Home About Browse Search
Svenska


Items where Modified Agris Subject Categories is "(A) Swedish standard research categories 2011 > 6 Humanities > 601 History and Archaeology > History"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Creators | Publication Type
Jump to: A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W
Number of items at this level: 73.

A

Andersson, Martin (2021). Fattiga förfäder på 1500-talet? Hur man hittar obesuttna i landskapshandlingarna. I/In: Släktforskarnas årsbok 2021. Sid./p. 141-151. Släkthistoriskt forum (2021). Sveriges släktforskarförbund
ISBN Sveriges släktforskarförbund
[Book Chapter]

Andersson, Martin (2021). Migration och religion strax före Göteborg. I/In: Årsbok 2021. Sid./p. 101-114. Kungl. vetenskaps- och vitterhets-samhället i Göteborg, Årsbok (2021). Kungl. vetenskaps- och vitterhets-samhället i Göteborg
[Book Chapter]

Andersson, Martin (2020). Ärvda siffror och nya källor till Sveriges folkmängd 1571. (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Agrarhistoria ; 6
[Report]

Andersson, Martin and Molinder, Jakob (2022). Persistently egalitarian? Swedish income inequality in 1613 and the four-estate parliament. (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Lund papers in economic history ; 2022:235
[Report]

Angelstam, Per and Elbakidze, Marine and Axelsson, Robert (2014). New approach to sustainability science. Skinnskatteberg.

Appelgren, Lars-Erik (2018). Farligt fynd i polishistoriskt museum. Uppsala medicinhistoriska förening (2018). Uppsala: Uppsala medicinhistoriska förening
[Report chapter]

Appelgren, Lars-Erik (2018). Högtidlig återinvigning av arkivet i Skara den 28 september 2018. Svensk veterinärtidning. 2018 :12 , 43-43
[Magazine article]

Appelgren, Lars-Erik (2018). Om rots/springorm. Uppsala medicinhistoriska förening (2018). Uppsala: Uppsala medicinhistoriska förening
[Report chapter]

Appelgren, Lars-erik (2020). ”Lärda nyheter” i Peter Hernquists korrespondens till Carl von Linné och Abraham Bäck - med kommentarer och utvikningar. Meddelande / Veterinärhistoriska muséet i Skara (55). Veterinärhistoriska museet i Skara
[Book (author)]

Axelsson Linkowski, Weronika (2017). Managing mountains, past and present conditions for traditional summer farming and Sami reindeer husbandry in northern Scandinavia. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:80
ISBN 978-91-7760-050-3
eISBN 978-91-7760-051-0
[Doctoral thesis]

Axelsson Linkowski, Weronika and Kvarnström, Marie and Westin, Anna and Moen, Jon and Östlund, Lars (2017). Wolf and Bear Depredation on Livestock in Northern Sweden 1827–2014: Combining History, Ecology and Interviews. Land. 6 , 63
[Research article]

Axelsson Linkowski, Weronika and Kvarnström, Marie and Westin, Anna and Moen, Jon and Östlund, Lars (2017). Wolf and Bear Depredation on Livestock in Northern Sweden 1827–2014: Combining History, Ecology and Interviews. Land. 6 :63 , 1-24
[Research article]

B

Bele, Bolette and Norderhaug, Ann and Tunon, Håkan (2019). Seterlandskapet. CBM:s skriftserie/Centrum för biologisk mångfald (113). Uppsala: Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Centrum för biologisk mångfald (CBM), SLU
[Book (author)]

Brunet, Jörg (2021). Trolleholms skogar under 300 år – skogsbrukets utveckling på ett skånskt gods. (S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap ; 55
[Report]

Bruno, Karl (2016). Exporting agrarian expertise. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:59
ISBN 978-91-576-8620-6
eISBN 978-91-576-8621-3
[Doctoral thesis]

Brøndegaard, Vagn J. (2016). Brøndegaard y la etnobotánica española. CBM:s skriftserie (102). Uppsala; Stockholm: Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
ISBN 978-91-86573-91-1
[Book (editor)]

Brøndegaard, Vagn J. (2015). Etnobotanik : planter i skik og brug, i historien og folkemedicinen. Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (64). Stockholm: Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, Centrum för biologisk mångfald
ISBN 978-91-86573-48-5
[Book (editor)]

