Home About Browse Search
Svenska


Items where Year is 1997

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Å | Ö
Number of items: 101.

A

Alstad, Vibeke (1997). Kongaved och björksticks. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 9-18. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Andersson, Stig (1997). Potatiscystnematoderna. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 79 J
[Factsheet]

Arvidsson, Johan (1997). Tidig sådd. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet ; 92
[Report]

Azrang, Manochehr (1997). Stritar på potatis. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 85 J
[Factsheet]

Azrang, Manochehr (1997). Stritar på trädgårdsväxter. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 20 T
[Factsheet]

Azrang, Manochehr (1997). Vanlig spottstrit. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 33 T
[Factsheet]

B

Behboudi, Shahriar (1997). Immunological properties of Quillaja saponins. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257
ISBN 91-576-5245-7
[Doctoral thesis]

Berglöf, Tomas (1997). Supercritical fluid extraction (SFE) in environmental analysis. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 70
ISBN 91-576-5500-6
[Doctoral thesis]

Brännvall, Malin (1997). Timmerkörning med häst. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 19-24. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Bueschel, Doreen (1997). Forest history in the Baltic states from the middle ages until present. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 25-30. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

C

Carlborg, Elisabet (1997). Kronoparkerna koloniseras. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 31-37. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Christoffersson, Peter and Jonsson, Patrik (1997). Avdelningsfri inventering. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 18
[Report]

D

Djodjic, Faruk (1997). Avrinningsmönster i ett litet åkerområde under 40 år av successiv urbanisering. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 97:2
[Report]

E

Eckersten, Henrik (1997). Simulation of water flow in plant communities. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 97:5
[Report]

Eckersten, Henrik and Jansson, Per-Erik and Karlsson, Stig and Lindroth, Anders and Persson, Bertil and Perttu, Kurth and Carlsson, Magnus and Lewan, Lisbeth and Blombäck, Karin (1997). En introduktion till biogeofysik. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001), Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 97:4
[Report]

Egberth, Mikael (1997). Nybyggarliv. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 39-44. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Ekbom, Barbara (1997). Naturliga fiender till trädgårdsväxternas skadedjur. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 135 T
[Factsheet]

Eloranta, Maija-Leena (1997). The interferon-α/β system studied in vitro and in vivo. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257
ISBN 91-576-5400-X
[Doctoral thesis]

Englund, Lena (1997). Influenza A virus, H10N4, naturally pathogenic for mink (Mustela vison). Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257
ISBN 91-576-5420-4
[Doctoral thesis]

Engqvist, Göran (1997). Ärtrotröta. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 42 J
[Factsheet]

Engström, Björn (1997). Blue wing disease of chickens and viruses involved. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257
ISBN 91-576-5239-2
[Doctoral thesis]

Ericsson, Nils-Arthur (1997). Kalciumrelaterade sjukdomar hos trädgårdsväxter. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 177 T
[Factsheet]

Eriksson, Bengt (1997). Nematoder - världens vanligaste djur. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
(S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 84 J
[Factsheet]

F

Forshed, Olle (1997). Skogsrået - en utrotningshotad art. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 45-51. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Frendin, Jan (1997). Chronic suppurative and pyogranulomatous disease ("Stövarsjuka") in hunting dogs : pathogenesis, diagnostics and treatment. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257
ISBN 91-576-5408-5
[Doctoral thesis]

Fridman, Jonas and Walheim, Mats (1997). Död ved i Sverige. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 24
[Report]

Funkquist, Per (1997). Södra skogsägarnas uppkomst. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 53-58. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

G

Gebresenbet, Girma and Oostra, Huibert (1997). Environmental impact of goods transport with special emphasis on agricultural and related products. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 219
[Report]

Gessler, Charlotte (1997). Kolarliv. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 61-67. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Girma, Kinfe (1997). Acid secretion and gastrin parameters after inhibition of acid secretion and interference with sex hormones in rats. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257
ISBN 91-576-5412-3
[Doctoral thesis]

