Home About Browse Search
Svenska


Items where Modified Agris Subject Categories is "(A) Swedish standard research categories 2011 > 6 Humanities > 601 History and Archaeology > History"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Creators | Publication Type
Number of items at this level: 58.

Journal article

Appelgren, Lars-Erik (2018). Högtidlig återinvigning av arkivet i Skara den 28 september 2018. Svensk veterinärtidning. 2018 :12 , 43-43
[Journal article]

Axelsson Linkowski, Weronika and Kvarnström, Marie and Westin, Anna and Moen, Jon and Östlund, Lars (2017). Wolf and Bear Depredation on Livestock in Northern Sweden 1827–2014: Combining History, Ecology and Interviews. Land. 6 :63 , 1-24
[Journal article]

Dekker, Willem (2019). The history of commercial fisheries for European eel commenced only a century ago. Fisheries Management and Ecology. 26 , 6-19
[Journal article]

Dekker, Willem and Beaulaton, Laurent (2016). Climbing back up what slippery slope? Dynamics of the European eel stock and its management in historical perspective. ICES journal of marine science. 73 :1 , 5-13
[Journal article]

Dekker, Willem and Beaulaton, Laurent (2016). Faire mieux que la nature? The History of Eel Restocking in Europe. Environment and history. 22 :2 , 255-300
[Journal article]

Tunon, Håkan and Appelgren, Lars-erik and Pettersson, Jan (2016). Damen med myggorna. Kemivärlden, Biotech, Kemisk Tidskrift. Maj 2016 , 27-27
[Journal article] (In Press)

Westin, Anna and Lennartsson, Tommy and Björklund, Jan-Olov (2018). The historical ecology approach in species conservation – Identifying suitable habitat management for the endangered Clouded Apollo butterfly (Parnassius mnemosyne L.) in Sweden. AIMS Environmental Science. 5 , 244-272
[Journal article]

Book (author)

Jarrick, Arne and Myrdal, Janken and Wallenberg Bndesson, Maria, eds. (2016). Methods in world history. Lund: Nordic Academic Press
ISBN 9789187675584
[Book (author)]

Appelgren, Lars-erik (2020). ”Lärda nyheter” i Peter Hernquists korrespondens till Carl von Linné och Abraham Bäck - med kommentarer och utvikningar. Meddelande / Veterinärhistoriska muséet i Skara (55). Veterinärhistoriska museet i Skara
[Book (author)]

Bele, Bolette and Norderhaug, Ann and Tunon, Håkan (2019). Seterlandskapet. CBM:s skriftserie/Centrum för biologisk mångfald (113). Uppsala: Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Centrum för biologisk mångfald (CBM), SLU
[Book (author)]

Brøndegaard, Vagn J. (2016). Brøndegaard y la etnobotánica española. CBM:s skriftserie (102). Uppsala; Stockholm: Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
ISBN 978-91-86573-91-1
[Book (author)]

Brøndegaard, Vagn J. (2015). Etnobotanik : planter i skik og brug, i historien og folkemedicinen. Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (64). Stockholm: Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, Centrum för biologisk mångfald
ISBN 978-91-86573-48-5
[Book (author)]

Lennartsson, Tommy and Westin, Anna (2019). Ängar och slåtter. Stockholm: Riksantikvarieämbetet
ISBN 978-91-7209-838-1
[Book (author)]

Ljung, Tomas and Lennartsson, Tommy and Westin, Anna (2015). Inventering av biologiskt kulturarv. Stockholm: Riksantikvarieämbetet
ISBN 978-91-7209-720-9
[Book (author)]

Tunon, Håkan (2016). En fulständig swensk hus-hålds-bok af Reinerus Reineri Broocman. Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (73). Stockholm: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
ISBN 978-91-86573-76-8
[Book (author)]

Book Chapter

Appelgren, Lars-Erik (2018). Farligt fynd i polishistoriskt museum. I/In: Uppsala medicinhistoriska förenings årsskrift. Sid./p. 83-85. Uppsala medicinhistoriska förening (2018). Uppsala: Uppsala medicinhistoriska förening
[Book Chapter]

Appelgren, Lars-Erik (2018). Om rots/springorm. I/In: Uppsala medicinhistoriska förenings årsskrift. Sid./p. 67-82. Uppsala medicinhistoriska förening (2018). Uppsala: Uppsala medicinhistoriska förening
[Book Chapter]

