Home About Browse Search
Svenska


Items where Year is 1993

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Jump to: A | B | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Å
Number of items: 52.

A

Andersson, Britt-Marie (1993). Icke kemiska metoder för sanering och rengöring. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 170
[Report]

B

Bommarco, Riccardo (1993). Ärtbladlusen. Uppsala: (LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 30 J
[Factsheet]

Borg, Anna (1993). Flöden av kväve och fosfor i Forshällaåns avrinningsområde. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen ; 4
[Report]

Burvall, Jan (1993). Tillverkning och proveldning av rörflenpulver. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Röbäcksdalen meddelar ; 1993:9
[Report]

Båth, Anders (1993). Studier av rotutveckling och markvattenhalt i försök med marktäckning. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 93:7
[Report]

Bödker, Lars and Larsson, Mariann (1993). Rotsjukdomar på ärter. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 68 J
[Factsheet]

D

Danfors, Birger and Linnér, Harry (1993). Resursbevarande odling med marktäckning och grund inbrukning av växtmaterial. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 93:5
[Report]

E

Enfält, Patrik (1993). A method for measuring single-nozzle distributions influenced by other nozzles. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 173
[Report]

F

Fergedal, Susanne (1993). Ogräsbekämpning genom frysning med flytande kväve och kolsyresnö. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 165
[Report]

Flower-Ellis, Jeremy G.K. and Olsson, Leif (1993). Estimation of volume, total and projected area of Scots pine needles from their regression on length. Technical Report. Uppsala: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 190
[Report]

Fogelberg, Fredrik and Johansson, Tomas (1993). Mekanisk ogräsbekämpning. Technical Report. Alnarp: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 172
[Report]

G

Grath, Thomas (1993). Effects of soil compaction on physical, chemical and biological soil properties and crop production. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen ; 5
[Report]

Gripwall, Ulf (1993). Koloradoskalbaggen. Uppsala: (LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 37 J
[Factsheet]

H

Hansson, Per-Anders (1993). Modelling and optimization of passive and adaptively controlled active cab suspensions on terrain vehicles, especially agricultural tractors. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 164
[Report]

Hellqvist, Sven (1993). Skadedjur på krusbär. (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 90 T
[Factsheet]

Hellqvist, Sven (1993). Skadegörare på allåkerbär. (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 166 T
[Factsheet]

Hetz, Edmundo and Sonesson, Ulf (1993). Energy analysis of reed canary grass for solid fuel and ley for biogas. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 175
[Report]

Hoffman, Markus and Wall Ellström, Solweig (1993). Avrinning och växtnäringsförluster från JRK:s stationsnät för agrohydraliska året 1991/92 samt en långtidsöversikt. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 32
[Report]

J

Jansson, Charlotta (1993). Rekonstruktion av naturlig vattenföring i Österdalälven och värdering av regleringsnytta. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 93:1
[Report]

Jansson, Per-Erik (1993). PLOTPF. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001), Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 93:6
[Report]

Jansson, Per-Erik (1993). SOIL model. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 93:4
[Report]

Joel, Abraham and Wesström, Ingrid (1993). Kostnader för bevattning och möjligheter till ett hållbart vattenutnyttjande. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics ; 167
[Report]

Joel, Abraham and Wesström, Ingrid (1993). Vattenhushållning vid bevattning. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 93:3
[Report]

Jonsson, Bengt and Jacobsson, Jonas and Kallur, Hans (1993). The forest management planning package: theory and application. Uppsala: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 189
[Report]

Jönsson, Håkan (1993). Dynamics of rigid soil-engaging implements and parts of implements. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 163
[Report]

K

Kellner, Erik (1993). Årstidsbunden kvävebelastning och denitrifikation i dammar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 35
[Report]

L

Larsson, Hans (1993). Sädesbladlusen. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 69 J
[Factsheet]

