Home About Browse Search
Svenska


Items where Year is 1998

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Creators | Publication Type | Series Name/Journal | No Grouping
Number of items: 57.

Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria

Berg, Charlotte C. (1998). Foot-pad dermatitis in broilers and turkeys. Diss. (sammanfattning/summary) Skara : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257 ; 1998:36
ISBN 91-576-5442-5
[Doctoral thesis]

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik

(1998). An analysis of the state of the forest and some management alternatives for the Östad estate. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 42
[Report]

Dahlberg, Ulrika and Bergstedt, Johan and Pettersson, Anders (1998). Fältinstruktion för och erfarenheter från vegetationsinventering i Abisko, sommaren 1997. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 32
[Report]

Fridman, Jonas and Kihlblom, Dag and Söderberg, Ulf (1998). Förslag till miljöindexsystem för naturtypen skog. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 30
[Report]

Lind, Torgny (1998). Quantifying the area of edge zones in Swedish forest to assess the impact of nature conservation on timber yields. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 38
[Report]

Löfgren, Per (1998). Skogsmark, samt träd och buskmark inom fjällområdet. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 34
[Report]

Odell, Gunnar and Ståhl, Göran (1998). Vegetationsförändringar i svensk skogsmark mellan 1980-och 90-talet. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 37
[Report]

Ohlsson, Bo and Sandewall, Mats and Sandewall, Kajsa (1998). People's options on forest land use. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 39
[Report]

Ohlsson, Bo and Sandewall, Mats and Sandewall, Kajsa and Thi Bihn, Tran and Tri Chung, Vo and Quoc Hung, Pham (1998). People's options on forest land use. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 44
[Report]

Wallerman, Jörgen (1998). Brattåkerinventeringen. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 43
[Report]

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik

Carlsson, Magnus (1998). Sources of errors in time domain refloctometry measurements of soil moisture. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 98:5
[Report]

Casanova, Manuel P. (1998). Influence of slope gradient and aspect on soil hydraulic conductivity measured with tension infiltrometer. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 98:3
[Report]

Eckersten, Henrik and Jansson, Per-Erik and Johnsson, Holger (1998). SOILN model. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001), Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 98:6
[Report]

Eckersten, Henrik and Jansson, Per-Erik and Karlsson, Stig and Lindroth, Anders and Persson, Bertil and Perttu, Kurth and Blombäck, Karin and Karlberg, Louise and Persson, Gunn (1998). Biogeofysik. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001), Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 98:9
[Report]

Ingvar-Nilsson, Niklas (1998). Variationsmönster hos grundvattennivåerna i skogsmark. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 98:4
[Report]

Jansson, Per-Erik (1998). Simulating model for soil water and heat conditions. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 98:2
[Report]

Lustig, Thomas (1998). Land evaluation methodology. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 98:1
[Report]

Quang van, Pham (1998). Soil water flow dynamics on raised beds in an acid sulphate soil. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 98:7
[Report]

Tri, Vo Khac (1998). Water flow paths during the rainy season in an acid sulphate soil. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 98:8
[Report]

Ekohydrologi

Hessel, Katinka and Aronsson, Helena and Lindén, Börje and Stenberg, Maria and Rydberg, Tomas and Gustafson, Arne (1998). Höstgrödor - fånggrödor - utlakning. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 46
[Report]

Faktablad om växtskydd. Jordbruk

Azran, Manochehr (1998). Skadedjur på potatis. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 92 J
[Factsheet]

Berg, Gunilla (1998). Ljus bladfläck på höstoljeväxter. Uppsala: (LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 91 J
[Factsheet]

Olvång, Hans (1998). Havrens bladfläcksjuka. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
(S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 87 J
[Factsheet]

Olvång, Hans (1998). Rotdödare i stråsäd. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
(S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 93 J
[Factsheet]

Olvång, Hans (1998). Vetets bladfläcksjuka. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
(S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 90 J
[Factsheet]

Stephansson, David (1998). Klöverspetsvivlar och några andra skadedjur på klöver. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 86 J
[Factsheet]

Stephansson, David (1998). Sadelgallmyggan och kornmyggan. Uppsala: (LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 89 J
[Factsheet]

Stephansson, David and Åhman, Inger (1998). Blygrå rapsvivel och skidgallmygga. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 57 J
[Factsheet]

Wallenhammar, Ann-Charlotte (1998). Rostsvampar på stråsäd. Uppsala: (LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 88 J
[Factsheet]

Faktablad om växtskydd. Trädgård

Alsanius, Beatrix (1998). Jordtrötthet. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 178 T
[Factsheet]

Gråberg, Maria and Tynelius, Sten (1998). Holländsk almsjuka. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 93 T
[Factsheet]

Hellqvist, Sven (1998). Skadedjur på svarta vinbär. (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 154 T
[Factsheet]

