Home About Browse Search
Svenska


Items where Year is 1998

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N | O | P | Q | R | S | T | W
Number of items: 75.

A

Agestam, Eric and Ekö, Per-Magnus and Johansson, Ulf (1998). Timber quality and volume growth in naturally regenerated and planted Scots pine stands in S. W. Sweden. Technical Report. Uppsala: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 204
[Report]

Alsanius, Beatrix (1998). Jordtrötthet. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 178 T
[Factsheet]

Andersson, Maria (1998). Genomföringar i brandavskiljande konstruktioner i lantbruksbyggnader. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 230
[Report]

Andersson, Rikard (1998). Antikens skogar. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 9-24. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Azran, Manochehr (1998). Skadedjur på potatis. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 92 J
[Factsheet]

B

Berg, Charlotte C. (1998). Foot-pad dermatitis in broilers and turkeys. Diss. (sammanfattning/summary) Skara : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257 ; 1998:36
ISBN 91-576-5442-5
[Doctoral thesis]

Berg, Gunilla (1998). Ljus bladfläck på höstoljeväxter. Uppsala: (LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 91 J
[Factsheet]

Bernhardsson, Cuno (1998). Skogen - sågen - brädflotten. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 25-43. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Burström, Anna and Jönsson, Håkan (1998). Dubbelspolade urinsorterande toaletter. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 229
[Report]

Burström, Anna and Jönsson, Håkan (1998). Dubbelspolande urinsorterande toaletter. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 229
[Report]

C

Carlsson, Magnus (1998). Sources of errors in time domain refloctometry measurements of soil moisture. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 98:5
[Report]

Casanova, Manuel P. (1998). Influence of slope gradient and aspect on soil hydraulic conductivity measured with tension infiltrometer. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 98:3
[Report]

D

Dahlberg, Ulrika and Bergstedt, Johan and Pettersson, Anders (1998). Fältinstruktion för och erfarenheter från vegetationsinventering i Abisko, sommaren 1997. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 32
[Report]

E

Eckersten, Henrik and Jansson, Per-Erik and Johnsson, Holger (1998). SOILN model. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001), Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 98:6
[Report]

Eckersten, Henrik and Jansson, Per-Erik and Karlsson, Stig and Lindroth, Anders and Persson, Bertil and Perttu, Kurth and Blombäck, Karin and Karlberg, Louise and Persson, Gunn (1998). Biogeofysik. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001), Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 98:9
[Report]

Ekman, Torkel (1998). A study of dairy herds with constantly low or constantly high bulk milk somatic cell count, with special emphasis on management. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257
ISBN 91-576-5434-4
[Doctoral thesis]

Engström, Lena and Gruvaeus, Ingemar (1998). Ekonomiskt optimal kvävegödsling till höstvete, analys av 160 försök från 1980 till 1997. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara. Serie B, Mark och växter ; 3
[Report]

Estrada, Sergio (1998). Cystatin A, a mammalian cysteine proteinase inhibitor : mechanism of inhibition of target proteinases by recombinant cystatin A variants. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257
ISBN 91-576-5448-4
[Doctoral thesis]

F

Forsberg, Annelie (1998). Ölandsskogarnas utbredning. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 55-65. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Fridman, Jonas and Kihlblom, Dag and Söderberg, Ulf (1998). Förslag till miljöindexsystem för naturtypen skog. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 30
[Report]

Fölster, Jens and Herlitz, Eva and Wiederholm, Ann-Marie and Eriksson, Lars and Östlund, Mikael and Wallin, Mats (1998). Kolbäcksån - recipientkontroll 1997. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

G

Gebresenbet, Girma and Eriksson, Björn (1998). Effects of transport and handling on animal welfare, meat quality and environment with special emphasis on tied cows. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 233
[Report]

Gråberg, Maria and Tynelius, Sten (1998). Holländsk almsjuka. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 93 T
[Factsheet]

Grönberg, Sofia (1998). Bohuslän. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 67-75. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Gustafsson, Jonas (1998). Läkekonst och magi i våra vanligaste Norrländska trädslag. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 77-84. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Gustafsson, Ylva (1998). Djurstall på naturbruksgymnasium. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 231
[Report]

Gustavsson, Kjell and Jonsson, Anders and Klint, Sven and Lindén, Börje and Nissen, Knud and Roland , Johan and Sahlberg, Per-Åke and Ströman, Magnus and Lars, Thylén and Åfors, Marie (1998). Rapportresa från en studieresa i norra Tyskland i mars 1997. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport / Precisionsodling i väst, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Avdelningen för mark-växter ; 1
[Report]

H

Hansson, Per-Anders and Burström, Anna and Norén, Olle and Bohm, Mats (1998). Bestämning av motoremissioner från arbetsmaskiner inom jord- och skogsbruk. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 232
[Report]

Hellqvist, Sven (1998). Skadedjur på svarta vinbär. (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 154 T
[Factsheet]

Hessel, Katinka and Aronsson, Helena and Lindén, Börje and Stenberg, Maria and Rydberg, Tomas and Gustafson, Arne (1998). Höstgrödor - fånggrödor - utlakning. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 46
[Report]

I

Ingvar-Nilsson, Niklas (1998). Variationsmönster hos grundvattennivåerna i skogsmark. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 98:4
[Report]

J

Jansson, Per-Erik (1998). Simulating model for soil water and heat conditions. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 98:2
[Report]

Johannesson, Anders (1998). Bokens historia i norra och mellersta Halland. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 85-93. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Johansson, Daniel (1998). Radhackning med och utan efterredskap i stråsäd. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet ; 94
[Report]

