Home About Browse Search
Svenska


Items where Year is 1988

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Jump to: A | B | E | G | H | K | L | M | N | O | R | S | T
Number of items: 25.

A

Andersson, Arne and Gustafson, Arne and Torstensson, Gunnar and Ulén, Barbro and Ellström, Solweig (1988). Deposition av spårelement med nederbörden. - Utlakning av spårelement från odlad jord - Fosforerosion vid vallodling och skyddszon med gräs. - Växtnäringsläckage efter vallbrott. - Avrinning och växtnäringstransport från åkermark. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 26
[Report]

Andersson, Sigvard (1988). Om metoder att med utgångspunkt från bindningskurvan beräkna den kapillära ledningsförmågan. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics ; 157
[Report]

Ascard, Johan (1988). Termisk ogräsbekämpning. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 130
[Report]

Axenbom, Åke (1988). An integrated simulation model of hay growth, harvesting and barn drying. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 120
[Report]

B

Bohgard, Mats and Holmstedt, Göran and Korhonen, Margareta (1988). Arbetsmiljö vid termisk ogräsbekämpning. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 131
[Report]

E

Elinder, Magnus F. E. (1988). Mätning av maskin- och arbetsinsatsen i växtodling. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 126
[Report]

Eriksson, Per and Kjellström, Bertil (1988). Linjeproduktion i växthusodlingen. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 125
[Report]

Eriksson, Per and Lagerfelt, Per (1988). 1. Image processing for analysing spray deposits / 2. Deposit determinations in horizontal and vertical direction in a dense plant stand with the image analyser and the fluorimeter method. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 128
[Report]

G

Gustafsson, Lena (1988). Vegetation dynamics during the establishment phase of an energy forest on a riverside in south-western Sweden. Technical Report. Uppsala: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 178
[Report]

Gustafsson, Pia (1988). Produktion av lövfällande träd och buskar i täckrotsystem. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 121
[Report]

H

Huss-Danell, Kerstin and Lundmark, Jan-Erik (1988). Growth of nitrogen-fixing Alnus incana and Lupinus spp. for restoration of degenerated forest soil in northern Sweden. Uppsala: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 181
[Report]

K

Karlsson, Ingrid and Gustafsson, Eva-Lou (1988). Rotmiljö för vedartad växtlighet. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics ; 158
[Report]

L

Linnér, Harry and Persson, Ragnar and Berglund, Kerstin and Karlsson, Sven-Erik and Gustafsson, Eva-Lou (1988). Resultat av 1987 års fältförsök avseende täckdikning, övrig grundförbättring och bevattning. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 88:1
[Report]

M

Melin, Gustav (1988). Pulverskorv. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Lantbruk ; 56 L
[Factsheet]

N

Nilsson, Åsa (1988). Syrediffusion och redoxpotential vid olika markvattenhalter i styv lera. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 88:2
[Report]

Nyström, Per and Svensson, Sven-Erik (1988). Termisk ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 123
[Report]

O

Olsen, Hans Jörgen (1988). Effect of shear stress on soil compaction. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 124
[Report]

R

Rehn, Jon-Erik (1988). Slitsdränering. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 88:3
[Report]

S

Sandsborg, John and Bjerketorp, Anders (1988). Kompendium i agronomisk hydromekanik. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 88:4
[Report]

Schroeder, Håkan (1988). Rotogräsbekämpning i byggprocessen. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 132
[Report]

Singoro, Ayieko Kisonyo (1988). Biogas as an alternative energy source in Uganda. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 127
[Report]

Ståhl, Erik G. (1988). Transfer effects and variations in basic density and tracheid length of Pinus sylvestris L. populations. Uppsala: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 180
[Report]

Ståhl, Erik G. and Persson, Anders (1988). Wood quality and volume production in four 24-year-old provenance trials with Pinus contorta. Technical Report. Uppsala: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 179
[Report]

Säll, Christina (1988). Fallsjuka. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 51 T
[Factsheet]

T

Thylén, Anders (1988). Skärbordsspill vid skördetröskning. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 129
[Report]

This list was generated on Mon Dec 5 09:04:41 2022 CET.