Home About Browse Search
Svenska


Items where Year is 1986

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Jump to: A | B | D | E | F | J | K | L | O | P | R | S | T | Ö
Number of items: 22.

A

Alinder, Staffan (1986). Alternativa bevattningsformer. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics ; 150
[Report]

B

Bjerketorp, Anders and Johnson, Lars (1986). Kalhuggningens och skogsdikningens inflytande på vattendragens flöden. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 86:2
[Report]

Bång, Ulla (1986). Fusariumröta i potatis. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 38 J
[Factsheet]

D

de Toro, Alfredo (1986). Hackelselängdens inflytande på ensilagets kvalitet och användbarhet. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 108
[Report]

E

Edling, Peter (1986). Soil air. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics ; 151
[Report]

Eriksson, Björn (1986). Lantbruksmaskinernas värdeminskning. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 109
[Report]

F

Falk, Conny (1986). Farmlink datakommunikation. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 104
[Report]

J

Johansson, Waldemar (1986). Rapport över nordisk forskarkurs om markluft. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 86:3
[Report]

K

Karlman, Margareta (1986). Damage to Pinus contorta in northern Sweden with special emphasis on pathogens. Technical Report. Uppsala: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 176
[Report]

Kiessling, Anders and Kiessling, Karl-Heinz and Nilssen, K and Andersson, IL (1986). Histochemical and enzymatic differences in skeletal muscle from Svalbard reindeer during the summer and winter. Rangifer. 6 , 2-8
[Research article]

Kreuger, Jenny and Håkansson, August (1986). Kemisk vattenkvalitet vid bevattning. Vägledning för bedömning av kemisk vattenkvalitet vid bevattning. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics ; 149
[Report]

L

Lange, Per (1986). Ett system för klippning och uppsamling av gräs på långgräsytor. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 106
[Report]

Linnér, Harry and Persson, Ragnar and Berglund, Kerstin and Svensson, Mårten and Karlsson, Sven-Erik and Gustafsson, Eva-Lou (1986). Resultat av 1985 års fältförsök avseende täckdikning, övrig grundförbättring och bevattning. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 86:1
[Report]

Loeper, Birgit and Brink, Nils and Gustafson, Arne and Torstensson, Gunnar and Ulén, Barbro and Kreuger, Jenny (1986). Toxicitetstest för pesticider med protozoer. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 21
[Report]

O

Olsson, Mats (1986). Centrifugalspridare och lufttillsatsspridare. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 107
[Report]

Olsson, Mats T. (1986). Long-term impact of lime on the humus form in a beech stand on sandy till. Uppsala: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 174
[Report]

P

Prescher, Finnvid and Ståhl, Erik G. (1986). The effect of provenance and spacing on stem straightness and number of spike knots of Scots pine in south and central Sweden. Uppsala: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 172
[Report]

R

Rydberg, Tomas (1986). Markfysikaliska och markkemiska effekter av plöjningsfri odling i Sverige. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet ; 70
[Report]

S

Siöland, Tomas (1986). Rullmotstånd hos dragna hjul med lågprofildäck. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 105
[Report]

T

Thunholm, Bo (1986). Termiska egenskaper i åkermark skattade på grundval av den årliga temperaturvariationen. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet ; 72
[Report]

Ö

Örlander, Göran (1986). Effect of planting and scarification on the water relations in planted seedlings of Scots pine. Uppsala: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 173
[Report]

Örlander, Göran and Due, Karin (1986). Water relations of seedlings of Scots pine grown in peat as a function of soil water potential and soil temperature. Technical Report. Uppsala: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 175
[Report]

This list was generated on Mon Dec 5 11:43:07 2022 CET.