingens noggrannhet. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 24:6
[Report]

Petrini, Sven (1949). Simplified deduction of some statistical formulae. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 3
[Report]

Petrini, Sven (1921). Stamformsundersökningar. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 18:4
[Report]

Petrini, Sven (1925). Tillväxtprocentens beräknande. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 22:4
[Report]

Petrini, Sven (1949). Tillväxtprognoser vid skogsindelning. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 2
[Report]

Petrini, Sven (1944). Tre försöksytor i aspskog. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 34:3
[Report]

Petrini, Sven (1956). Ämnet skogsuppskattning med skogsindelning. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 26
[Report]

Petterson, Henrik (1947). Avverkningsberäkningar för övre och mellersta Norrland. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 36:2
[Report]

Petterson, Henrik (1955). Barrskogens volymproduktion. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:1A
[Report]

Petterson, Henrik (1964). Barrskogens värdeproduktion. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 52:1
[Report]

Petterson, Henrik (1955). Die Massenproduktion des Nadelwaldes. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:1B
[Report]

Petterson, Henrik (1950). Om skogsvårdslagens tillämpning. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 39:2
[Report]

Petterson, Henrik (1951). Produktionstabeller för vissa typer av svensk barrskog. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 40:9
[Report]

Petterson, Henrik (1926). Studier över stamformen. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 23:2
[Report]

Petterson, Henrik and Hesselman, Henrik and Trägårdh, Ivar and Wibeck, Edvard (1926). Redogörelse för verksamheten vid Statens skogsförsöksanstalt under år 1925. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 22:7
[Report]

Pettersson, Martin (2018). Diseases on Christmas trees in southern Sweden and western North Carolina - with emphasis on Phytophthora root rot and Neonectria canker. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp, Sweden : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2018:15
ISBN 978-91-7760-170-8
eISBN 978-91-7760-171-5
[Doctoral thesis]

Ploum, Stefan and Laudon, Hjalmar and Tapia, Andres Peralta and Kuglerova, Lenka (2020). Are dissolved organic carbon concentrations in riparian groundwater linked to hydrological pathways in the boreal forest? Hydrology and Earth System Sciences. 24 , 1709-1720
[Journal article]

Plym Forshell, Christina (1953). Kottens och fröets utbildning efter själv- och korsbefruktning hos tall (Pinus silvestris L.). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 43:10
[Report]

Pommerening, Arne and Muszta, Anders (2015). Methods of modelling relative growth rate. Forest Ecosystems. 2 , 1-9
[Journal article]

Pommerening, Arne and Vítková, Lucie and Zhao, Xin and Pallares Ramos, Carlos (2015). Towards understanding human tree selection behaviour. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2015:9
[Factsheet]

Prescott, Cindy E. and Reid, Anya and Wu, Shuyao and Nilsson Hegethorn, Marie-Charlotte (2017). Decomposition rates of surface and buried forest-floor material. Canadian journal of forest research. 47 :8 , 1140-1144
[Journal article]

Pretzsch, H. and Steckel, M. and Biber, P. and Ammer, C. and Ehbrecht, M. and Bielak, K. and Bravo, F. and Ordonez, C. and Vast, F. and Drossler, L. and Brazaitis, G. and Godvod, K. and Jansons, A. and de-Dios-Garcia, J. and Löf, Magnus and Aldea, Jorge and Korboulewsky, N. and Reventlow, D. O. J. and Nothdurft, A. and Enge, M. and Skrzyszewski, J. and Pardos, M. and Ponette, Q. and Sitko, R. and Fabrika, M. and Cerny, J. and Wolff, B. and Ruiz-Peinado, R. and del Rio, M. (2020). Stand growth and structure of mixed-species and monospecific stands of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and oak (Q. robur L., Quercus petraea (Matt.) Liebl.) analysed along a productivity gradient through Europe. European Journal of Forest Research. 139 , 349-367
[Journal article]

Pretzsch, Hans and del Rio, Miren and Biber, Peter and Arcangeli, Catia and Bielak, Kamil and Brang, Peter and Dudzinska, Malgorzata and Forrester, David Ian and Klaedtke, Joachim and Kohnle, Ulrich and Ledermann, Thomas and Matthews, Robert and Nagel, Juergen and Nilsson, Urban and Ningre, Francois and Nord-Larsen, Thomas and Wernsdorfer, Holger and Sycheva, Ekaterina (2019). Maintenance of long-term experiments for unique insights into forest growth dynamics and trends: review and perspectives. European Journal of Forest Research. 138 , 165-185
[Article Review/Survey]

Puodžiūnas, Mindaugas (2013). An analysis of potential improvements within Lithuanian sawlog supply. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:87
ISBN 978-91-576-7912-3
eISBN 978-91-576-7913-0
[Doctoral thesis]

Purfürst, Thomas and Lindroos, Ola (2011). The correlation between long-term productivity and short-term performance ratings of harvester operators. Croatian journal of forest engineering. 32 :2 , 509-519
[Journal article]

R

Ranius, Thomas and Ekvall, Hans and Jonsson, Mattias and Bostedt, Göran (2005). Cost efficiency of measures to increase the amount of coarse woody debris in managed Norway spruce forest. Forest ecology and management. 206 :1-3 , 119-133
[Journal article]

Ranius, Thomas and Hallinger, Martin and Schmalholz, Martin and Johansson, Victor (2016). Risken att lämnade träd dör efter slutavverkning. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2016:6
[Factsheet]

Ranius, Thomas and Korosuo, Anu and Roberge, Jean-Michel and Juutinen, A. and Mönkkönen, Mikko and Schroeder, Martin (2016). Cost-efficient strategies to preserve dead wood-dependent species in a managed forest landscape. Biological conservation. 204 :Part B , 197-204
[Journal article]

Rautio, Anna-Maria (2014). People-plant interrelationships. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:85
ISBN 978-91-576-8118-8
eISBN 978-91-576-8119-5
[Doctoral thesis]

Redondo, Miguel Angel and Berlin, Anna and Boberg, Johanna and Oliva, Jonas (2020). Vegetation type determines spore deposition within a forest–agricultural mosaic landscape. FEMS Microbiology Ecology. 96 , fiaa082 , 1-12
[Journal article]

Redondo, Miguel Angel (2018). Invasion biology of forest Phytophthora species in Sweden. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala, Sweden : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2018:22
ISBN 978-91-7760-184-5
eISBN 978-91-7760-185-2
[Doctoral thesis]

Rende, Umut (2016). Sucrose cleavage pathways in aspen wood. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:110
ISBN 978-91-576-8723-4
eISBN 978-91-576-8724-1
[Doctoral thesis]

Rennerfelt, Erik (1944). Inverkan av tallkärnvedens fenolsubstanser på några blåytesvampars tillväxt jämte ett försök till kvantitativ mätning av blånadens intensitet. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 34:7
[Report]

Rennerfelt, Erik (1947). Några undersökningar över olika rötsvampars förmåga att angripa splint- och kärnved hos tall. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 36:9
[Report]

Rennerfelt, Erik (1952). Om angrepp av rotröta på tall. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 41:9
[Report]

Rennerfelt, Erik (1946). Om rotrötan (Polyporus annosus Fr.) i Sverige. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 35:8
[Report]

Rennerfelt, Erik (1954). Träskyddskommitténs fält- och rötkammarförsök med olika träimpregneringsmedel. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 44:9
[Report]

Rennerfelt, Erik (1959). Träskyddskommitténs fält- och rötkammarförsök med olika träimpregneringsmedel. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 48:6
[Report]

Rennerfelt, Erik (1943). Undersökningar över toxiciteten emot rötsvampar hos tallkärnvedens fenoliska beståndsdelar. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 33:6
[Report]

Rennerfelt, Erik and Starkenberg, Bo (1951). Träskyddskommitténs fält- och rötkammarförsök. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 40:4
[Report]

Rennerfelt, Erik and Thunell, Bertil (1950). Undersökningar över bokens rödkärna. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 39:4
[Report]

Reyer, Christopher and Bathgate, Stephen and Blennow, Kristina and Borges, Jose and Bugmann, Harald and Delzon, Sylvain and Faias, Sonia and Garcia-Gonzalo, Jordi and Gardiner, Barry and Gonzalez-Olabarria, Jose and Garcia, Carlos and Guerra Hernandez, Juan and Kellomäki, Seppo and Kramer, Koen and Lexer, Manfred and Lidner, Marcus and van der Maaten, Ernst and Maroschek, Michael and Muys, Bart and Nicoll, Bruce and Palahi, Marc and Palma, Joao and Paulo, Joana and Peltola, Heli and Pukkala, Timo and Rammer, Werner and Ray, Duncan and Sabate, Santiago and Schelhaas, Mart-Jan and Seidl, Rupert and Temperli, Christian and Tome, Margarida and Rasoul, Yousefpour and Zimmermann, Niklaus and Hanewinkel, Marc (2017). Are forest disturbances amplifying or canceling out climate change-induced productivity changes in European forests? Environmental research Letters. 12 , 2-13
[Journal article]

Ribeiro, Maria Margarida (2001). Genetics of Pinus pinaster Aiton with cytoplasmic and nuclear markers. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230
ISBN 91-576-6061-1
[Doctoral thesis]

Ringdahl, Ola and Hellström, Thomas and Wästerlund, Iwan and Lindroos, Ola (2012). Estimating wheel slip for a forest machine using RTK-DGPS. Journal of terramechanics. 49 :5 , 271–279
[Journal article]

Ringdahl, Ola and Lindroos, Ola and Hellström, Thomas and Bergström, Dan and Athanassiadis, Dimitris and Nordfjell, Tomas (2011). Path tracking in forest terrain by an autonomous forwarder. Scandinavian journal of forest research. 26 :4 , 350-359
[Journal article]

Ringvall, Anna and Ståhl, Göran and Löfgren, Per and Fridman, Jonas (2004). Skattningar och precisionsberäkning i NILS. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 128
[Report]

