Home About Browse Search
Svenska


Items where Year is 1968

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Jump to: A | B | E | F | H | J | K | L | N | S | T
Number of items: 28.

A

Axelsson, Sven-Åke (1968). Analysis of vibrations in power saws. Technical Report. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 59
[Report]

B

Berglund, Gösta (1968). Om genomsläppligheten i återfyllning och rörfogar. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Stenciltryck - Institutionen för lantbrukets hydroteknik ; 39
[Report]

Brink, Nils (1968). Ansvarsfördelningen vid underhåll av vattendrag inom Sagåns vattensystem. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Stenciltryck - Institutionen för lantbrukets hydroteknik ; 37
[Report]

E

Eriksson, Gösta (1968). Temperature response of pollen mother cells in Larix and its importance for pollen formation. Technical Report. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 63
[Report]

F

Fergedal, Lennart (1968). Försök med jordpackning vid olika tidpunkter på våren. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan ; 11
[Report]

H

Heinonen, Reijo (1968). Berättelse över studieresa till Sovjet den 11-26 juli 1967. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan ; 7
[Report]

Heinonen, Reijo (1968). Tidig vårsådd. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan ; 13
[Report]

Heinonen, Reijo and Huhtapalo, Åke (1968). Besvarade och obesvarade frågor om radmyllning av kvävegödsel. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan ; 10
[Report]

Henriksson, Lennart (1968). Försök med grund plöjning. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan ; 15
[Report]

Henriksson, Lennart (1968). Försök med olika såtider. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan ; 6
[Report]

Henriksson, Lennart (1968). Orienterande försök med bearbetning till höstvete. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan ; 5
[Report]

Huhtapalo, Åke and Heinonen, Reijo (1968). Inledande försök med gödselradmyllning kombinerat med sådd 1964-1966. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan ; 4
[Report]

Hyppel, Arne (1968). Antagonistic effects of some soil fungi on Fomes annosus in laboratory experiments. Technical Report. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 64
[Report]

Hyppel, Arne (1968). Effect of Fomes annosus on seedlings of Picea abies in the presence of Boletus bovinus. Technical Report. Stockholm: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 66
[Report]

Håkansson, August and Johansson, Waldemar and Fahlstedt, Trygve (1968). Nederbördens storlek och fördelning. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Stenciltryck - Institutionen för lantbrukets hydroteknik ; 38
[Report]

Håkansson, Inge (1968). Fysikalisk och kemisk beskrivning av markprofiler från 8 platser i Uppland och Västergötland. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan ; 1
[Report]

Håkansson, Inge (1968). Markfysikaliska studier i ett växtföljdsförsök på Ås den 15-16 juli 1966. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan ; 8
[Report]

Håkansson, Inge (1968). Några synpunkter på forskning och försöksverksamhet i jordbearbetning. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan ; 2
[Report]

J

Jakobsson, Erik (1968). Plöjningsförsök med olika tiltbredder och vändskiveformer. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan ; 14
[Report]

K

Kamra, Siri Krishan (1968). Effect of different distances between water level and seed bed on Jacobsen apparatus on the germination of Pinus silvestris L. seed. Technical Report. Stockholm: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 65
[Report]

Kamra, Siri Krishan and Simak, Milan (1968). Germination studies on Scots pine (Pinus silvestris L.) seed of different provenances under alternating and constant temperatures. Technical Report. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 62
[Report]

L

Ledin, Stig (1968). Olika halmnedbrukningsmetoders verkan på kvickrot och på några fröogräs. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan ; 16
[Report]

Lundström, Hans (1968). Luftföroreningars inverkan på epifytfloran hos barrträd i Stockholmsområdet. Technical Report. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 56
[Report]

N

Nilsson, Nils M. and Henriksson, Lennart (1968). Alvluckringsförsök 1937-1963. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan ; 12
[Report]

Nilsson, Nils M. and Henriksson, Lennart (1968). Försök med harvning till vårsäd 1941-1959. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan ; 3
[Report]

S

Simak, Milan and Ching, Kim and Gustafsson, Åke (1968). Occurrence of a mosaic-aneuploid in polyembryonic Norway spruce seed. Technical Report. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 67
[Report]

T

Tamm, Carl Olof (1968). An attempt to assess the optimum nitrogen level in Norway spruce under field conditions. Technical Report. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 61
[Report]

Thente, Bo (1968). Luftpermeabilitetsmätning som markfysikalisk undersökningsmetod. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan ; 9
[Report]

This list was generated on Mon Dec 5 12:42:29 2022 CET.