Home About Browse Search
Svenska


Items where Year is 1952

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Jump to: A | B | E | F | L | N | R | S | T
Number of items: 18.

A

Améen-Malmström, Hellen (1952). Bibliografisk förteckning över Statens skogsforskningsinstituts publikationer 1/7 1939-30/6 1952. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 42:2
[Report]

Andersson, Sigvard (1952). Kompendium i agronomisk hydroteknik. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Stenciltryck - Institutionen för lantbrukets hydroteknik ; 19
[Report]

Andersson, Sigvard (1952). Kompendium i agronomisk hydroteknik. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Stenciltryck - Institutionen för lantbrukets hydroteknik ; 20
[Report]

Andersson, Sven-Olof (1952). Barkmasseprocenter för timmer och massaved av tall och gran i Norrland. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 41:5
[Report]

B

Brammanis, Leo (1952). Bidrag till kännedomen om för skogen skadliga bladhorningar i Sverige. 1, Trädgårdsborren, Phyllopertha horticola L. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 41:2
[Report]

E

Eklund, Bo (1952). Fortsatta studier över ett gallringsförsök i stavagranskog. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 41:10
[Report]

F

Forselius, S and Notini, G and Bramford, S and Mellström, B (1952). Vildkaninen på Gotland. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 9
[Report]

Francke-Grosmann, Helene (1952). Über die Ambrosiazucht der beiden Kiefernborkenkäfer Myelophilus minor Htg. und Ips acuminatus Gyll. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 41:6
[Report]

Fransson, Pär (1952). Bekämpning av björk i Norrland medelst hormonderivat. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 41:1
[Report]

Försöksavdelningen, (1952). Redogörelse för resultaten av 1951 års täckdikningsförsök. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Stenciltryck - Institutionen för lantbrukets hydroteknik ; 1
[Report]

L

Lekander, Bertil (1952). En ny metod för bekämpning av granbarkborren, Ips typographus L. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 41:3
[Report]

Lundberg, Gustaf (1952). Skogsdikningarna på Bjurfors kronopark. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 8
[Report]

N

Näslund, Manfred (1952). Statens skogsforskningsinstitut, dess arbetsuppgifter och organisation. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 42:3A
[Report]

R

Rennerfelt, Erik (1952). Om angrepp av rotröta på tall. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 41:9
[Report]

S

Simak, Milan (1952). Om bevattning av tallsådd med saltvatten. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 41:4
[Report]

Streyffert, Thorsten (1952). Förenta staternas massa- och pappersindustri med särskild hänsyn till dess råvaruförsörjning. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 7
[Report]

T

Tirén, Lars (1952). Om försök med sådd av tall- och granfrö i Norrland. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 41:7
[Report]

Troedsson, Tryggve (1952). Den geologiska miljöns inverkan på grundvattnets halt av lösta växtnäringsämnen. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 10
[Report]

This list was generated on Thu Dec 8 01:00:08 2022 CET.