Home About Browse Search
Svenska


Items where Year is 1924

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Creators | Publication Type | Series Name/Journal | No Grouping
Number of items: 9.

(1924). Redogörelse för verksamheten vid Statens skogsförsöksanstalt under år 1924. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 21:9
[Report]

Lundblad, Karl (1924). Ett bidrag till kännedomen om brunjords- eller mulljordstypens egenskaper och degeneration i södra Sverige. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 21:1
[Report]

Lundh, Erik (1924). Den å Böda kronopark utförda grönkvistningen av tall. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 21:2
[Report]

Schotte, Gunnar (1924). Några norrländska skogsföryngringsproblem. II. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 21:4
[Report]

Spessivtseff, Paul (1924). Grankottmätarna (Eupithecia abietaria och strobilata) och deras skadegörelse. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 21:7
[Report]

Stålfelt, Martin Gottfrid (1924). Tallens och granens kolsyreassimilation och dess ekologiska betingelser. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 21:5
[Report]

Sylvén, Nils (1924). Om våra främmande barrträds vinterhärdighet. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 21:3
[Report]

Trägårdh, Ivar (1924). Skogsinsekternas skadegörelse under åren 1919-1921. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 21:6
[Report]

Trägårdh, Ivar (1924). Trägnagare-studier. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 21:8
[Report]

This list was generated on Tue May 30 03:02:52 2023 CEST.