Home About Browse Search
Svenska


Items where Year is 1990

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Creators | Publication Type | Series Name/Journal | No Grouping
Number of items: 36.

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik

Jansson, Per-Erik, ed. (1990). The Skogaby project. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001), Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 90:2
[Report]

Berglund, Kerstin and Lindberg, Knut and Peltomaa, Rauno (1990). Alternativa dräneringsmetoder på jordar med låg genomsläpplighet. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 90:3
[Report]

Linnér , Harry and Persson, Ragnar and Berglund, Kerstin and Karlsson, Sven-Erik (1990). Resultat av 1989 års fältförsök avseende detaljavvattning, markvård och markförbättring samt bevattning. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 90:1
[Report]

Ekohydrologi

Lewan, Lisbet and Johansson, Holger and Wall Ellström, Solweig (1990). Insådd fånggröda: effekter på utlakning av växtnäringsämnen. - Insådd fånggröda: effekter på utlakning av kväve. - Avrinning och växtnäringsförluster från JRK:s stationsnät på åkermark. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 27
[Report]

Faktablad om växtskydd. Jordbruk

Jennéus, Annika (1990). Mjöldryga. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 18 J
[Factsheet]

Olofsson, Börje (1990). Kornets bladfläcksjuka. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 8 J
[Factsheet]

Olofsson, Börje (1990). Strimsjuka. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 20 J
[Factsheet]

Wiik, Lars (1990). Gräsmjöldagg. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 10 J
[Factsheet]

Wiik, Lars (1990). Mjöldagg i sockerbetor. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 60 J
[Factsheet]

Faktablad om växtskydd. Trädgård

Nilsson, Bengt (1990). Bronsfläcksjuka. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 155 T
[Factsheet]

Rämert, Birgitta and Säll, Christina and Åkesson, Ingrid (1990). Lagringssjukdomar på morötter. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 10 T
[Factsheet]

Säll, Christina and Ericsson, Nils-Arthur (1990). Pricksjuka på äpple. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 153 T
[Factsheet]

v. Freytag, Birgitta and Åkesson, Ingrid (1990). Sjukdomar på juniperus, thuja, och chamaecyparis. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 151 T
[Factsheet]

Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik

Axenbom, Åke (1990). A base model for discrete event simulation of field operations in agriculture using simula and demos. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 143
[Report]

Axenbom, Åke (1990). A simulation model for planning of hay harvesting machinery systems and management. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 144
[Report]

Färdal, Anna and Ilskog, Elisabeth (1990). Lokal energiförsörjning i Kjulaby. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 139
[Report]

Färdal, Anna and Ilskog, Elisabeth (1990). Lokal energiförsörjning i byn Vasselhyttan. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 140
[Report]

Hein, Reinhard (1990). Borstteknik för ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 141
[Report]

Larsson, Anders Y. (1990). Behovsanpassad reglering av växtodlingens fältarbeten. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 142
[Report]

Möller, Ola (1990). Barnsäkerhet i lantbruket. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 146
[Report]

Nilsson, Ulla (1990). Saneringsstrategier i växthus. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 135
[Report]

Oostra, Huibert Henderikus (1990). Development and experimental use of measurement technique for instantaneous milk flow rate through the cow's streak canal. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 136
[Report]

Petersson, Magdalena and Similä, Katja (1990). Värmeförsörjning baserad på skogsbränsle lokalt producerat av lantbrukare. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 137
[Report]

Sahlberg, Mona (1990). Lämpliga lokaliseringsorter för halmeldade fjärrvärmeverk i Östergötlands och Örebro län. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 145
[Report]

Sahlberg, Mona (1990). Möjligheter att använda halmeldning till energiförsörjningen i Mälardalen. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 134
[Report]

Svensson, Jan E.T. (1990). Pneumatic fertilizer spreaders. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 138
[Report]

Wilhelmsson, Peter (1990). Automatisk styrning av radhacka. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 147
[Report]

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet

Håkansson, Inge and McAfee, Mary and Gunnarsson, Sixten (1990). Verkan av körning med traktor och vagn vid vallskörd. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet ; 78
[Report]

Nilsson, Krister (1990). Packningsskador vid konservärtskörd. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet ; 79
[Report]

Rydberg, Tomas and McAfee, Mary and Gillberg, Börje (1990). Djupplöjning på lätta mineraljordar. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet ; 80
[Report]

Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics

Berglund, Kerstin and Carlgren, Käll and Nilsson, Göran and von Polgár, József (1990). Markförbättring och odlingsanpassning på lågavkastande jordar. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics ; 162
[Report]

Karlsson, Ingrid M. (1990). Jordbrukets bidrag till föroreningen av Gullmarsfjorden. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics ; 161
[Report]

Röbäcksdalen meddelar

Dal, Bruno (1990). Svampodling på nordliga breddgrader. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Röbäcksdalen meddelar ; 1990:9
[Report]

Rydberg, Axel (1990). Slaktkroppens förändring i vikt och sammansättning under slaktsäsongen september-april hos hanrenen. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Röbäcksdalen meddelar ; 1990:6
[Report]

Studia forestalia Suecica

Sallnäs, Ola (1990). A matrix growth model of the Swedish forest. Uppsala: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 183
[Report]

Ståhl, Erik G. and Persson, Bengt and Prescher, Finnvid (1990). Effect of provenance and spacing on stem straightness and number of stems with spike knots in Pinus sylvestris L. - northern Sweden and countrywide models. Uppsala: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 184
[Report]

This list was generated on Sat Feb 4 01:02:55 2023 CET.