Roberge, Cornelia (2017). Inventory strategies for monitoring and evaluation of forest damage. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:2
ISBN 978-91-576-8777-7
eISBN 978-91-576-8778-4
[Doctoral thesis]

Roberge, Jean-Michel and Bengtsson, Stina B. K. and Wulff, Sören and Snäll, Tord (2011). Edge creation and tree dieback influence the patch-tracking metapopulation dynamics of a red-listed epiphytic bryophyte. Journal of applied ecology. 48 :3 , 650-658
[Journal article]

Roberge, Jean-Michel and Laudon, Hjalmar and Björkman, Christer and Ranius, Thomas and Sandström, Camilla and Felton, Adam and Sténs, Anna and Nordin, Annika and Granström, Anders and Widemo, Fredrik and Bergholm, Johan and Sonesson, Johan and Stenlid, Jan and Lundmark, Tomas (2016). Socio-ecological implications of modifying rotation lengths in forestry. Ambio. 45(Suppl.2) , S109-S123
[Journal article]

Romell, Eva (2011). Aspects of regeneration in tropical secondary forests of Northeast Borneo affected by selective logging, El Niño-induced drought and fire. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:57
ISBN 978-91-576-7601-6
[Doctoral thesis]

Romell, Lars-Gunnar (1919). Anatomiska egendomligheter vid en naturympning av gran på tall. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 16:3
[Report]

Romell, Lars-Gunnar (1928). En nitritbakterie ur svensk skogsmark. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 24:2
[Report]

Romell, Lars-Gunnar (1922). Hänglavar och tillväxt hos norrländsk gran. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 19:5
[Report]

Romell, Lars-Gunnar (1940). Kvistningsstudier å tall och gran. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 32:5
[Report]

Romell, Lars-Gunnar (1922). Luftväxlingen i marken som ekologisk faktor. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 19:2
[Report]

Romell, Lars-Gunnar (1928). Markluftsanalyser och markluftning. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 24:3
[Report]

Romell, Lars-Gunnar (1928). Studier över kolsyrehushållningen i mossrik tallskog. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 24:1
[Report]

Romell, Lars-Gunnar (1925). Till kottklängningens teori och praxis. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 22:3
[Report]

Romell, Lars-Gunnar (1925). Växttidsundersökningar å tall och gran. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 22:2
[Report]

Romell, Lars-Gunnar and Malmström, Carl (1945). Henrik Hesselmans tallhedsförsök åren 1922-1942. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 34:11
[Report]

Roos, Anders and Woxblom, Ann-Charlotte and Mccluskey, Denise (2009). Arkitekters och byggingenjörers inställning till trä i byggande. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products (until 180101), Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2009:8
[Factsheet]

Rosenberg, Olle (2011). Population management of cone and seed insects in spruce seed orchards. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:38
ISBN 978-91-576-7583-5
[Doctoral thesis]

Rosin, Zuzanna M. and Hiron, Matthew and Zmihorski, Michal and Szymanski, Pawel and Tobolka, Marcin and Pärt, Tomas (2020). Reduced biodiversity in modernized villages: A conflict between sustainable development goals. Journal of Applied Ecology. 57 , 695-706
[Journal article]

Rubene, Diana (2014). Insect diversity on clearcuts in boreal forest landscapes. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:50
ISBN 978-91-576-8048-8
eISBN 978-91-576-8049-5
[Doctoral thesis]

Ruete, Alejandro (2012). Population viability analysis under environmental change. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:22
ISBN 978-91-576-7658-0
[Doctoral thesis]

Rytter, Lars and Löf, Magnus (2017). Skogsbruk med förkultur. Umeå: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2017:10
[Factsheet]

Råberg, Ulrika and Hafrén, Jonas (2009). Fluorescerande blånad. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products (until 180101), Sveriges lantbruksuniversitet. Research Results ; 6
[Factsheet]

S

Saad, Rami (2017). The effect of forest information quality on the planning and decision process in forestry. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:11
ISBN 978-91-576-8795-1
eISBN 978-91-576-8796-8
[Doctoral thesis]

Saad, Rami and Wallerman, Jörgen and Lämås, Tomas (2014). Estimating stem diameter distributions from airborne laser scanning data and their effects on long term forest management planning. Scandinavian journal of forest research. 30 :2 , 186-196
[Journal article] (Unpublished)

Saarela, Svetlana and Breidenbach, Johannes and Raumonen, Pasi and Grafström, Anton and Ståhl, Göran and Ducey, Mark J. and Astrup, Rasmus (2017). Kriging prediction of stand-level forest information using mobile laser scanning data adjusted for nondetection. Canadian journal of forest research. 47 :9 , 1257-1265
[Journal article]

Saarela, Svetlana and Wästlund, André and Holmström, Emma and Appiah Mensah, Alex and Holm, Sören and Nilsson, Mats and Fridman, Jonas and Ståhl, Göran (2020). Mapping aboveground biomass and its prediction uncertainty using LiDAR and field data, accounting for tree-level allometric and LiDAR model errors. Forest Ecosystems. 7 , 43 , 1-17
[Journal article]

Sahilu, Mersha Gebrehiwot (2017). Agroforestry homegardens in Ethiopia. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:58
ISBN 978-91-7760-006-0
eISBN 978-91-7760-007-7
[Doctoral thesis]

Sahlén, Veronica and Ordiz, Andrés and Ordiz, Andrés and Swenson, Jon E. and Stoen, Ole-Gunnar (2015). Behavioural Differences between Single Scandinavian Brown Bears (Ursus arctos) and Females with Dependent Young When Experimentally Approached by Humans. PloS one. 10 :4 , 1-16
[Journal article]

Salk, Carl and Chazdon, Robin and Waiswa, Daniel (2020). Thinking outside the plot: monitoring forest biodiversity for social-ecological research. Ecology and Society. 25 , 7 , 1-11
[Journal article]

Salmén, Lennart and Ander, Paul and Fernando, Dinesh and Daniel, Geoffrey and Viforr, Silvia and Mårtensson, Tomas and Hildén, Lars and Hilden, Lars and Moberg, Anders and Paulson, Magnus and Nelsson, Erik and Bäck, Roland and Sandström, Peter (2013). CRUW Mechanical Pulping: Sub-project 10, enzyme treatment of chips for energy reduction in TMP. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products (until 180101), Sveriges lantbruksuniversitet. Intern rapport / Centrum för forskning om vedfiberns ultrastruktur ; 10
[Report]

Salmén, Lennart and Filonova, Lada and Olsson, Anne-Marii and Hafrén, Jonas and Daniel, Geoffrey (2013). Chemical pulping: Localization of xylan (native and added) during cooking. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products (until 180101), Sveriges lantbruksuniversitet. Intern rapport / Centrum för forskning om vedfiberns ultrastruktur ; 11
[Report]

Samuelsson, Robert and Finell, Michael and Arshadi, Mehrdad and Hedman, Björn and Subirana, Jordi (2014). Inblandning av stärkelse och lignosulfonat i pellets vid Bioenergi i Luleå AB. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi ; 2014:29
[Report]

Samuelsson, Robert and Finell, Michael and Arshadi, Mehrdad and Kalén, Gunnar and Segerström, Markus (2015). Pelletering vid inblandning av björk, asp, al och salix i sågspån från barrved. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi ; 2015:2
[Report]

Samuelsson, Robert and Kalén, Gunnar and Segerström, Markus (2016). Pelletering av avverkningsrester. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi ; 2016:19
[Report]

Sandell, Emma (2020). Post-Mining Restoration in Zambia. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2020:17
ISBN 978-91-7760-552-2
eISBN 978-91-7760-553-9
[Doctoral thesis]

Sandewall, Mats (2014). Skoglig utbildningssatsning i Etiopien - vad blev utfallet? Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2014:9
[Factsheet]

Sandewall, Mats (2001). Sustainable use of forest land in Southeast Asia : a strategic planning approach. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230
ISBN 91-576-6062-X
[Doctoral thesis]

Sandquist, David and Norell, Lennart and Daniel, Geoffrey (2015). Quantitative evaluation of hybrid aspen xylem and immunolabeling patterns using image analysis and multivariate statistics. Bioresources. 10 :3 , 4997-5015
[Journal article]

Sandquist, David and Norell, Lennart and Takabe, Keiji and Yoshinaga, Arata and Daniel, Geoffrey (2015). Anatomical and Immunocoverage Observations on SuSy, C4H, and Pectate Lyase Family Protein Down-regulated Aspens Genotypes. Bioresources. 10 :3 , 5016-5029
[Journal article]

Sandring, Saskia and Christensen, Pernilla and Eriksson, Åsa Ingegerd and Nilsson, Liselott and Pettersson, Anders and Svensson, Johan (2014). NILS datafångst och datavärdskap (NIDa). Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 430
[Report]

Sandström, Camilla and Ericsson, Göran and Dressel, Sabrina and Eriksson, Max and Kvastegård, Emma (2014). Attityder till rovdjur och rovdjursförvaltning. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 1
[Report]

Sandström, Camilla and Lindkvist, Anna and Öhman, Karin and Nordström, Eva-Maria (2011). Governing competing demands for forest resources in Sweden. Forests. 2 :1 , 218-242
[Journal article]

Sandström, Frida and Petersson, Hans and Kruys, Nicholas and Ståhl, Göran (2007). Biomass conversion factors (density and carbon concentration) by decay classes for dead wood of Pinus sylvestris, Picea abies and Betula spp. in boreal forests of Sweden. Forest ecology and management. 243 :1 , 19-27
[Journal article]

Sane, Shashank (2020). Molecular Regulation of Bud Phenology and Vegetative Phase Change in Populus Trees. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2020:3
ISBN 978-91-7760-524-9
eISBN 978-91-7760-525-6
[Doctoral thesis]

