Home About Browse Search
Svenska


Items where Year is 1996

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Jump to: A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Å | Ö
Number of items: 77.

A

Abrahamsson, Tommy (1996). Skogen i de medeltida lagarna. I/In: Skogshistoriska essäer- skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 9-14. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Andersson, Magnus (1996). Varför finns det så lite skog på Irland? I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 245-249. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Anttila, Tero (1996). Trähandel och industri i Finland i krigets skugga. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 251-255. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

B

Banck, Anita (1996). Bladnematoder i prydnadsväxter. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 142 T
[Factsheet]

Bengtson, Johan (1996). Concorde. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen ; 21
[Report]

Bengtson, Johan (1996). Väderstad Concorde. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport / Avdelningen för jordbearbetning, Institutionen för markvetenskap Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet ; 3
[Report]

Bengtsson, Roger and Svensson, Sven-Erik (1996). Systemstudie av metoder för hantering och recirkulering av organiska restprodukter från grönområden. Alnarp: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 210
[Report]

Blackert, Carl (1996). Plöjningsfri odling och strukturkalkning på lerjordar. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen ; 20
[Report]

Brändström, Jonas (1996). Skogligt resursutnyttjande i Luleå skärgård. I/In: Skogshistoriska essäer: skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 119-125. Institutionen för skogskötsel, Institutionen för skoglig vegetationsekologi
[Book Chapter]

C

Campbell, Holly (1996). Use of trees in traditional native medicine. I/In: Skogshistoriska essäer- skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 15-21. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Carlsson, Haldo and Larsson, Kjell and Linnér, Harry (1996). Växtnäringsstyrning i potatis. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 96:3
[Report]

D

Dalemo, Magnus (1996). The ORWARE simulation model. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 216
[Report]

Dalemo, Magnus (1996). The modelling of an anaerobic digestion plant and a sewage plant in the ORWARE simulation model. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 213
[Report]

E

Eckersten, Henrik and Jansson, Per-Erik and Johnsson, Holger (1996). SOILN model. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001), Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 96:1
[Report]

Eckersten, Henrik and Jansson, Per-Erik and Karlsson, Stig and Lindroth, Anders and Persson, Bertil and Perttu, Kurth and Andersson, Jennie (1996). En introduktion till biogeofysik. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001), Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 96:2
[Report]

Eggertz, Daniel (1996). Skattebondens dispositionsrätt till skogsmarken. I/In: Skogshistoriska essäer- skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 23-30. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Ehn, Pernilla (1996). Träden som stomme i människans liv och världsbild. I/In: Skogshistoriska essäer- skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 31-35. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Ekbom, Barbara (1996). Blåvingad rapsvivel och fyrtandad rapsvivel. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 43 J
[Factsheet]

Ekbom, Barbara (1996). Naturliga fiender i jordbrukslandskapet. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 78 J
[Factsheet]

Ekman, Per (1996). Kolonisationen av Lycksele Lappmark fram till mitten av 1800-talet. I/In: Skogshistoriska essäer- skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 127-133. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Emanuelsson, Johan (1996). Motorsågens introduktion i svenskt skogsbruk. I/In: Skogshistoriska essäer- skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 63-68. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Engberg, Magnus (1996). Skogsindustrins historia i Matfors. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 135-140. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Eriksson, Maria (1996). Kolning i mila. I/In: Skogshistoriska essäer- skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 69-74. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Eriksson, Åke Ragnar (1996). Bete och vedhuggning. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 45-53. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Erlandson, Jonas (1996). Linjeskeppens uppgång och fall. I/In: Skogshistoriska essäer- skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 75-82. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Ernst, Christian (1996). The German forest after the 30-year war. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 257-261. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

G

Genfors, Åsa (1996). Gammal träbebyggelse. I/In: Skogshistoriska essäer- skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 83-88. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Gustavsson, Anders (1996). Termisk komfort och fördelning av tilluft i svinstallar. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 217
[Report]

Gustavsson, Stellan (1996). En allmännings äldre historia. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 141-148. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Gällerspång, Andreas (1996). Kartläggningen av Sveriges landskap före 1900-talet. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 149-159. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

H

Hejnebo, Anders (1996). Skyddskogar. I/In: Skogshistoriska essäer- skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 89-93. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Hillring, Bengt (1996). Forest fuel systems utilising tree sections. Technical Report. Uppsala: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 200
[Report]

Härdelin, Staffan (1996). Besparings- och Allmänningsskogar i Sverige. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 161-166. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

I

Ivarsson, Richard (1996). Plöjningsfri odling och strukturkalkning på lerjordar. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen ; 22
[Report]

J

Jahr, Karin (1996). Bevakningsschema för skadegörare i stråsäd. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 2J
[Factsheet]

Jahr, Karin (1996). Skadetröskel och bekämpningströskel. Uppsala: (LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 2 J
[Factsheet]

Johansson, Fredrik (1996). Skogen och dess användning i Västra Kronoberg. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 173-178. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Johansson, Mats (1996). Ekhistoria. (S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. ; 2017:2
[Report]