Jönsson, Håkan and Burström, Anna and Svensson, Jan (1998). Mätning på två urinsorterande avloppssystem. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 228
[Report]

Jönsson, Rebecka (1998). Golv i häststallar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 227
[Report]

K

Kalisky, Teresa (1998). Växtnäringsbalans över Brudbäckens avrinningsområde och kretsloppsanpassning av hushållens avloppssystem. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport / Avdelningen för jordbearbetning, Institutionen för markvetenskap Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet ; 6
[Report]

Kallings, Peter (1998). Effects of bronchodilating and non-steroidal anti-inflammatory drugs on performance potential in the horse. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257
ISBN 91-576-5430-1
[Doctoral thesis]

Karlsson, Kristin (1998). Från tusen sjöars till djupa skogars land. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 95-105. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Koch, Kristine and Andersson, Roger and Åman, Per (1998). Quantitative analysis of amylopectin unit chains by means of high-performance anion-exchange chromatography with pulsed amperometric detection. Journal of chromatography. 800 :2 , 199-206
[Research article]

L

Lind, Torgny (1998). Quantifying the area of edge zones in Swedish forest to assess the impact of nature conservation on timber yields. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 38
[Report]

Lindman, Sara (1998). Baggböleriet vid Umeälv under senare hälften av 1800-talet. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 107-116. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Loncarevic, Semir (1998). Listeria monocytogenes with special reference to food products and human listeriosis. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257
ISBN 91-576-5432-8
[Doctoral thesis]

Lustig, Thomas (1998). Land evaluation methodology. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 98:1
[Report]

Löfgren, Per (1998). Skogsmark, samt träd och buskmark inom fjällområdet. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 34
[Report]

N

Nilsson, Daniel (1998). Analysis and simulation of straw fuel logistics. ["eprint_fieldopt_monograph_type_lic_thesis" not defined]. Alnarp: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 226
[Report]

Nilsson, Lennart (1998). Några gråmögelsjukdomar på blomsterlök. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 49 T
[Factsheet]

Norin, Ingegerd (1998). Silverglans på fruktträd. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 110 T
[Factsheet]

Nycander, Maria (1998). Interaction of cystatins with cysteine proteinases. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257
ISBN 91-576-5428-X
[Doctoral thesis]

O

Odell, Gunnar and Ståhl, Göran (1998). Vegetationsförändringar i svensk skogsmark mellan 1980-och 90-talet. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 37
[Report]

Ohlsson, Bo and Sandewall, Mats and Sandewall, Kajsa (1998). People's options on forest land use. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 39
[Report]

Ohlsson, Bo and Sandewall, Mats and Sandewall, Kajsa and Thi Bihn, Tran and Tri Chung, Vo and Quoc Hung, Pham (1998). People's options on forest land use. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 44
[Report]

Olsson, Lennart and Persson, Patrik (1998). Förändring i markvattenhalt vid odling av sockerbetor och vårstråsäd. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen ; 25
[Report]

Olvång, Hans (1998). Havrens bladfläcksjuka. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
(S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 87 J
[Factsheet]

Olvång, Hans (1998). Rotdödare i stråsäd. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
(S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 93 J
[Factsheet]

Olvång, Hans (1998). Vetets bladfläcksjuka. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
(S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 90 J
[Factsheet]

Oxburgh, Leif (1998). Studies of the evolution of the haemagglutinin protein of equine influenza virus H3N8. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257
ISBN 91-576-5403-4
[Doctoral thesis]

P

Pettersson, Maj-Lis (1998). Pungsjuka. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 30 T
[Factsheet]

Q

Quang van, Pham (1998). Soil water flow dynamics on raised beds in an acid sulphate soil. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 98:7
[Report]

R

Ringsell, Anders (1998). Norrbyskär. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 117-124. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

S

Sandberg, Lena (1998). Bland vättar och vårdträd. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 125-134. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Stenberg, Maria and Bergkvist, Göran and Aronsson, Helena (1998). Jordbearbetningsstrategi och etableringsteknik till höstraps för att minska risken för kväveläckage. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet ; 95
[Report]

Stephansson, David (1998). Klöverspetsvivlar och några andra skadedjur på klöver. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 86 J
[Factsheet]

Stephansson, David (1998). Sadelgallmyggan och kornmyggan. Uppsala: (LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 89 J
[Factsheet]

Stephansson, David and Åhman, Inger (1998). Blygrå rapsvivel och skidgallmygga. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 57 J
[Factsheet]

Svensson, Birgitta (1998). Körsbärsflugan. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. ; 179 T
[Factsheet]

Söderling, Mikko (1998). Skogsfinnar i Sverige från Gustav Vasas tid fram till 1800-talet. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 135-147. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

T

Thylén, Lars and Algerbo, Per-Anders (1998). Teknik för växtplatsanpassad odling. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport / Precisionsodling i väst, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Avdelningen för mark-växter ; 2
[Report]

Tri, Vo Khac (1998). Water flow paths during the rainy season in an acid sulphate soil. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 98:8
[Report]

Twengström, Eva (1998). Bomullsmögel. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 9 T
[Factsheet]

Törnlund, Erik (1998). Arbete och teknik. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 149-160. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

W

Wallenhammar, Ann-Charlotte (1998). Rostsvampar på stråsäd. Uppsala: (LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 88 J
[Factsheet]

Wallerman, Jörgen (1998). Brattåkerinventeringen. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 43
[Report]

Wessberg, Cecilia (1998). Kulturskatter i de Västerbottniska skogarna. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 161-170. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Wildt Persson, Thomas (1998). Markfysikaliska undersökningar på sockerbetsodlande gårdar. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen ; 24
[Report]

This list was generated on Thu Dec 8 01:00:19 2022 CET.