Home About Browse Search
Svenska


Items where Year is 1987

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Jump to: A | B | G | H | J | L | N | O | R | S
Number of items: 28.

A

Andersson, Leif and Gervais, Patrick (1987). Marktypskartering i nv Skåne med satellit fjärranalys. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics ; 152
[Report]

B

Benz, Johan and Alinder, Staffan (1987). Underbevattning. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 87:3
[Report]

Bergström, Lars (1987). Transport and transformations of nitrogen in an arable soil. ["eprint_fieldopt_monograph_type_doc_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 23
[Report]

Bergström, Tommy (1987). Konstgödselspridningens kvalitetsaspekt. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 113
[Report]

Bjerketorp, Anders and Axelson, Ulf (1987). Markytesjunkning efter avvattning. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics ; 154
[Report]

Brink, Nils and Meulen, Klaas van der and Fagerholm, Petra and Kreuger, Jenny and Torstensson, Gunnar (1987). Losses of phosphorus and nitrogen to lake Ringsjön. - Regional vattenundersökning söder och öster om Ringsjön. - Vattenkvalitet och jordbruksdrift inom Ringsjöområdet. - Nitrifikationshämmare eller svält mot kväveläckage. - Näringsflöden ... Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 25
[Report]

G

Gustafson, Arne (1987). Water discharge and leaching of nitrate. ["eprint_fieldopt_monograph_type_doc_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 22
[Report]

Gustafson, Arne and Torstensson, Gunnar and Ellström, Solweig and Brink, Nils (1987). Fånggröda efter skörd. - Läckage av växtnäring från åker i Nybroåns vattensystem. - Stallgödslad och konstgödslad åker läcker växtnäring. - Kväveläckage vid försök med nitrifikationshämmare. - Kväve och fosfor ... - Kväve och fosfor. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 24
[Report]

Gustafsson, Eva-Lou (1987). Marktäckning. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics ; 155
[Report]

H

Henriksson, Lennart (1987). Försök med olika harvar 1977-1985. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet ; 73
[Report]

J

Johansson, Anders (1987). Laboratorie- och fälttest av Micromax rotationsspridare. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 118
[Report]

Jönsson, Håkan (1987). Three-point and one-point hitches. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 110
[Report]

L

Lagerfelt, Per (1987). Arbetsmiljöns och vindavdriftens beroende av utrustning och inställning vid besprutning. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 115
[Report]

Leuchovius, Torbjörn (1987). Ett datorbaserat system för datainsamling i fält. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 112
[Report]

Lindström, Jan and Mc Afee, Mary (1987). Air and water movement in covers for mine waste. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics ; 153
[Report]

Linnér, Harry and Persson, Ragnar and Berglund, Kerstin and Karlsson, Sven-Erik and Gustafsson, Eva-Lou (1987). Resultat av 1986 års fältförsök avseende täckdikning, övrig grundförbättring och bevattning. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 87:1
[Report]

Ljung, Gösta (1987). Mekanisk analys. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 87:2
[Report]

N

Nyström, Per and Kristiansson, Lars and Svensson, Sven-Erik (1987). Redskapslyftkopplingar för kompakttraktorer. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 111
[Report]

O

Olovsson, Ingmar (1987). Tubulering. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 87:4
[Report]

Olsson, Ingemar (1987). Effect of protein supply on the performance of intensively reared bulls - evaluation of the DCP and the Nordic AAT-PBV protein evaluation systems. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, 0347-9838 ; 164
ISBN 91-576-3225-1
[Doctoral thesis]

R

Ranneby, Bo and Cruse, Thorbjörn and Hägglund, Björn and Jonasson, Härje and Swärd, Johan (1987). Designing a new national forest survey for Sweden. Technical Report. Uppsala: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 177
[Report]

Rolf, Kaj (1987). Teknik och metoder för rekultivering av packningsskadad mark i urban miljö. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 116
[Report]

Rydberg, Tomas (1987). Studier i plöjningsfri odling i Sverige 1975-1986. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet ; 76
[Report]

Rydberg, Tomas and Öckerman, Torbjörn (1987). Plöjningsfri odling. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet ; 74
[Report]

S

Segerros, Mikael (1987). Inverkan av uppdämning på grundvattenstånd. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 87:5
[Report]

Svensson, Hans (1987). Jordpackningens inverkan på sockerbetans rotutveckling och skördens storlek. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet ; 75
[Report]

Svensson, Jan (1987). Självcentrerande frontmonterad trepunktskoppling. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 119
[Report]

Svensson, Jan (1987). Underhållskostnader för lantbrukets fältmaskiner. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 114
[Report]

This list was generated on Mon Dec 5 05:40:02 2022 CET.