Home About Browse Search
Svenska


Items where Year is 1999

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Å
Number of items: 94.

A

Ahlberg, Lisa and Holmgren, Annika (1999). Sápmi. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 9-22. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Almqvist, Lisa (1999). "Gick man på gatan klockan nio på morgonen så luktade det strömming överallt". I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 23-32. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Andersson, Stig (1999). Potatiscystnematoder (Globodera rostochiensis och G. pallida). (LTJ, LTV) > Department of Crop Science (until 20080507), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 39 T
[Factsheet]

B

Bengtson, Linda (1999). Retention of colloids in lysimeter experiments on undisturbed macroporous clay soil. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 99:4
[Report]

Bielli Pallela, Alejandro (1999). Testicular morphology in Corriedale rams : influence of feeding management under extensive rearing conditions in the Río de la Plata grasslands. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257
ISBN 91-576-5419-0
[Doctoral thesis]

Björklund, Lars and Moberg, Lennart (1999). Modelling the inter-tree variation of knot properties for Pinus sylvestris in Sweden. Technical Report. Uppsala: (S), Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 207
[Report]

Broman, Nils and Christoffersson, Jan (1999). Mätfel i provträdsvariabler och dess inverkan på precision och noggrannhet i volymskattningar. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 61
[Report]

Brukas, Vilis and Brodie, J. Douglas (1999). Economic optimisation of silvicultural regimes for Scots pine using dynamic programming. Baltic forestry. 5 :1999:1 , 28-34
[Research article]

Börjesson, Erika (1999). Naturliga system för rening av lakvatten i Ranstad. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 99:2
[Report]

C

Carlsson, Henrik (1999). Cubicles for dairy cows in loose housing. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 236
[Report]

D

de Verdier Klingenberg, Kerstin (1999). Neonatal calf diarrhoea with special reference to rotavirus infections : significance, epidemiology and aspects of prevention. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257
ISBN 91-576-5429-8
[Doctoral thesis]

E

Eckerberg, Klas (1999). Information technology in landscape architecture. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Samhälls- och landskapsplanering, 1403-1361 ; 6
ISBN 91-576-5955-9
[Licentiate thesis]

Ekbom, Barbara (1999). Bacillus thuringiensis (Bt) och genmodifierade grödor. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 98 J
[Factsheet]

Engel, Marie (1999). Eradication of Aujeszky's disease (pseudorabies) virus from pig herds : alternatives to depopulation. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257
ISBN 91-576-5437-9
[Doctoral thesis]

Engqvist, Göran and Vestman, Gösta (1999). Sjukdomar på vallgräs. Uppsala: (LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 95 J
[Factsheet]

Eriksson, Lars and Goedkoop, Willem and Herlitz, Eva and Nisell, Jakob and Törnblom, Erik and Wallin, Mats and Wiederholm, Ann-Marie and Östlund, Mikael (1999). Kolbäcksån - recipientkontroll 1998. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 1999:8
[Report]

F

Fridman, Jonas and Holmström, Hampus and Nyström, Kenneth and Petersson, Hans and Ståhl, Göran and Wulff, Sören (1999). Sveriges skogsmarksarealer enligt internationella ägoslagsdefinitioner. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 54
[Report]

Fridman, Jonas and Löfstrand, Ronny and Roos, Staffan (1999). Stickprovsvis landskapsövervakning. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 63
[Report]

Fölster, Jens (1999). Control of runoff chemistry by processes in the near-stream zone. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys, 1403-977X ; 1999:5
[Licentiate thesis]

G

Garnelis, Anna and Svensson, Åsa (1999). Historien bakom Skuleskogen. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 33-42. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Gebresenbet, Girma (1999). Agricultural goods transport and environment. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 235
[Report]

Gebresenbet, Girma (1999). Promoting effective goods distribution through route optimization and coordination to attenuate environmental impact:. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 240
[Report]

Gunnarsson Myrelid, Patrik (1999). Organisational models for agricultural co-operatives. Uppsala, Sweden.

Gustafsson, Karl Ivar Mattias and Nilsson, Per (1999). Skogsskötseln vid 90-talets mitt - läge och trender. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 56
[Report]

H

Haak, Enok (1999). Vädrets och kvävegödslingens inverkan på växtproduktion och näringsupptag i bördighetsförsöket R3-9008, 1985-1992. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Fertility and Plant Nutrition, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avd. för växtnäringslära ; 200
[Report]

Hansson, Helene (1999). Methodological aspects on anti-nuclear antibody determination in canine autoimmunity and in vitro studies of antigen-specific cellular responses. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257
ISBN 91-576-5439-5
[Doctoral thesis]

Hedberg, Eva and Gebresenbet, Girma (1999). Mobila och semi-mobila slakterier som alternativa slaktsystem. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 238
[Report]

Hessel Tjell, Katinka and Aronsson, Helena and Torstensson, Gunnar and Gustafson, Arne and Lindén, Börje and Stenberg, Maria and Rydberg, Tomas (1999). Mineralkvävedynamik och växtnäringsutlakning i handels/stallgödslade odlingssystem med och utan fånggröda. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 50
[Report]

