Home About Browse Search
Svenska


Items where Year is 1949

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Jump to: B | C | E | M | P | S | T
Number of items: 14.

B

Björkman, Erik (1949). Om rötskador i granskog och deras betydelse vid framställning av kemisk pappersmassa och silkemassa. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 4
[Report]

C

Callin, Georg (1949). Om framställningskostnader och gränsdimensioner för småvirke. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 38:6
[Report]

Callin, Georg (1949). Redogörelse för några markberedningsförsök med häst- och maskindragna redskap. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 38:1
[Report]

Callin, Georg (1949). Tidsåtgången vid röjning i ungskogsbestånd av tall, uppkomna efter sådd. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 38:3
[Report]

Carbonnier, Charles (1949). De ädla lövträdens fördelning på boniteter i Halland, Skåne och Blekinge enligt rikstaxeringen 1945-1946. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 37:10
[Report]

E

Edgren, Vilhelm and Nylinder, Per (1949). Funktioner och tabeller för bestämning av avsmalning och formkvot under bark för tall och gran i norra och södra Sverige. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 38:7
[Report]

Edén, Johan and Rennerfelt, Erik (1949). Fält- och rötkammarförsök avsedda att utröna skyddsverkan hos olika träimpregneringsmedel. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 38:4
[Report]

Eklund, Bo (1949). Relationstal för transformering av toppmätt volym sågtimmer av tall och gran till verklig kubikmassa. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 38:2
[Report]

Eklund, Bo (1949). Skogsforskningsinstitutets årsringsmätningsmaskiner. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 38:5
[Report]

M

Malmström, Carl (1949). Studier över skogstyper och trädslagsfördelning inom Västerbottens län. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 37:11
[Report]

P

Petrini, Sven (1949). Simplified deduction of some statistical formulae. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 3
[Report]

Petrini, Sven (1949). Tillväxtprognoser vid skogsindelning. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 2
[Report]

S

Streyffert, Thorsten (1949). Skogskulturåtgärdernas ekonomi. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 1
[Report]

T

Tirén, Lars (1949). Om den naturliga föryngringen på obrända hyggen i norrländsk granskog. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 38:9
[Report]

This list was generated on Thu Dec 8 01:02:02 2022 CET.