Home About Browse Search
Svenska


Items where Year is 1953

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Jump to: A | B | C | F | K | M | N | P | S | T
Number of items: 22.

A

Andersson, Sven-Olof (1953). Om tidpunkten för den årliga diametertillväxtens avslutande hos tall och gran. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 43:5
[Report]

B

Björkman, Erik (1953). The occurrence and significance of storage decay in birch and aspen wood with special reference to experimental preventive measures. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 16
[Report]

C

Callin, Georg (1953). Om tidsåtgången vid sådd av skogsfrö. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 43:7
[Report]

F

Försöksavdelningen (1953). Redogörelse för resultaten av 1952 års täckdikningsförsök. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Stenciltryck - Institutionen för lantbrukets hydroteknik ; 2
[Report]

K

Karlberg, Sten (1953). Om behandling av tall- och granfrö i groningsstimulerande syfte. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 11
[Report]

M

Mathiesen-Käärik, Aino (1953). Eine Übersicht über die gewöhnlichsten mit Borkenkäfern assoziierten Bläuepilze in Schweden und einige für Schweden neue Bläuepilze. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 43:4
[Report]

Mattsson Mårn, Ludvig H (1953). Science of forest labour, its objects, methods, application in Sweden and present position at the Royal School of forestry. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 18
[Report]

N

Nordström, Lennart (1953). A method of stimulating the germination of pine seed (Pinus silvestris). Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 17
[Report]

Notini, Gösta and Vesterberg, Ragnar (1953). Några synpunkter på kloralos som medel i kampen mot de skadegörande kråkfåglarna. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 13
[Report]

Nylinder, Per (1953). Volymviktsvariationer hos planterad gran. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 43:3
[Report]

Näslund, Manfred (1953). Die Forstliche Forschungsanstalt Schwedens, Arbeitsaufgaben und Organisation. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 42:3C
[Report]

Näslund, Manfred (1953). The Forest Research Institute of Sweden, its work and organization. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 42:3B
[Report]

P

Petrini, Sven (1953). Intérêt simple ou intérêts composés dans le calcul de la croissance. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 14
[Report]

Petrini, Sven (1953). Sammansatt ränta vid tillväxtprocentberäkning i fleråriga perioder. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 15
[Report]

Plym Forshell, Christina (1953). Kottens och fröets utbildning efter själv- och korsbefruktning hos tall (Pinus silvestris L.). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 43:10
[Report]

S

Simak, Milan (1953). Beziehungen zwischen Samengrösse und Samenanzahl in verschiedenen grossen Zapfen eines Baumes (Pinus silvestris L.). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 43:8
[Report]

Simak, Milan (1953). Über die Samenmorphologie der gemeinen Kiefer (Pinus silve[s]tris L.). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 43:2
[Report]

Streyffert, Thorsten (1953). Forst- und Holzwirtschaft in Schweden. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 12
[Report]

T

Tamm, Carl Olof (1953). Growth, yield and nutrition in carpets of a forest moss (Hylocomium splendens). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 43:1
[Report]

Tirén, Lars (1953). Jämförelser mellan olika såddmetoder. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 43:9
[Report]

Troedsson, Tryggve (1953). Några synpunkter på de geologiska kartornas användbarhet i skogsbruket. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 19
[Report]

Troëng, Ivan (1953). Motorsågkedjor, deras arbetssätt och konstruktion. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 41:8
[Report]

This list was generated on Sun Dec 4 23:16:30 2022 CET.