Gustavsson, Eva and Dahlström, Anna and Emanuelsson, Marie and Wissman, Jörgen and Lennartsson, Tommy (2011). Combining historical and ecological knowledge to optimise biodiversity conservation in semi-natural grasslands. I/In: The Importance of Biological Interactions in the Study of Biodiversity. Sid./p. 173-196. Rijeka, Croatia: InTech Publishers
[Book Chapter]

Larsson, Jesper (2016). Crises, commons and collective action: the changing use of woodlands and mountains in seventeenth-century upland Scandinavia. I/In: Ländliche Gemeingüter: Kollektive Ressourcennutzung in der europäischen Agrarwirtschaft. Sid./p. 207-217. Innsbruck: UNSPECIFIED
ISBN 978-3-7065-5471-8
[Book Chapter]

Larsson, Jesper (2019). Lagpigor och döttrar i Orsa vallängder. I/In: Fäbodlandskap och vallmusik. Sid./p. 30-39. Dalarna (89). Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund & Dalarnas museum
ISBN 9789187719264
[Book Chapter]

Tunon, Håkan (2016). Etnobiologiska reflektioner rörande Broocmans hushållsbok. I/In: En fulständig Swensk Hus-Hålds-Bok af Reinerus Reineri Broocman. En handbok i gårds- och hushållsskötsel i vid mening från 1700-talets första hälft samt Broocmans värld och hushållsbok belyst i åtta artiklar av nutida forskare. Sid./p. 1015–1056. Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (73). Stockholm: Kungl. skogs- och lantbruksakademien, Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet, Michaelisgillet
ISBN 978-91-86573-87-4
[Book Chapter]

Tunon, Håkan (2015). Studiet av bruket av naturen. I/In: Etnobotanik: planter i skik og brug, i historien og i folkemedicinen : Vagn J. Brøndegaards biografi, bibliografi och artiklar på danska i urval. Vol. 1-2. Sid./p. 33-46. CBM:s skriftserie (64). Stockholm: Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, Stockholm, Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
ISBN 978-91-86573-48-5
[Book Chapter]

Tunon, Håkan (2016). Vagn J. Brøndegaard desde una perspectiva Nórdica. I/In: Brøndegaard y la etnobotánica española: nombres vernáculos de las plantas en Andalucía. Sid./p. 9-15. Småskrifter / Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens avdelning för de areella näringarnas historia (17). Stockholm: Kungl. skogs- och lantbruksakademien, Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN 978-91-86573-91-1
[Book Chapter]

Tunon, Håkan and Bring Larsson, Linnea (2017). Rosensten som agrar författare och lantbruksreformator. I/In: Stads-majorens Anders Rosenstens Grundeliga underwisning om skogars skötsel, jämte bihang om allahanda fruktbärande träns wård, hwilka höra til trägården af professor Clas Blechert Trozelius samt Nio nyskrivna artiklar av nutida forskare. Sid./p. 241 - 250. Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (74). Stockholm, Sweden: Kungl. Skogs- och lantbruksakademien
ISBN 978-91-88567-03-1
[Book Chapter]

Tunon, Håkan and de Verdier, Kerstin (2016). Veterinärmedicin i Broocman. I/In: En fulständig swensk hus-hålds-bok : en handbok i gårds- och hushållsskötsel i vid mening från 1700-talets första hälft samt Broocmans värld och hushållsbok belyst i åtta artiklar av nutida forskare. Sid./p. 1109–1122. Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (73). Stockholm: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Centrum för biologisk mångfald
ISBN 978-91-86573-87-4
[Book Chapter]

Proceeding (editor)

Persson, Erik and Olsson, Patrik and Bengtsson, Torrid and Thelander, Helena, eds. (2018). Det gröna kulturarvet.
[Proceeding (editor)]

Frändén, Märit and Ojala, Carl-Gösta and Öhman, May-Britt and Tunon, Håkan (2012). Uppsala mitt i Sápmi.
[Proceeding (editor)]

Report

Andréasson, Anna and Gräslund Berg, Elisabeth and Heimdahl, Jens and Jakobsson, Anna and Larsson, Inger and Persson, Erik, eds. (2014). Källor till trädgårdsodlingens historia. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2014:25
[Report]

Tunón, Håkan and Frändén, Märit and Ojala, Carl-Gösta and Öhman, May-Britt, eds. (2012). Uppsala mitt i Sápmi. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. CBM:s skriftserie ; 55
[Report]

