Home About Browse Search
Svenska


Items where Year is 1990

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Creators | Publication Type | Series Name/Journal | No Grouping
Number of items: 36.

Jansson, Per-Erik, ed. (1990). The Skogaby project. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001), Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 90:2
[Report]

Axenbom, Åke (1990). A base model for discrete event simulation of field operations in agriculture using simula and demos. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 143
[Report]

Axenbom, Åke (1990). A simulation model for planning of hay harvesting machinery systems and management. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 144
[Report]

Berglund, Kerstin and Carlgren, Käll and Nilsson, Göran and von Polgár, József (1990). Markförbättring och odlingsanpassning på lågavkastande jordar. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics ; 162
[Report]

Berglund, Kerstin and Lindberg, Knut and Peltomaa, Rauno (1990). Alternativa dräneringsmetoder på jordar med låg genomsläpplighet. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 90:3
[Report]

Dal, Bruno (1990). Svampodling på nordliga breddgrader. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Röbäcksdalen meddelar ; 1990:9
[Report]

Färdal, Anna and Ilskog, Elisabeth (1990). Lokal energiförsörjning i Kjulaby. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 139
[Report]

Färdal, Anna and Ilskog, Elisabeth (1990). Lokal energiförsörjning i byn Vasselhyttan. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 140
[Report]

Hein, Reinhard (1990). Borstteknik för ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 141
[Report]

Håkansson, Inge and McAfee, Mary and Gunnarsson, Sixten (1990). Verkan av körning med traktor och vagn vid vallskörd. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet ; 78
[Report]

Jennéus, Annika (1990). Mjöldryga. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 18 J
[Factsheet]

Karlsson, Ingrid M. (1990). Jordbrukets bidrag till föroreningen av Gullmarsfjorden. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics ; 161
[Report]

Larsson, Anders Y. (1990). Behovsanpassad reglering av växtodlingens fältarbeten. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 142
[Report]

Lewan, Lisbet and Johansson, Holger and Wall Ellström, Solweig (1990). Insådd fånggröda: effekter på utlakning av växtnäringsämnen. - Insådd fånggröda: effekter på utlakning av kväve. - Avrinning och växtnäringsförluster från JRK:s stationsnät på åkermark. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 27
[Report]

Linnér , Harry and Persson, Ragnar and Berglund, Kerstin and Karlsson, Sven-Erik (1990). Resultat av 1989 års fältförsök avseende detaljavvattning, markvård och markförbättring samt bevattning. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 90:1
[Report]

Möller, Ola (1990). Barnsäkerhet i lantbruket. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 146
[Report]

Nilsson, Bengt (1990). Bronsfläcksjuka. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 155 T
[Factsheet]

Nilsson, Krister (1990). Packningsskador vid konservärtskörd. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet ; 79
[Report]

Nilsson, Ulla (1990). Saneringsstrategier i växthus. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 135
[Report]

Olofsson, Börje (1990). Kornets bladfläcksjuka. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 8 J
[Factsheet]

Olofsson, Börje (1990). Strimsjuka. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 20 J
[Factsheet]

Oostra, Huibert Henderikus (1990). Development and experimental use of measurement technique for instantaneous milk flow rate through the cow's streak canal. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 136
[Report]

Petersson, Magdalena and Similä, Katja (1990). Värmeförsörjning baserad på skogsbränsle lokalt producerat av lantbrukare. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 137
[Report]

Rydberg, Axel (1990). Slaktkroppens förändring i vikt och sammansättning under slaktsäsongen september-april hos hanrenen. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Röbäcksdalen meddelar ; 1990:6
[Report]

Rydberg, Tomas and McAfee, Mary and Gillberg, Börje (1990). Djupplöjning på lätta mineraljordar. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet ; 80
[Report]

Rämert, Birgitta and Säll, Christina and Åkesson, Ingrid (1990). Lagringssjukdomar på morötter. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 10 T
[Factsheet]

Sahlberg, Mona (1990). Lämpliga lokaliseringsorter för halmeldade fjärrvärmeverk i Östergötlands och Örebro län. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 145
[Report]

Sahlberg, Mona (1990). Möjligheter att använda halmeldning till energiförsörjningen i Mälardalen. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 134
[Report]

Sallnäs, Ola (1990). A matrix growth model of the Swedish forest. Uppsala: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 183
[Report]

Ståhl, Erik G. and Persson, Bengt and Prescher, Finnvid (1990). Effect of provenance and spacing on stem straightness and number of stems with spike knots in Pinus sylvestris L. - northern Sweden and countrywide models. Uppsala: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 184
[Report]

Svensson, Jan E.T. (1990). Pneumatic fertilizer spreaders. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 138
[Report]

Säll, Christina and Ericsson, Nils-Arthur (1990). Pricksjuka på äpple. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 153 T
[Factsheet]

Wiik, Lars (1990). Gräsmjöldagg. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 10 J
[Factsheet]

Wiik, Lars (1990). Mjöldagg i sockerbetor. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 60 J
[Factsheet]

Wilhelmsson, Peter (1990). Automatisk styrning av radhacka. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 147
[Report]

v. Freytag, Birgitta and Åkesson, Ingrid (1990). Sjukdomar på juniperus, thuja, och chamaecyparis. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 151 T
[Factsheet]

This list was generated on Sat Feb 4 01:02:55 2023 CET.