Home About Browse Search
Svenska


Items where Year is 1955

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Jump to: E | F | H | L | M | N | P | S | T
Number of items: 16.

E

Eiche, Wilhelms (1955). Spontaneous chlorophyll mutations in Scots pine (Pinus silvestris L.). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:13
[Report]

Engström, Kjell (1955). Fågelfaunans beroende av skogens sammansättning. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:2
[Report]

F

Försöksavdelningen (1955). Redogörelse för resultaten av 1954 års täckdikningsförsök. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Stenciltryck - Institutionen för lantbrukets hydroteknik ; 4
[Report]

H

Hagberg, Erik and Tersmeden, Carl (1955). Riksskogstaxeringen av Östra Mellansverige åren 1950-1952. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:4
[Report]

L

Lekander, Bertil (1955). Skadeinsekternas uppträdande i de av januaristormen 1954 drabbade skogarna. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:3
[Report]

Lekander, Bertil and Rennerfelt, Erik (1955). Undersökningar över insekts- och blånadsskador på sågtimmer. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:8
[Report]

Lundgren, Nils and Lindholm, Astrid and Sundberg, Ulf (1955). En undersökning av arbetstyngden vid användning av motorsågar i skogen. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:10
[Report]

M

Molin, Nils L (1955). Fallsjuka på groddplantor av barrträd. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:7
[Report]

N

Nylinder, Per (1955). Kvistningsundersökningar. 1, Grönkvistning av ek. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:12
[Report]

P

Petterson, Henrik (1955). Barrskogens volymproduktion. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:1A
[Report]

Petterson, Henrik (1955). Die Massenproduktion des Nadelwaldes. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:1B
[Report]

S

Simak, Milan (1955). Samengrösse und Samengewicht als Qualitätsmerkmale einer Samenprobe (Pinus silvestris L.). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:9
[Report]

T

Tamm, Carl Olof (1955). Studies on forest nutrition. 1, Seasonal variation in the nutrient content of conifer needles. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:5
[Report]

Tamm, Carl Olof (1955). Studies on forest nutrition. 2, An experiment with application of radioactive phosphate to young spruces and birches. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:6
[Report]

Tirén, Lars (1955). Om kostnaden för sådd och vissa andra föryngringsmetoder. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:11
[Report]

Troedsson, Tryggve (1955). Vattnet i skogsmarken. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 20
[Report]

This list was generated on Thu Dec 8 01:00:51 2022 CET.