Santoro, Maurizio and Cartus, Oliver and Fransson, Johan E. S. and Shvidenko, Anatoly and McCallum, Ian and Hall, Ronald J. and Beaudoin, Andre and Beer, Christian and Schmullius, Christiane (2013). Estimates of forest growing stock volume for Sweden, Central Siberia, and Quebec using envisat advanced synthetic aperture radar backscatter data. Remote sensing. 5 :9 , 4503-4532
[Journal article]

Santoro, Maurizio and Pantze, Andreas and Fransson, Johan E. S. and Dahlgren, Jonas and Persson, Anders (2012). Nation-wide clear-cut mapping in Sweden using ALOS PALSAR strip images. Remote sensing. 4 :6 , 1693-1715
[Journal article]

Schelker, Jakob (2013). Forestry impact on water quality: a landscape perspective on dissolved organic carbon. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:38
ISBN 978-91-576-7815-7
[Doctoral thesis]

Schlyter, Fredrik (2012). Semiochemical diversity in practice. Psyche: a journal of entomology. 2012 , 1-10
[Journal article]

Schnell, Sebastian (2015). Integrating trees outside forests into national forest inventories. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:37
ISBN 978-91-576-8272-7
eISBN 978-91-576-8273-4
[Doctoral thesis]

Schnell, Sebastian and Wikman, Jonas and Ståhl, Göran (2013). Relascope sampling for crown ratio estimation. Canadian journal of forest research. 43 :5 , 459-468
[Journal article]

Schotte, Gunnar (1923). Bibliografisk förteckning över innehållet i Statens skogsförsöksanstalts publikationer under 20-årsperioden 1904-1923. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 20:8
[Report]

Schotte, Gunnar (1917). Lärken och dess betydelse för svensk skogshushållning. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:12
[Report]

Schotte, Gunnar (1924). Några norrländska skogsföryngringsproblem. II. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 21:4
[Report]

Schotte, Gunnar (1917). Om aspens produktionsförmåga. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:17
[Report]

Schotte, Gunnar (1910). Om betydelsen af fröets hemort och moder-trädets ålder vid tallkultur. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 7:10
[Report]

Schotte, Gunnar (1910). Om färgning af skogsfrö i syfte att utmärka utländsk vara. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 7:4
[Report]

Schotte, Gunnar (1912). Om gallringsförsök. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 9:8
[Report]

Schotte, Gunnar (1912). Om olika metoders betydelse vid undersökning af barrträdsfrös grobarhet. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 8:8
[Report]

Schotte, Gunnar (1922). Om snöbrottsfaran vid mycket starka gallringar. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 19:7
[Report]

Schotte, Gunnar (1917). Om snöskadorna i södra och mellersta Sveriges skogar åren 1915-1916. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:4
[Report]

Schotte, Gunnar (1910). Skogsträdens frösättning hösten 1909. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 7:2
[Report]

Schotte, Gunnar (1910). Skogsträdens frösättning hösten 1910. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 7:8
[Report]

Schotte, Gunnar (1912). Skogsträdens frösättning hösten 1911. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 8:6
[Report]

Schotte, Gunnar (1912). Skogsträdens frösättning hösten 1912. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 9:6
[Report]

Schotte, Gunnar (1914). Skogsträdens frösättning hösten 1913. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 10:5
[Report]

Schotte, Gunnar (1912). Sveriges virkesrikaste skogsbestånd. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 9:7
[Report]

Schotte, Gunnar (1923). Tallfröets proveniens - Norrlands viktigaste skogsodlingsfråga. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 20:5
[Report]

Schotte, Gunnar (1907). Tallkottens och tallfröets beskaffenhet skördeåret 1903-1904. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 2:1
[Report]

Schotte, Gunnar (1915). Tallplantor av frö från olika hemort. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 11:3
[Report]

Schotte, Gunnar (1914). Trenne gallringsytor å Skagersholms kronopark. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 10:8
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik (1916). Redogörelse för skogsförsöksanstaltens verksamhet under treårsperioden 1912-1914. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 12:2
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik (1912). Redogörelse för verksamheten vid Statens Skogsförsöksanstalt under år 1910. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 8:1
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik (1912). Redogörelse för verksamheten vid Statens Skogsförsöksanstalt under år 1911. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 9:1
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik (1914). Redogörelse för verksamheten vid Statens Skogsförsöksanstalt under år 1912. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 10:1
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik (1915). Redogörelse för verksamheten vid statens skogsförsöksanstalt under år 1913. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 11:1
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik (1916). Redogörelse för verksamheten vid statens skogsförsöksanstalt under år 1914. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 12:1
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik (1912). Redogörelse öfver skogsförsöksanstaltens verksamhet under treårsperioden 1909-1911. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 9:2
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik and Trägårdh, Ivar (1917). Redogörelse för verksamheten vid statens skogsförsöksanstalt under år 1915. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:2
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik and Trägårdh, Ivar and Lindholm, C. and Wibeck, Edvard (1917). Statens skogsförsöksanstalt. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:1
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik and Trägårdh, Ivar and Wibeck, Edvard (1918). Redogörelse för skogsförsöksanstaltens verksamhet under treårsperioden 1915-1917 jämte förslag till arbetsprogram. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 15:5
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik and Trägårdh, Ivar and Wibeck, Edvard (1917). Redogörelse för verksamheten vid Statens Skogsförsöksanstalt under år 1916. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:6
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik and Trägårdh, Ivar and Wibeck, Edvard (1918). Redogörelse för verksamheten vid Statens skogsförsöksanstalt under år 1917. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 15:1
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik and Trägårdh, Ivar and Wibeck, Edvard (1919). Redogörelse för verksamheten vid Statens skogsförsöksanstalt under år 1918. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 16:8
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik and Trägårdh, Ivar and Wibeck, Edvard (1920). Redogörelse för verksamheten vid Statens skogsförsöksanstalt under år 1919. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 17:6
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik and Trägårdh, Ivar and Wibeck, Edvard (1921). Redogörelse för verksamheten vid Statens skogsförsöksanstalt under år 1920. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 18:8
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik and Trägårdh, Ivar and Wibeck, Edvard (1921). Redogörelse för verksamheten vid Statens skogsförsöksanstalt under år 1921. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 18:9
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik and Trägårdh, Ivar and Wibeck, Edvard (1922). Redogörelse för verksamheten vid Statens skogsförsöksanstalt under år 1922. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 19:9
[Report]

Schotte, Gunnar and Trägårdh, Ivar and Wibeck, Edvard and Hesselman, Henrik (1922). Redogörelse för skogsförsöksanstaltens verksamhet under fyraårsperioden 1918-1921 jämte förslag till arbetsprogram. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 19:1
[Report]

Schroeder, Martin and Kärvemo, Simon (2015). Var är risken störst för att granbarkborre ska döda träd? Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2015:7
[Factsheet]

Segebaden, Gustaf von (2000). Komplement till rikstaxen 75 år. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 75
[Report]

Segura, Javier (2018). Microbial life in boreal soils. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2018:32
ISBN 978-91-7760-204-0
eISBN 978-91-7760-205-7
[Doctoral thesis]

Seidl, Rupert and Honkaniemi, Juha and Aakala, Tuomas and Aleinikov, Alexey and Angelstam, Per and Bouchard, Mathieu and Boulanger, Yan and Burton, Philip J. and De Grandpre, Louis and Gauthier, Sylvie and Hansen, Winslow D. and Jepsen, Jane U. and Jogiste, Kalev and Kneeshaw, Daniel D. and Kuuluvainen, Timo and Lisitsyna, Olga and Makoto, Kobayashi and Mori, Akira S. and Pureswaran, Deepa S. and Shorohova, Ekaterina and Shubnitsina, Elena and Taylor, Anthony R. and Vladimirova, Nadezhda and Vodde, Floortje and Senf, Cornelius (2020). Globally consistent climate sensitivity of natural disturbances across boreal and temperate forest ecosystems. Ecography. 43 , 967-978
[Journal article]

Sikstrom, Ulf and Hjelm, Karin and Hanssen, Kjersti Holt and Saksa, Timo and Wallertz, Kristina (2020). Influence of mechanical site preparation on regeneration success of planted conifers in clearcuts in Fennoscandia-a review. Silva Fennica. 54 :2 , 10172 , 1-35
[Article Review/Survey]

Sikström, Ulf (2001). Growth and nutrition of coniferous forests on acidic mineral soils - status and effects of liming and fertilization. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230
ISBN 91-576-6066-2
[Doctoral thesis]

Simak, Milan (1953). Beziehungen zwischen Samengrösse und Samenanzahl in verschiedenen grossen Zapfen eines Baumes (Pinus silvestris L.). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 43:8
[Report]

Simak, Milan (1960). Influence of cone size on the seed produced (Pinus silvestris L.). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 49:4
[Report]

Simak, Milan (1962). Karyotype analysis of Larix decidua Mill. from different provenances. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 51:1
[Report]

Simak, Milan (1952). Om bevattning av tallsådd med saltvatten. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 41:4
[Report]

Simak, Milan (1955). Samengrösse und Samengewicht als Qualitätsmerkmale einer Samenprobe (Pinus silvestris L.). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:9
[Report]

Simak, Milan (1953). Über die Samenmorphologie der gemeinen Kiefer (Pinus silve[s]tris L.). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 43:2
[Report]

Simak, Milan (1957). The x-ray contrast method for seed testing scots pine - Pinus silvestris. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 47:4
[Report]

Simak, Milan and Gustafsson, Åke (1954). Fröbeskaffenheten hos moderträd och ympar av tall. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 44:2
[Report]

Simonsson, Per (2016). Conservation measures in Swedish forests. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:103
ISBN 978-91-576-8709-8
eISBN 978-91-576-8710-4
[Doctoral thesis]

Simonsson, Per and Gustafsson, Lena and Östlund, Lars (2015). Naturhänsyn vid avverkning. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2015:3
[Factsheet]

Singh, Navinder and Bhatnagar, Yash Veer and Lecomte, Nicolas and Fox, Jeseph L and Yoccoz, Nigel (2013). No longer tracking greenery in high altitudes: Pastoral practices of Rupshu nomads and their implications for biodiversity conservation. Pastoralism: Research, Policy and Practice. 3 :16 , 1-15
[Journal article]

Sjögren, Hans (2015). Agroforestry systems with trees for biomass production in western Kenya. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:63
ISBN 978-91-576-8324-3
eISBN 978-91-576-8325-0
[Doctoral thesis]

Sjöman, Henrik and Hirons, A.D. and Bassuk, N.L. (2018). Improving confidence in tree species selection for challenging urban sites: a role for leaf turgor loss. Urban Ecosystems. 21 , 1171-1188
[Journal article]

Sjörs, Hugo (1961). Some chemical properties of the humus layer in Swedish natural soils. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 37
[Report]

Sjöström, Åke (1961). Kronhjortens skadegörelse på granskog. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 35
[Report]

Skovsgaard, Jens Peter (2013). Bog om naturnær skovdrift. UNSPECIFIED.

