Home About Browse Search
Svenska


Items where Year is 1994

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Jump to: A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N | O | P | R | S | T | V | W | Ö
Number of items: 81.

A

Andersson, Jennie (1994). Vattenhaltsmätningar med TDR och neutronsond i försök med tidig sådd av korn. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen ; 11
[Report]

Andersson, Magnus (1994). Nödbröd av bark. I/In: Essäer i skogshistoria - skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 53-56. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Andersson, Mats and Botermans, Jos and Svendsen, Jørgen (1994). Slaktsvin i oisolerad byggnad. Lund: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi (JBT) ; 94
[Report]

Andersson, Per (1994). Vind- och snösimulering kring byggnader genom modellstudier i strömmande vatten. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 189
[Report]

Arvidsson, Johan and Håkansson, Inge (1994). Finns packningsskador kvar efter plöjning? Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet ; 85
[Report]

Ask, Peter (1994). Skrylleskogen. I/In: Essäer i skogshistoria - skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 193-202. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Atterwall, Stefan (1994). Kransmögel. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 72 J
[Factsheet]

Axelsson, Anna-Lena (1994). Ljunghedarna i Halland och Bohuslän. I/In: Essäer i skogshistoria - skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 163-168. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

B

Bengtsson, Lennart and Sällvik, Krister (1994). Gödselbäddars volymtillväxt i stallar för nöt, svin och häst. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 190
[Report]

Berg, Gunilla (1994). Gulrost. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 71 J
[Factsheet]

Bergman, Christian (1994). Trolleholms skogar. I/In: Essäer i skogshistoria - skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 223-226. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Bergman, Magnus (1994). Skogshistoria på Nya Zeeland. I/In: Essäer i skogshistoria - skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 21-25. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Bernesson, Sven (1994). Extraction of rape seed oil and farm operation of an Elsbett engine tractor. ["eprint_fieldopt_monograph_type_lic_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 183
[Report]

Björk, Anders (1994). Synen på lövträd under 1900-talet. I/In: Essäer i skogshistoria - skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 113-117. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Bodén, Anna (1994). Inverkan av lutningar på massflöde och spridningsbild hos konstgödselspridare. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 177
[Report]

Bogghed, Anders (1994). Flottningen i Österälvdalen. I/In: Essäer i skogshistoria - skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 227-232. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Bulat, Stanislawa and Pettersson, Maj-Lis and Stråhle, Stefan (1994). Svampsjukdomar och skadedjur på viol och pensé. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 169 T
[Factsheet]

Börjesdotter, Desirée (1994). Jordbearbetning i mörker. Technical Report. Alnarp: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 185
[Report]

D

Dahlstrand, Marie (1994). Allmänningar i Sverige. I/In: Essäer i skogshistoria - skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 135-143. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Djurberg, Alf (1994). Sädesbladbaggen. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 23 J
[Factsheet]

Djurle, Annika and Stureson, Birgitta (1994). Oljeväxter-utvecklingsskala och bevakningsschema för vanliga skadegörare. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 7 J
[Factsheet]

Drott, Christian and Klang, Fredrik (1994). Svedjebruket i Småland. I/In: Essäer i skogshistoria - skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 79-87. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

de Toro, Alfredo and Jirjis, Raida and Nilsson, Daniel (1994). Cold air ventilated and sealed storage of wood-chips from willow. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 192
[Report]

E

Eckersten, Henrik and Jansson, Per-Erik and Johnsson, Holger (1994). SOILN model. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001), Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 94:4
[Report]

Edman, Mikael (1994). Skogsbrukets historia i Canada. I/In: Essäer i skogshistoria - skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 3-7. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Eklund, Magnus (1994). Nasafjäll-Silbojokk. I/In: Essäer i skogshistoria - skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 209-214. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Ericsson, Staffan (1994). Subarktiskt ängsbruk. I/In: Essäer i skogshistoria - skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 73-78. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

