Home About Browse Search
Svenska


Items where Year is 1992

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Jump to: A | B | D | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W | Å
Number of items: 35.

A

Almquist, Anders and Nilsson, Daniel (1992). Kompendium i lantbrukets energiteknik. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 155
[Report]

Andersson, Mats (1992). Performance characteristics of air-assist nozzles. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 157
[Report]

Arvidsson, Johan and Gunnarsson, Sixten and Hammarström, Lena and Håkansson, Inge and Rydberg, Tomas and Stenberg, Maria (1992). 1991 års jordbearbetningsförsök. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet ; 81
[Report]

Arvidsson, Johan and Gunnarsson, Sixten and Hammarström, Lena and Håkansson, Inge and Rydberg, Tomas and Stenberg, Maria and Thunholm, Bo (1992). 1990 års jordbearbetningsförsök. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen ; 1
[Report]

Arvidsson, Johan and Håkansson, Inge (1992). En modell för att beräkna jordpackningens effekter på grödornas avkastning. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet ; 82
[Report]

B

Bulat, Stanislawa (1992). Bladmögel på tomat. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 161 T
[Factsheet]

Burujeny, Mohammad B (1992). Dygnsvariation i bladvattenpotential hos raps och senap. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 92:3
[Report]

D

Djurle, Annika (1992). Sköldfläcksjuka. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 9 J
[Factsheet]

Djurle, Annika and Lindblad, Mats (1992). Fritfluga. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 11 J
[Factsheet]

F

Frank, Kjerstin (1992). Energiskogens miljökonsekvenser. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 159
[Report]

G

Gebresenbet, Girma (1992). A literature search for agricultural system engineering education in developing countries. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 160
[Report]

Gråberg, Maria (1992). Kron- och läderröta på jordgubbar. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 163 T
[Factsheet]

H

Hansson, Susanne and Johansson, Helen and Kristiansson, Lars and Mattsson, Berit (1992). Hacka rätt och må bra. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 154
[Report]

Henriksson, Annika and Stridsberg, Sven (1992). Möjligheter att använda halmeldning till energiförsörjningen i södra Sverige. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 161
[Report]

J

Johansson, Tord (1992). Stump heights and sprouting of European aspen, pubescent and silver birches, and damage to Norway spruce and Scots pine following mechanical and brush saw cleaning. Technical Report. Uppsala: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 186
[Report]

K

Kerje, Torbjörn (1992). Erosionsmätningar i Nicaragua. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 92:2
[Report]

L

Lindström, Lennart (1992). Vägar för export till EG-marknadsbarriärer/"marknadsdatabas". Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Röbäcksdalen meddelar ; 1992:8
[Report]

Linnér, Harry and Persson, Ragnar and Berglund, Kerstin and Karlsson, Sven-Erik (1992). Resultat av 1991 års fältförsök avseende detaljavvattning, markvård och markförbättring samt bevattning. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 92:6
[Report]

M

Malm, Peter (1992). Spridning av flytgödsel med bevattningsmaskin försedd med lågspridningsramp. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 92:5
[Report]

N

Nilsson, Göran (1992). Biologisk processreglering i växthus. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 158
[Report]

P

Persson, Gunn (1992). Hydrologiska konsekvenser av energiskogsodling. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics ; 166
[Report]

Persson, Ragnar (1992). Databas för markprofildata. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

R

Rockström, Johan (1992). Framtidens livsmedelsförsörjning i världens torra regioner. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 92:1
[Report]

S

Schiller Luttenberger, Anna (1992). Bipolaris Sorokiniana. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 64 J
[Factsheet]

Simonsson, Magnus (1992). Rotstudier i några olika ärtsorter. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 92:4
[Report]

Stenberg, Maria and Comia, Reynaldo A. and Rydberg, Tomas and Håkansson, Inge and Gunnarsson, Sixten (1992). Harvsådd i konventionella och plöjningsfria bearbetningssystem. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet ; 83
[Report]

Ståhl, Erik G. and Persson, Bengt (1992). Provenance variation in early growth and development in Picea mariana (Mill) B.S.P. Uppsala: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 187
[Report]

Svensson, Jan E.T. (1992). Mass flow from the studded roller feeder. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 156
[Report]

Säll, Christina (1992). Sotdagg och sotdaggsvampar. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 160 T
[Factsheet]

T

Tobiasson, Mats (1992). Ekoodlaren. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen ; 2
[Report]

Torstensson, Gunnar and Gustafsson, Arne and Lindén, Börje and Skyggesson, Gustav (1992). Mineralkvävedynamik och växtnäringsutlakning på en grovmojord med handels- och stallgödslade odlingssystem i södra Halland. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 28
[Report]

U

Ulén, Barbro and Hoffman, Markus (1992). Närsaltsförluster från mindre avrinningsområden inom jordbrukets recipientkontroll i Sverige. - Avrinning och växtnäringsförluster från JRK:s stationsnät agrohydrologiska året 90/91 samt långtidsöversikt för 1977/90. - Odlingsåtgärder ... Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 29
[Report]

V

Vestman, Gösta (1992). Trådklubba, gräsröta. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 66 J
[Factsheet]

W

Wiktelius, Staffan (1992). Havrebladlusen. Uppsala: (LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 13 J
[Factsheet]

Å

Åkerberg, Carl (1992). Sniglar och snäckor. (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 81 T
[Factsheet]

This list was generated on Thu Dec 8 01:00:35 2022 CET.