Skovsgaard, Jens Peter (2013). Bog om skovdyrkning. UNSPECIFIED.

Skovsgaard, Jens Peter (2013). Monografier over træer. UNSPECIFIED.

Skovsgaard, Jens Peter (2013). Røn på Bornholm: en genetisk smeltedigel for tarmvridrøn, klipperøn, seljerøn, finsk røn og almindelig røn. Skoven. 45 :6-7 , 296-299
[Journal article]

Skovsgaard, Jens Peter (2015). Store tarmvridrøn 2 : Et træ i Vemmetofte er Danmarks tredjestørste. Skoven. 47 :12 , 534-535
[Journal article]

Skovsgaard, Jens Peter and Graversgaard, H.C. (2013). Store tarmvridrøn. Verdens tykkeste tarmvridrøn står i Danmark. Skoven. 45 :10 , 451-455
[Journal article]

Skovsgaard, Jens Peter and Graversgaard, H.C. (2013). Storfrugtet røn: en ny træart til skovdyrkning, frugtavl eller bare en gearet investering? Skoven. 45 :12 , 542-546
[Journal article]

Skovsgaard, Jens Peter and Graversgaard, H.C. (2013). Tarmvridrøn i plantet kultur: det korte af det lange. Skoven. 45 :4 , 184-186
[Journal article]

Skovsgaard, Jens Peter and Graversgaard, H.C. (2013). Tarmvridrøn: stor forskel på provenienser. Skoven. 45 :5 , 238-241
[Journal article]

Skovsgaard, Jens Peter and Graversgaard, H.C. and Skovsgaard, Tor (2013). Tarmvridrøn i Vendsyssel: fire års overlevelse, vækst og sundhed i en skovrejsningskultur på hævet havbund. Skoven. 45 :2 , 84-88
[Journal article]

Skovsgaard, Jens Peter and Graversgaard, Hans Christian (2019). Skovdyrkning med små træarter: Fuglekirsebær. Skoven. 51 , 164-170
[Journal article]

Skovsgaard, Jens Peter and Graversgaard, Hans Christian (2019). Skovdyrkning med små træarter: Tidlig udpegning af hovedtræer kombineret med opkvistning. Skoven. 51 , 248-251
[Journal article]

Skovsgaard, Jens Peter and Graversgaard, Hans Christian (2019). Skovdyrkning med små træarter: Vild pære. Skoven. 51 , 300-305
[Journal article]

Skovsgaard, Jens Peter and Grube, A. and Graversgaard, H.C. and Thomsen, I.M. (2013). Afløvning af kirsebær. Skoven. 45 :10 , 430
[Journal article]

Skovsgaard, Jens Peter and Thomsen, Iben M. and Barklund, Pia (2009). Skötsel av bestånd med askskottsjuka. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
(S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

(S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2009:13
[Factsheet]

Smits, Agnis (2001). Responses of Bupalus piniarius to plant quality variation generated by larval feeding. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230
ISBN 91-576-6060-3
[Doctoral thesis]

Sonesson, Johan (2000). Early testing of adaptedness to temperature and water availability in Pinus sylvestris and Picea abies. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230
ISBN 91-576-5897-8
[Doctoral thesis]

Song, Kai and Halvarsson, Peter and Fang, Yun and Barnaby, Jonathan and Germogenov, Nickolai and Sun, Yuehua and Hoglund, Jacob (2020). Genetic differentiation in Sichuan jay (Perisoreus internigrans) and its sibling species Siberian jay (P. infaustus). Conservation Genetics. 21 , 319-327
[Journal article]

Spessivtseff, Paul (1922). Bestämningstabell över svenska barkborrar. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 19:6
[Report]

Spessivtseff, Paul (1923). Bidrag till kännedomen om bruna öronvivelns (Otiorrhynchus ovatus L.) morfologi och biologi. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 20:3
[Report]

Spessivtseff, Paul (1921). Bidrag till kännedomen om splintborrarnas näringsgnag. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 18:7
[Report]

Spessivtseff, Paul (1924). Grankottmätarna (Eupithecia abietaria och strobilata) och deras skadegörelse. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 21:7
[Report]

Spessivtseff, Paul (1928). Studier över de svenska barkborrarnas biologi särskilt med hänsyn till generationsutvecklingen. Del I. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 24:8
[Report]

Staal Wästerlund, Dianne (2018). Factors explaining the interest of adult offspring in succeeding their parents as forest owners. Forests. 9 :11 , 1-15
[Journal article]

Staal Wästerlund, Dianne and Kronholm, Thomas (2014). Market analysis of harvesting services engaged by private forest owners in Sweden. I/In: Biennal Meeting of the Scandinavian Society of Forest Economics, 21-24 May 2014, Uppsala, Sweden.
[Conference Paper]

Stanislovaitis, Andrius and Brukas, Vilis and Kavaliauskas, Marius and Mozgeris, Gintautas (2015). Forest owner is more than her goal: a qualitative typology of Lithuanian owners. Scandinavian journal of forest research. 30 :5 , 478-491
[Journal article]

Stecher Justiniano Pinto, Guilherme and Rousseu, F. and Niklasson, Mats and Drobyshev, Igor (2020). Effects of human-related and biotic landscape features on the occurrence and size of modern forest fires in Sweden. Agricultural and Forest Meteorology. 291 , 108084 , 1-10
[Journal article]

Stendahl, Johan (2001). Spatial aspects of forest and forest soil management. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230
ISBN 91-576-6083-2
[Doctoral thesis]

Sterkenburg, Erica (2016). Drivers of soil fungal communities in boreal forests. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:24
ISBN 978-91-576-8550-6
eISBN 978-91-576-8551-3
[Doctoral thesis]

Steyaert, Sam M.J.G. and Stoen, Ole-Gunnar and Karlsson, Jens and Elfström, Marcus and van Lammeren, Ron and Bokdam, Jan and Zedrosser, Andreas and Brunberg, Sven and Swenson, Jon E. (2011). Resource selection by sympatric free-ranging dairy cattle and brown bears Ursus arctos. Wildlife biology. 17 :4 , 389-403
[Journal article]

Store, Ron and Athanassiadis, Dimitris (2018). Geographical distribution and potentials of needles in the Finnish side of Botnia-Atlantica region. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204), Sveriges lantbruksuniversitet. BioHub Infosheet ; 22
[Factsheet]

Store, Ron and Athanassiadis, Dimitris (2018). Potential and distribution of branches in the Finnish side of Botnia-Atlantica. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204), Sveriges lantbruksuniversitet. BioHub Infosheet ; 17
[Factsheet]

Store, Ron and Athanassiadis, Dimitris (2018). Roundwood potentials and distribution in the Finnish side of Botnia-Atlantica. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204), Sveriges lantbruksuniversitet. BioHub Infosheet ; 16
[Factsheet]

Store, Ron and Athanassiadis, Dimitris (2018). Stump and root potentials and geographical distribution in the Finnish side of Botnia-Atlantica region. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (until 131204), Sveriges lantbruksuniversitet. BioHub Infosheet ; 21
[Factsheet]

Streyffert, Thorsten (1953). Forst- und Holzwirtschaft in Schweden. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 12
[Report]

Streyffert, Thorsten (1952). Förenta staternas massa- och pappersindustri med särskild hänsyn till dess råvaruförsörjning. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 7
[Report]

Streyffert, Thorsten (1957). Influence of ownership and size structure on forest management in Sweden. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 23b
[Report]

Streyffert, Thorsten (1956). Skogsbrukets företagsformer. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 23a
[Report]

Streyffert, Thorsten (1949). Skogskulturåtgärdernas ekonomi. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 1
[Report]

Streyffert, Thorsten (1960). Utvecklingstendenser beträffande rotvärden och priser på skogsprodukter. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 33
[Report]

Streyffert, Thorsten (1957). Världens framtida virkesförsörjning. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 27
[Report]

Streyffert, Thorsten and Malortie, Christian von (1963). Bondeskogsbruket. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 39
[Report]

Stryamets, Nataliya (2016). Use and governance of non-wood forest products in market and transition economies. Diss. (sammanfattning/summary) Skinnskatteberg : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:08
ISBN 978-91-576-8518-6
eISBN 978-91-576-8519-3
[Doctoral thesis]

Stryamets, Nataliya (2012). Use and governance of non-wood forest products in transition and market economies. Sweden : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-576-9054-8
[Licentiate thesis]

Ström, Israel af (1839). Enkla reglor för skogars skötsel. Stockholm: Nordströmska Boktryckeriet
[Book (author)]

Ström, Israel af (1822). Förslag till en förbättrad skogshushållning i Sverige, jemte utkasttill dess systematiska verkställande. Stockholm: UNSPECIFIED
[Book (author)]