Granerus, Marika (1997). The effects of growth factors on proliferation, survival and motility in a human embryonal carcinoma derived cell line. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257
ISBN 91-576-5243-0
[Doctoral thesis]

H

Hagner, Liv (1997). Sågverksbolagens skogsköp i Lidsjöberg. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 69-74. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Hagner, Olle (1997). Satellitfjärranalys för skogsföretag. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 28
[Report]

Hagner, Olle (1997). Textur i flygbilder för skattning av beståndsegenskaper. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 29
[Report]

Hellberg, Erik (1997). Elden i skogsmannens tjänst. I/In: Skogshistoriska essäer: skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 75-81. Institutionen för skogskötsel, Institutionen för skoglig vegetationsekologi
[Book Chapter]

Herlin, Anders H. (1997). Comparison of lying area surfaces for dairy cows by preference, hygiene and lying down behaviour. Swedish journal of agricultural research. 27 , 189-196
[Research article]

Hessel, Katinka and Kreuger, Jenny and Ulén, Barbro (1997). Kartläggning av bekämpningsmedelsrester i yt-, grund- och regnvatten i Sverige 1985-1995. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 42
[Report]

Hildingsson, Anders (1997). Flottning. I/In: Skogshistoriska essäer: skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 83-87. Institutionen för skogskötsel, Institutionen för skoglig vegetationsekologi
[Book Chapter]

Hjertner, Bernt (1997). Molecular and biological aspects of porcine rubulavirus (LPMV) lytic and persistent infections. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257
ISBN 91-576-5404-2
[Doctoral thesis]

Hovelius, Karolina (1997). Energy-, exergy- and emergy analysis of biomass production. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 222
[Report]

I

Israelsson, Hans and Ulander, Lars and Askne, Jan and Fransson, Johan and Frölind, Per-Olov and Gustavsson, Anders and Hellsten, Hans (1997). Retrieval of forest stem volume using VHF SAR. IEEE transactions on geoscience and remote sensing. 35 :1 , 36-40
[Research article]

J

Jansson, Christian (1997). Kolning i allmänhet och i Svärdsjö i synnerhet. I/In: Skogshistoriska essäer: skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 89-97. Institutionen för skogskötsel, Institutionen för skoglig vegetationsekologi
[Book Chapter]

Johansson, Göran and Kyllmar, Katarina (1997). Observationsfält på åkermark. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 43
[Report]

Jonsson, Örjan (1997). Skiftesreformer i Sverige. I/In: Skogshistoriska essäer: skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 99-106. Institutionen för skogskötsel, Institutionen för skoglig vegetationsekologi
[Book Chapter]

K

Kårén, Ola (1997). Effects of air pollution and forest regeneration methods on the community structure of ectomycorrhizal fungi. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 33
ISBN 91-576-5317-8
[Doctoral thesis]

L

Lindeberg, Johan (1997). Hotbilder inom svenskt skogsbruk under 300 år och efterföljande reaktioner. I/In: Skogshistoriska essäer: skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 107-115. Institutionen för skogskötsel, Institutionen för skoglig vegetationsekologi
[Book Chapter]

Lindén, Börje (1997). Humanurin som kvävegödslingsmedel tillfört i växande gröda vid ekologisk odling av höstvete och havre. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara. Serie B, Mark och växter ; 1
[Report]

Lindén, Börje and Roland, Johan and Carlgren, Käll and Engström, Lena and Tunared, Rolf (1997). Jämförelser mellan odlingssystem med konventionell och minimerad jordbearbetning, med och utan fånggrödor. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara. Serie B, Mark och växter ; 2
[Report]

Lodin, Lars (1997). Norrbyskär. I/In: Skogshistoriska essäer: skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 117-125. Institutionen för skogskötsel, Institutionen för skoglig vegetationsekologi
[Book Chapter]

Luhr, Fredrik (1997). Svedjebruket i den svenska skogen. I/In: Skogshistoriska essäer: skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 127-133. Institutionen för skogskötsel, Institutionen för skoglig vegetationsekologi
[Book Chapter]