Johansson, Roger (1996). Skogens och skogsbrukets historia i Algutsboda socken i sydöstra Småland, fram till omkring 1900. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 185-191. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Johnson, Johan (1996). Takspån, tillverkning och läggning i Förlanda socken. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 167-172. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Johnsson, Holger and Hoffmann, Markus (1996). Normalutlakning av kväve från svensk åkermark 1985 och 1994. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 39
[Report]

Jonsson, Gunilla (1996). Nya Zeeland : Kauriskogarnas historia. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 263-270. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

K

Kallin, Anna (1996). Nyttjande och ägande av Frankrikes skogar i ett historiskt perspektiv. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 273-283. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Karlman, Lars (1996). Flottningen i Norrland. I/In: Skogshistoriska essäer- skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 95-100. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Karlsson, Anders (1996). Site preparation of abandoned fields and early establishment of naturally and direct-seeded birch in Sweden. Uppsala: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 199
[Report]

Karlsson, Fredrik (1996). Skogsbrukets bekämpningsmedel. I/In: Skogshistoriska essäer- skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 101-109. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Karlsson, Ingrid M. (1996). Sportgräsytors etablering och skötsel. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet ; 89
[Report]

L

Larsson, Urban (1996). Midnäs, fabriken i byn. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 193-200. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Lindemalm, Frida (1996). Megaherbivorernas påverkan på vegetationen i Europa från jura till nutid. I/In: Skogshistoriska essäer- skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 37-44. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

M

Marell, Anders (1996). Rutger Macklean. I/In: Skogshistoriska essäer- skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 45-50. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Melin, Gustav and Nordin, Karin (1996). Potatiskräfta. Uppsala: (LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 55 J
[Factsheet]

Morgan, Karin (1996). Short-term thermoregulatory responses of horses to brief changes in ambient temperature. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 209
[Report]

N

Naalisvaara, Jörgen (1996). Tornedalens skogshistoria. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 201-207. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Nilsson, Christer (1996). Kålgallmyggan. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 76 J
[Factsheet]

Nilsson, Lennart (1996). Mjuka rötor i tulpanlök orsakade av phytophthora och pythium. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 35 T
[Factsheet]

Nyberg, Anders (1996). Allmänningsskogar i Norrland och Dalarna. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 209-215. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

O

Ohlson, Per-Olof (1996). Ogräsbekämpning i sockerbetor med en kombinerad bandspruta och radrensare. Technical Report. Alnarp: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 211
[Report]

Olofsson, Börje (1996). Skorv på potatis. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 77 J
[Factsheet]

Olofsson, Börje (1996). Skorv på potatis. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 41 T
[Factsheet]

Olsson, Christer (1996). Thrips palmi. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 175 T
[Factsheet]

P

Paulrud, Anton (1996). Blå Jungfrun. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 217-223. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

R

Ristic, Sasa (1996). Tryck och tryckverkningar under olika traktorhjul. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen ; 23
[Report]

Rämert, Birgitta and Åkerberg, Carl (1996). Morotsflugan. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 77 T
[Factsheet]

S

Schmidtbauer, Pia (1996). Hinder och möjligheter för källsortering av humanurin. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport / Avdelningen för jordbearbetning, Institutionen för markvetenskap Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet ; 5
[Report]

Sonesson, Ulf (1996). Modelling of the compost and transport process in the ORWARE simulation model. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 214
[Report]

Sonesson, Ulf (1996). The ORWARE simulation model. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 215
[Report]

Sonesson, Ulf and Jönsson, Håkan (1996). Urban biodegradable waste amount and composition. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 201
[Report]

Stedingk, Henrik von (1996). Kockan i skogskojan. I/In: Skogshistoriska essäer- skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 51-61. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Sterning, Marie (1996). Reproductive performance and oestrous symptoms in primiparous sows. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257
ISBN 91-576-5229-5
[Doctoral thesis]

Strandberg, Sarah (1996). Skaraborgs läns skogshistoria. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 225-231. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Svensson, Jonas (1996). Skogen i landshövdingarnas femårsberättelser. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 233-243. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

T

Tidåker, Pernilla (1996). Växtnäringsflöden och kretsloppsbaserade tekniker på Sånga-Säby. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport / Avdelningen för jordbearbetning, Institutionen för markvetenskap Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet ; 4
[Report]

Twengström, Eva and Svensson, Christer (1996). Svartfläcksjuka. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 26 J
[Factsheet]

V

von Kerkvoorde, Michiel (1996). A sequential approach in mathematical programming to include spatial aspects of biodiversity in long range forest management planning. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 15
[Report]

W

Westerlund, Mathias (1996). Träkolsframställning i kolmila. I/In: Skogshistoriska essäer- skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 111-117. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Å

Åberg, Tord (1996). By- og sagbruksprivilegier i Norge på 1600-tallet. I/In: Skogshistoriska essäer- skrivna av eleverna på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 285-290. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Ö

Örtendahl, Malin (1996). Mjölkproduktion med diande kalvar. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 212
[Report]

This list was generated on Mon Dec 5 05:23:36 2022 CET.