Larsson, Sigvard (1993). Miljökonsekvensbeskrivning av termiska ogräsbekämpningsmetoder för hårdgjorda ytor. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 168
[Report]

Lindén, Börje and Aronsson, Helena and Gustafson, Arne and Torstensson, Gunnar (1993). Fånggrödor, direktsådd och delad kvävegiva. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 33
[Report]

Lindén, Börje and Gustafson, Arne and Torstensson, Gunnar and Ekre, Erik (1993). Mineralkvävedynamik och växtnäringsutlakning på en grovmojord i södra Halland med handels- och stallgödslade odlingssystem med och utan insådd fånggröda. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 30
[Report]

Linnér, Harry and Persson, Ragnar and Berglund, Kerstin and Karlsson, Sven-Erik (1993). Resultat av 1992 års fältförsök avseende detaljavvattning, markvård och markförbättring samt bevattning. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 93:2
[Report]

Lomakka, Lennart and Johansson, Waldemar (1993). Odlingstekniska försök avseende skördetid, gödsling och produktkvalitet samt sortförsök i rörflen(Phaláris arundinacea L.)till biobränsle och fiberråvara 1991/92-1992/93. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Röbäcksdalen meddelar ; 1993:13
[Report]

M

Mattsson, Berit (1993). Mikrovågor för ogräsbekämpning. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 171
[Report]

N

Nilsson, Ulla (1993). Kemiska hälsorisker i växthus. Technical Report. Alnarp: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 162
[Report]

O

Olofsson, Börje (1993). Bladfläckar på potatis. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 168 T
[Factsheet]

Olsson, Anne-Charlotte and Svendsen, Jørgen and Reese, Duane and Andersson, Mats and Rantzer, Dan (1993). Inhysning av dräktiga suggor i långsmala boxar med blötutfodring. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. ; 87
[Report]

P

Pasuquin, Estela M. (1993). Tillage influences on soil conditions and crop response under dry weather in the Philippines and in Sweden. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen ; 6
[Report]

Pettersson, Maj-Lis (1993). Rosrost. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 43 T
[Factsheet]

Päts, Peeter (1993). Sniglar. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 36 J
[Factsheet]

R

Regnér, Sigurd (1993). Apparatus for determination of kernel weight distributions in cereal grains and for sorting kernels by weight. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 166
[Report]

Rolf, Kaj (1993). Metoder för rekultivering av packningsskadad mark i urban miljö. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 169
[Report]

S

Sandsborg, John and Bjerketorp, Anders (1993). Kompendium i agronomisk hydromekanik. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 88:5
[Report]

Sonesson, Ulf (1993). Energianalyser av biobränslen från höstvete, raps och salix. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 174
[Report]

Stephansson, David (1993). Kålbladlusen. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 67 J
[Factsheet]

T

Tobiasson, Mats (1993). Såbillar för reducerad bearbetning. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen ; 3
[Report]

Torstensson, Gunnar and Gustafson, Arne and Aronsson, Helena and Granstedt, Artur (1993). Ekologisk odling. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 34
[Report]

Torstensson, Gunnar and Gustafson, Arne and Lindén, Börje (1993). Kväveutlakning på sandjord. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 31
[Report]

Torung, David (1993). Terränghjulingen i skogsbruket. Garpenberg: Other, Sveriges lantbruksuniversitet. Skogsaktuellt / SLU info/Skog ; 5
[Report]

V

Valinger, Erik (1993). Crown development of Scots pine trees following thinning and nitrogen fertilization. Uppsala: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 188
[Report]

von Freytag-Loringhoven, Birgitta (1993). Sorkar. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 89 T
[Factsheet]

Å

Åkesson, Ingrid (1993). Förökningssvampar. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 105 T
[Factsheet]

Åkesson, Ingrid (1993). Rotkräfta och knippebakterios. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 18 T
[Factsheet]

This list was generated on Thu Dec 8 01:01:17 2022 CET.