Home About Browse Search
Svenska


Items where Year is 1974

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Jump to: A | B | D | E | H | J | L | N | P | S | T | W
Number of items: 24.

A

Andersson, Örjan (1974). Energiutbyte inom lantbruket. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 79
[Report]

Andersson, Örjan (1974). Föroreningsbelastning i vattendrag och risker vid bevattning med förorenat vatten. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 71
[Report]

Andersson, Örjan (1974). Underhåll av vattendrag. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 70
[Report]

B

Bjerketorp, Anders (1974). Höjning av nivåerna vid lågvattenföring i Forsmarksåns vattensystem uppströms Lövstabruk. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 80
[Report]

Bjerketorp, Anders (1974). Höjning av nivåerna vid lågvattenföring i Forsmarksåns vattensystem uppströms Lövstabruk. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 75
[Report]

Bjerketorp, Anders (1974). Kyrkogårdsdränering. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 78
[Report]

D

Dahlgren, Lars (1974). Grundvattentäkter för bevattning. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 84
[Report]

Dunberg, Arne (1974). Occurrence of gibberellin-like substances in Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) and their possible relation to growth and flowering. Technical Report. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 111
[Report]

E

Eidmann, Hubertus (1974). Versuche über den Verlauf des Schwärmens von Borkenkäfern und des Insektenbefalls an Kieferenholz in Mittelschweden. Technical Report. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 113
[Report]

Engström, Lennart (1974). Intervjuundersökning om extremt tidig sådd våren 1973. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan ; 37
[Report]

H

Henriksson, Lennart (1974). Studier av några jordbearbetningsredskaps arbetssätt och arbetsresultat. ["eprint_fieldopt_monograph_type_doc_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan ; 38
[Report]

Håkansson, August and Berglund, Gösta and Eriksson, Janne (1974). Om dikningsintensiteten vid dränering av åkerjord. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 72
[Report]

J

Johansson, Waldemar (1974). Data om väderlek och agrohydrologiska förhållanden vid Uppsala 1931-1960 och Ultuna 1961-1973. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 81
[Report]

Jonsson, Alena (1974). A study on the temperature response of pollen mother cells in Norway spruce. Technical Report. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 116
[Report]

L

Linnér, Harry and Sundell, Gunilla and Johansson, Waldemar (1974). Arbetsbehov, investering och årskostnader för olika bevattningssystem. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 69
[Report]

Lundström, Hans (1974). Studies on the physiology of the three soft rot fungi Allescheria terrestris, Phialophora (Margarinomyces) luteovirdis and Phialophora richardsiae. Technical Report. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 115
[Report]

N

Nilsson, Thomas (1974). Formation of soft rot cavities in various cellulose fibres by Humicola alopallonella Meyers & Moore. Technical Report. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 112
[Report]

Nilsson, Thomas (1974). Microscopic studies on the degradation of cellophane and various cellulosic fibres by wood-attacking microfungi. Technical Report. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 117
[Report]

Nilsson, Thomas (1974). The degradation of cellulose and the production of cellulase, xylanase, mannanase and amylase by woodattacking microfungi. Technical Report. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 114
[Report]

P

Plym Forshell, Christina (1974). Seed development after self-pollination and cross-pollination of Scots pine, Pinus sylvestris L. Technical Report. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 118
[Report]

S

Simola, Liisa Kaarina (1974). Ultrastructural changes in the seeds of Pinus sylvestris L. during senescence. Technical Report. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 119
[Report]

T

Tamm, Carl Olof and Popovic, Budimir (1974). Intensive fertilization with nitrogen as a stressing factor in a spruce ecosystem. 1, Soil effects. Technical Report. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 121
[Report]

Teljstedt, Håkan (1974). Maskinellt skogsarbete i konstljus : ergonomiska aspekter på syn- och belysningsförhållanden. Technical Report. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 120
[Report]

W

Walles, Björn (1974). Ultrastructure of the rust fungus Peridermium pini (Pers.) Lev. Technical Report. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 122
[Report]

This list was generated on Thu Dec 8 01:02:01 2022 CET.