Lundström, Anders and Nilsson, Per and Ståhl, Göran (1997). Certifieringens konsekvenser för möjliga framtida uttag av industri och energived. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 23
[Report]

Lämås, Tomas and Ringvall, Anna and Ståhl, Göran (1997). Guided transect sampling. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 19
[Report]

Lämås, Tomas and Ståhl, Göran (1997). Om detektering av förändringar av populationer i begränsade områden. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 26
[Report]

Lämås, Tomas and Ståhl, Göran (1997). Skattning av tillstånd och förändringar genom inventeringssimulering. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 25
[Report]

M

Mburu, Jane Njambi (1997). Sperm distribution in the porcine oviduct in relation to spontaneous ovulation and stress. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257
ISBN 91-576-5426-3
[Doctoral thesis]

Mikko, Sofia (1997). A comparative analysis of genetic diversity at Mhc DRB loci in some ruminant species. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257
ISBN 91-576-5237-6
[Doctoral thesis]

Mowitz, Håkan (1997). Skogarna som skafferi. I/In: Skogshistoriska essäer: skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 135-140. Institutionen för skogskötsel, Institutionen för skoglig vegetationsekologi
[Book Chapter]

Mörk , Karin (1997). Hamling. I/In: Skogshistoriska essäer: skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 141-145. Institutionen för skogskötsel, Institutionen för skoglig vegetationsekologi
[Book Chapter]

N

Nilsson, Christer (1997). Skadedjur på ärter. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 81 J
[Factsheet]

Nilsson, Lennart (1997). Bakteriesjukdomar på hyacint. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 45 T
[Factsheet]

Nilsson, Sandra (1997). Ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor i urban miljö. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Alnarp: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 224
[Report]

Nordanstig, Jonas (1997). Regalskeppet Wasa. I/In: Skogshistoriska essäer: skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 147-154. Institutionen för skogskötsel, Institutionen för skoglig vegetationsekologi
[Book Chapter]

Norin, Ingegerd (1997). Gråmögel på tomat. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 125 T
[Factsheet]

Norin, Ingegerd (1997). Tomatkräfta. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 109 T
[Factsheet]

Norling, Åsa (1997). Historik över Svärdsjö, Svartnäs samt Envikens socknars besparingsskogar. I/In: Skogshistoriska essäer: skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 155-161. Institutionen för skogskötsel, Institutionen för skoglig vegetationsekologi
[Book Chapter]

Norén, Anna and Persson, Anders (1997). Graded quality of 30-year-old Norway spruce grown on agricultural and forest land. Technical Report. Uppsala: (S), Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 203
[Report]

Nykvist, Nils (1997). Changes in species occurrence and phytomass after clearfelling, prescribed burning and slash removal in two Swedish spruce forests. Technical Report. Uppsala: (S), Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 201
[Report]

Nyström, Christina (1997). Arbetsbelastning i olika grisnings- och digivningsboxar. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 225
[Report]

O

Olsson, Anne-Charlotte and Svendsen, Jørgen (1997). Effekter av olika konkurrensförhållanden vid utfodring på suggors hälsa och produktion. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi (JBT) ; 113
[Report]

Otte, Kerstin (1997). The equine IGF genes : structural and transcriptional features. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257
ISBN 91-576-5418-2
[Doctoral thesis]

P

Persson, Arne (1997). Mastitis in sows : clinical, bacteriological and cytological examinations in assessing udder health during early lactation and at weaning. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257
ISBN 91-576-5241-4
[Doctoral thesis]

Persson, Cecilia (1997). Flottning i Öre älv. I/In: Skogshistoriska essäer: skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 163-171. Institutionen för skogskötsel, Institutionen för skoglig vegetationsekologi
[Book Chapter]

Petersson, Thomas (1997). Skogslandet Island. I/In: Skogshistoriska essäer: skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 173-177. Institutionen för skogskötsel, Institutionen för skoglig vegetationsekologi
[Book Chapter]

