Home About Browse Search
Svenska


Items where Year is 2004

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ä | Å | Ö
Number of items: 220.

A

Allard, Anna and Löfgren , Per and Sundquist, Sture (2004). Skador på mark och vegetation i de svenska fjällen till följd av barmarkskörning. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 126
[Report]

Alström, Sadhna (2004). Biologisk bekämpning av sjukdomar i jordbruksgrödor. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
(S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 119 J
[Factsheet]

An, Le Van (2004). Sweet potato leaves for growing pigs. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 470
ISBN 91-576-6750-0
[Doctoral thesis]

Andersson, Stig (2004). Nålnematoden Longidorus elongatus som skadegörare i jordgubbar. (LTJ, LTV) > Department of Crop Science (until 20080507), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 57 T
[Factsheet]

Ansebo, Lena (2004). Odour perception in the codling moth Cydia pomonella L. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 474
ISBN 91-576-6758-6
[Doctoral thesis]

Aronsson, Helena and Torstensson, Gunnar (2004). Beräkning av olika odlingsåtgärders inverkan på kväveutlakningen. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 78
[Report]

Arvidsson, Johan and Keller, Thomas (2004). Teknik för att motverka jordpackning, speciellt i alven. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen ; 46
[Report]

Arvidsson, Katarina (2004). Vallfoder fyller mjölken med nyttigheter. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Husdjur ; 2004:1
[Factsheet]

Asp, Jeanette and Kreuger, Jenny (2004). Indikator baserad på riktvärden för bekämpningsmedel i ytvatten. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 83
[Report]

Asp, Jeanette and Kreuger, Jenny and Ulén, Barbro (2004). Riktvärden för bekämpningsmedel i ytvatten. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 82
[Report]

Augustsson, Hanna (2004). Ethoexperimental studies of behaviour in wild and laboratory mice. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257 ; 174
ISBN 91-576-6668-7
[Doctoral thesis]

Azeria, Ermias Tesfamichael (2004). Community dynamics of insular biotas in space and time. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 311
ISBN 91-576-6545-1
[Doctoral thesis]

af Petersen, Axel (2004). MoDo:s skapande av skogsmark genom skogsdikning. I/In: Skogshistoriska essäer - skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 83-89. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Institutionen för skogsskötsel
[Book Chapter]

B

Baguma, Yona (2004). Regulation of starch synthesis in cassava. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 478
ISBN 91-576-6766-7
[Doctoral thesis]

Bahram, Fuad (2004). Post-translational regulation of Myc oncoprotein function. Diss. (sammanfattning/summary) SLU : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 467
ISBN 91-576-6495-1
[Doctoral thesis]

Berglund, Jenny (2004). Structure-function studies of organelle assembly and receptor recognition in organelles assembled via the chaperone/usher pathway. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 441
ISBN 91-576-6492-7
[Doctoral thesis]

Berglund, Linda (2004). Disturbance, nutrient availability and plant growth in phenol-rich plant communities. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 327
ISBN 91-576-6711-X
[Doctoral thesis]

Berglund, Peter (2004). Farming practices and crop production. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 04:2
[Report]

Bernesson, Sven (2004). Farm-scale production of RME and ethanol for heavy diesel engines. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 497
ISBN 91-576-6777-2
[Doctoral thesis]

Bernesson, Sven (2004). Life cycle assessment of rapeseed oil, rape methyl ester and ethanol as fuels. Technical Report. Uppsala: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport. Miljö, teknik och lantbruk ; 2004:01
[Report]

Birmeta, Genet (2004). Genetic variability and biotechnological studies for the conservation and improvement of Ensete ventricosum. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 502
ISBN 91-576-6781-0
[Doctoral thesis]

Bjerketorp, Joakim (2004). Novel adhesive proteins of pathogenic Staphylococci and their interaction with host proteins. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 451
ISBN 91-576-6463-3
[Doctoral thesis]

Björklund, Niklas (2004). Movement behaviour and resource tracking in the pine weevil Hylobius abietis. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 302
ISBN 91-576-6536-2
[Doctoral thesis]

Björklund, Niklas (2004). Snytbaggens torgskräck ren myt. Skogseko. 2 , 1
[Research article]

Blenckner, Thorsten and Järvinen, Marko and Weyhenmeyer, Gesa (2004). Atmospheric circulation and its impact on ice phenology in Scandinavia. Boreal Environment Research. 9 :5 , 371-380
[Research article]

Bohlin, Jonas (2004). Visualisering av skog och skogslandskap. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 136
[Report]

Broberg, Susanna (2004). Studies of oligo- and polysaccharides by MALDI-TOF and ESI-ITMSn mass spectrometry. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 452
ISBN 91-576-6465-X
[Doctoral thesis]

C

Cambours, Marie-Anne (2004). Frost-related dieback of Swedish and Estonian Salix plantations due to pathogenic and ice nucleation-active bacteria. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 91-576-6637-7
[Licentiate thesis]

