Home About Browse Search
Svenska


Items where Year is 1989

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Creators | Publication Type | Series Name/Journal | No Grouping
Jump to: Report | Factsheet
Number of items: 13.

Report

Persson, Ragnar and Wredin, Atle, eds. (1989). Vattningsbehov och näringstillförsel. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 89:7
[Report]

Berglund, Kerstin (1989). Ytsänkning på mosstorvjord. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 89:3
[Report]

Berglund, Kerstin and Miller, Urve and Persson, Jan (1989). Gyttjejordar, deras sammansättning och egenskaper. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics ; 160
[Report]

Håkansson, August (1989). Filtermaterial för dränering. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 89:6
[Report]

Jarvis, Nicholas (1989). Crack. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics ; 159
[Report]

Karlsson, Ingrid (1989). Effekten av jordkonditioneringsmedlet ammonium-lauret-sulfat på den hydrauliska konduktiviteten i vattenmättat tillstånd i två svenska lerjordar. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 89:10
[Report]

Karlsson, Ingrid M. (1989). Markbyggnad för bostads- och rekreationsområden. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 89:5
[Report]

Linnér, Harry and Persson, Ragnar and Berglund, Kerstin and Karlsson, Sven-Erik (1989). Resultat av 1988 års fältförsök avseende detaljavvattning, markvård och markförbättring samt bevattning. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 89:1
[Report]

Messing, Ingmar (1989). Saturated hydraulic conductivity as related to macroporosity in clay soils. ["eprint_fieldopt_monograph_type_lic_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 89:4
[Report]

Nitare, Maria (1989). Rotutveckling i majs. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 89:8
[Report]

Sennerby-Forsse, Lisbeth (1989). Wood structure and quality in natural stands of Salix caprea L. and Salix pentandra L. Uppsala: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 182
[Report]

Wetterstrand, Torbjörn (1989). Energiförsörjning och energihushållning vid Stjärnhovs Säteri. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 133
[Report]

Factsheet

von Freytag-Loringhoven, Birgitta (1989). Mullvad. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 146 T
[Factsheet]

This list was generated on Wed Aug 10 01:00:09 2022 CEST.