Home About Browse Search
Svenska


Items where Year is 1948

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Jump to: B | D | E | F | H | T | W
Number of items: 8.

B

Björkman, Erik (1948). Studier över snöskyttesvampens (Phacidium infestans Karst.) biologi samt metoder för snöskyttets bekämpande. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 37:2
[Report]

D

Domeij, Åke (1948). Några skogs- och lundväxters känslighet för natriumklorat. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 37:6
[Report]

E

Eklund, Bo (1948). Undersökningar över fastmasseprocenter, åtgångstal m. m. vid mätning av 2- och 3-meters tall- och granmassaved. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 37:1
[Report]

F

Forsslund, Karl-Herman (1948). Något om insamlingsmetodiken vid markfaunaundersökningar. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 37:7
[Report]

H

Hagberg, Erik (1948). Riksskogstaxeringen av Kopparbergs län åren 1943 och 1944. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 37:9
[Report]

Heqvist, Karl Johan (1948). Några iakttagelser över tallmätarens parasiter under senaste härjningen i södra och mellersta Sverige (1943-1945). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 37:3
[Report]

T

Tirén, Lars (1948). Om en snabbmetod för grobarhetsbestämning av tall- och granfrö. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 37:5
[Report]

W

Wiksten, Åke (1948). Om några faktorer av betydelse för såddresultatet jämte preliminära resultat av några täcksåddförsök. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 37:4
[Report]

This list was generated on Thu Dec 8 01:01:45 2022 CET.