Capieau, Kristof (2004). Biological control of grey mould in Swedish forest nurseries. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 325
ISBN 91-576-6709-8
[Doctoral thesis]

Carlsson, Carina and Kyllmar, Katarina and Johnsson, Holger (2004). Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2002/2003. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 80
[Report]

Chrimes, Dillon (2004). Stand development and regeneration dynamics of managed uneven-aged Picea abies forests in boreal Sweden. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 304
ISBN 91-576-6538-9
[Doctoral thesis]

Chugunova, Elena (2004). Biological function of mast cell chymase. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257 ; 181
ISBN 91-576-6680-6
[Doctoral thesis]

Claesson, Christian (2004). En exposé av hur enen och andra buskar och mindre träd i Sverige nyttjats inom folkmedicinen. I/In: Skogshistoriska essäer: skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 9-14. Institutionen för skogskötsel, Institutionen för skoglig vegetationsekologi
[Book Chapter]

Cserhalmi, Niklas (2004). Djuromsorg och djurmisshandel 1860 - 1925. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 498
ISBN 91-7844-668-6
[Doctoral thesis]

D

Dahl, Joakim (2004). Detection of human-induced stress in streams. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 332
ISBN 91-576-6716-0
[Doctoral thesis]

Dahlman, Ylva (2004). Kunskap genom bilder. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 448
ISBN 91-576-6457-9
[Doctoral thesis]

Dalin, Peter (2004). Food-web interactions and population variability of leaf beetles in managed and natural willow stands. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 303
ISBN 91-576-6537-0
[Doctoral thesis]

De Toro A., Alfredo (2004). Assessment of field machinery performance in variable weather conditions using discrete event simulation. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 462
ISBN 91-576-6485-4
[Doctoral thesis]

Dejene, Mashilla (2004). Grain storage methods and their effects on Sorghum grain quality in Hararghe, Ethiopia. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 454
ISBN 91-576-6469-2
[Doctoral thesis]

Dettki, Holger and Wallerman, Jörgen (2004). Skoglig GIS- och fjärranalysundervisning inom Jägmästar- och Skogsvetarprogrammet på SLU. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 122
[Report]

Djurle, Annika and Teikari, Nina (2004). Svartrost. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 122 J
[Factsheet]

Drobyshev, Igor and Niklasson, Mats and Angelstam, Per and Majewski, P. (2004). Testing for anthropogenic influence on fire regime for a 600-year period in the Jaksha area, Komi Republic, East European Russia. Canadian journal of forest research. 34 :10 , 2027-2036
[Research article]

E

Eckerberg, Klas (2004). Etta eller nolla? Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 463
ISBN 91-576-6487-0
[Doctoral thesis]

Edlund, Jacob (2004). Methods for automatic grading of saw logs. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 335
ISBN 91-576-6719-5
[Doctoral thesis]

Ekbom, Barbara (2004). Biologisk bekämpning av skadedjur. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 120 J
[Factsheet]

Ekbom, Barbara (2004). Kornfluga. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 121 J
[Factsheet]

Ekbom, Barbara and Lindblad, Mats (2004). Temperatursummor för att förutsäga insekters utvecklingshastighet. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 118 J
[Factsheet]

Elmquist, Helena and Lindgren, Urban and Mäkilä, Kalle (2004). Decision-making and environmental impacts. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Biometry and Engineering, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Mat 21) ; 3/2004
[Report]

Ericsson, Stefan (2004). Arthandbok fältskiktsarter för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 137
[Report]

Erikson, Mats (2004). Segmentation and classification of individual tree crowns. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 320
ISBN 91-576-6704-7
[Doctoral thesis]

Erikson, Oskar and Hertzberg, Magnus and Näsholm, Torgny (2004). A conditional marker gene allowing both positive and negative selection in plants. Nature. Biotechnology. 22 :4 , 455-458
[Research article]

Eriksson, Harry (2004). Ensilering - erfarenheter från skördeåret 2003. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Husdjur ; 2004:2
[Factsheet]

Eriksson, Harry (2004). Mineralbalansen i vallfodret kan påverka kornas hälsa. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Husdjur ; 2004:3
[Factsheet]

Eriksson, Mattias (2004). Motorsågen. I/In: Skogshistoriska essäer: skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 15-24. Institutionen för skogskötsel, Institutionen för skoglig vegetationsekologi
[Book Chapter]

Eriksson, Peter (2004). Röjning. I/In: Skogshistoriska essäer: skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 25-31. Institutionen för skogskötsel, Institutionen för skoglig vegetationsekologi
[Book Chapter]

Esseen, Per-Anders and Glimskär, Anders and Moen, Jon and Söderström, Bo and Weibull, Anki (2004). Analys av informationsbehov för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS). Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 132
[Report]

Esseen, Per-Anders and Hylander, Kristoffer (2004). Lavkompendium för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS). Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 135
[Report]

