Home About Browse Search
Svenska


Items where Year is 1964

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Jump to: A | B | F | H | P | S
Number of items: 12.

A

Ager, Bengt H:son (1964). Studier över klimatet i Norrland, Dalarna och Värmland. Stockholm: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 19
[Report]

Ager, Bengt H:son and Nilsson, Nils-Erik and Segebaden, Gustaf von (1964). Beskrivning av vissa skogstekniskt betydelsefulla bestånds- och trädegenskaper samt terrängförhållanden. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 20
[Report]

B

Berglund, Gösta and Sjöberg, Stig (1964). Undersökning av plaströrstäckdikningar. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Stenciltryck - Institutionen för lantbrukets hydroteknik ; 27
[Report]

Björkman, Erik and Forssblad, Lars-Henrik and Malm, Erik and Regestad, Sixten Olof and Ringström, Erik and Rydholm, Sven (1964). The use of decayed wood from some conifers and broadleaf trees for chemical pulping purposes. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 21
[Report]

F

Fries, Jöran (1964). Vårtbjörkens produktion i Svealand och södra Norrland. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 14
[Report]

Försöksavdelningen (1964). Resultat av 1963 års täckdikningsförsök och bevattningsförsök. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Stenciltryck - Institutionen för lantbrukets hydroteknik ; 13
[Report]

H

Holmen, Hilmar (1964). Forest ecological studies on drained peat land in the province of Uppland, Sweden. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 16
[Report]

Håkansson, August (1964). Anvisning rörande täckdikning med plaströr av styv PVC. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Stenciltryck - Institutionen för lantbrukets hydroteknik ; 28
[Report]

P

Persson, Olle (1964). Distance methods. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 15
[Report]

Petterson, Henrik (1964). Barrskogens värdeproduktion. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 52:1
[Report]

S

Segebaden, Gustaf von (1964). Studies of cross-country transport distances and road net extension. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 18
[Report]

Simak, Milan (1964). Karyotype analysis of Siberian larch (Larix sibirica Ledb. and Larix sukaczewii Dyl.). Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 17
[Report]

This list was generated on Mon Dec 5 07:28:31 2022 CET.