Home About Browse Search
Svenska


Items where Year is 1910

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Jump to: H | L | M | S | W
Number of items: 20.

H

Hesselman, Henrik (1910). Material för studiet af skogsträdens raser. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 5:5
[Report]

Hesselman, Henrik (1910). Om flygsandsfälten på Fårön och skyddsskogslagen af den 24 juli 1903. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 5:1
[Report]

Hesselman, Henrik (1910). Om vattnets syrehalt och dess inverkan på skogsmarkens försumpning och skogens växtlighet. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 7:5
[Report]

Hesselman, Henrik (1910). Redogörelse för verksamheten vid Statens Skogsförsöksanstalt under år 1909. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 7:1
[Report]

Hesselman, Henrik (1910). Studier öfver de norrländska tallhedarnas föryngringsvillkor. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 7:3
[Report]

Hesselman, Henrik (1910). Vegetationen och skogsväxten på Gotlands hällmarker. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 5:3
[Report]

L

Lagerberg, Torsten (1910). Om gråbarrsjukan hos tallen, dess orsak och verkningar. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 7:6
[Report]

M

Maass, Alex. (1910). Kubikinnehållet och formen hos tallen och granen inom Särna socken i Dalarna. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 5:6
[Report]

Maass, Alex. (1910). Tillgången på tall- och grankott i Sverige hösten 1908. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 6:3
[Report]

Maass, Alex. and Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik (1910). Redogörelse öfver Skogsförsöksanstaltens verksamhet. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 6:1
[Report]

S

Schotte, Gunnar (1910). Om betydelsen af fröets hemort och moder-trädets ålder vid tallkultur. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 7:10
[Report]

Schotte, Gunnar (1910). Om färgning af skogsfrö i syfte att utmärka utländsk vara. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 7:4
[Report]

Schotte, Gunnar (1910). Skogsträdens frösättning hösten 1909. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 7:2
[Report]

Schotte, Gunnar (1910). Skogsträdens frösättning hösten 1910. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 7:8
[Report]

Sylvén, Nils (1910). Material för studiet af skogsträdens raser. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 7:7
[Report]

Sylvén, Nils (1910). Material för studiet af skogsträdens raser. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 5:4
[Report]

Sylvén, Nils (1910). Om könsfördelningen hos tallen. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 5:2
[Report]

Sylvén, Nils (1910). Om pollineringsförsök med tall och gran. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 7:9
[Report]

Sylvén, Nils (1910). Studier öfver granens formrikedom, särskildt dess förgreningstyper och deras skogliga värde. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 6:2
[Report]

W

Wibeck, Edvard (1910). Bokskogen inom Östbo och Västbo härad af Småland. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 6:4
[Report]

This list was generated on Thu Dec 8 01:00:07 2022 CET.