Essen, Per-Anders and Glimskär, Anders and Ståhl, Göran (2004). Linjära landskapselement i Sverige. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 127
[Report]

Essen, Per-Anders and Löfgren, Per (2004). Vegetationskartan över fjällen och nationell inventering av landskapet i Sverige (NILS) som underlag för Natura 2000. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 124
[Report]

F

Fahlander, Denise (2004). Kompostering av avloppsslam för produktion av anläggningsjord. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 04:1
[Report]

Farnworth, Cathy Rozel (2004). Creating quality relationships in the organic producer to consumer chain. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 483
ISBN 91-576-6757-8
[Doctoral thesis]

Forsberg, Ann-Sofi (2004). Bladmögel på gurka. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 126 T
[Factsheet]

Forsberg, Gustaf (2004). Control of cereal seed-borne diseases by hot humid air seed treatment. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 443
ISBN 91-576-6496-X
[Doctoral thesis]

Frank, Jan (2004). Dietary phenolic compounds and vitamin e bioavailability. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 446
ISBN 91-576-6453-6
[Doctoral thesis]

Fredlund, Elisabeth (2004). Central carbon metabolism of the biocontrol yeast Pichia anomala. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 488
ISBN 91-576-6767-5
[Doctoral thesis]

Fröberg, Mats (2004). Processes controlling production and transport of dissolved organic carbon in forest soils. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 475
ISBN 91-576-6760-8
[Doctoral thesis]

Frössling, Jenny (2004). Epidemiology of Neospora caninum infection in cattle. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257 ; 175
ISBN 91-576-6670-9
[Doctoral thesis]

G

Githiori, John B. (2004). Evaluation of anthelmintic properties of ethnoveterinary plant preparations used as livestock dewormers by pastoralists and small holder farmers in Kenya. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257 ; 173
ISBN 91-576-6666-0
[Doctoral thesis]

Glimskär, Anders and Allard, Anna and Högström, Mats (2004). Småbiotoper vid åkermark – indikatorer och flygbildsbaserad uppföljning i NILS. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 134
[Report]

Grönlund Andersson, Ulrika (2004). The immune response during acute and chronic phase of bovine mastitis. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257 ; 171
ISBN 91-576-6662-8
[Doctoral thesis]

Gure, Abdella (2004). Seed-borne fungi of the afromontane tree species Podocarpus falcatus and Prunus africana in Ethiopia. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 334
ISBN 91-576-6718-7
[Doctoral thesis]

Gustafsson, Agneta (2004). Antibiotic associated diarrhea in horses. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257 ; 166
ISBN 91-576-6652-0
[Doctoral thesis]

Gustafsson, Leif (2004). Tools for statistical handling of poisson simulation. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Biometry and Engineering, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport. Biometri ; 2004:0
[Report]

Gyllin, Mats (2004). Biological diversity in urban environments. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 461
ISBN 91-576-6483-8
[Doctoral thesis]

Gånheim, Charina (2004). Studies on the acute phase reaction during respiratory infections in calves. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257 ; 180
ISBN 91-576-6678-4
[Doctoral thesis]

Gómez, Oscar (2004). Evaluation of Nicaraguan common bean (Phaseolus vulgaris L.) landraces. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 476
ISBN 91-576-6762-4
[Doctoral thesis]

H

Hagman, Ragnvi (2004). New aspects of canine pyometra. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257 ; 182
ISBN 91-576-6682-2
[Doctoral thesis]

Hallgren, Jenny (2004). The role of heparin in the activation of mast cell tryptase. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257 ; 179
ISBN 91-576-6676-8
[Doctoral thesis]

Hansson, Kerstin (2004). Diagnostic imaging of cardiopulmonary structures in normal dogs and dogs with mitral regurgitation. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257 ; 167
ISBN 91-576-6654-7
[Doctoral thesis]

Hedqvist, Helena (2004). Metabolism of soluble proteins by rumen microorganisms and the influence of condensed tannins on nitrogen solubility and degradation. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 501
ISBN 91-576-6780-2
[Doctoral thesis]

Hellberg, Erik (2004). Historical variability of deciduous trees and deciduous forests in northern Sweden. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 308
ISBN 91-576-6542-7
[Doctoral thesis]

Hellqvist, Sven (2004). Gulhåriga skinnarbaggen. (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 132 T
[Factsheet]

Hellqvist, Sven (2004). Rostsjukdomar på vinbär och krusbär. (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 116 T
[Factsheet]

Hellqvist, Sven (2004). Skadedjur på jordgubbar. (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 149 T
[Factsheet]

Herlin, Anders Henrik and Swensson, Christian (2004). Uppfödning av kvigor med tidig inkalvning. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Agricultural Biosystems and Techology, Sveriges lantbruksuniversitet. Info / Sydsvensk jordbruksforskning ; 35
[Factsheet]

Hetta, Mårten (2004). Timothy and red clover as forage for dairy production. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 460
ISBN 91-576-6481-8
[Doctoral thesis]