D

Dekker, Willem (2019). The history of commercial fisheries for European eel commenced only a century ago. Fisheries Management and Ecology. 26 , 6-19
[Research article]

Dekker, Willem and Beaulaton, Laurent (2016). Climbing back up what slippery slope? Dynamics of the European eel stock and its management in historical perspective. ICES journal of marine science. 73 :1 , 5-13
[Research article]

Dekker, Willem and Beaulaton, Laurent (2016). Faire mieux que la nature? The History of Eel Restocking in Europe. Environment and history. 22 :2 , 255-300
[Research article]

E

Enander, Karl-Göran (2007). Ekologi, skog och miljö. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens ekologi och skötsel) ; 4
[Report]

Enander, Karl-Göran (2007). Skogsbruk på samhällets villkor. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens ekologi och skötsel) ; 1
[Report]

Ericsson, Alf (2012). Terra mediaevalis. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:81
ISBN 978-91-576-7728-0
[Doctoral thesis]

F

Frändén, Märit and Ojala, Carl-Gösta and Öhman, May-Britt and Tunon, Håkan (2012). Uppsala mitt i Sápmi. CBM:s skriftserie (55). Uppsala: Centrum för Biologisk Mångfald
ISBN 978-91-89232-67-9
[Book (editor)]

G

Gustavsson, Eva and Dahlström, Anna and Emanuelsson, Marie and Wissman, Jörgen and Lennartsson, Tommy (2011). Combining historical and ecological knowledge to optimise biodiversity conservation in semi-natural grasslands. I/In: The Importance of Biological Interactions in the Study of Biodiversity. Sid./p. 173-196. Rijeka, Croatia: InTech Publishers
[Book Chapter]

H

Hallgren, Karin (2016). En kåhltäppa eij at räkna. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:97
ISBN 978-91-576-8696-1
eISBN 978-91-576-8697-8
[Doctoral thesis]

Höglund, Mats (2017). Kampen om fredsmilen. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-576-9456-0
eISBN 978-91-576-9457-7
[Licentiate thesis]

I

Israelsson, Carin (2006). Kor och människor: klasskillnader även bland kor på 1800-talets torp och herrgårdar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Jordbruk ; 2006:7
[Factsheet]

J

Jakobsson, Anna (2015). Paper presentation abstract: The multiple meanings and cultural aspects of the own-home garden in the early 20th century Sweden.
[Conference abstract]

Jakobsson, Anna (2014). Stadens egnahemsträdgårdar 1905-1936. Stockholm.

Jupiter, Kristofer (2020). The function of open-field farming – managing time, work and space. Landscape History. 41 , 69-98
[Research article]

K

Kardell, Lars (2012). Ljungheden i Vrå socken och Skogssällskapet. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig landskapsvård ; 114
[Report]

Karsvall, Olof (2016). Utjordar och ödegårdar. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:92
ISBN 978-91-576-8686-2
eISBN 978-91-576-8687-9
[Doctoral thesis]

Kirisits, Thomas and Skovsgaard, Jens Peter (2013). Bog om tarmvridrøn. UNSPECIFIED.

L

Larsson, Jesper (2016). Crises, commons and collective action: the changing use of woodlands and mountains in seventeenth-century upland Scandinavia. I/In: Ländliche Gemeingüter: Kollektive Ressourcennutzung in der europäischen Agrarwirtschaft. Sid./p. 207-217. Innsbruck: UNSPECIFIED
ISBN 978-3-7065-5471-8
[Book Chapter]

Larsson, Jesper (2016). History, students, and education. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Agrarhistoria ; 4
[Report]

Larsson, Jesper (2019). Lagpigor och döttrar i Orsa vallängder. I/In: Fäbodlandskap och vallmusik. Sid./p. 30-39. Dalarna (89). Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund & Dalarnas museum
ISBN 9789187719264
[Book Chapter]

Larsson, Jesper (2020). Svenskt messmör och en global marknad. Husdjur , 74-74
[Magazine article]