Pfaff, Sebastian (1997). Development of forestry in India until the 19th century. I/In: Skogshistoriska essäer: skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 179-182. Institutionen för skogskötsel, Institutionen för skoglig vegetationsekologi
[Book Chapter]

R

Ronéus, Nils (1997). Muscle metabolic response to track exercise in Standardbred trotters. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257
ISBN 91-576-5233-3
[Doctoral thesis]

Ros Bascunana, Carlos (1997). Diagnostic application of the polymerase chain reaction (PCR) in veterinary microbiology. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257
ISBN 91-576-5247-3
[Doctoral thesis]

S

Samuelsson, John (1997). Kolaren, milan och arbetsåret. I/In: Skogshistoriska essäer: skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 183-191. Institutionen för skogskötsel, Institutionen för skoglig vegetationsekologi
[Book Chapter]

Sandgren, Maria (1997). Virussjukdomar på potatis. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 82 J
[Factsheet]

Sandskär, Boel (1997). Biologisk bekämpning av skadesvampar. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 176 T
[Factsheet]

Stadig, Magnus (1997). Livscykelanalys av äppelproduktion. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 220
[Report]

Stockfors, Jan and Linder, Sune and Aronsson, Aron (1997). Effects of long-term fertilisation and growth on micronutrient status in Norway spruce trees. Technical Report. Uppsala: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 202
[Report]

Swahn, Fredrik (1997). Skyddad natur i Sverige förr och nu. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 193-203. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Söderlund , Mia (1997). Strömnäskanal genom Görviksskogen. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 205-210. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

T

Tallkvist, Jonas (1997). Nickel permeation pathways in the small intestine and the olfactory system. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257
ISBN 91-576-5422-0
[Doctoral thesis]

Terenius, Olle and Åkerblom, Malin (1997). Evaporated extracts of samples for pesticide residue analysis simplifies transport from remote places. Bulletin of environmental contamination and toxicology. 58 :3 , 341-347
[Research article]

Thafvelin, Mattias (1997). Norra Gotlands tallskogar. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 211-219. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Törlind, Åsa (1997). Eken genom tiderna. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 221-229. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

U

Uppenberg, Stefan and Wallgren, Oskar and Åhman, Markus (1997). Saturated horizontal hydraulic conductivity in an acid sulphate soil. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 97:1
[Report]

V

Vaz, Kemal (1997). Field-crop ecosystems, trends and models to improve management of resources in Mocambique's agricultural production systems. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 218
[Report]

Viklund, Erik (1997). Berättat av en skogsman. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 247-254. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Vukovic, Mladen (1997). The effect of soil hydraulic properties on ground water fluctuations in a heavy clay soil. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 97:3
[Report]

W

Waern, Peder (1997). Kålbladstekel. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 80 J
[Factsheet]

Wallenhammar, Ann-Charlotte (1997). Klumprotsjuka på kålväxter. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 119 T
[Factsheet]

Wallenhammar, Ann-Charlotte (1997). Klumprotsjuka på oljeväxter. Uppsala: (LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 44 J
[Factsheet]

Wallsten, Elisabet (1997). Böndernas forna nyttjande av skogen i Blekinges skogsbygder. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 231-238. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Wang, Liya (1997). Mitochondrial deoxyribonucleoside salvage enzymes : cloning and characterization of deoxyguanosine kinase and thymidine kinase. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257
ISBN 91-576-5235-X
[Doctoral thesis]

Weigerstorfer, Diana (1997). Hamra nationalpark. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 239-246. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Wejfeldt, Bo and Gustafson, Arne (1997). Utesuggor och kväveutlakning. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 41
[Report]

Wretblad, Per (1997). Fördelning av sprutvätska i spannmåls- och potatisbestånd med fyra olika appliceringstekniker. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 223
[Report]

Å

Åkesson, Ingrid (1997). Blom- och grentorka eller grå monilia. (LTJ, LTV) > MOVIUM, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 74 T
[Factsheet]

Ö

Öhman, Karin (1997). Limmared. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 255-262. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

This list was generated on Mon Dec 5 06:20:04 2022 CET.