Heyer, Anke (2004). Performance, carcass and meat quality in pigs. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 487
ISBN 91–576-6765-9
[Doctoral thesis]

Hildén, Lars (2004). The characterization of wood and wood fibre ultrastructure using specific enzymes. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 328
ISBN 91-576-6712-8
[Doctoral thesis]

Hofvander, Per (2004). Production of amylopectin and high-amylose starch in separate potato genotypes. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 495
ISBN 91-576-6775-6
[Doctoral thesis]

Hullberg, Anja (2004). Quality of processed pork. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 438
ISBN 91-576-6486-2
[Doctoral thesis]

Hårsmar, Mats (2004). Heavy clouds but no rain. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 439
ISBN 91-576-6488-9
[Doctoral thesis]

I

Ingemarson, Fredrik (2004). Small-scale forestry in Sweden. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 318
ISBN 91-576-6702-0
[Doctoral thesis]

Israelsson, Maria (2004). Gibberellin homeostasis and biosynthesis in relation to shoot growth in hybrid aspen. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 307
ISBN 91-576-6541-9
[Doctoral thesis]

J

Jakobsson, Anna (2004). Vatten, vandring, vila, vy och variation. Alnarp : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för landskapsplanering, Alnarp, 1403-0268 ; 2004:1
[Licentiate thesis]

Jansson, Eva and Weibull, Jens (2004). Om POM. Svensk botanisk tidskrift. 98 :1 , 3-9
[Research article]

Jarnemo, Anders (2004). Neonatal mortality in roe deer. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 321
ISBN 91-576-6705-5
[Doctoral thesis]

Johansson, Daniel (2004). Med jakten som levebröd. I/In: Skogshistoriska essäer: skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 33-41. Institutionen för skogskötsel, Institutionen för skoglig vegetationsekologi
[Book Chapter]

Johansson, M. Annette (2004). Immunosensor methods for drug residue control of food. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 457
ISBN 91-576-6475-7
[Doctoral thesis]

Johnsson, Lars (2004). Phytosterol oxidation products. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 490
ISBN 91-576-6770-5
[Doctoral thesis]

Johnsson, Pernilla (2004). Phenolic compounds in flaxseed. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för livsmedelsvetenskap, 1101-5411 ; 23
ISBN 91-576-6630-x
[Licentiate thesis]

Johnsson, Sölve and Kumm, Karl-Ivar and Jeppsson, Knut-Håkan and Lidfors, Lena and Lindén, Börje and Pettersson, Bertil and Ramvall, Carl-Johan and Schönbeck, Perola and Törnquist, Mats (2004). Produktionssystem för nötkött : inhysningssystem, arbetsmiljö, djurmiljö, växtnäringscirkulation, utfordring, ekonomi. Skara: (LTJ, LTV) > Department of Agricultural Biosystems and Techology
(NL, NJ) > Dept. of Economics
(VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 5
[Report]

Jonsson, Maria (2004). Wet storage of roundwood. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 319
ISBN 91-576-6703-9
[Doctoral thesis]

Jonsson, Simon (2004). Öjebynprojektet. Technical Report. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Röbäcksdalen meddelar ; 2004:5
[Report]

K

Kardell, Örjan (2004). Hägnadernas roll för jordbruket och byalaget 1640 - 1900. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala/Stockholm : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 445
ISBN 91-576-6451-X
[Doctoral thesis]

Kavak, Ants (2004). Evaluation of sperm production, testicular measurements and post-thaw sperm quality in Tori and Estonian breed stallions. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 91-576-6600-8
[Licentiate thesis]

Keller, Thomas (2004). Soil compaction and soil tillage - studies in agricultural soil mechanics. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 489
ISBN 91-576-6769-1
[Doctoral thesis]

Khang, Duong Nguyen (2004). Cassava foliage as a protein source for cattle in Vietnam. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 471
ISBN 91-576-6752-7
[Doctoral thesis]

Krekula, Karl Johan (2004). Brandbevakningstornet i Selkävaara. I/In: Skogshistoriska essäer: skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 43-49. Institutionen för skogskötsel, Institutionen för skoglig vegetationsekologi
[Book Chapter]

Kreuger, Jenny and Törnquist, Mirja and Kylin, Henrik (2004). Bekämpningsmedel i grundvatten och vattendrag: miljöövervakning visar trenderna. I/In: Jordbrukskonferensen 2004, 23-24 november 2004, Uppsala.
[Conference Paper]

Kreuger, Jenny and Törnquist, Mirja and Kylin, Henrik (2004). Bekämpningsmedel i vatten och sediment från typområden och åar samt i nederbörd under 2003. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 81
[Report]

Kuktaite, Ramune (2004). Protein quality in wheat. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 499
ISBN 91-576-6778-0
[Doctoral thesis]