Larsson, Jesper and Päiviö Sjaunja, Eva-Lotta (2020). Freshwater Fishing Strategies in Early Modern Sami Households. Arctic Anthropology. 57 , 197-211
[Research article]

Larsson, Jesper and Päiviö Sjaunja, Eva-Lotta (2021). Hunting by Early Modern Lule Sami Households. Arctic. 74 , 323-338
[Research article]

Lennartsson, Tommy and Westin, Anna (2019). Ängar och slåtter. Stockholm: Riksantikvarieämbetet
ISBN 978-91-7209-838-1
[Book (author)]

Ljung, Tomas and Lennartsson, Tommy and Westin, Anna (2015). Inventering av biologiskt kulturarv. Stockholm: Riksantikvarieämbetet
ISBN 978-91-7209-720-9
[Book (author)]

Lundin, Per (2017). Lantbrukshögskolan och reformerna. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Agrarhistoria ; 5
[Report]

M

Magnusson, Katarina and Dekker, Willem (2021). Economic development in times of population decline - a century of European eel fishing on the Swedish west coast. ICES Journal of Marine Science. 78 , 185-198
[Research article]

Myrdal, Janken (2020). Beställare och skrivare. I/In: En biografi om en bok : Codex Upsaliensis B 68 från 1430. Sid./p. 59-76. Konferenser / Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien (103). Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien
ISBN 9789188763181
[Book Chapter]

Myrdal, Janken (2020). Kulturhistoria och politik - två bilder i handskriften B 68. I/In: En biografi om en bok : Codex Upsaliensis B 68 från 1430. Sid./p. 101-117. Konferenser / Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien (103). Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien
ISBN 9789188763181
[Book Chapter]

Myrdal, Janken (2021). Mirakelberättelser som kulturhistorisk källa. Kyrkohistorisk årsskrift. 121 , 102-104
[Other publication in scientific journal]

Myrdal, Janken (2022). A Theory Kit for World History. (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Agrarhistoria ; 7
[Report]

Myrdal, Janken and Bäärnhielm, Göran (2021). Katalog över nordiska mirakelberättelser. Kyrkohistorisk årsskrift. 121 , 105-130
[Other publication in scientific journal]

N

Naumov, Vladimir and Angelstam, Per (2014). Intensifying forestry in NW Russia? Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Euroscapes communication ; 2014:8
[Factsheet]

Norstedt, Gudrun (2018). A land of one’s own. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2018:30
ISBN 978-91-7760-200-2
eISBN 978-978-91-7760-201-9
[Doctoral thesis]

O

Olausson, Inger (2014). En blomstrande marknad. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:27
ISBN 978-91-576-8002-0
eISBN 978-91-576-8003-7
[Doctoral thesis]

P

Persson, Boel and Jakobsson, Anna (2011). Vårdplan för Göholms park och trädgård. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:14
[Report]

Pries, Johan and Qviström, Mattias (2021). The patchwork planning of a welfare landscape: reappraising the role of leisure planning in the Swedish welfare state. Planning Perspectives. 36 , 923-948
[Research article]

R

Rautio, Anna-Maria (2014). People-plant interrelationships. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:85
ISBN 978-91-576-8118-8
eISBN 978-91-576-8119-5
[Doctoral thesis]

S

Starlander, Jakob (2021). Conflict and negotiation: management of forest commons in seventeenth-century Northern Finland. Scandinavian Economic History Review. 69 , 177-194
[Research article]

Sundberg, Sebastian and Edelsjö, Jan (2019). Guide till Ultunas vilda arter. Uppsala.

T

Tunon, Håkan (2016). Djurbenämningar och djurregister. I/In: En fulständig Swensk Hus-Hålds-Bok af Reinerus Reineri Broocman: en handbok i gårds- och hushållsskötsel i vid mening från 1700-talets första hälft samt Broocmans värld och hushållsbok belyst i åtta artiklar av nutida forskare. Sid./p. 859–870. Skogs- Och Lantbrukshistoriska Meddelanden (73). Stockholm: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
ISBN 978-91-86573-76-8
[Book Chapter]

Tunon, Håkan (2016). En fulständig swensk hus-hålds-bok af Reinerus Reineri Broocman. Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (73). Stockholm: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
ISBN 978-91-86573-76-8
[Book (editor)]

