Home About Browse Search
Svenska


Items where Year is 1980

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Jump to: A | B | E | G | H | J | L | R | S | T | V
Number of items: 14.

A

Aronsson, Aron (1980). Frost hardiness in Scots pine (Pinus silvestris L.). Uppsala: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 155
[Report]

B

Berglund, Gösta and Eriksson, Janne and Karlsson, Sven-Erik and Berglund, Kerstin and Heiwall, Hans and Linnér, Harry and Ericson, Arne and Karlsson, Ingrid (1980). Resultat av 1979 års fältförsök avseende täckdikning, övrig grundförbättring och bevattning. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics ; 120
[Report]

Berglund, Gösta and Håkansson, August and Eriksson, Janne (1980). Om dikningsintensiteten vid dränering av åkerjord. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics ; 122
[Report]

Brink, Nils and Lindén, Börje and Ulén, Barbro and Gustafson, Arne (1980). Vart tar handelsgödselkvävet vägen. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 7
[Report]

E

Eriksson, Gösta and Andersson, Sven and Eiche, Vilhelms and Ifver, Jan and Persson, Anders (1980). Severity index and transfer effects on survival and volume production of Pinus sylvestris in northern Sweden. Uppsala: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 156
[Report]

G

Gustafson, Arne and Hansson, Mats and Brink, Nils and Jansson, Sven L. and Steineck, Staffan and Lindén, Börje (1980). Växtnäringsförluster i Skåne och Halland. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 6
[Report]

H

Heiwall, Hans (1980). Underbevattning. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics ; 124
[Report]

J

Johansson, Waldemar (1980). Bevattning och kvävegödsling till gräsvall. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics ; 123
[Report]

L

Långström, Bo (1980). Distribution of pine shoot beetle attacks within the crown of Scots pine. Uppsala: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 154
[Report]

R

Rydberg, Tomas (1980). Storparcellförsök med plöjningsfri odling, 1976-78. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet ; 59
[Report]

S

Svanqvist, Nils (1980). Pulp and paper in the ASEAN region. Uppsala: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 153
[Report]

T

Thon, Bjarne (1980). Kastning eller "spottning" hos hyacint. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 66 T
[Factsheet]

Thon, Bjarne (1980). Toppröta hos hyacint. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 67 T
[Factsheet]

V

Valegård, Anders and Persson, Ragnar (1980). Optimering av större ledningssystem för bevattning. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics ; 119
[Report]

This list was generated on Thu Dec 8 01:00:07 2022 CET.