Kuusk, Anna-Karin and Sandskär, Boel (2004). Biologisk bekämpning av insekter med insektspatogena svampar. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 152 T
[Factsheet]

Kylin, Henrik (2004). Artic Ocean 2002. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2004:14
[Report]

Kylin, Maria (2004). Från koja till plan. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 472
ISBN 91-576-6754-3
[Doctoral thesis]

Kyllmar, Katarina (2004). Nitrogen leaching in small agricultural catchments. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 485
ISBN 91-576-6761-6
[Doctoral thesis]

Kärnestam, Elisabeth and Grue, Therese and Ragnarsson, Sara (2004). Sorgmyggor. (LTJ, LTV) > Department of Crop Science (until 20080507), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 28 T
[Factsheet]

Kätterer, Thomas and Andrén, Olof and Persson, Jan (2004). The impact of altered management on long-term agricultural soil carbon stocks. Nutrient cycling in agroecosystems. 70 :2 , 179-188
[Research article]

L

Ladanai, Svetlana and Ågren, Göran (2004). Temperature sensitivity of nitrogen productivity for Scots pine and Norway spruce. Trees : structure and function. 18 :3 , 312-319
[Research article]

Ladanai, Svetlana and Ågren, Göran and Hyvönen, Riitta and Lundkvist , Helene (2004). Nitrogen economy of a pine forest ecosystem. I/In: Workshop at Hammerskog , 2-3 December 2004, Uppsala, Sweden.
[Conference Paper]

Larsson, Anders (2004). Landskapsplanering genom jordbrukspolitik. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 442
ISBN 91-576-6494-3
[Doctoral thesis]

Lazdinis, Marius (2004). Connecting social and ecological systems. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 315
ISBN 91-576-6549-4
[Doctoral thesis]

Lehto , Björn (2004). Skogsarbetarnas villkor i Tornedalen mellan 1930-1960. I/In: Skogshistoriska essäer: skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 65-73. Institutionen för skogskötsel, Institutionen för skoglig vegetationsekologi
[Book Chapter]

Lemenih, Mulugeta (2004). Effects of land use changes on soil quality and native flora degradation and restoration in the highlands of Ethiopia. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 306
ISBN 91-576-6540-0
[Doctoral thesis]

Liew, Josefine (2004). Nutrient imbalances in China with the focus on N and P in agricultural systems in Jiangsu Province. Uppsala.

Ligné, Daniel (2004). New technical and alternative silvicultural approaches to pre-commercial thinning. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå, Sweden : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 331
ISBN 91-576-6715-2
[Doctoral thesis]

Lindeberg, Johan (2004). X-ray based tree ring analyses. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 299
ISBN 91-576-6533-8
[Doctoral thesis]

Lindelöw, Åke (2004). Allmän träfjäril (Träd-ödare) och två närbesläktade arter. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 192 T
[Factsheet]

Lindgren, Magnus (2004). Engine exhaust gas emissions from non-road mobile machinery. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 481
ISBN 91-576-6753-5
[Doctoral thesis]

Lindhe, Anders (2004). Conservation through management. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 300
ISBN 91-576-6534-6
[Doctoral thesis]

Lindroos, Ola (2004). Sammanställning av småskalig skogsutrustning. Umeå: Dept. of Silviculture, Swedish University of Agricultural Sciences
[Book (author)]

Linkowski, Weronika and Cederberg, Björn and Nilsson, L. Anders (2004). Vildbin och fragmentering : kunskapssammanställning om situationen för de viktigaste pollinatörerna i det svenska jordbrukslandskapet. (NL, NJ) > Swedish Species Information Centre
(NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Lu, Fadian (2004). Optimization of forest management decision making under conditions of risk. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 333
ISBN 91-576-6717-9
[Doctoral thesis]

Lundborg, Karin (2004). Housing, management and health in Swedish dairy calves. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257 ; 168
ISBN 91-576-6656-3
[Doctoral thesis]

Lundström, Christina and Roland, Johan and Tunared, Rolf and Lindén, Börje (2004). Jämförelser mellan jordbearbetningssystem på lätt och styv lera. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 1
[Report]

Löfgren, Stefan (2004). Integrerad miljöövervakning av svensk skogsmark - IM, Sammanfattning av 1997-2001 och årsrapport för 2001. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 7
[Report]

Löfgren, Stefan and Laudon, Hjalmar (2004). Surstötar i norra Dalarna 1994-2002. Falun: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Länsstyrelsen Dalarnas län ; 2004:7
[Report]

M

Magnusson, Marcus (2004). Dragkraftsbehov och bearbetningsresultat för olika redskap och bearbetningssystem vid höstsådd. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen ; 47
[Report]

Manduric, Sanja (2004). Some potato cyst nematode, Globodera rostochiensis and G. pallida, issues related to Swedish potato production. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 459
ISBN 91-576-6479-x
[Doctoral thesis]

Marntell, Stina (2004). Sedation and dissociative anaesthesia in the horse. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257 ; 169
ISBN 91-576-6658-X
[Doctoral thesis]