Holmgren, Johan and Olsson, Håkan and Wallerman, Jörgen (1999). Plot-level stem volume estimation and tree species discrimination with CASI remote sensing. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 51
[Report]

Hovelius, Karolina (1999). Energy and exergy analyses of bioenergy crops and rapeseed oil methyl ester production. ["eprint_fieldopt_monograph_type_lic_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 237
[Report]

Hu, Ke-Fei (1999). ISCOMs as delivery systems for mucosal immunization. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257
ISBN 91-576-5417-4
[Doctoral thesis]

Hultén, Cecilia (1999). Serum amyloid A (SAA) as a marker of inflammation in the horse : biochemical, experimental and clinical studies. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257
ISBN 91-576-5449-2
[Doctoral thesis]

Häggroth, Jeanette (1999). Samerna och skogen genom historien. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 43-49. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

J

Johansson, Göran and Kyllmar, Katarina and Johnsson, Holger (1999). Observationsfält på åkermark. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 49
[Report]

Johansson, Marie (1999). Forskojan. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 51-61. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Johnsson, Lennart (1999). Sotsvampar i stråsäd. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 96 J
[Factsheet]

Johnsson, Lennart (1999). Vanligt stinksot och dvärgstinksot på vete. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 41 J
[Factsheet]

K

Karlsson, Gunilla (1999). Växtnäringseffekter av rötrest i fältförsök med vårsäd. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport / Avdelningen för jordbearbetning, Institutionen för markvetenskap Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet ; 7
[Report]

Kindvall, Tobias (1999). Strukturkalkning på lerjordar. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 99:1
[Report]

Kraft, Johannes (1999). Samiskt nyttjande av skog och trä. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 63-68. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

L

Lagerberg Fogelberg, Charlotte (1999). Emergy analysis of the resource use in greenhouse crop production and of the resource basis of the Swedish economy. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; Agraria 191
ISBN 91-576-5742-4
[Doctoral thesis]

Lindwall, Dan (1999). Skogens nyttjande vid Kopparberget. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 69-80. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Lindén, Börje and Engström, Lena and Aronsson, Helena and Hessel Tjell, Katinka and Gustafson, Arne and Stenberg, Maria and Rydberg, Tomas (1999). Kvävemineralisering under olika årstider och utlakning på en mojord i Västergötland. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 51
[Report]

Lode, Elve (1999). Wetland restoration. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Soils (until 081001), Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 205
[Report]

Lundblad, Jimmy (1999). Häradsallmänningar. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 81-90. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Lundin, Cecilia (1999). Svedjebruket i Sverige. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 91-98. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Lundqvist, Lars (1999). Kvalster till skada och nytta på trädgårdsväxter. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 180 T
[Factsheet]

Löfgren, Per and Ståhl, Göran and Walheim, Mats (1999). Fjällinventering. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 50
[Report]

Löfgren, Stefan (1999). Integrerad miljöövervakning av svensk skogsmark - IM, Årsrapport 1997. Stockholm: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Naturvårdsverket ; 5031
[Report]

Löfkvist, John (1999). Såbäddens betydelse för sockerbetans uppkomst och tillväxt. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen ; 26
[Report]

M

Mark-Herbert, Cecilia (1999). Casemetodik. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products (until 180101), Sveriges lantbruksuniversitet. Pedagogiskt utvecklingsarbete ; 45
[Report]

Mattsson, Lennart (1999). Mullhalt och kvävemineralisering i åkermark. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Fertility and Plant Nutrition, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avd. för växtnäringslära ; 201
[Report]

Myrbeck, Åsa (1999). Växtnäringsflöden och -balanser på gårdar med olika driftsinriktningar. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen ; 30
[Report]

N

Nilsson, Mats and Reese, Heather (1999). Using Landsat TM and NFI data to estimate wood volume, tree biomass and stand age in Dalarna. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 53
[Report]

Nilsson, Per and Söderberg, Ulf (1999). Trender i svensk skogsskötsel. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 57
[Report]

Nilsson, Robert (1999). Flottningen i norra Sverige. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 99-109. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Nilsson, Sara (1999). Av granskog har jag fått mitt levebröd. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 111-120. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Nordin, Jessica (1999). Skogsvård. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 121-127. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

O

Olsson, Sigrid-Lisa (1999). Characterisation of two endogenous mammalian cysteine proteinase inhibitors, bovine cystatin C and human cystatin A. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257
ISBN 91-576-5423-9
[Doctoral thesis]

Olvång, Hans (1999). Havreflygsot. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 94 J
[Factsheet]

Olvång, Hans (1999). Utvintringssvampar på höstsäd. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 97 J
[Factsheet]

Ortman, Kerstin (1999). Organic vs. inorganic selenium in farm animal nutrition with special reference to supplementation of cattle. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257
ISBN 91-576-5411-5
[Doctoral thesis]

