Home About Browse Search
Svenska


Items where Year is 1954

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Jump to: A | C | E | F | H | L | M | N | R | S
Number of items: 13.

A

Andersson, Sven-Olof (1954). Funktioner och tabeller för kubering av småträd. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 44:12
[Report]

C

Carbonnier, Charles (1954). Några exempel på produktionen i planterad granskog i södra Sverige. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 44:5
[Report]

E

Eklund, Bo (1954). Årsringsbreddens klimatiskt betingade variation hos tall och gran inom norra Sverige åren 1900-1944. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 44:8
[Report]

F

Försöksavdelningen, (1954). Redogörelse för resultaten av 1953 års täckdikningsförsök. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Stenciltryck - Institutionen för lantbrukets hydroteknik ; 3
[Report]

H

Hagberg, Erik and Tersmeden, Carl (1954). Riksskogstaxeringen av Västsverige åren 1949-1951. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 44:4
[Report]

Huss, Einar (1954). Undersökningar över vattenhaltens betydelse för barrträdsfröets kvalitet vid förvaring. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 44:7
[Report]

L

Lekander, Bertil (1954). Om märgborrens och större tallvivelns uppträdande i skog tidigare angripen av tallfly- och tallmätarlarver. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 44:3
[Report]

Lekander, Bertil (1954). Skogsinsekternas uppträdande i Sverige under tiden 1946-1950. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 44:1
[Report]

M

Müller-Olsen, Carl and Simak, Milan (1954). X-ray photography employed in germination analysis of Scots pine (Pinus silvestris L.). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 44:6
[Report]

N

Nylinder, Per and Hägglund, Erik (1954). Ståndorts- och trädegenskapers inverkan på utbyte och kvalitet vid framställning av sulfitmassa av gran. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 44:11
[Report]

Nylinder, Per and Rennerfelt, Erik (1954). Undersökningar över rötskador i den helbarkade sulfitveden under olika huggnings- och lagringsförhållanden. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 44:10
[Report]

R

Rennerfelt, Erik (1954). Träskyddskommitténs fält- och rötkammarförsök med olika träimpregneringsmedel. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 44:9
[Report]

S

Simak, Milan and Gustafsson, Åke (1954). Fröbeskaffenheten hos moderträd och ympar av tall. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 44:2
[Report]

This list was generated on Mon Dec 5 07:18:14 2022 CET.