Mattsson, Lennart (2004). Kväveintensitet i höstvete vid olika förutsättningar. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Fertility and Plant Nutrition, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avd. för växtnäringslära ; 209
[Report]

Meglia, Guillermo (2004). Nutrition and immune response in periparturient dairy cows. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257 ; 170
ISBN 91-576-6660-1
[Doctoral thesis]

Melander, Margareta (2004). Transgenic resistance to pathogens and pests. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 496
ISBN 91-576-6776-4
[Doctoral thesis]

Mukasa, Settumba (2004). Genetic variability and interactions of three sweetpotato infecting viruses. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 477
ISBN 91-576-6764-0
[Doctoral thesis]

Mutisya, Joel (2004). Starch branching enzymes and their genes in Sorghum. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 479
ISBN 91-576-6768-3
[Doctoral thesis]

Mårtensson, Fredrika (2004). Landskapet i leken. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 464
ISBN 91-576-6489-7
[Doctoral thesis]

N

Nedstam, Barbro (2004). Minerarflugor i växthus. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 86 T
[Factsheet]

Nedstam, Barbro and Forsberg, Ann-Sofi (2004). Trips. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 84 T
[Factsheet]

Nilsson, Christer (2004). Knäpparlarver knäpparlarvskador. (LTJ, LTV) > Department of Crop Science (until 20080507), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 6 T
[Factsheet]

Nilsson, K. Sofia (2004). Modelling soil organic matter turnover. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 326
ISBN 91-576-6710-1
[Doctoral thesis]

Nilsson, Torbjörn and Nilsson, Åke and Larsson, Kjell (2004). Tillförsel av barkaska till en blandskog i Medelpad – effekter på markkemi, florans sammansättning och stamtillväxt. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Soils (until 081001), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter i skogsekologi och skoglig marklära ; 88
[Report]

Nimmermark, Sven (2004). Odour impact. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 494
ISBN 91-576-6774-8
[Doctoral thesis]

Nordström, Anders (2004). Cytokinins in Arabidopsis, tools, pathways and interaction with auxin. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 317
ISBN 91-576-6701-2
[Doctoral thesis]

Nordström Högberg, Mona (2004). Carbon and nitrogen relations among soils, microbes and plants in boreal forests. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 314
ISBN 91-576-6548-6
[Doctoral thesis]

Norgren, Maria and Ericson, Lars (2004). Ekologisk sortprovning 2003. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Ekologisk odling ; 2004:1
[Factsheet]

Norgren, Maria and Ericson, Lars (2004). Ekologisk sortprovning 2003. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Ekologisk odling ; 2004:2
[Factsheet]

Norgren, Maria and Ericson, Lars (2004). Sortprovning 2003. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Växtodling ; 2004:1
[Factsheet]

Norgren, Maria and Ericson, Lars (2004). Sortprovning 2003. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Växtodling ; 2004:2
[Factsheet]

Nyberg, Anna and Börjesson, Thomas and Gustavsson, Anne-Maj (2004). Bildanalys för bedömning av klöverandel i vallar. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 1
[Report]

O

Okori, Patrick (2004). Population studies of Cercospora zeae-maydis and related Cercospora fungi. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 468
ISBN 91-576-6497-8
[Doctoral thesis]

Olsson, Anne-Charlotte and Svendsen, Jørgen (2004). Olika halmmängder till dräktiga suggor och effekter på klövhälsa, välfärd och boxfunktion. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi (JBT) ; 131
[Report]

Olsson, Leif (2004). Optimisation of forest road investments and the roundwood supply chain. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 310
ISBN 91-576-6544-3
[Doctoral thesis]

Olsson, Viktoria (2004). The effect of the RN¯allele and production system on meat quality and the formation of heterocyclic amines in pork. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 440
ISBN 91-576-6490-0
[Doctoral thesis]

Omer, Zahra Saad (2004). Bacterial-plant associations with special focus on pink-pigmented facultative mehtylotrophic bacteria (PPFMs). Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 456
ISBN 91-576-6473-0
[Doctoral thesis]

P

Pamuk, Gunnar Sven (2004). Controlling water dynamics in Scots pine (Pinus sylvestris L.) seeds before and during seedling emergence. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 305
ISBN 91-576-6539-7
[Doctoral thesis]

Panchadcharam, Chandrawathani (2004). Problems in the control of nematode parasites of small ruminants in Malaysia. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257 ; 172
ISBN 91-576-6664-4
[Doctoral thesis]

Paulrud, Anton (2004). Economic valuation of sport-fishing in Sweden. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 323
ISBN 91-576-6707-1
[Doctoral thesis]

Paulrud, Susanne (2004). Upgraded biofuels-effects of quality on processing, handling characteristics, combustion and ash melting. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 449
ISBN 91-576-6459-5
[Doctoral thesis]

