Home About Browse Search
Svenska


Items where Modified Agris Subject Categories is "(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Agricultural Occupational Health and Safety"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Creators | Publication Type
Number of items at this level: 44.

Journal article

Albernaz-Gonçalves, Rita and Olmos Antillón, Gabriela and Hötzel, Maria José (2021). Exploring Farmers’ Reasons for Antibiotic Use and Misuse in Pig Farms in Brazil. Antibiotics. 10 , 331
[Journal article]

Edlund, Björn and Lindroos, Ola and Nordfjell, Tomas (2020). The effect of rollover protection systems and trailers on quad bike stability. International Journal of Forest Engineering. 31 , 95-105
[Journal article]

Karttunen, Janne P. and Rautiainen, Risto and Lunner Kolstrup, Christina (2016). Occupational health and safety of Finnish dairy farmers using automatic milking system. Frontiers in Public Health. 4 , 1-11
[Journal article]

Leppälä, Jarkko and Lunner Kolstrup, Christina and Pinzke, Stefan and Rautiainen, Risto and Saastamoinen, Markku and Särkijärvi, Susanna (2015). Development of a safety management web tool for horse stables. Animals. 5 :4 , 1136-1146
[Journal article]

Lindahl, Cecilia and Pinzke, Stefan and Herlin, Anders Henrik and Keeling, Linda (2016). Human-animal interactions and safety during dairy cattle handling - comparing moving cows to milking and hoof trimming. Journal of dairy science. 99 , 2131-2141
[Journal article]

Lunner Kolstrup, Christina (2012). What factors attract and motivate dairy farm employees in their daily work? Work: A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation. 41 :S1 , 5311-5316
[Journal article]

Lunner Kolstrup, Christina (2012). Work-related musculoskeletal discomfort of dairy farmers and employed workers. Journal of occupational medicine and toxicology. 7
[Journal article]

Lunner Kolstrup, Christina and Hultgren, Jan (2011). Perceived Physical and Psychosocial Exposure and Health Symptoms of Dairy Farm Staff and Possible Associations with Dairy Cow Health. Journal of agricultural safety and health. 17 :2 , 111-125
[Journal article]

Lunner Kolstrup, Christina and Ssali, Tonny K. (2016). Awareness and Need for Knowledge of Health and Safety among Dairy Farmers Interviewed in Uganda. Frontiers in Public Health. 4 , 1-10
[Journal article]

Nilsson, Kerstin and Pinzke, Stefan and Lundqvist, Peter (2010). Occupational injuries to senior farmers in Sweden. Journal of agricultural safety and health. 2010:16(1) , 19-29
[Journal article]

Pinzke, Stefan (2016). Comparison of Working Conditions and Prevalence of Musculoskeletal Symptoms among Dairy Farmers in Southern Sweden over a 25-Year Period. Frontiers in Public Health. 4 , 1-12
[Journal article]

Terenius, Olle and Åkerblom, Malin (1997). Evaporated extracts of samples for pesticide residue analysis simplifies transport from remote places. Bulletin of environmental contamination and toxicology. 58 :3 , 341-347
[Journal article]

Book (author)

Tahir, Ibrahim (2014). Fruktodling och efterskördbehandling. Alnarp: Visionmedia Syd
ISBN 978‐91‐86417‐88‐8
[Book (author)]

Report

Alwall Svennefelt, Catharina and Lundqvist, Peter (2011). Barn och ungdomars säkra arbete (BUSA). Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:1
[Report]

Ascard, Johan and Löfkvist, Klara and Mie, Axel and Wivstad, Maria (2017). Växtskyddsmedel i ekologisk produktion. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Kolstrup, Christina Lunner and Ullertun, Emma Lucia (2011). Uppsamlings- och behandlingsvagn för smågrisar. Alnarp, Sweden: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:19
[Report]

Lidfors, Lena and Wahlgren, Elisabeth G. and Vestlund, Christina and Johansson, Astrid (2021). Grön rehabilitering som behandling på lantgård : Metodutveckling av naturunderstödd rehabilitering med interdisciplinärt vårdteam vid utmattningssyndrom. (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. SLU Framtidens djur, natur och hälsas rapportserie ; 8
[Report]

Lundqvist, Peter (2011). Ta tjuren vid hornen. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:9
[Report]

Lunner Kolstrup, Christina (2014). Lantbrukares psykosociala arbetsvillkor, psykiska hälsa och stress i ett svenskt och internationellt perspektiv. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2014:28
[Report]

Lunner Kolstrup, Christina and Hörndahl, Torsten (2013). Teknisk utrustning och automatisering - en möjlig stressfaktor i lantbruket? Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:26
[Report]