Andersson, Martin (2020). Ärvda siffror och nya källor till Sveriges folkmängd 1571. (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Agrarhistoria ; 6
[Report]

Enander, Karl-Göran (2007). Ekologi, skog och miljö. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens ekologi och skötsel) ; 4
[Report]

Enander, Karl-Göran (2007). Skogsbruk på samhällets villkor. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens ekologi och skötsel) ; 1
[Report]

Kardell, Lars (2012). Ljungheden i Vrå socken och Skogssällskapet. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig landskapsvård ; 114
[Report]

Larsson, Jesper (2016). History, students, and education. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Agrarhistoria ; 4
[Report]

Lundin, Per (2017). Lantbrukshögskolan och reformerna. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Agrarhistoria ; 5
[Report]

Persson, Boel and Jakobsson, Anna (2011). Vårdplan för Göholms park och trädgård. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:14
[Report]

Factsheet

Israelsson, Carin (2006). Kor och människor: klasskillnader även bland kor på 1800-talets torp och herrgårdar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Jordbruk ; 2006:7
[Factsheet]

Naumov, Vladimir and Angelstam, Per (2014). Intensifying forestry in NW Russia? Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Euroscapes communication ; 2014:8
[Factsheet]

Westin, Anna (2014). Att tyda landskapets berättelser. Visby, Alnarp: (NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Doctoral thesis

Axelsson Linkowski, Weronika (2017). Managing mountains, past and present conditions for traditional summer farming and Sami reindeer husbandry in northern Scandinavia. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:80
ISBN 978-91-7760-050-3
eISBN 978-91-7760-051-0
[Doctoral thesis]

Bruno, Karl (2016). Exporting agrarian expertise. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:59
ISBN 978-91-576-8620-6
eISBN 978-91-576-8621-3
[Doctoral thesis]

Ericsson, Alf (2012). Terra mediaevalis. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:81
ISBN 978-91-576-7728-0
[Doctoral thesis]

Hallgren, Karin (2016). En kåhltäppa eij at räkna. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:97
ISBN 978-91-576-8696-1
eISBN 978-91-576-8697-8
[Doctoral thesis]

Karsvall, Olof (2016). Utjordar och ödegårdar. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:92
ISBN 978-91-576-8686-2
eISBN 978-91-576-8687-9
[Doctoral thesis]

Norstedt, Gudrun (2018). A land of one’s own. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2018:30
ISBN 978-91-7760-200-2
eISBN 978-978-91-7760-201-9
[Doctoral thesis]

Olausson, Inger (2014). En blomstrande marknad. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:27
ISBN 978-91-576-8002-0
eISBN 978-91-576-8003-7
[Doctoral thesis]

Rautio, Anna-Maria (2014). People-plant interrelationships. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:85
ISBN 978-91-576-8118-8
eISBN 978-91-576-8119-5
[Doctoral thesis]

Licentiate thesis

Höglund, Mats (2017). Kampen om fredsmilen. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-576-9456-0
eISBN 978-91-576-9457-7
[Licentiate thesis]

Other

Angelstam, Per and Elbakidze, Marine and Axelsson, Robert (2014). New approach to sustainability science. Skinnskatteberg.

Jakobsson, Anna (2015). Paper presentation abstract: The multiple meanings and cultural aspects of the own-home garden in the early 20th century Sweden. Helsinki.

Jakobsson, Anna (2014). Stadens egnahemsträdgårdar 1905-1936. Stockholm.

Kirisits, Thomas and Skovsgaard, Jens Peter (2013). Bog om tarmvridrøn. UNSPECIFIED.

Sundberg, Sebastian and Edelsjö, Jan (2019). Guide till Ultunas vilda arter. Uppsala.

Tunon, Håkan (2016). Ett kondensat av nordsvensk matkultur. UNSPECIFIED.

Tunon, Håkan (2016). Nytryck av hushållsbok från 1700-talet. UNSPECIFIED.

Tunon, Håkan (2016). Sista delen i stort bokverk om livet som nybyggare. UNSPECIFIED.

Tunon, Håkan (2016). Återkomsten till mulens marker. UNSPECIFIED. (In Press)

Tunon, Håkan and Appelgren, Lars-Erik and Pettersson, Jan (2016). In memoriam. Stockholm.

This list was generated on Sat Mar 6 01:03:18 2021 CET.