Persson, Lars (2004). Varför en blondin i skogen? I/In: Skogshistoriska essäer: skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 75-81. Institutionen för skogskötsel, Institutionen för skoglig vegetationsekologi
[Book Chapter]

Petersson, Magnus (2004). Regeneration methods to reduce pine weevil damage to conifer seedlings. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 330
ISBN 91-576-6714-4
[Doctoral thesis]

Pettersson, Torbjörn and Lundqvist, Martin (2004). Ekologisk odling lönar sig. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Ekologisk odling ; 2004:3
[Factsheet]

Pielberg, Gerli (2004). Molecular coat colour genetics. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 500
ISBN 91-576-6779-9
[Doctoral thesis]

Püttsepp, Ülle (2004). Effects of sustainable management practices on fine-root systems in willow (Salix viminalis, S. dasyclados), grey alder (Alnus incana) and Norway spruce (Picea abies) stands. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 283
ISBN 91-576-6517-6
[Doctoral thesis]

R

Rantzer, Dan and Andersson, Mats and Thomsson, Annica and Svendsen, Jørgen (2004). Utfodringsmetodik för avvanda grisar: effekter på produktion, hälsa och ätbeteende. Technical Report. Alnarp: Other, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi (JBT) ; 132
[Report]

Ringvall, Anna and Ståhl, Göran and Löfgren, Per and Fridman, Jonas (2004). Skattningar och precisionsberäkning i NILS. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 128
[Report]

Rinman, Ulrika (2004). Potatiskräfta. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 46 T
[Factsheet]

Rodhe, Lena (2004). Development and evaluation of shallow injection of slurry into ley. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 482
ISBN 91-576-6755-1.
[Doctoral thesis]

Rojas, Aldo (2004). A complex of Begomoviruses affecting tomato crops in Nicaragua. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 492
ISBN 91-576-6772-1
[Doctoral thesis]

Rondahl, Tomas (2004). Pea and pea-grain mixtures as whole crop protein silage for dairy cows. Technical Report. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Röbäcksdalen meddelar ; 2004:4
[Report]

Rondahl, Tomas (2004). The effect of different processing methods on rumen degradation of protein and starch in threshed peas. Technical Report. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Röbäcksdalen meddelar ; 2004:2
[Report]

Roos, Staffan (2004). Nest predation processes and farmland birds. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 301
ISBN 91-576-6535-4
[Doctoral thesis]

Rosander, Anna (2004). Novel applications of shotgun phage display. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 450
ISBN 91-576-6461-7
[Doctoral thesis]

S

Saifi, Basim (2004). The sustainability of Swedish agriculture in a coevolutionary perspective. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 469
ISBN 91-576-6499-4
[Doctoral thesis]

Santacruz, Stalin (2004). Characterisation of starches isolated from Arracacha xanthorriza, Canna edulis and Oxalis tuberosa and extracted from potato leaf. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 486
ISBN 91-576-6763-2
[Doctoral thesis]

Scharin, Henrik (2004). Management of eutrophicated coastal zones. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 503
ISBN 91-576-6782-9
[Doctoral thesis]

Shavorskaya, Oksana (2004). Identification of genes affecting flowering time variation in Brassica species. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 453
ISBN 91-576-6467-6
[Doctoral thesis]

Shitandi, Anakalo A. (2004). Risk factors and control strategies for antibiotic residues in milk at farm level in Kenya. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 458
ISBN 91-576-6477-3
[Doctoral thesis]

Sirén, Anders (2004). Changing interactions between humans and nature in Sarayaku, Ecuadorian Amazon. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 447
ISBN 91-576-6455-2
[Doctoral thesis]

Sivertsson, Kristoffer (2004). Timmerfronten och sågverksindustrin kommer till Västra Jämtland. I/In: Skogshistoriska essäer: skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 91-105. Institutionen för skogskötsel, Institutionen för skoglig vegetationsekologi
[Book Chapter]

Skiöldebrand, Eva (2004). Studies of articular cartilage macromolecules in the equine middle carpal joint, in joint pathology and training. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257 ; 176
ISBN 91-576-6651-2
[Doctoral thesis]

Slottner, David (2004). Protein degradation during ensilage. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 484
ISBN 91-576-6759-4
[Doctoral thesis]

Sonesten, Lars and Goedkoop, Willem and Quintana, Isabel (2004). Kolbäcksån - recipientkontroll 2003. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Stencil
[Report]

Staal Wästerlund, Dianne and Chaseling, Janet and Burström, Lage (2004). The effect of fluid consumption on the forest workers' performance strategy. Applied ergonomics. 35 :1 , 29-36
[Research article]

Staffan, Fia (2004). Food competition and its relation to aquaculture in Perca fluviatilis. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 329
ISBN 91-576-6713-6
[Doctoral thesis]

Stenberg, Jenny (2004). Utvecklingen av Pite älvdals skogsresurs. I/In: Skogshistoriska essäer: skrivna av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia". Sid./p. 107-113. Institutionen för skogskötsel, Institutionen för skoglig vegetationsekologi
[Book Chapter]

