Home About Browse Search
Svenska


Items where Year is 1978

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Jump to: A | B | F | H | I | J | L | O | T | W
Number of items: 22.

A

Andersson, Enar and Hattemer, Hans H. (1978). Variation among clones and ortet-ramet relationship in grafted Scots pine (Pinus sylvestris L.). Uppsala: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 148
[Report]

B

Berglund, Gösta (1978). Frosthävningens inverkan på dräneringsledningar. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics ; 116
[Report]

Berglund, Gösta and Ericson, Arne and Eriksson, Janne and Ingvarsson, Anders and Linnér, Harry and Persson, Lave (1978). Resultat av 1977 års fältförsök avseende täckdikning, övrig grundförbättring och bevattning. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics ; 111
[Report]

Berglund, Gösta and Håkansson, August and Eriksson, Janne (1978). Om dikningsintensiteten vid dränering av åkerjord. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics ; 108
[Report]

Bjerketorp, Anders and Klingspor, Per (1978). Inventering av avrinningen inom regioner med stor jordbruksbevattning. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics ; 109
[Report]

Brink, Nils and Gustafson, Arne and Persson, Gösta (1978). Förluster av växtnäring från åker. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001)
(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 1
[Report]

Brink, Nils and Joelsson, Arne (1978). Stallgödsel på villovägar. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 2
[Report]

F

Forsling, Anna and Borgblad, Margareta (1978). Konflikten mellan jordbruket och naturvården i markavvattningsfrågor. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics ; 112
[Report]

H

Hansson, Lennart (1978). Small mammal abundance in relation to environmental variables in three Swedish forest phases. Uppsala: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 147
[Report]

Hattemer, Hans and Andersson, Enar and Tamm, Carl Olof (1978). Effects of spacing and fertilization on four grafted clones of Scots pine. Stockholm: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 141
[Report]

Huhtapalo, Åke (1978). Kombisådd av kväve och fosfor till vårsäd. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet ; 56
[Report]

I

Ingvarsson, Anders (1978). Bevattning i fältmässig trädgårdsodling. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics ; 115
[Report]

Ingvarsson, Anders (1978). Bevattningsförsök inom trädgårdsområdet i Norden. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics ; 114
[Report]

J

Johnson, Torbjörn and Odin, Hans (1978). Measurements of evapotranspiration using a dynamic lysimeter. Uppsala: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 146
[Report]

Jonsson, Alena and Holmvall, Monica and Walles, Björn (1978). Ultrastructural studies of resistance mechanisms in Pinus sylvestris L. against Melampsora pinitorqua (Braun) Rostr. (pine twisting rust). Uppsala: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 145
[Report]

L

Linnér, Harry (1978). Vatten- och kvävehushållningen vid bevattning av en sandjord. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics ; 113
[Report]

Lundegrén, Jan and Nilsson, Sven (1978). Bevattningssamverkan. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics ; 110
[Report]

Lönnstedt, Lars (1978). The Swedish roundwood market. Stockholm: (S) > Dept. of Forest Economics
Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 143
[Report]

Lönnstedt, Lars (1978). The logging policy of private woodlot owners. Stockholm: (S) > Dept. of Forest Economics, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 144
[Report]

O

Olsson, Ulf (1978). Harvningens konstruktion och harvningens utförande. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet ; 54
[Report]

T

Thon, Bjarne (1978). Bladfläcksjuka på hyacint (embellisia hyacinthi). UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 44 T
[Factsheet]

W

Wallbom, Olle and Wretler, Kjell (1978). Förekomsten av några viktiga växtskadegörare vid plöjningsfri odling. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet ; 55
[Report]

This list was generated on Tue Dec 6 01:01:39 2022 CET.