Nilsson, Lennart (1998). Några gråmögelsjukdomar på blomsterlök. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 49 T
[Factsheet]

Norin, Ingegerd (1998). Silverglans på fruktträd. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 110 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (1998). Pungsjuka. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 30 T
[Factsheet]

Twengström, Eva (1998). Bomullsmögel. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 9 T
[Factsheet]

Journal of chromatography

Koch, Kristine and Andersson, Roger and Åman, Per (1998). Quantitative analysis of amylopectin unit chains by means of high-performance anion-exchange chromatography with pulsed amperometric detection. Journal of chromatography. 800 :2 , 199-206
[Journal article]

Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen

Olsson, Lennart and Persson, Patrik (1998). Förändring i markvattenhalt vid odling av sockerbetor och vårstråsäd. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen ; 25
[Report]

Wildt Persson, Thomas (1998). Markfysikaliska undersökningar på sockerbetsodlande gårdar. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen ; 24
[Report]

Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik

Andersson, Maria (1998). Genomföringar i brandavskiljande konstruktioner i lantbruksbyggnader. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 230
[Report]

Burström, Anna and Jönsson, Håkan (1998). Dubbelspolade urinsorterande toaletter. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 229
[Report]

Burström, Anna and Jönsson, Håkan (1998). Dubbelspolande urinsorterande toaletter. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 229
[Report]

Gebresenbet, Girma and Eriksson, Björn (1998). Effects of transport and handling on animal welfare, meat quality and environment with special emphasis on tied cows. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 233
[Report]

Gustafsson, Ylva (1998). Djurstall på naturbruksgymnasium. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 231
[Report]

Hansson, Per-Anders and Burström, Anna and Norén, Olle and Bohm, Mats (1998). Bestämning av motoremissioner från arbetsmaskiner inom jord- och skogsbruk. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 232
[Report]

Jönsson, Håkan and Burström, Anna and Svensson, Jan (1998). Mätning på två urinsorterande avloppssystem. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 228
[Report]

Jönsson, Rebecka (1998). Golv i häststallar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 227
[Report]

Nilsson, Daniel (1998). Analysis and simulation of straw fuel logistics. ["eprint_fieldopt_monograph_type_lic_thesis" not defined]. Alnarp: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 226
[Report]

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara. Serie B, Mark och växter

Engström, Lena and Gruvaeus, Ingemar (1998). Ekonomiskt optimal kvävegödsling till höstvete, analys av 160 försök från 1980 till 1997. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara. Serie B, Mark och växter ; 3
[Report]

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet

Arvidsson, Johan, ed. (1998). Jordbearbetningsavdelningens årsrapport 1997. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet ; 93
[Report]

Johansson, Daniel (1998). Radhackning med och utan efterredskap i stråsäd. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet ; 94
[Report]

Stenberg, Maria and Bergkvist, Göran and Aronsson, Helena (1998). Jordbearbetningsstrategi och etableringsteknik till höstraps för att minska risken för kväveläckage. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet ; 95
[Report]

Referensmätning av klimat vid skogliga försöksparkerna : årsrapport

Ottosson Löfvenius, Mikaell, ed. (1998). Referensmätning av klimat vid Skogliga Försöksparkerna. Vindeln: (S) > Unit for Field-based Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Referensmätning av klimat vid skogliga försöksparkerna : årsrapport ; 1998
[Report]

Studia forestalia Suecica

Agestam, Eric and Ekö, Per-Magnus and Johansson, Ulf (1998). Timber quality and volume growth in naturally regenerated and planted Scots pine stands in S. W. Sweden. Technical Report. Uppsala: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 204
[Report]

Teknisk rapport / Avdelningen för jordbearbetning, Institutionen för markvetenskap Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet

Kalisky, Teresa (1998). Växtnäringsbalans över Brudbäckens avrinningsområde och kretsloppsanpassning av hushållens avloppssystem. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport / Avdelningen för jordbearbetning, Institutionen för markvetenskap Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet ; 6
[Report]

Teknisk rapport / Precisionsodling i väst, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Avdelningen för mark-växter

Gustavsson, Kjell and Jonsson, Anders and Klint, Sven and Lindén, Börje and Nissen, Knud and Roland , Johan and Sahlberg, Per-Åke and Ströman, Magnus and Lars, Thylén and Åfors, Marie (1998). Rapportresa från en studieresa i norra Tyskland i mars 1997. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport / Precisionsodling i väst, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Avdelningen för mark-växter ; 1
[Report]

Thylén, Lars and Algerbo, Per-Anders (1998). Teknik för växtplatsanpassad odling. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport / Precisionsodling i väst, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Avdelningen för mark-växter ; 2
[Report]

This list was generated on Fri Apr 16 09:01:20 2021 CEST.