Stensmyr, Marcus C. (2004). The fly nose. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 473
ISBN 91-576-6756-X
[Doctoral thesis]

Strid Eriksson, Ingrid (2004). Environmental systems analysis of pig production. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 491
ISBN 91-576-6771-3
[Doctoral thesis]

Ståhl, Göran and Boström, Bengt and Lindkvist, Håkan and Lindroth, Anders and Nilsson, Jan and Olsson, Mats (2004). Methodological options for quantifying changes in carbon pools in Swedish forests. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Soils (until 081001)
(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 214
[Report]

Swensson, Christian and Skinnar, Rebecca (2004). Låt rekryteringskalven växa - ordentligt! Alnarp: (LTJ, LTV) > Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet. Info / Sydsvensk jordbruksforskning ; 34
[Factsheet]

T

Thomas, Chirathalattu Santosh (2004). Milking management of dairy buffaloes. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 455
ISBN 91-576-6471-4
[Doctoral thesis]

Tizon, Xavier (2004). Algorithms for the analysis of 3D magnetic resonance angiography images. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 316
ISBN 91-576-6700-4
[Doctoral thesis]

Twengström, Eva and Rasmussen, Morten (2004). Ramularia-bladfläck på korn. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 116 J
[Factsheet]

Twengström, Eva and Rasmussen, Morten and Waern, Peder (2004). Fysiologiska fläckar i korn. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Food Science (until 161231)
(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 117 J
[Factsheet]

U

Uggla, Madeleine (2004). Domestication of wild roses for fruit production. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 480
ISBN 91-576-6751-9
[Doctoral thesis]

Ulén, Barbro (2004). Bakgrundsbelastning av fosforförluster från åkermark till vatten. - Odlingsåtgärders inverkan på fosforläckage från observationsfält. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 79
[Report]

Uppsten, Malin (2004). Crystallographic studies on the subunits and holocomplex of class Ib ribonucleotide reductase. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 465
ISBN 91-576-6491-9
[Doctoral thesis]

V

Vasemägi, Anti (2004). Evolutionary genetics of Atlantic salmon (Salmo salar L.). Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 324
ISBN ISBN 91-576-6708-X
[Doctoral thesis]

W

Wahlström, Helene (2004). Bovine tuberculosis in Swedish farmed deer. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257 ; 178
ISBN 91-576-6674-1
[Doctoral thesis]

Wennman, Pär (2004). Decomposition and nitrogen transformations in digested sewage sludge applied to mine tailings. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Reports from the Department of Soil Sciences, 1652-4748 ; 34
ISBN 91-576-6628-8
[Licentiate thesis]

Weyhenmeyer, Gesa (2004). Synchrony in relationships between the North Atlantic Oscillation and water chemistry among Sweden's largest lakes. Limnology and Oceanography. 49 :4 , 1191-1201
[Research article]

Weyhenmeyer, Gesa and Meili, Markus and Livingstone, David M. (2004). Nonlinear temperature response of lake ice breakup. Geophysical Research Letters. 31 :7 , 1-4
[Research article]

Whiteley, Rachel (2004). Quantitative and molecular genetic variation in Ulmus laevis Pall. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 313
ISBN 91-576-6547-8
[Doctoral thesis]

Wikberg, Per-Erik (2004). Occurrence, morphology and growth of understory saplings in Swedish forests. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 322
ISBN 91-576-6706-3
[Doctoral thesis]

Willen, Eva and Larson, Daniel (2004). Typanpassning av sjöar och vattendrag. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2004:3
[Report]

Z

Zamaratskaia, Galia (2004). Factors involved in the development of boar taint. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 444
ISBN 91-576-6498-6
[Doctoral thesis]

Ä

Ädel Druvefors, Ulrika (2004). Yeast biocontrol of grain spoilage moulds. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 466
ISBN 91-576-6493-5
[Doctoral thesis]

Å

Åkesson-Nilsson, Gunilla (2004). Determination of chlorinated fatty acids using SPE, XSD and GC/MS. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 493
ISBN 91-576-6773-X
[Doctoral thesis]

Ö

Öberg, Elisabeth (2004). Ekologisk sortprovning av jordgubbar. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Ekologisk odling ; 2004:4
[Factsheet]

Öberg, Helena (2004). Klöverröta. Uppsala: (LTJ, LTV)
(NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 123 J
[Factsheet]

Öhlund, Jonas (2004). Organic and inorganic nitrogen sources for conifer seedlings. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 312
ISBN 91-576-6546-X
[Doctoral thesis]

Östlund, Linda (2004). Möjliga åtgärder för att öka lågvattenföringen och förutsättningarna för havsöring (Salmo trutta) i Gråskaåns avrinningsområde. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 04:3
[Report]

This list was generated on Thu Dec 8 01:00:49 2022 CET.