Ström, Israel af (1860). Om skogarnas vård och skötsel samt säkraste och enklaste sättet att dervid gå tillväga. Upsala: UNSPECIFIED
[Book (author)]

Stuiver, Babs (2015). Stand development effects on N₂-fixation and seedling performance in northern boreal forests. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:108
ISBN 978-91-576-8414-1
eISBN 978-91-576-8415-8
[Doctoral thesis]

Ståhl, Erik G. and Karlmats, Ulf (1995). Yield, wood properties, and timber harvest at establishment of seed-tree and shelterwood regeneration systems. Technical Report. Uppsala: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 197
[Report]

Ståhl, Erik G. and Persson, Bengt (1992). Provenance variation in early growth and development in Picea mariana (Mill) B.S.P. Uppsala: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 187
[Report]

Ståhl, Erik G. and Persson, Bengt and Prescher, Finnvid (1990). Effect of provenance and spacing on stem straightness and number of stems with spike knots in Pinus sylvestris L. - northern Sweden and countrywide models. Uppsala: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 184
[Report]

Ståhl, Göran and Allard, Anna and Esseen, Per-Anders and Glimskär, Anders and Ringvall, Anna and Svensson, Johan and Sundquist, Sture and Christensen, Pernilla and Gallegos Torell, Åsa and Högström, Mats and Lagerqvist, Kjell and Marklund, Liselott and Nilsson, Björn and Inghe, Ola (2011). National Inventory of Landscapes in Sweden (NILS) - scope, design, and experiences from establishing a multiscale biodiversity monitoring system. Environmental monitoring and assessment. 173 :1-4 , 579-595
[Journal article]

Ståhl, Göran and Blomquist, Göran and Eriksson, Allan (2003). Mögelproblem i samband med risrensning inom riksskogstaxeringen. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 117
[Report]

Ståhl, Göran and Boström, Bengt and Lindkvist, Håkan and Lindroth, Anders and Nilsson, Jan and Olsson, Mats (2003). Methodological options for quantifying changes in carbon pools in Swedish forests. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 118
[Report]

Ståhl, Göran and Cienciala, Emil and Chirici, Gherardo and Lanz, Adrian and Vidal, Claude and Winter, Susanne and McRoberts, Ronald E. and Rondeux, Jacques and Schadauer, Klemens and Tomppo, Erkki (2012). Bridging national and reference definitions for harmonising forest statistics. Forest science. 58 :3 , 214-223
[Journal article]

Ståhl, Göran and Ekström, Magnus and Dahlgren, Jonas and Esseen, Per Anders and Grafström, Anton and Jonsson, Bengt Gunnar (2017). Informative plot sizes in presence-absence sampling of forest floor vegetation. Methods in ecology and evolution British Ecological Society. 8 , 1284-1291
[Journal article]

Ståhl, Göran and Glimskär, Anders and Holm, Sören and Walheim, Mats (2006). Utökad samordning av landskapsövervakning och uppföljning av Natura 2000. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 159
[Report]

Ståhl, Göran and Holm, Sören and Gregoire, Timothy G. and Gobakken, Terje and Næsset, Erik and Nelson, Ross (2011). Model-based inference for biomass estimation in a LiDAR sample survey in Hedmark County, Norway. Canadian journal of forest research. 41 :1 , 96-107
[Journal article]

Stålfelt, Martin Gottfrid (1946). Gifteffekten och dess beroende av spridningssättet vid utrotning av ljung och blåbärsris med klorat. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 35:2
[Report]

Stålfelt, Martin Gottfrid (1924). Tallens och granens kolsyreassimilation och dess ekologiska betingelser. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 21:5
[Report]

Stålfelt, Stina (1921). Till kännedom om förhållandet mellan solbladens och skuggbladens kolhydratsproduktion. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 18:5
[Report]

Subramanian, Narayanan (2016). Impacts of climate change on forest management and implications for Swedish forestry. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:58
ISBN 978-91-576-8618-3
eISBN 978-91-576-8619-0
[Doctoral thesis]

Sun, Ge and Bishop, Kevin and Ferraz, Silvio and Jones, Julia (2020). Managing Forests and Water for People under a Changing Environment. Forests. 11 , 331 , 1-3
[Editorial]

Sundberg, Ulf (1960). Studier över manuell hantering av rundvirke. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 49:2
[Report]

Suszka, Boleslaw and Ohba, Kihachiro and Simak, Milan (1960). Über das Wachstum von Kiefernsämlingen aus röntgenbestrahltem Samen. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 49:9
[Report]

Suty, Nicole and Nyström, Kenneth and Ståhl, Göran (2013). Assessment of bias due to random measurement errors in stem volume growth estimation by the Swedish National Forest Inventory. Scandinavian journal of forest research. 28 :2 , 174-183
[Journal article]

Svenson, Gunnar (2017). Optimized route selection for logging trucks. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:7
ISBN 978-91-576-8787-6
eISBN 978-91-576-8788-3
[Doctoral thesis]

Svensson, Birgitta (2015). Växtskydd i ekologisk hallonodling under förlängd säsong. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2015:7
[Report]

Svensson, Johan (2002). Succession and dynamics of Norway spruce communities on Gulf of Bothnia rising coastlines. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230
ISBN 91-576-6323-8
[Doctoral thesis]

Svensson, Johan and Andersson, Jon and Sandström, Per and Mikusinski, Grzegorz and Jonsson, Bengt-Gunnar (2019). Landscape trajectory of natural boreal forest loss as an impediment to green infrastructure. Conservation biology. 33 , 152-163
[Journal article]

Svensson, Johan and Bubnicki, Jakub W. and Jonsson, Bengt-Gunnar and Andersson, Jon and Mikusinski, Grzegorz (2020). Conservation significance of intact forest landscapes in the Scandinavian Mountains Green Belt. Landscape Ecology. 35 , 2113-2131
[Journal article]

Svensson, Måns (2013). Occurrence patterns of dead wood and wood-dependent lichens in managed boreal forest landscapes. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:84
ISBN 978-91-576-7906-2
eISBN 978-91-576-7906-9
[Doctoral thesis]

Sylvén, Nils (1918). 1917 års knäckesjuka i norra Västergötland. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 15:6
[Report]

Sylvén, Nils (1917). Den nordsvenska tallen. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:3
[Report]

Sylvén, Nils (1910). Material för studiet af skogsträdens raser. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 7:7
[Report]

Sylvén, Nils (1910). Material för studiet af skogsträdens raser. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 5:4
[Report]

Sylvén, Nils (1915). Om kubikmassa och form hos granar av olika förgreningstyp. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 11:2
[Report]

Sylvén, Nils (1910). Om könsfördelningen hos tallen. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 5:2
[Report]

Sylvén, Nils (1910). Om pollineringsförsök med tall och gran. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 7:9
[Report]

Sylvén, Nils (1917). Om tallens knäckesjuka. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:15
[Report]

Sylvén, Nils (1924). Om våra främmande barrträds vinterhärdighet. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 21:3
[Report]

Sylvén, Nils (1910). Studier öfver granens formrikedom, särskildt dess förgreningstyper och deras skogliga värde. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 6:2
[Report]

Sängstuvall, Lars (2018). Improved harvesting technology for thinning of small diameter stands. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2018:66
ISBN 978-91-7760-272-9
eISBN 978-91-7760-273-6
[Doctoral thesis]

Sängstuvall, Lars and Bergström, Dan and Lämås, Tomas and Nordfjell, Tomas (2012). Simulation of harvester productivity in selective and boom-corridor thinning of young forests. Scandinavian journal of forest research. 27 :1 , 56-73
[Journal article]

Sängstuvall, Lars and Lämås, Tomas and Nordfjell, Tomas (2012). Application of a primarily deductive framework describing time consumption for hauling of logs to road-side. Annals of operations research. Online First Article , 1-13
[Journal article]

Söderberg, Ulf and Wulff, Sören and Ståhl, Göran (2014). The choice of definition has a large effect on reported quantities of dead wood in boreal forest. Scandinavian journal of forest research. 29 :3 , 252-258
[Journal article]

T

Tamm, Carl Olof (1953). Growth, yield and nutrition in carpets of a forest moss (Hylocomium splendens). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 43:1
[Report]

Tamm, Carl Olof (1947). Markförbättringsförsök på mager sand. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 36:7
[Report]

Tamm, Carl Olof (1956). Studier over skogens näringsförhållanden. 4, Effekten av kalium- och fosfortillförsel till ett oväxtligt bestånd på dikad myr. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 46:7
[Report]

Tamm, Carl Olof (1956). Studier över skogens näringsförhållanden. 3, Försök med tillförsel av växtnäringsämnen till ett skogsbestånd på mager sandmark. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 46:3
[Report]

Tamm, Carl Olof (1955). Studies on forest nutrition. 1, Seasonal variation in the nutrient content of conifer needles. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:5
[Report]

Tamm, Carl Olof (1955). Studies on forest nutrition. 2, An experiment with application of radioactive phosphate to young spruces and birches. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:6
[Report]

Tamm, Olof (1935). Ett försök till klassifikation av skogsmarken i Sverige. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 28:2
[Report]

Tamm, Olof (1925). Grundvattenrörelser och försumpningsprocesser belysta genom bestämningar av grundvattnets syrehalt i nordsvenska moräner. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 22:1
[Report]

Tamm, Olof (1920). Markstudier i det nordsvenska barrskogsområdet. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 17:3
[Report]

Tamm, Olof (1921). Om berggrundens inverkan på skogsmarken. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 18:3
[Report]

Tamm, Olof (1922). Om bestämning av de oorganiska komponenterna i markens gelkomplex. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 19:4
[Report]

Tamm, Olof (1937). Om de lågproduktiva sandmarkerna å Hökensås och i övre Lagadalen. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 30:1
[Report]

Tamm, Olof (1934). Om mekanisk analys av svenska skogsjordar. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 27:8
[Report]

Tamm, Olof (1917). Om skogsjordsanalyser. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:8
[Report]