F

Fagerbo, John (1994). Samernas skogsutnyttjande. I/In: Essäer i skogshistoria - skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 57-61. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Forsberg, Ann-Sofi (1994). Vitmögel. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 170 T
[Factsheet]

G

Gebresenbet, Girma (1994). Performance of a curved animal drawn tillage implement. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 186
[Report]

Grath, Thomas (1994). Inverkan av jordpackning och anaeroba markförhållanden på grödornas näringsupptagning samt på rotröta och utveckling hos ärter. ["eprint_fieldopt_monograph_type_lic_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet ; 87
[Report]

Gustafson, Patrik (1994). Svenska ekens historia. I/In: Essäer i skogshistoria - skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 131-134. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Gustafsson, Anders (1994). Totalinnehåll och djupfördelning av organisk substans i mångåriga plöjningsdjupsförsök. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen ; 12
[Report]

H

Hagberg, Lovisa (1994). Äganderätten i skogsbruket. I/In: Essäer i skogshistoria - skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 239-243. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Halldorf, Stefan (1994). Runoff water as a soil forming factor in arid zones. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 94:2
[Report]

Hallefält, Fredrik and Hansson, Susanne and Schroeder, Håkan (1994). Gräsytors utseende. Technical Report. Alnarp: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 176
[Report]

Hallin, Ulf (1994). Effekter av sågverksbolagens expansion i Norrland under andra halvan av 1800-talet. I/In: Essäer i skogshistoria - skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 233-237. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Hansson, David (1994). Ättika och Foraform (ammoniumtetraformiat) för ogräsbekämpning. Technical Report. Alnarp: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 179
[Report]

Hansson, David and Ljungberg, Susanne and Svensson, Sven-Erik (1994). Ättika som ogräsbekämpningsmedel på hårdgjorda ytor. Technical Report. Alnarp: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 187
[Report]

Henriksson, Esbjörn (1994). Skogsprofilerna. I/In: Essäer i skogshistoria - skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 53-56. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Herlin, Anders H. and Magnusson, Madeleine and Michanek, Per (1994). Faecal contamination of the lying area for dairy cows in different housing systems. Swedish journal of agricultural research. 24 , 171-176
[Research article]

Holm, Carina (1994). Barkbröd. I/In: Essäer i skogshistoria - skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 49-52. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Höckerfelt, Torbjörn (1994). Träden och dess mytologi i den svenska folktron. I/In: Essäer i skogshistoria - skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 89-94. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

I

Isaksson, Martine (1994). Finnkolonisationen i Värmland. I/In: Essäer i skogshistoria - skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 151-156. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

J

Jacobsson, Ellen (1994). Arbets och maskinekonomi inom grönytesektorn. Technical Report. Alnarp: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 180
[Report]

Jansson, Karin (1994). Norges skogshistoria. I/In: Essäer i skogshistoria - skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 15-19. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Jansson, Per-Erik (1994). SOIL model. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 94:3
[Report]

Jehander, Peter (1994). Tre kapitel ur Iggesunds Bruks historia. I/In: Essäer i skogshistoria - skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 187-191. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Johansson, Lars (1994). Ekskog och skeppsbygge av ek. I/In: Skogshistoriska essäer: skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 125-129. Institutionen för skogskötsel, Institutionen för skoglig vegetationsekologi
[Book Chapter]

Jonasson, Thomas (1994). Skadedjur på selleri. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 76 T
[Factsheet]

Jörgensen, Lars-Erik (1994). Hylte Bruk. I/In: Essäer i skogshistoria - skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 215-221. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

K

Kempe, Alice (1994). Skogshästen. I/In: Essäer i skogshistoria - skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 105-111. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

L

Lidström, Jörgen and Olsson, Lars (1994). Nya såmaskiner för reducerad bearbetning. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen ; 8
[Report]

