Home About Browse Search
Svenska


Items where Year is 1973

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Jump to: A | B | C | E | H | J | K | L | N | S | T | W
Number of items: 30.

A

Andersson, Per-Olof and Rydén, Måns (1973). Studier av arbetstiden vid ändbogsering av spridarledning. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Stenciltryck - Lantbrukshögskolan, Institutionen för lantbrukets hydroteknik ; 55
[Report]

Andersson, Örjan (1973). Underhåll av vattendrag. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 63
[Report]

Andersson, Örjan and Bjerketorp, Anders (1973). Vattenföringsmätning i små vattendrag med ytflytare enligt en maximalhastighetsmetod. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 61
[Report]

B

Berglund, Gösta (1973). Försök med påskyndad snösmältning. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Stenciltryck - Lantbrukshögskolan, Institutionen för lantbrukets hydroteknik ; 53
[Report]

Berglund, Gösta (1973). Slamavsättning i släta och korrugerade dräneringsrör av plast. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Stenciltryck - Lantbrukshögskolan, Institutionen för lantbrukets hydroteknik ; 57
[Report]

Bjerketorp, Anders (1973). Envertikalsmetoder med flytar- eller flygelmätning för approximativ bestämning av flöde i små vattendrag. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 58
[Report]

Bjerketorp, Anders (1973). Fyra metoder för approximativ bestämning av flöde i små vattendrag. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 59
[Report]

Bjerketorp, Anders (1973). Några metoder för avkortad mätning och beräkning av flöde i små vattendrag. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 60
[Report]

Brammanis, Leo (1973). Bidrag till kännedomen om för skogen skadliga bladhorningar i Sverige. Technical Report. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 102
[Report]

C

Christersson, Lars (1973). The effect of inorganic nutrients on water economy and hardiness of conifers. Technical Report. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 103
[Report]

E

Eriksson, Gösta and Lindgren, Dag and Jonsson, Alena (1973). Flowering in a clone trial of Picea abies Karst. Technical Report. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 110
[Report]

Eriksson, Janne (1973). Undersökning av olika typer av filter vid dränering. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 64
[Report]

H

Henriksson, Lennart (1973). Redskap för såbäddsberedning. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan ; 35
[Report]

Huhtapalo, Åke and Wikström, Ann and Wikström, Sten (1973). Försök med kombisåmaskiner 1971-1972. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan ; 32
[Report]

Håkansson, August and Berglund, Gösta and Eriksson, Janne (1973). Om dikningsintensiteten vid dränering av åkerjord. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 68
[Report]

Håkansson, August and Berglund, Gösta and Eriksson, Janne (1973). Om dikningsintensiteten vid dränering av åkerjord. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 67
[Report]

Håkansson, August and Johansson, Waldemar and Berglund, Gösta and Eriksson, Janne and Linnér , Harry (1973). Resultat av 1972 års täckdiknings-, bevattnings- och kalkningsförsök. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 62
[Report]

Håkansson, Inge (1973). Tung körning vid skörd av slåttervall. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan ; 33
[Report]

Håkansson, Inge and von Polgar, Jozsef (1973). Försök åren 1969 och 1970 med en maskin för kombinerad såbäddsberedning och sådd. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan ; 36
[Report]

J

Johnsson, Yngve (1973). Ytplanering med planersladd. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 33
[Report]

Jonsson, Alena (1973). Meiotic investigations on embryo sac mother cells of normal and desynaptic Norway spruce. Technical Report. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 105
[Report]

K

Kardell, Lars and Bobeck, Stina and Nyman, Bengt (1973). Ripening process in relation to temperature and sugar content in seeds of Scots pine (Pinus silvestris L.). Technical Report. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 107
[Report]

Kristiansson, Lars and Sundell, Gunilla (1973). Studier av arbetstiden för olika bevattningssystem. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Stenciltryck - Lantbrukshögskolan, Institutionen för lantbrukets hydroteknik ; 54
[Report]

Kritz, Göran (1973). Såbäddens utformning på vårsådda fält. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan ; 34
[Report]

L

Lyford, Walter Henry and Troedsson, Tryggve (1973). Fragipan horizons in soils on moraines near Garpenberg, Sweden. Technical Report. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 108
[Report]

N

Nilsson, Thomas (1973). Studies on wood degradation and cellulolytic activity of microfungi. Technical Report. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 104
[Report]

S

Sandsborg, John (1973). Kompendium i elementär hydromekanik. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 66
[Report]

Sandsborg, John (1973). Kompendium i elementär hydromekanik. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 65
[Report]

T

Troedsson, Tryggve and Lyford, Walter Henry (1973). Biological disturbance and small-scale spatial variations in a forested soil near Garpenberg, Sweden. Technical Report. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 109
[Report]

W

Walles, Björn and Nyman, Bengt and Aldén, Torsten (1973). On the ultrastructure of needles of Pinus silvestris L. Technical Report. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 106
[Report]

This list was generated on Mon Dec 5 06:26:59 2022 CET.