Home About Browse Search
Svenska


Items where Year is 1917

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Jump to: H | M | O | S | T | W
Number of items: 18.

H

Hesselman, Henrik (1917). Om våra skogsföryngringsåtgärders inverkan på salpeterbildningen i marken och dess betydelse för barrskogens föryngring. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:14
[Report]

Hesselman, Henrik (1917). Studier över de norrländska tallhedarnas föryngringsvillkor II. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:18
[Report]

Hesselman, Henrik (1917). Studier över salpeterbildningen i naturliga jordmåner och dess betydelse i växtekologiskt avseende. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:10
[Report]

M

Mattsson, L. (1917). Form och formvariationer hos lärken. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:13
[Report]

Mattsson, L. (1917). Formklasstudier i fullslutna tallbestånd. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:9
[Report]

Mellström, Gösta (1917). Skogsträdens frösättning år 1916. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:6
[Report]

O

Odén, Sven (1917). Om kalkningens inverkan på sur humusjord. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:19
[Report]

S

Schotte, Gunnar (1917). Lärken och dess betydelse för svensk skogshushållning. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:12
[Report]

Schotte, Gunnar (1917). Om aspens produktionsförmåga. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:17
[Report]

Schotte, Gunnar (1917). Om snöskadorna i södra och mellersta Sveriges skogar åren 1915-1916. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:4
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik and Trägårdh, Ivar (1917). Redogörelse för verksamheten vid statens skogsförsöksanstalt under år 1915. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:2
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik and Trägårdh, Ivar and Lindholm, C. and Wibeck, Edvard (1917). Statens skogsförsöksanstalt. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:1
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik and Trägårdh, Ivar and Wibeck, Edvard (1917). Redogörelse för verksamheten vid Statens Skogsförsöksanstalt under år 1916. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:6
[Report]

Sylvén, Nils (1917). Den nordsvenska tallen. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:3
[Report]

Sylvén, Nils (1917). Om tallens knäckesjuka. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:15
[Report]

T

Tamm, Olof (1917). Om skogsjordsanalyser. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:8
[Report]

Trägårdh, Ivar (1917). Undersökningar över gran- och tallkottarnas skadeinsekter. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:16
[Report]

W

Wibeck, Edvard (1917). Om eftergroning hos tallfrö. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:7
[Report]

This list was generated on Tue Dec 6 01:00:42 2022 CET.