Tamm, Olof (1931). Studier över jordmånstyper och deras förhållande till markens hydrologi i nordsvenska skogsterränger. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 26:2
[Report]

Tamm, Olof (1959). Studier över klimatets humiditet i Sverige. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 32
[Report]

Tamm, Olof (1932). Über die Oxalatmethode in der chemischen Bodenanalyse. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 27:1
[Report]

Tamm, Olof (1929). An experimental study on clay formation and weathering of felspars. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 25:1
[Report]

Tham, Åsa (1994). Crop plans and yield predictions for Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) and birch (Betula pendula Roth & Betula pubescens Ehrh.) mixtures. Technical Report. Uppsala: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 195
[Report]

Thelaus, V. M. (1865). Om skogarne och skogsväsendet. Stockholm: Norstedt
[Book (author)]

Thellbro, Camilla (2017). Spatial planning for sustainable rural municipalities. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå, Sweden : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:101
ISBN 978-91-7760-092-3
eISBN 978-91-7760-093-0
[Doctoral thesis]

Thellbro, Camilla and Stjernström, Olof and Sandström, Per and Lidestav, Gun (2017). Visualizing the Forest in a Boreal Forest Landscape—The Perspective of Swedish Municipal Comprehensive Planning. Forests. 8 :189 , 1-20
[Journal article]

Thistlethwaite, Frances R. and El-Dien, Omnia Gamal and Ratcliffe, Blaise and Klapste, Jaroslav and Porth, Ilga and Chen, Charles and Stoehr, Michael U. and Ingvarsson, Pär and El-Kassaby, Yousry A. (2020). Linkage disequilibrium vs. pedigree: Genomic selection prediction accuracy in conifer species. PLoS ONE. 15 , e0232201 , 1-14
[Journal article]

Thor, Göran and Jönsson, Mari (2012). Estimating coextinction risks from epidemic tree death. PloS one. 7 :9 , 1-10
[Journal article]

Thulin, Carl-Gustaf (2014). Låt viltet bli en faktor i arealbidragen. Stockholm.

Thulin, Carl-Gustaf (2010). Utsättning av arter. Biodiverse. 15 :4 , 8-9
[Journal article]

Thulin, Carl-Gustaf and Malmsten, Jonas and Ericsson, Göran (2013). Zoonosis and societal perception of wildlife - a Swedish perspective. UNSPECIFIED.

Tirén, Lars (1928). Einige Untersuchungen über die Schaftform. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 24:4
[Report]

Tirén, Lars (1953). Jämförelser mellan olika såddmetoder. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 43:9
[Report]

Tirén, Lars (1934). Nyare fältförsöksmetodik, belyst genom några skogsodlingar på Kulbäckslidens försökspark. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 27:6
[Report]

Tirén, Lars (1927). Om barrytans storlek hos tallbestånd. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 23:5
[Report]

Tirén, Lars (1949). Om den naturliga föryngringen på obrända hyggen i norrländsk granskog. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 38:9
[Report]

Tirén, Lars (1948). Om en snabbmetod för grobarhetsbestämning av tall- och granfrö. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 37:5
[Report]

Tirén, Lars (1958). Om försök med plantering av tall och gran i Norrland. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 47:5
[Report]

Tirén, Lars (1952). Om försök med sådd av tall- och granfrö i Norrland. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 41:7
[Report]

Tirén, Lars (1935). Om granens kottsättning, dess periodicitet och samband med temperatur och nederbörd. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 28:4
[Report]

Tirén, Lars (1951). Om hyggesgranen och dess betydelse för de norrländska granskogshyggenas föryngring. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 39:8
[Report]

Tirén, Lars (1955). Om kostnaden för sådd och vissa andra föryngringsmetoder. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:11
[Report]

Tirén, Lars (1937). Skogshistoriska studier i trakten av Degerfors i Västerbotten. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 30:2
[Report]

Tirén, Lars (1940). Till frågan om hyggesmognadens betydelse vid skogsodling. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 32:6
[Report]

Tirén, Lars (1928). Till frågan om tallstammens avsmalning och volymberäkning. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 24:5/7
[Report]

Tirén, Lars (1929). Über Grundflächenberechnung und ihre Genauigkeit. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 25:5
[Report]

Torung, David (1993). Terränghjulingen i skogsbruket. Garpenberg: Other, Sveriges lantbruksuniversitet. Skogsaktuellt / SLU info/Skog ; 5
[Report]

Troedsson, Tryggve (1952). Den geologiska miljöns inverkan på grundvattnets halt av lösta växtnäringsämnen. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 10
[Report]

Troedsson, Tryggve (1956). Marktemperaturen i ytsteniga jordarter. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 25
[Report]

Troedsson, Tryggve (1953). Några synpunkter på de geologiska kartornas användbarhet i skogsbruket. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 19
[Report]

Troedsson, Tryggve (1955). Vattnet i skogsmarken. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 20
[Report]

Troëng, Ivan (1953). Motorsågkedjor, deras arbetssätt och konstruktion. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 41:8
[Report]

Trubins, Renats (2014). Non-industrial private land use and forest management. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:44
ISBN 978-91-576-8036-5
eISBN 978-91-576-8037-2
[Doctoral thesis]

Trägårdh, Ivar (1916). Bidrag till kännedomen om tallens och granens fiender bland småfjärilarna. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 12:3
[Report]

Trägårdh, Ivar (1927). Entomologiska analyser av torkande träd. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 23:3
[Report]

Trägårdh, Ivar (1923). Mål och medel inom skogsentomologien. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 20:2
[Report]

Trägårdh, Ivar (1929). Om tallbockens skadegörelse och bekämpande. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 25:4
[Report]

Trägårdh, Ivar (1922). Skogsentomologiska bidrag. I. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 19:3
[Report]

Trägårdh, Ivar (1923). Skogsentomologiska bidrag. II. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 20:6
[Report]

Trägårdh, Ivar (1918). Skogsinsekternas skadegörelse under år 1916. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 15:4
[Report]

Trägårdh, Ivar (1919). Skogsinsekternas skadegörelse under år 1917. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 16:4
[Report]

Trägårdh, Ivar (1921). Skogsinsekternas skadegörelse under år 1918. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 18:6
[Report]

Trägårdh, Ivar (1924). Skogsinsekternas skadegörelse under åren 1919-1921. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 21:6
[Report]

Trägårdh, Ivar (1918). Tallbocken (Monochamus sutor L.). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 15:8
[Report]

Trägårdh, Ivar (1924). Trägnagare-studier. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 21:8
[Report]

Trägårdh, Ivar (1921). Undersökningar över den större märgborren, dess skadegörelse och bekämpande. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 18:1
[Report]

Trägårdh, Ivar (1929). Undersökningar över den större snytbaggen och dess bekämpande. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 25:2
[Report]

Trägårdh, Ivar (1917). Undersökningar över gran- och tallkottarnas skadeinsekter. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:16
[Report]

Trägårdh, Ivar (1920). Undersökningar över nunnans uppträdande i Gualöv 1915-1917. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 17:4
[Report]

Trägårdh, Ivar and Butovitsch, Viktor (1935). Redogörelse för barkborrekampanjen efter stormhärjningarna 1931-1932. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 28:1
[Report]

Trägårdh, Ivar and Forsslund, Karl-Herman (1932). Studier över insamlingstekniken vid undersökningar över markens djurliv. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 27:2
[Report]

Tunon, Håkan (2016). En fulständig swensk hus-hålds-bok af Reinerus Reineri Broocman. Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (73). Stockholm: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
ISBN 978-91-86573-76-8
[Book (author)]

Tunon, Håkan (2019). Gran – Grann, grandios och rik, Bengt Ehnström (text), Martin Holmer (illustrationer), CBM:s skrift nr 115. Uppsala.

Tylewicz, Szymon (2015). Molecular analysis of growth cessation and dormancy in hybrid aspen. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:14
ISBN 978-91-576-8226-0
eISBN 978-91-576-8227-7
[Doctoral thesis]

U

Uddenberg, Daniel (2013). Developmental phase transitions in Norway spruce. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:94
ISBN 978-91-576-7926-0
eISBN 978-91-576-7927-7
[Doctoral thesis]

Ulvcrona, Kristina and Hallsby, Göran and Erefur, Charlotta and Bergsten, Urban (2015). Effects of intensity of forest regeneration measures on some ecosystem services in a nationwide Swedish field experiment. Göttingen. (Unpublished)

Ulvcrona, Kristina Ahnlund and Karlsson, Lars and Bergström, Dan and Backlund, Ingegerd and Bergsten, Urban (2015). Beslutsstöd för produktion av biomassa och uttag av bioenergi i unga skogar. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi ; 2015:30
[Report]

Umaerus, Patrik and Lidestav, Gun and Högvall-Nordin, Maria (2011). Business activities in family farm forestry in a rural development context. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 330
[Report]

V

Vacchiano, Giorgio and Hacket‐Pain, Andrew and Turco, Marco and Motta, Renzo and Maringer, Janet and Conedera, Marco and Drobyshev, Igor and Ascoli, Davide (2017). Spatial patterns and broad-scale weather cues of beech mast seeding in Europe. New phytologist. 215 , 595-608
[Journal article]

Valinger, Erik (1993). Crown development of Scots pine trees following thinning and nitrogen fertilization. Uppsala: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 188
[Report]

Valinger, Erik and Berg, Staffan and Lind, Torgny (2011). Effekter av ett skogsbruk anpassat till rennäring och naturvård i norra Sverige. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management

(S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2011: 30
[Factsheet]

Valinger, Erik and Fridman, Jonas (2011). Sparat löv i granbestånden minskar risken för stormskador vintertid. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management

(S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2011:7
[Factsheet]

Valinger, Erik and Lind, Torgny and Berg, Staffan (2017). Renskötsel i Sverige. Alnarp: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management

(S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2017:11
[Factsheet]