Tunon, Håkan (2016). En fulständig swensk hus-hålds-bok af Reinerus Reineri Broocman : en handbok i gårds- och hushållsskiötsel i vid mening från 1700-talets första hälft samt Broocmans värld och hushållsbok belyst i åtta artiklar av nutida forskare. Vol. 1. Skogs- Och Lantbrukshistoriska Meddelanden (73). Stockolm: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
ISBN 978-91-86573-76-8
[Book (editor)]

Tunon, Håkan (2016). Etnobiologiska reflektioner rörande Broocmans hushållsbok. I/In: En fulständig Swensk Hus-Hålds-Bok af Reinerus Reineri Broocman. En handbok i gårds- och hushållsskötsel i vid mening från 1700-talets första hälft samt Broocmans värld och hushållsbok belyst i åtta artiklar av nutida forskare. Sid./p. 1015–1056. Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (73). Stockholm: Kungl. skogs- och lantbruksakademien, Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet, Michaelisgillet
ISBN 978-91-86573-87-4
[Book Chapter]

Tunon, Håkan (2016). Ett kondensat av nordsvensk matkultur. UNSPECIFIED.

Tunon, Håkan (2016). Nytryck av hushållsbok från 1700-talet. UNSPECIFIED.

Tunon, Håkan (2016). Sista delen i stort bokverk om livet som nybyggare. UNSPECIFIED.

Tunon, Håkan (2015). Studiet av bruket av naturen. I/In: Etnobotanik: planter i skik og brug, i historien og i folkemedicinen : Vagn J. Brøndegaards biografi, bibliografi och artiklar på danska i urval. Vol. 1-2. Sid./p. 33-46. CBM:s skriftserie (64). Stockholm: Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, Stockholm, Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
ISBN 978-91-86573-48-5
[Book Chapter]

Tunon, Håkan (2016). Vagn J. Brøndegaard desde una perspectiva Nórdica. I/In: Brøndegaard y la etnobotánica española: nombres vernáculos de las plantas en Andalucía. Sid./p. 9-15. Småskrifter / Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens avdelning för de areella näringarnas historia (17). Stockholm: Kungl. skogs- och lantbruksakademien, Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN 978-91-86573-91-1
[Book Chapter]

Tunon, Håkan (2016). Återkomsten till mulens marker. UNSPECIFIED. (In Press)

Tunon, Håkan and Appelgren, Lars-Erik and Pettersson, Jan (2016). In memoriam. Stockholm.

Tunon, Håkan and Appelgren, Lars-erik and Pettersson, Jan (2016). Damen med myggorna. UNSPECIFIED. (In Press)

Tunon, Håkan and Bring Larsson, Linnea (2017). Rosensten som agrar författare och lantbruksreformator. I/In: Stads-majorens Anders Rosenstens Grundeliga underwisning om skogars skötsel, jämte bihang om allahanda fruktbärande träns wård, hwilka höra til trägården af professor Clas Blechert Trozelius samt Nio nyskrivna artiklar av nutida forskare. Sid./p. 241 - 250. Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (74). Stockholm, Sweden: Kungl. Skogs- och lantbruksakademien
ISBN 978-91-88567-03-1
[Book Chapter]

Tunon, Håkan and de Verdier, Kerstin (2016). Veterinärmedicin i Broocman. I/In: En fulständig swensk hus-hålds-bok : en handbok i gårds- och hushållsskötsel i vid mening från 1700-talets första hälft samt Broocmans värld och hushållsbok belyst i åtta artiklar av nutida forskare. Sid./p. 1109–1122. Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (73). Stockholm: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Centrum för biologisk mångfald
ISBN 978-91-86573-87-4
[Book Chapter]

W

Westin, Anna (2014). Att tyda landskapets berättelser. Visby, Alnarp: (NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Westin, Anna and Lennartsson, Tommy and Björklund, Jan-Olov (2018). The historical ecology approach in species conservation – Identifying suitable habitat management for the endangered Clouded Apollo butterfly (Parnassius mnemosyne L.) in Sweden. AIMS Environmental Science. 5 , 244-272
[Research article]

This list was generated on Sat Sep 24 01:02:22 2022 CEST.