Home About Browse Search
Svenska


Items where Year is 1956

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Jump to: B | E | F | H | M | N | P | S | T | W
Number of items: 18.

B

Brammanis, Leo (1956). Bidrag till kännedomen om för skogen skadliga bladhorningar i Sverige. 2, Pingborren, Amphimallus solstitialis L. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 46:4
[Report]

E

Eklund, Bo (1956). Ett förbandsförsök i tallskog. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 46:10
[Report]

F

Försöksavdelningen (1956). Redogörelse för resultaten av 1955 års täckdikningsförsök. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Stenciltryck - Institutionen för lantbrukets hydroteknik ; 5
[Report]

H

Heqvist, Karl-Johan (1956). Studier över lindmätaren (Erannis defoliaria L.) och dess uppträdande i Skåne år 1948. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 46:8
[Report]

Heqvist, Karl-Johan (1956). Studier över större granspinnarstekeln (Cephalcia abietis L.) och dess uppträdande i Skåne. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 46:5
[Report]

Huss, Einar (1956). Om barrskogsfröets kvalitet och andra på såddresultatet inverkande faktorer. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 46:9
[Report]

Håkansson, Artur (1956). Seed development of Picea abies and Pinus silvestris. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 46:2
[Report]

M

Matérn, Bertil (1956). On the geometry of the cross-section of a stem. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 46:11
[Report]

Molin, Nils L and Teär, Jaan (1956). Ogräsrensning i plantskolor med kemiska preparat. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 46:6
[Report]

Müller-Olsen, Carl and Simak, Milan and Gustafsson, Åke (1956). Germination analyses by the x-ray method. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 46:1
[Report]

N

Notini, Gösta and Westman, Hans (1956). Sjöfågeln och sjöfågeljakten längs ostkusten. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 22
[Report]

P

Petrini, Sven (1956). Determining the possible yield. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 21
[Report]

Petrini, Sven (1956). Ämnet skogsuppskattning med skogsindelning. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 26
[Report]

S

Streyffert, Thorsten (1956). Skogsbrukets företagsformer. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 23a
[Report]

T

Tamm, Carl Olof (1956). Studier over skogens näringsförhållanden. 4, Effekten av kalium- och fosfortillförsel till ett oväxtligt bestånd på dikad myr. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 46:7
[Report]

Tamm, Carl Olof (1956). Studier över skogens näringsförhållanden. 3, Försök med tillförsel av växtnäringsämnen till ett skogsbestånd på mager sandmark. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 46:3
[Report]

Troedsson, Tryggve (1956). Marktemperaturen i ytsteniga jordarter. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 25
[Report]

W

Wikberg, Eskil (1956). The distribution of watersoluble radioactive substances in plant tissue - some experiments with an autoradiographic method. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 24
[Report]

This list was generated on Mon Dec 5 05:45:34 2022 CET.