Valinger, Erik and Sandström, Henrik (2013). Hundra år med Tärna-Stensele allmänningsskogar. Skogshistoriska tidender. 19 :3 , 12-13
[Journal article]

Valinger, Erik and Sjögren, Hans and Nord, Gustav and Cedergren, Jonas (2019). Tallens produktion i norra Sverige. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2019:1
[Factsheet]

Varenius, Kerstin and Lindahl, Björn and Dahlberg, Anders (2017). Retention of seed trees fails to lifeboat ectomycorrhizal fungal diversity in harvested Scots pine forests. FEMS microbiology ecology. 93 :9 , 1-11
[Journal article]

Versluijs, Martijn (2019). Emulating natural disturbances for the conservation of boreal forest birds. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2019: 13
ISBN 978-91-7760-344-3
eISBN 978-91-7760-345-0
[Doctoral thesis]

Versluijs, Martijn and Eggers, Sönke and Mikusinski, Grzegorz and Roberge, Jean-Michel and Hjältén, Joakim (2020). Foraging behavior of the Eurasian three-toed woodpecker (Picoides tridactylus) and its implications for ecological restoration and sustainable boreal forest management. Avian Conservation and Ecology. 15 , 1-11
[Journal article]

Vestman, Daniel (2012). Changes in global gene expression and auxin dynamics during embryo development in conifers. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-576-9089-0
[Licentiate thesis]

Villalobos, Adrian (2020). Forest restoration using direct seeding of oak – Odor cues from predators as a seed protection strategy against foraging rodents. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2020:35
ISBN 978-91-7760-588-1
eISBN 978-91-7760-589-8
[Doctoral thesis]

Villalobos, Adrian and Schlyter, Fredrik and Olsson, Gert and Witzell, Johanna and Löf, Magnus (2020). Direct seeding for restoration of mixed oak forests: Influence of distance to forest edge, predator-derived repellent and acorn size on seed removal by granivorous rodents. Forest Ecology and Management. 477 , 118484 , 1-10
[Journal article]

Vincent, Andrea and Ilstedt, Ulrik and Vestergren, Johan and Giesler, Reiner and Persson, Per and Gröbner, Gerhard and Schleucher, Jürgen (2013). Phosphorus in forest soils. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management

(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(NL, NJ) > Dept. of Chemistry (until 131231), Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2013:4
[Factsheet]

von Fircks, Yuehua (2000). Distribution and seasonal variation of macro-nutrients, starch and radio-nuclides in short rotation Salix plantations. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230
ISBN 91-576-6055-7
[Doctoral thesis]

von Kerkvoorde, Michiel (1996). A sequential approach in mathematical programming to include spatial aspects of biodiversity in long range forest management planning. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 15
[Report]

W

Wallertz, Kristina (2019). The effect of the Agroblen fertilizer on Norway spruce seedling growth. Asa: (S) > Unit for Field-based Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning) ; 18
[Report]

Wallertz, Kristina and Eriksson, Stefan and Hjelm, Karin (2020). Plantskador orsakade av svart gran- eller tallbastborre, studie anlagd våren 2017. (S) > Unit for Field-based Forest Research
(S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning) ; 21
[Report]

Wallertz, Kristina and Johansson, Ulf (2011). Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex. Asa, Sverige: (S) > Unit for Field-based Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning) ; 1
[Report]

Wallertz, Kristina and Johansson, Ulf and Malmqvist, Cecilia and Örlander, Göran (2019). Överlevnad, höjd och skador i odlingstester och proveniensförsök med douglasgran i södra Sverige. Asa: (S) > Unit for Field-based Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning) ; 19
[Report]

Wallertz, Kristina and Nordenhem, Henrik and Nordlander, Göran (2014). Damage by the pine weevil Hylobius abietis to seedlings of two native and five introduced tree species in Sweden. Silva Fennica. 48 :4 , 1-14
[Journal article]

Wallin, Elisabeth (2018). From growth cessation to bud burst - conifer seedling development in response to nursery culture and environmental stimuli. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2018:12
ISBN 978-91-7760-164-7
eISBN 978-91-7760-165-4
[Doctoral thesis]

Wallin, Ida (2017). Forest management and governance in Sweden. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:15
ISBN 978-91-576-8803-3
eISBN 978-91-576-8804-0
[Doctoral thesis]

Wallin, Ida and Carlsson, Julia and Hansen, Hans Peter (2016). Envisioning future forested landscapes in Sweden – Revealing local-national discrepancies through participatory action research. Forest policy and economics. 73 , 25-40
[Journal article]

Wang, LiYing (2012). Impact of Heterobasidion spp. root rot in conifer trees and assessment of stump treatment. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 97
ISBN 978-91-576-7744-0
[Doctoral thesis]

Wardle, David A. and Jonsson, Micael and Bansal, Sheel and Bardgett, Richard and Gundale, Michael and Metcalfe, Daniel (2012). Linking vegetation change, carbon sequestration and biodiversity. Journal of ecology. 100 :1 , 16-30
[Journal article]

Wardle, David A. and Jonsson, Micael and Kalela-Brundin, Maarit and Lagerström, Anna and Yeates, Gregor and Bardgett, Richard and Nilsson, Marie-Charlotte (2012). Drivers of inter-year variability of plant production and decomposers across contrasting island ecosystems. Ecology. 93 :3 , 521-531
[Journal article]

Wei, Cunzheng and Zheng, Huifen and Li, Qi and Lü, Xiaotao and Yu, Qiang and Zhang, Haiyang and Chen, Quansheng and He, Nianpeng and Kardol, Paul and Liang, Wenju and Han, Xingguo (2012). Nitrogen addition regulates soil nematode community composition through ammonium suppression. PloS one. 7 :8 , 1-9
[Journal article]

Weibull, Henrik (2005). Mosskompendium för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS) 2004. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 139
[Report]

Weih, Martin and Glynn, Carolyn and Baum, Christel (2019). Willow Short-Rotation Coppice as Model System for Exploring Ecological Theory on Biodiversity–Ecosystem Function. Diversity. 11 , 1-13
[Article Review/Survey]

Wernersson, Erik L. G. (2014). Characterisation of wood-fibre—based materials using image analysis. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:99
ISBN 978-91-576-8146-1
eISBN 978-91-576-8147-8
[Doctoral thesis]

Westerfelt, Per (2015). Bees and wasps (Aculeata) in young boreal forests. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:131
ISBN 978-91-576-8460-8
eISBN 978-91-576-8461-5
[Doctoral thesis]

Westholm, Erik and Beland Lindahl, Karin (2012). The Nordic welfare model providing energy transition? A political geography approach to the EU RES directive. Energy policy. 50 , 328-335
[Journal article]

Westin, Johan (2000). Growth rhythm and frost hardiness dynamics in Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.). Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230
ISBN 91-576-5859-5
[Doctoral thesis]

Westman, Hans (1958). Älgens skadegörelse på ungskogen. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 28
[Report]

Wibeck, Edvard (1910). Bokskogen inom Östbo och Västbo härad af Småland. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 6:4
[Report]

Wibeck, Edvard (1919). Det norrländska tallfröets grobarhet. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 17:1
[Report]

Wibeck, Edvard (1917). Om eftergroning hos tallfrö. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:7
[Report]

Wibeck, Edvard (1912). Om ljungbränning för skogskultur. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 8:2
[Report]

Wibeck, Edvard (1923). Om missbildning av tallens rotsystem vid spettplantering. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 20:4
[Report]

Wibeck, Edvard (1920). Om olika skogsodlingsmetoders förhållande till uppfrysningsfaran. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 17:5
[Report]

Wibeck, Edvard (1914). Om självsådd och skogsodling i övre Norrland. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 10:6
[Report]

Wibeck, Edvard (1915). Skogsträdens frösättning hösten 1914. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 11:4
[Report]

Wibeck, Edvard (1916). Skogsträdens frösättning år 1915. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 12:4
[Report]

Wibeck, Edvard (1912). Tall och gran af sydlig härkomst i Sverige. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 9:4
[Report]

Wibeck, Edvard (1927). Vår- eller höstsådd. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 23:4
[Report]

Wibeck, Edvard (1918). Widéns kulturplog. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 15:2
[Report]

Wickman, Kim and Dolling, Ann and Lidestav, Gun and Rönnberg, Jonas (2013). Genusintegrering och jämställdhetsarbete vid fakulteten för skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet. Umeå: (S), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för skogsvetenskap) ; 21
[Report]

Wikberg, Eskil (1956). The distribution of watersoluble radioactive substances in plant tissue - some experiments with an autoradiographic method. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 24
[Report]

Wikberg, Per-Erik (2016). Harmonisering av skattningar av koldioxidutsläpp mellan kolpoolerna skogsprodukter och levande trädbiomassa inom ramen för Klimatkonventionen och Kyotoprotokollet. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 465
[Report]

Wikberg, Per-Erik (2011). Nationell metod för beräkning av koldioxidutsläpp från träprodukter. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 346
[Report]

Wikberg, Per-Erik (2012). Vidareutveckling av nationell metod för beräkning av koldioxidutsläpp från träprodukter. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 383
[Report]

Wiksten, Åke (1960). Beskrivning och analys av några fasta gallringsförsök i mellersta Norrland. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 49:6
[Report]

Wiksten, Åke (1945). Metodik vid mätning av årsringens vårved och höstved. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 34:9
[Report]

Wiksten, Åke (1962). Några exempel på den sibiriska lärkens (Larix sibirica, Lebed.) produktionsförmåga i Sverige. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 51:6
[Report]

Wiksten, Åke (1948). Om några faktorer av betydelse för såddresultatet jämte preliminära resultat av några täcksåddförsök. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 37:4
[Report]

Wikström, C. G. (1881). Handbok i kolning, närmast afsedd för den praktiske kolaren. Filipstad: A. Bronell & K.
[Book (author)]

