Home About Browse Search
Svenska


Items where Year is 1962

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Jump to: D | F | G | H | I | J | N | P | S | W
Number of items: 15.

D

Dormling, Ingegerd (1962). Ympningsmetoder för tall och gran. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 51:2
[Report]

F

Försöksavdelningen (1962). Redogörelse för resultaten av 1961 års täckdikningsförsök. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Stenciltryck - Institutionen för lantbrukets hydroteknik ; 11
[Report]

G

Gunnert, Lars (1962). Undersökning av ormgransbeståndet i Lekeryd (Picea abies (L.) H. Karst f. virgata (Jacques) Rehd.). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 51:5
[Report]

H

Hagner, Stig (1962). Naturlig föryngring under skärm. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 52:4
[Report]

Henningsson, Björn (1962). Studies in fungal decomposition of pine, spruce, and birch pulpwood. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 52:3
[Report]

I

Ingestad, Torsten (1962). Macro element nutrition of pine, spruce, and birch seedlings in nutrient solutions. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 51:7
[Report]

Ingestad, Torsten and Jacobson, Adrian (1962). Boron and manganese nutrition of birch seedlings in nutrient solutions. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 51:8
[Report]

J

Johansson, Waldemar (1962). Bevattningsförsök i potatis, korn och foderbetor vid Tönnersa försöksgård 1959-1961. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Stenciltryck - Institutionen för lantbrukets hydroteknik ; 23
[Report]

Johansson, Waldemar (1962). Metodik och erfarenheter vid användning av hålkort för undersökning av torrläggningsförhållanden och ytsänkning vid Nedre Olandsån. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Stenciltryck - Institutionen för lantbrukets hydroteknik ; 24
[Report]

Johansson, Waldemar (1962). Utredning för förslag till bevattningsanläggning vid Sör Salbo, Salbohed, Västmanlands län. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Stenciltryck - Institutionen för lantbrukets hydroteknik ; 25
[Report]

Jonsson, Bengt (1962). Om barrblandskogens volymproduktion. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 50:8
[Report]

N

Nilsson, Nils-Erik and Segebaden, Gustaf von (1962). Undersökning rörande avsättningslägen för skog och skogsmark i Jämtlands län. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 51:4
[Report]

P

Paterson, Sten Sture (1962). Introduction to phyochorology of Norden. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 50:5
[Report]

S

Simak, Milan (1962). Karyotype analysis of Larix decidua Mill. from different provenances. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 51:1
[Report]

W

Wiksten, Åke (1962). Några exempel på den sibiriska lärkens (Larix sibirica, Lebed.) produktionsförmåga i Sverige. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 51:6
[Report]

This list was generated on Thu Dec 8 01:00:48 2022 CET.