Lindberg, Niklas (1994). Subarktiskt ängsbruk. I/In: Essäer i skogshistoria - skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 67-71. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Lindén, Sara (1994). Tidig start och tillväxt av sockerbetor. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen ; 9
[Report]

Lundin, Lars (1994). Impacts of forest drainage on flow regime. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 192
[Report]

N

Nilson, Mats (1994). Bäckhammars Bruk. I/In: Essäer i skogshistoria - skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 203-208. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Nilsson, Jerker (1994). Producentkooperativa principer i pressad konkurrens. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekonomi ; 77
[Report]

Nilsson, Lennart (1994). Rostsjukdomar på prydnadsväxter i växthus. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 82 T
[Factsheet]

Norberg, Gisela (1994). Samernas skogsutnyttjande i nordligaste Skandinavien. I/In: Essäer i skogshistoria - skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 63-66. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

O

Olofsson, Einar (1994). Biology and outbreaks of Microdiprion pallipes (Hymenoptera; Diprionidae) in Sweden. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 193
[Report]

P

Peil, Niklas (1994). Skogshistoria i Kanada. I/In: Essäer i skogshistoria - skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 9-13. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Perttu, Kurth and Morén, Ann-Sofie (1994). Regional temperature and radiation indices and their adjustment to horizontal and inclined forest land. Technical Report. Uppsala: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 194
[Report]

Pettersson, Hans (1994). Radhackning i stråsäd med ny hackutrustning. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen ; 7
[Report]

Pettersson, Maj-Lis (1994). Dvärgkvalster på prydnadsväxter. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 95 T
[Factsheet]

R

Ristic, Sasa and Rydberg, Tomas (1994). Optimering av bearbetningsintensitet och jordpackning samt studier av markfysikaliska orsaker till ojämna bestånd i oljeväxter. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen ; 10
[Report]

Rufelt, Snorre (1994). Rotröta på klöver. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 5 J
[Factsheet]

Runsten, Eddie (1994). Den finska kolonisationen i Dalarna. I/In: Essäer i skogshistoria - skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 145-149. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Rönnberg, Jonas (1994). Ekskogar och skeppsbygge. I/In: Essäer i skogshistoria - skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 119-124. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

S

Selberg, Kristina (1994). Hästen i skogen. I/In: Essäer i skogshistoria - skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 95-103. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Svensson, Jan E.T. (1994). Inverkan av marklutningar på massflöde och spridningsbild hos kast- och fallspridare för konstgödsel. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 178
[Report]

Svensson, Jan E.T. (1994). Konstgödselspridning i Mellansverige. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 182
[Report]

Sällvik, Annika (1994). Lantgårdens utseende och yttre miljö. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 188
[Report]

T

Tabell, Lisa (1994). Tjäle i torvjord. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 94:1
[Report]

Tham, Åsa (1994). Crop plans and yield predictions for Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) and birch (Betula pendula Roth & Betula pubescens Ehrh.) mixtures. Technical Report. Uppsala: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 195
[Report]

Tolblad, Anders (1994). Skogsbrukets historia i Pacific Northwest 1850-1940. I/In: Essäer i skogshistoria - skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 27-35. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

V

von Freytag-Loringhoven, Birgitta (1994). Sallatsrotlus. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 83 T
[Factsheet]

W

Wiklund, Urban and Ivarsson, Lars-Erik (1994). Södras historia. I/In: Essäer i skogshistoria - skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 177-185. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Wikström, Peder (1994). Skogshistoria i Ryssland. I/In: Essäer i skogshistoria - skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 43-48. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Ö

Öckerman, Anders (1994). Skogshistoria i Maine, New England. I/In: Essäer i skogshistoria - skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 37-41. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Öhman, Dan (1994). Det gotländska ängets utveckling. I/In: Essäer i skogshistoria - skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 157-162. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

This list was generated on Mon Dec 5 12:15:35 2022 CET.