Home About Browse Search
Svenska


Items where Year is 1940

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Jump to: B | H | L | N | R | T
Number of items: 8.

B

Björkman, Erik (1940). Om mykorrhizans utbildning hos tall- och granplantor, odlade i näringsrika jordar vid olika kvävetillförsel och ljustillgång. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 32:2
[Report]

H

Hallgren, Gunnar (1940). Dalgångarna Fyrisån-Östersjön. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Stenciltryck - Institutionen för lantbrukets hydroteknik ; 16
[Report]

L

Langlet, Olof (1940). Kulturförsök med tysk gran av första och andra generationen. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 32:9
[Report]

Langlet, Olof (1940). Om utvecklingen av granar ur frö efter självbefruktning och efter fri vindpollinering. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 32:1
[Report]

N

Näslund, Manfred (1940). En ny metod för bältesbreddens uttagande vid linjetaxering. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 32:3
[Report]

Näslund, Manfred (1940). Funktioner och tabeller för kubering av stående träd. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 32:4
[Report]

R

Romell, Lars-Gunnar (1940). Kvistningsstudier å tall och gran. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 32:5
[Report]

T

Tirén, Lars (1940). Till frågan om hyggesmognadens betydelse vid skogsodling. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 32:6
[Report]

This list was generated on Thu Dec 8 01:01:16 2022 CET.