Home About Browse Search
Svenska


Items where Year is 1958

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Jump to: A | B | E | F | G | H | I | L | O | T | W
Number of items: 14.

A

Ager, Bengt H:son (1958). En undersökning på virkeskörare av arbetstyngdens variation med köravståndet. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 47:9
[Report]

B

Björkman, Erik (1958). Lagringsröta och blånad i skogslagrad barr- och lövmassaved. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 29
[Report]

Björkman, Erik (1958). Stockblånad och lagringsröta i tall- och grantimmer vid olika avverkningstid och behandling i samband med flottning. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 30
[Report]

Bärring, Ulf (1958). Några orienterande försök med kemiska medel mot ört- och vedartad vegetation. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 47:10
[Report]

E

Eklundh Ehrenberg, Carin (1958). Über Entwicklungsanomalien in Kreuzungsnachkommenschaften bei Pinus silvestris L. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 48:2
[Report]

F

Försöksavdelningen, (1958). Redogörelse för resultaten av 1957 års täckdikningsförsök. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Stenciltryck - Institutionen för lantbrukets hydroteknik ; 7
[Report]

G

Gustafsson, Åke and Simak, Milan (1958). Effect of x- and γ-rays on conifer seed. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 48:5
[Report]

H

Hagner, Stig (1958). Om kott- och fröproduktionen i svenska barrskogar. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 47:8
[Report]

Huss, Einar (1958). Om höstplantering av tall och gran. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 48:3
[Report]

I

Ingestad, Torsten (1958). Studies on manganese deficiency in a forest stand. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 48:4
[Report]

L

Lundgren, Nils P. V and Sundberg, Ulf (1958). Tekniska och fysiologiska studier av maskinbarkning. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 48:1
[Report]

O

Oksbjerg, Erik (1958). Sønderdelingsprocesser i sur humus. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 31
[Report]

T

Tirén, Lars (1958). Om försök med plantering av tall och gran i Norrland. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 47:5
[Report]

W

Westman, Hans (1958). Älgens skadegörelse på ungskogen. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 28
[Report]

This list was generated on Thu Dec 8 01:00:08 2022 CET.