Lunner Kolstrup, Christina and Lavesson, Lillian and Zachrison, Mozhgan (2019). Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet bland renskötare i svenska Sapmí. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2019:8
[Report]

Lunner Kolstrup, Christina and Lundqvist, Peter (2013). Lantbrukets & landsbygdens psykosociala puls. Alnarp, Sweden: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:20
[Report]

Lunner Kolstrup, Christina and Pinzke, Stefan (2013). Förebyggande av belastningsbesvär vid arbete i mjölkproduktion. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:19
[Report]

Nilsson, Kerstin (2013). Åtgärder för att minska risken för arbetskador bland äldre lantbrukare. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:27
[Report]

Pinzke, Stefan (2015). Uppföljning av skånska mjölkares arbetssituation och hälsa. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2015:1
[Report]

Pinzke, Stefan and Lunner Kolstrup, Christina (2015). Arbetsbelastning vid mjölkning i parallell- och fiskbensystem. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2015:5
[Report]

Pinzke, Stefan and Nilsson, Kerstin and Lundqvist, Peter (2013). Trafikolyckor med traktorer. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:4
[Report]

Factsheet

Bostad, Elise and Swensson, Christian and Pinzke, Stefan (2011). Arbetstidsåtgång i ungtjursuppfödningen. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:35
[Factsheet]

Gunnarsson, Stefan and Nordlund Othén, Janne (2017). Klok antibiotikaanvändning till våra lantbruksdjur. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
(VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Lavesson, Lillian and Lunner Kolstrup, Christina (2017). Råd om arbetsställningar och arbetsteknik i arbetet som renskötare. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2017:22
[Factsheet]

Lavesson, Lillian and Lunner Kolstrup, Christina (2017). Stress och stresshantering. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2017:21
[Factsheet]

Lunner Kolstrup, Christina and Bergström Nilsson, Sara and Lans Strömblad, Helena (2017). Kraftigt ökat antal lagkrav för lantbruksföretag. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2017:20
[Factsheet]

Wachenfelt, Hans von and Nilsson, Christer and Ventorp, Michael (2011). Säkra häststall - kräv tillräcklig hållfasthet på inredning och byggnadskonstruktioner. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:29
[Factsheet]

Doctoral thesis

Ahmed, Nur (2012). Pesticide use in periurban areas. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp, Sweden : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:37
ISBN 978-91-576-7673-3
[Doctoral thesis]

Alam, Mehboob (2014). Microbial status of irrigation water for vegetables as affected by cultural practices. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:97
ISBN 978-91-576-7932-1
eISBN 978-91-576-7933-8
[Doctoral thesis]

Alwall Svennefelt, Catharina (2019). Occupational injuries and communications in Swedish agriculture safety interventions. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2019:50
ISBN 978-91-7760-418-1
eISBN 978-91-7760-419-8
[Doctoral thesis]

Amera Sahilu, Tadesse (2016). Stewardship towards responsible management of pesticides. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:87
ISBN 978-91-576-8676-3
eISBN 978-91-576-8677-0
[Doctoral thesis]

Bostad, Elise (2013). Labour in Swedish intensive beef cattle production. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:69
ISBN 978-91-576-7876-8
eISBN 978-91-576-7877-5
[Doctoral thesis]

Edlund, Björn (2019). Safety interventions in Swedish small-scale forestry. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2019:82
ISBN 978-91-7760-482-2
eISBN 978-91-7760-483-9
[Doctoral thesis]

Häggström, Carola (2015). Human factors in mechanized cut-to-length forest operations. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:59
ISBN 978-91-576-8316-8
eISBN 978-91-576-8317-5
[Doctoral thesis]

Lindahl, Cecilia (2014). Risk factors for occupational injuries during cattle handling on Swedish dairy farms. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:23
ISBN 978-91-576-7994-9
eISBN 978-91-576-7995-6
[Doctoral thesis]

Löfqvist, Lotta (2012). Physical workload and musculoskeletal symptoms in the human-horse work environment. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp, Sweden : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:32
ISBN 978-91-576-7668-9
[Doctoral thesis]

Licentiate thesis

Wiberg, Sofia (2012). Slaughter - not only about animals. Skara : Sveriges lantbruksuniv. , Avhandling (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa), 1652-750X ; 5
ISBN 978-91-576-9086-9
[Licentiate thesis]

Other

Lunner Kolstrup, Christina (2014). Good health and a safe work environment. Uppsala.

This list was generated on Fri Apr 16 08:45:55 2021 CEST.