Wikström, Peder (2000). Solving stand-level planning problems that involve multiple criteria and a single-tree growth model. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230
ISBN 91-576-6051-4
[Doctoral thesis]

Wikström, Peder and Edenius, Lars and Elfving, Björn and Eriksson, Ljusk Ola and Lämås, Tomas and Sonesson, Johan and Öhman, Karin and Wallerman, Jörgen and Waller, Carina and Klintebäck, Fredrik (2011). The Heureka forestry decision support system : an overview. International journal of mathematical and computational forestry & natural-resource sciences. 3 :2 , 87-95
[Journal article]

Wiström, Björn (2015). Forest edge development. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:129
ISBN 978-91-576-8456-1
eISBN 978-91-576-8457-8
[Doctoral thesis]

Wiström, Björn and Enochson, Linus (2019). Pocket woods – adaptiv gestaltning av urbana skogsfragment genom plantering. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2019:12
[Report]

Wiström, Björn and Nielsen, Anders Busse (2015). BATAG – en skötselmodell för skogsbryn i infrastrukturmiljöer. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2015:3
[Report]

Wiström, Björn and Nielsen, Anders Busse (2014). På spåret mot bättre förståelse av återväxten i järnvägens skötselgator. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2014:3
[Factsheet]

Wiström, Björn and Nielsen, Anders Busse and Klobucar, Blaz (2015). ForEDGE – en plattform för forskning och demonstration kring utveckling av skogsbryn i infrastrukturmiljöer. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2015:4
[Report]

Wiström, Björn and Nielsen, Anders Busse and Klobucar, Blaz and Klepec, Urska (2015). ZSC - zoned selective coppice, en skötselmodell för skogsbryn i infrastrukturmiljöer. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2015:2
[Report]

Wulff, Sören (2011). Monitoring forest damage. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:97
ISBN 978-91-576-7641-2
[Doctoral thesis]

Wulff, Sören (2013). Nationell riktad skadeinventering (NRS) 2013. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 406
[Report]

Wulff, Sören (2014). Nationell riktad skadeinventering (NRS) 2014. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 432
[Report]

Wulff, Sören (2015). Nationell riktad skogsskadeinventering (NRS) 2015. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 447
[Report]

Wulff, Sören (2016). Nationell riktad skogsskadeinventering (NRS) 2016. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 466
[Report]

Wulff, Sören and Hansson, Per (2013). Nationell riktad skadeinventering (NRS) 2012. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 386
[Report]

Wulff, Sören and Lindelöw, Åke and Lundin, Lars and Hansson, Pär and Barklund, Pia and Axelsson, Anna-Lena and Wijk, Sture and Ståhl, Göran (2012). Adapting forest health assessments to changing perspectives on threats – a case example from Sweden. Environmental monitoring and assessment. 184 :4 , 2453-2464
[Journal article]

Wästerlund, Iwan and Lindroos, Ola (2014). Theoretical potentials of forwarder trailers with and without axle load restrictions. Croatian journal of forest engineering. 35 :2 , 211-219
[Journal article]

X

Xu, Xuelei and Wang, Xinjie and Cleary, Michelle and Wang, Ping and Lu, Nini and Sun, Yujun and Rönnberg, Jonas (2020). Slope Position Rather Than Thinning Intensity Affects Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) Community in Chinese Fir Plantations. Forests. 11 , 273 , 1-20
[Journal article]

Z

Zetterberg, Therese and Löfgren, Stefan (2010). Acidification effects in forest soils, soil water, groundwater and stream water following clear-cutting and aboveground biomass removal. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2010:15
[Report]

Zhang, Qing-He and Schlyter, Fredrik and Birgersson, Göran (2012). 2-methyl-3-buten-2-ol: a pheromone component of conifer bark beetles found in the bark of nonhost deciduous trees. Psyche: a journal of entomology. 2012 , 7 pages
[Journal article]

Zhang, Yun and Bergeron, Yves and Zhao, Xiu-Hai and Drobyshev, Igor (2015). Stand history is more important than climate in controlling red maple (Acer rubrum L.) growth at its northern distribution limit in western Quebec, Canada. Journal of Plant Ecology. 8 :4 , 368-379
[Journal article]

Zhou, Linghua (2020). Towards genomic-based breeding in Norway spruce. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2020:41
ISBN 978-91-7760-600-0
eISBN 978-91-7760-601-7
[Doctoral thesis]

Zhou, Linghua and Chen, Zhiqiang and Olsson, Lars and Grahn, Thomas and Karlsson, Bo and Wu, Harry and Lundqvist, Sven-Olof and Garcia Gil, Rosario (2020). Effect of number of annual rings and tree ages on genomic predictive ability for solid wood properties of Norway spruce. BMC Genomics. 21 , 323 , 1-12
[Journal article]

Zhu, Tianqing (2015). Regulation of embryo development in Norway spruce by WOX transcription factors. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:34
ISBN 978-91-576-8266-6
eISBN 978-91-576-8267-3
[Doctoral thesis]

Zimova, Sona and Resnerova, Karolina and Vanicka, Hana and Horak, Jakub and Trombik, Jiri and Kacprzyk, Magdalena and Lindelöw, Åke and Duduman, Mihai-Leonard and Holusa, Jaroslav (2019). Infection Levels of the Microsporidium Larssoniella duplicati in Populations of the Invasive Bark Beetle Ips duplicatus: From Native to New Outbreak Areas. Forests. 10 , 1-10
[Journal article]

Zin, Ewa (2016). Fire history and tree population dynamics in Białowieża Forest, Poland and Belarus. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:105
ISBN 978-91-576-8713-5
eISBN 978-91-576-8714-2
[Doctoral thesis]

Å

Åberg, Johan (2000). The occurrence of hazel grouse in the boreal forest : effects of habitat composition at several spatial scales. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230
ISBN 91-576-5892-7
[Doctoral thesis]

Ågren, Anneli and Löfgren, Stefan (2010). Försurningskänsliga bäckar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2010:8
[Factsheet]

Åkesson, Hans and Westerlund, Bertil (2014). Konstruktion, test och underhåll av simuleringsfunktioner i Riksskogstaxeringen. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 419
[Report]

Ångman, Elin (2012). Feelings and fellings. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:12
ISBN 978-91-576-7648-1
[Doctoral thesis]

Ångström, Anders (1936). Jordtemperaturen i bestånd av olika täthet. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 29:3
[Report]

Ö

Öborn, Ingrid and Harrison, Rhett D. and Weldesemayat, Sileshi G. (2020). Trees on farms and farmers in the forest Good practices and a need for policy. I/In: Transforming Agriculture in Southern Africa : Constraints, Technologies, Policies and Processes. Sid./p. 206-214. UNSPECIFIED
ISBN 978-1-138-39353-0
[Book Chapter]

Öhlund, Jonas (2004). Organic and inorganic nitrogen sources for conifer seedlings. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 312
ISBN 91-576-6546-X
[Doctoral thesis]

Öhman, Karin and Edenius, Lars and Mikusinski, Grzegorz (2011). Optimizing spatial habitat suitability and timber revenue in long-term forest planning. Canadian journal of forest research. 41 :3 , 543-551
[Journal article]

Öhman, Karin and Eggers, Jeannette and Eriksson, Ola and Ulvdal, Patrik and Wilhelmsson, Pär and Lämås, Tomas (2020). Strategisk skoglig planering – jämförelse mellan stratabaserade och areabaserade ansatser. (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning ; 517
[Report]

Öhman, Karin and Holmström, Hampus (2020). Skogsskötselns inverkan på produktion av älgfoder – långsiktiga analyser med hjälp av Heurekasystemet. (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 515
[Report]

Öhman, Karin and Holmström, Hampus and Nordström, Eva-Maria (2013). Utvärdering av kontinuitetsskogsbruk för Linköpings kommunskogar. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 385
[Report]

Öhman, Karin and Holmström, Hampus and Nordström, Eva-Maria and Sandström, Camilla (2012). Arbetsmodell för skogliga scenarioanalyser och foderprognoser för ett älgförvaltningsområde. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 347
[Report]

Öhman, Karin and Lämås, Tomas and Wilhelmsson, Erik (2016). Svenskt skogsbruk och dess frågeställningar. I/In: Ljunggrenskompendium för skoglig planering. Sid./p. 1-28. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik . Umeå: Sveriges lantbruksuniversitet
[Book Chapter]

Öhrn, Petter (2012). Seasonal flight patterns of the Spruce bark beetle (Ips typographus) in Sweden. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-576-9097-5
[Licentiate thesis]

Öhrn, Petter and Björklund, Niklas and Långström, Bo (2018). Occurrence, performance and shoot damage of Tomicus piniperda in pine stands in southern Sweden after storm-felling. Journal of applied entomology. 142 , 854-862
[Journal article]

Öhrn, Petter and Lindelöw, Åke and Långström, Bo (2011). Flight activity of the ambrosia beetles Trypodendron laaeve and Trypodendron lineatum in relation to temperature in southern Sweden. I/In: 10th IUFRO Workshop of WP 7.03.10 “Methodology of Forest Insect and Disease Survey in Central Europe", September 20-23, 2010, Freiburg, Germany.
[Conference Paper]

Öhrn, Petter and Långström, Bo (2009). Flight activity and development of the spruce bark beetle Ips typographus. I/In: IUFRO conference Forest Insect and Enviromental Change , 27 September-2 October 2009 , Jackson Hole, Wyoming, USA.
[Conference Paper]

Öhrn, Petter and Långström, Bo and Lindelöw, Åke and Björklund, Niklas (2014). Seasonal flight patterns of Ips typographus in southern Sweden and thermal sums required for emergence. Agricultural and forest entomology. 16:1 , 1-23
[Journal article]

Örtenblad, Th. (1891). Skogen, dess ändamålsenliga afverkning och föryngring. Stockholm: Bonnier
[Book (author)]

This list was generated on Wed Oct 21 01:01:48 2020 CEST.