P

Petersson, Hans (1999). Biomassafunktioner för trädfaktorer av tall, gran och björk i Sverige. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 59
[Report]

Pettersson, Maj-Lis (1999). Gladiolustrips. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 79 T
[Factsheet]

R

Raudsepp, Terje (1999). Comparative genome analysis in the horse. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257
ISBN 91-576-5405-0
[Doctoral thesis]

S

Sandgren, Maria (1999). Havrerödsot. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Plant Biology and Forest Genetics (until 131231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 24 J
[Factsheet]

Sandin, Andreas (1999). Studies of gastrin and gastric secretion in the horse. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257
ISBN 91-576-5908-7
[Doctoral thesis]

Sjöberg, Erika and Olsson, Lennart and Persson, Patrik (1999). En modell för beräkning av markens packningskänslighet under vegetationsperioden. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen ; 28
[Report]

Smårs, Sven (1999). Extensions and refinements of the dynamic cow digestion model - Molly. ["eprint_fieldopt_monograph_type_lic_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 239
[Report]

Stenberg, Maria and Aronsson, Helena and Rydberg, Tomas and Lindén, Börje and Gustafson, Arne (1999). Inverkan av olika bearbetningstidpunkter på kvävemineraliseringen under vinterhalvåret och på kväveutlakningen i odlingssystem med och utan fånggröda. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen ; 29
[Report]

Sternberg, Susanna (1999). Studies on equine Actinobacillus spp. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257
ISBN 91-576-5904-4
[Doctoral thesis]

Ström Holst, Bodil (1999). In vitro characterisation of cryopreserved canine spermatozoa : with special reference to post-thaw survival time and zona pellucida binding capacity. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257
ISBN 91-576-5445-X
[Doctoral thesis]

Strömgren, Mårten (1999). Nybyggarnas skogsutnyttjande. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 129-138. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Svanberg, Patrik (1999). Hur såg skogstransporterna ut under 1940-talet i Norrland. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 139-147. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Svantesson, Urban (1999). Markfysikaliska undersökningar på sockerbetsodlande gårdar 1998. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen ; 27
[Report]

Svensson, Birgitta and Hellqvist, Sven (1999). Mjöldagg på vinbär och krusbär. (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 8 T
[Factsheet]

T

Tamm, Carl Olof and Aronsson, Aron and Popovic, Budomir and Flower-Ellis, Jeremy (1999). Optimum nutrition and nitrogen saturation in Scots pine stands. Technical Report. Uppsala: (S), Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 206
[Report]

Thomsson, Olof (1999). Systems analysis of small-scale systems for food supply and organic waste management. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 185
ISBN 91-576-5730-0
[Doctoral thesis]

Tornéus, Christer (1999). Rönnbärsmal och äpplevecklare. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 121 T
[Factsheet]

Tujulin, Eva (1999). Host interactions of the intracellular bacterium Coxiella burnetii : internalisation, induction of bacterial proteins and host response upon infection. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257
ISBN 91-576-5425-5
[Doctoral thesis]

Tunon, Ann-Marie (1999). The endometrium of the gynaecologically healthy mare during oestrus : a clinical, morphological, chemical and immunological study. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257
ISBN 91-576-5407-7
[Doctoral thesis]

Twengström, Eva (1999). Bomullsmögel. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 25 J
[Factsheet]

V

Vallin, Helena (1999). Identity and activation of the natural interferon-α producing cells. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257
ISBN 91-576-5415-8
[Doctoral thesis]

Vereskuns, Gastons (1999). Chlorinated fatty acids in freshwater fish and some biological effects of dichlorostearic acid. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 203
ISBN 91-576-5717-3
[Doctoral thesis]

Vestling , Per (1999). Högfura eller kärrgran i timrade hus? I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 149-156. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

W

Wallenhammar, Ann-Charlotte (1999). Skadeinsekter på lin. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 99 J
[Factsheet]

Wennman, Pär (1999). Vegetationsfilter för rening av lakvatten - kväveaspekter. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 99:5
[Report]

Werlemark, Gun (1999). Genetic variability and reproductive strategies in Nordic dogroses, Rosa section Caninae. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 257
ISBN 91-576-5775-0
[Doctoral thesis]

Woxblom, Lotta (1999). Warp of sawn timber of Norway spruce in relation to end-user requirements : quality, sawing pattern and economic aspects. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230
ISBN 91-576-5860-9
[Doctoral thesis]

Wåger, Magnus (1999). Kolning i Härjedalen. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 157-164. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

Å

Åkesson, Ingrid (1999). Några svampsjukdomar på salix i park och trädgård. (LTJ, LTV) > MOVIUM, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 181 T
[Factsheet]

Åkesson, Ingrid (1999). Päronrost. (LTJ, LTV) > MOVIUM, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 182 T
[Factsheet]

Åsman, Karolina (1999). Purjolöksmal. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 131 T
[Factsheet]

Åström, Marcus (1999). Tunadal. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 165-176. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

This list was generated on Thu Dec 8 01:00:29 2022 CET.